Inwestycje

Inwestowanie w startup – sprawdź jak wygląda to praktyce

0
Inwestowanie w startup
Inwestowanie w startup

Inwestowanie na wczesnym etapie rozwoju firm staje się obecnie coraz bardziej popularnym rozwiązaniem biznesowym. Jest to z jednej strony ryzykowne rozwiązanie, ale z drugiej strony pozwala na uzyskanie dużych zysków, gdy firma odniesie duży sukces. Natomiast na rynkach finansowych, gdzie coraz trudniej znaleźć korzystne i bezpieczne formy inwestowania inwestowanie w startup może być sposobem na znaczne pomnożenie kapitału. Większa popularność inwestycji w startupy to także fakt, częściej zmieniającego się prawa i modelu biznesowego. Jednakże dane mówią same za siebie – tylko niewielki część startupów uzyskuje finalnie duży sukces. A więc ryzyko rozwoju biznesu jest znaczne.

Jakie są formy inwestowania w startup?

Gdy chce się inwestować w startupy można decydować się na różne formy inwestycji. Takie formy inwestowania podzielić można między innymi na:

– fundusze kapitałowego wysokiego ryzyka

– anioły biznesu,

– konsorcja inwestorskie.

Poszczególne formy inwestowania związane są między innymi z odmiennym zakresem formalności, które musi spełnić startup. Warto inwestować w startup, jeśli móżemy realnie ocenić potencjał. Jednocześnie inaczej rozkłada się ryzyka inwestowania przy wyborze konkretnych sposobów przekazywanie środków finansowych na rozwój nowych, małych firm.

Inwestowanie za pośrednictwem funduszy

Dla inwestora zdecydowanie mniej czasochłonnym oraz bezpieczniejszym rozwiązaniem może być realizowanie inwestycji za pośrednictwem funduszach kapitałowych. W takich firmach finansowych inaczej rozkłada się ryzyko, które ponosić się będzie podczas inwestycji. Wynika to z faktu inwestowania w konkretną firmę przez fundusz, który składa się z wielu inwestorów. Jednocześnie można inwestować znacznie mniejsze środki finansowe. Z drugiej strony zyski, które będzie można uzyskać z takiej inwestycji będą również mniejsze.

W przypadku inwestorów, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy fachowej, która może być wykorzystana w przypadku inwestowania w startup fundusz jest w stanie zapewnić wsparcie w zakresie między innymi procesu selekcjonowania odpowiednich firm. Taka selekcja opiera się między innymi na wybraniu odpowiednich projektów, przeprowadzeniu rozmów z zakładającymi firmę, analizie projektu. Dodatkowo fundusze zajmują się również negocjacjami z założycielami firmy.

Często fundusze pochodzą z różnych branż, przez co nie zawsze udaje się im ograniczać ryzyko z pkt. widzenia inwestora. Niektóre startupy wykorzystają takż crowdfunding udziałowy, który w ostatnich latach stał się niezwykle popularny. Czas, różne fazy rozwoju startupu czy doświadczenie ludzi mogą mieć duże znaczenie – dlatego warto na każdym etapie analizy trzeba zadać sobie fundamentalne pytanie czy inwestować w startup?

 

Czy inwestować w startup?

Czy inwestować w startup?

Inwestycja, jako anioł biznesu

Inwestor lub grupa inwestorów może zdecydować się na samodzielne wybranie startup oraz zapewnienie mu finansowania. Taka inwestycja jest znacznie mniej formalna, choć niezbędne jest również dokonanie odpowiednich analiz biznesowych tego jakie możliwości posiada wybierana inwestycja. Jeśli inwestycje w startup nie zostaną dobrze ocenione wówczas istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanych zysków. Jednocześnie analiza poszczególnych projektów to również dokonywanie oceny ryzyka biznesowego.

Po ocenie konkretnego projektu niezbędne jest przeprowadzenie również bardzo ważnego procesu jakim jest negocjowanie warunków umowy inwestycyjnej. Jest to bardo ważny etap, gdyż pozwala na określenie wkładu finansowego aniołów biznesu, ale również tego jaki udział firmy będzie do nich należał. Najczęściej taka forma inwestowania w startup jest rozwiązaniem dla osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie w branży, w której zakładana jest nowa firma. Doświadczenie w branży przekładać się może również na zapewnienie cennych informacji dotyczących decyzji biznesowych, które będą realizowali założyciele firmy. Inwestowanie w startupy przez samodzielne podmioty jest jednak dość nieczęstą formą inwestycji.

