Warto wiedzieć

Zniesienie ulgi abolicyjnej – podwójne opodatkowanie dla pracujących za granicą

0
Ulga abolicyjna
Ulga abolicyjna

W 2021 roku weszły w życie nowe przepisy w zakresie ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą. Tym samym osoby pracujące w takich krajach, jak np. Belgia, USA, Dania czy Holandia są obecnie zobowiązane do zapłaty wyższego podatku dla osób pracujących poza granicą kraju. Ulga abolicyjna, która obowiązywała do tej pory pozwalała na odliczenie podatku za zarobki za granicą, ale w świetle nowych regulacji prawnych od początku 2021 roku nie jest to już możliwe. Co to oznacza w praktyce oraz czy możliwe jest uniknięcie płacenia podatku w dwóch krajach jednocześnie?

Ulga abolicyjna w 2021 r. i wyższe podatki dla osób pracujących za granicą w świetle znowelizowanych przepisów

Ulga abolicyjna miała zastosowanie w sytuacji kiedy podatek należmy w kraju, w którym zatrudnieni byli Polacy był niższy od tego w rodzimym państwie. Zniesienie ulgi abolicyjnej, zdaniem ekspertów, spowodowało, że od teraz będą oni płacić podwójny podatek na mocy znowelizowanej ustawy. Tym samym w Polsce konieczne będzie dopłacenie różnicy między podatkiem obowiązującym w naszym kraju, a tym płaconym poza jego granicami. Co to oznacza w praktyce dla osoby zatrudnionej np. w Holandii?

Podwójne opodatkowanie Holandia – jak wyglądają nowe regulacje prawne?

Obecnie, zgodnie z przepisami rezydent polski zatrudniony w Holandii nie posiada już możliwości jakie wcześniej dawała mu ulga abolicyjna. Tym samym każda osoba, która wyjedzie do Holandii i podejmie tam pracę będzie zobowiązana do zapłacenia tam podatku dochodowego.

 

Jak wpłyną nowe regulacje prawne na codzienne życie Polaków pracujących w Holandii?

Eksperci wskazują, że grupą osób, która najmocniej odczuje zmianę związaną ze zniesieniem ulgi abolicyjnej będą Polacy zarabiający za granicą, ale skupiający się na interesach w Polsce, posiadający tu rodziny, mieszkania, kredyty do spłaty itp. Wcześniej ulga abolicyjna zapewniała im pewną swobodę, ale od 2021 roku powstała konieczność oddania dodatkowej części dochodów do fiskusa.

W praktyce wiele osób mówi o pewnej nierówności, gdyż np. Polacy zatrudnieni w Niemczach od stycznia 2012 roku nie mają obowiązku płacenia podatku również w Polsce, ale już ci, którzy pracują np. w Holandii są do tego zobowiązani. O ile, więc do tej pory ulga abolicyjna eliminowała te nierówności to obecnie znów są one widoczne i realnie odczuwalne przez Polaków.

Ulga abolicyjna dla osób zatrudnionych za granicą

Ulga abolicyjna dla osób zatrudnionych za granicą

Jakie możliwości zapewniała ulga abolicyjna dla osób zatrudnionych za granicą?

Do tej pory w zakresie obowiązującej ulgi Polak zatrudniony poza granicami kraju i przebywający tam nie więcej niż 183 dni w roku lub mający swoje centrum życia i interesów w Polsce np. dom rodzinny, żonę i dzieci nie płacił podwójnego podatku. W świetle nowych regulacji wskazuje się, że konieczność płacenia podwójnego podatku będzie dotyczyła właśnie tych osób, które przebywają za granicą, ale dom i centrum życia mają w rodzinnym kraju. Tym samym od 1 stycznia 2021 r. ulga abolicyjna wynosi tylko 1360 zł, co daje możliwość uniknięcie podatku od kwoty nie większej niż 8000 zł. Każdy kto zarobi więcej ma obowiązek zapłacić podwójny podatek.

 

Unikanie podwójnego płacenia podatku – czy jest to możliwe w przypadku osób zatrudnionych za granicą?

Metody unikania podwójnego płacenia podatku zależą od kraju w jakim pracuje Polak. Zależnie od tego i biorąc pod uwagę także warunki zatrudnienia można uniknąć płacenia dwa razy – z zastosowaniem wyłączenia z progresją oraz odliczenia proporcjonalnego.

