Inwestycje

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK – co to jest?

7
fot. Pixabay (MonicaVolpin)
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – PPK – CO TO JEST?

Utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to efekt wspólnej pracy Ministerstw Finansów, Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ten stał się częścią Programu Budowy Kapitału, który został zapowiedziany w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

System Pracowniczych Planów Kapitałowych to element planu premiera Morawieckiego dla zwiększenia bezpieczeństwa przyszłych emerytów. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i kogo będą one dotyczyć? 

PPK – co to jest? 

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego, na który składają się zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i budżet państwa.

Podstawowym celem PPK jest zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego po nabyciu przez nich prawa do emerytury. 

Badania przeprowadzone wśród Polaków wykazały, że większość z nas zainteresowana jest systemem prywatnego oszczędzania, który dawałby nam możliwość większej kontroli nad finansowym zabezpieczeniem przyszłości. 

fot. Pixabay (qimono)

Czym są pracownicze plany kapitałowe?

PPK – założenia 

Główne założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych: 

– PPK mają stanowić całkowicie dobrowolne uzupełnienie dla Pracowniczych Programów Emerytalnych, poprawiając tym samym strukturę oszczędności emerytalnych Polaków 

– mają być obowiązkowe dla wszystkich firm, zatrudniających pracowników, dla których odprowadzane są składki ZUS 

– początkowo PPK obowiązkowe będą tylko dla pracodawców, zatrudniających powyżej 250 osób 

– minimalna wysokość stawek wynosić będzie : 2% po stronie pracownika, 1,5% po stronie pracodawcy 

– pracodawcy, którzy posiadają już utworzone Pracownicze Programy Emerytalne będą zwolnieni z obowiązku utworzenia PPK 

– pracodawcy będą dokonywać wyboru funduszu, na który będą odprowadzane oszczędności pracownika 

fot. Pixabay (Foxy_)

Dla kogo PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe – dla kogo? 

Uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych będą mogły zostać osoby w wieku 19-55 lat. Zostaną one automatycznie zapisane do programu, aczkolwiek będą miały możliwość skorzystania z opcji „opting-out”, czyli rezygnacji z wejścia do programu Planów Kapitałowych. Osoby, które przekroczyły 55 rok życia również, dobrowolnie będą mogły przystąpić do programu. 

Program skierowany będzie do ponad 11 milionów osób, z których aż 9 milionów to pracownicy zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw. Szacuje się, że z osób, które będą mogły przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, zdecyduje się na to ok. 8,5 mln Polaków. 

Od momentu wpłaty pierwszej składki za pracownika, uczestniczącego w PPK, jego oszczędności staną się prywatne i będą dziedziczone przez osobę, którą dany pracownik wskaże w programie. Zgromadzone środki można będzie wykorzystać na różne sposoby, między innymi na wpłatę udziału własnego podczas zakupu mieszkania. Co więcej, w niektórych przypadkach, takich jak przewlekła choroba czy śmierć bliskiego członka rodziny, pojawi się możliwość wypłaty 25% zgromadzonych pieniędzy, których nie trzeba będzie zwracać. 

Planowany harmonogram Pracowniczych Planów Kapitałowych 

1 stycznia 2019 r. – obowiązek utworzenia PPK będą mieli wszyscy pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 osób, jeżeli nie posiadają oni utworzonych już Pracowniczych Programów Emerytalnych. 

1 lipca 2019 r. – obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci pracodawcy, zatrudniający powyżej 50 osób. 

1 stycznia 2020 r. – obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte firmy, zatrudniające powyżej 19 osób. 

1 lipca 2020 r. – obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostali pracodawcy. 

fot. Pixabay (stevepb)

Prognozy PPK

PPK – prognozy 

Praktycznie w każdym dobrze rozwiniętym kraju realizowane są podobne programy długoterminowego oszczędzania. Szczegółowa analiza takich programów na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich, Kanady czy Nowej Zelandii pomogła twórcom projektu zebrać dane o tym, jakie zmiany będą najkorzystniejsze i w jaki sposób najlepiej je wprowadzać. Do ogólnej analizy włączono również specyfikę polskiego rynku pracy, aby uzyskać najlepsze efekty. 

Pracownicze Plany Kapitałowe mają być jedną z najtańszych ofert oszczędnościowych, dostępnych na rynku. Zakłada się, że będą one stanowić ciekawą opcję dla wszystkich Polaków, którzy będą chcieli zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe na przyszłość i zagwarantować godne życie po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 

Płyta indukcyjna czy gazowa?

Poprzedni wpis

Jak zainwestować pieniądze z 500+?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Inwestycje