Konsorcja inwestorskie

Grupa inwestorów może również założyć konsorcjum, które jest w stanie zapewnić finansowanie startupom w formie pożyczek zabezpieczonych czy też obejmowania udziałów w nowo tworzonej spółce. Takie konsorcja to rozwiązanie dla biznesmenów, którzy nie są zainteresowanie stałym kontrolowaniem inwestycji czy też negocjowaniem warunków współpracy. Przy stworzeniu konsorcjum najczęściej jeden z inwestorów jest odpowiedzialny za przeprowadzenie całego procesu sprawdzania projektu czy też negocjowania warunków współpracy. Pozwala to zapewnić innym inwestorom, że nie będą musieli poświęcać czasu na zajmowanie się takimi sprawami.

Dla prowadzących startup jest z reguły też wygodniejsze – ponieważ wszystkie procesy mogą omawiać wyłącznie z przedstawicielem konsorcjum. Tacy inwestorzy zapewniają jedynie środki finansowe, które mogą być następnie przeznaczone na inwestycję. Dodatkowo grupa inwestorów jest w stanie ograniczyć środki finansowe, które musi przeznaczyć na inwestycję pojedynczy inwestor. Podobnie działa również crowdfunding udziałowy.

Inwestowanie w startup - co musisz wiedzieć?

Inwestowanie w startup – co musisz wiedzieć?

Negocjacje przy inwestycji

Jednym z najważniejszych etapów przy inwestowaniu w startup jest negocjowanie warunków współpracy. Jest to ostatni etap analizy tego jak przygotowany jest konkretny projekt biznesowy pod względem biznesowym. Na etapie negocjacji ustalane jest między innymi to:

– na jakich warunkach będzie odbywało się finansowanie przedsięwzięcia

– jakie udziały w spółce obejmą inwestorzy,

– czy pojawią się udziały na warunkach preferencyjnych, choćby w zakresie wykupu.

W ramach negocjacji niezbędne jest między innymi przygotowane listu intencyjnego, który określa warunki transakcji, a jednocześnie współpracy po inwestycji. Właśnie na tym etapie określane są warunki, na których będzie realizowana inwestycja w startup. Na podstawie listów intencyjnych przygotowywane są również umowy inwestycyjne. Innym dokumentem, który powstaje na etapie negocjacji jest umowa spółki. W ramach negocjacji mogą być ustalone różne szczegóły, które mają duże znaczenie z punktu widzenia przeprowadzenia transakcji w odpowiedni, czyli bezpieczny i efektywny, sposób.

Pytacie w listach inwestować w startupy, czy nie inwestować w startupy?

W inwestowaniu w startupy absolutną podstawą jest umiejętność oceny potencjału danego projektu. Wiele osób uważa, że każde inwestowanie w startupy da nam ogromną stopę zwrotu. Nie zawsze tak jest i należy mieć tego dużą świadomość. Należy przede wszystkim odpowiednio wycenić udziały. Określnie wartości firmy czy instytucji, które są startupami jest po prostu trudne. Często sama prognoza jest niewłaściwa z racji braku przychodów lub bardzo niskich wpływów. Uwaga zwraca się raczej na sam potencjał dochodów w przyszłości.

Startupy mierzą się także z problemem wiarygodności prognoz finansowych. Aby ograniczyć ryzyko maksymalnie wykorzystuje się analizę rynku i konkurencji. Firmy z podobnych branż, które kiedyś były na pdoobny etapie można łatwo zweryfikować – jednocześnie określając faktyczną konkurencję. Czasem samo inwestowanie to duża wiara w zespół ludzki, pojedyńcze jednostki czy sam model biznesowy, który może być wykorzystany przy innych inwestycjach czy spółkach. Trzeba jednak mieć świadomość, że inwestowanie w startupy to spore ryzyko. Dlatego warto poszukiwać takie startupy, które posiadają w swoich szeregach świetnych specjalistów. Warto inwestować w startupy w których ludzie wieżą w swoje idee, ale mają także pomysł na sprzedaż. Choć w wielu przypadkach doświadczeni inwestorzy mogą w tym drugim etapie pomóc.

Aby wybrać odpowiedni startup z odpowiednią niszą można poszukać zewnętrznego audytora, który oceni potencjał inwestycji i wesprze swoim doświadczeniem. Zyski zwykle mogą na początku okazać się zbyt optymistyczne – dlatego warto wykorzystać wiedzę i doświadczenie innych. Zainwestować pieniądze bez weryfikacji rynku może każdy, ale nie każdy jest w stanie wykorzystać olbrzymie możliwości startupów. Warto inwestować w startupy – ale trzeba do tego odpowiednio się przygotować.

Czy pożyczki przez internet są bezpieczne?

Poprzedni wpis

Zniesienie ulgi abolicyjnej – podwójne opodatkowanie dla pracujących za granicą

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Inwestycje