Podwójny podatek dla pracujących za granicą może być zniesiony w sytuacji gdy zastosowanie mają wskazane wyżej metody i wówczas gdy umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania reguluje tę kwestię i wskazuje, że podatek odprowadzany jest wyłącznie za granicą. Polska posiada taką umowę z większością krajów, ale z innymi nie. Wlicza się do nich takie kraje jak:

– Wielka Brytania
– Norwegia
– Irlandia
– Finlandia
– Dania
– Holandia
– Belgia
– Izrael
– Nowe Zelandia
– Australia
– Litwa
– Japonia
– Słowacja
– Kanada
– Austria
– Słowenia

W przypadku wskazanych wyżej krajów Polska nie posiada podpisanej umowy, dlatego stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Jeżeli zatem podatnik dostaje wynagrodzenie poza granicą rodzimego kraju, ale z umowy międzynarodowej wynika, że ponosi konieczność opodatkowania w kraju rezydencji – to w takiej sytuacji nie ma możliwości by ominąć podwójnego płacenia (Polska – Wielka Brytania oraz w innych krajach gdzie pracują nasi rodacy).

Podwójne opodatkowanie 2021

Podwójne opodatkowanie 2021

Podwójne opodatkowanie 2021 – jaki jest inny sposób by uniknąć zapłaty metodą wyłączenia z progresją?

Metoda wyłączenia z progresją bazuje na założeniu, że dochód jaki osiąga się podczas pracy poza granicami rodzimego kraju jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Co jednak istotne, jest brany pod uwagę wówczas gdy ustala się wysokość podatku od dochodu osiągniętego w Polsce. Kwestię tę reguluje dokładnie art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, który wskazuje, że w sytuacji gdy podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu w danym roku osiągnął też dochody z innej działalności wykonywanej poza terytorium rodzimego kraju to podatek należny określa się taki sposób, iż:

– Po pierwsze do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce z zastosowaniem podatku dochodowego dodaje się dochody, które są zwolnione od opłaty i uzyskane za granicą. Od sumy zaś tych dochodów oblicza się należny podatek;
– Po drugie przyjmuje się stopę procentową, która stanowi otrzymaną wartość podatku podzieloną przez sumę dochodów jakie uzyskano w kraju rodzimym i za granicą oraz dzieli przez 100;
– Po trzecie przyjmuje się metodą stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodu uzyskanego w Polsce, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kwotę tę zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Podwójny podatek za pracę za granicą 2021 – kiedy regulacje prawne zaczną obowiązywać w praktyce?

Nowa regulacja prawna zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, ale dobrą wiadomością dla osób pracujących na stałe za granicą jest fakt, że za rok 2020 mogą jeszcze odliczyć ulgę abolicyjną. Jednak w następnym roku podatkowym takiej możliwości już nie będzie.

Resort finansów podał, że nowa regulacja obejmie w praktyce około dwóch trzecich podatników uzyskujących dochody za granicą, ale nie będzie to dotyczyło tych krajów, z którymi Polska ma podpisane stosowne umowy o unikaniu podwójnego płacenia podatku z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego.

Wiele osób musi się liczyć z tym, że nowe przepisy będą mocno odczuwalne w kieszeni. Jeśli na stałe pracują oni za granicą to już w następnym roku będą musieli zapłacić PIT zgodnie z tym co podaje polska tabela podatkowa – czyli o wiele więcej niż do tej pory. Wynika to z faktu, że zdecydowana większość Polaków zatrudniona np. w Holandii lub Belgii uzyskuje w skali roku dochody wyższe niż ok. 20 tys. euro, a znaczną grupę tych osób obejmie stawka 38% – czyli znacznie większa niż do tej pory np. w Holandii.

Co istotne, w 2021 roku ulga obowiązująca do tej pory praktycznie zniknie, a co za tym idzie pracujący zapłacą wyższe podatki. Obecnie tłumaczy się to w głównej mierze znacznymi różnicami w wysokości i zasadach rozliczania się z zagranicznych dochodów, co do tej pory powodowało, że osoby mające taką wiedze mogły wybierać kraj w którym chciały się rozliczać.

Ulga abolicyjna nie jest już dostępna dla osoby zatrudnionej w Anglii

Ulga abolicyjna nie jest już dostępna dla osoby zatrudnionej w Anglii

Podwójny podatek Polska Anglia i inne kraje spoza kręgów objętych ulgą – jakie dodatkowe możliwości posiada zatrudniony tam Polak?

Choć sama ulga abolicyjna nie jest już dostępna dla osoby zatrudnionej np. w Anglii, jednak dokonując rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów zagranicznych można zastosować inne możliwe scenariusze, np. pomniejszyć dochód o 30% diety z tytułu podróży służbowej za granicę. Stosuje się to odpowiednio za każdy dzień pracy. Jeśli chodzi o wysokość odliczenia to jest ona różna, co wynika w praktyce ze specyfiki każdego kraju, ale stosuje się w tej sytuacji jeden wzór obliczenia wyliczenia: pełną dietę za każdy dzień podczas wyjazdu służbowego za granice Polski lub też:

– jeśli podróż trwa do 8 godzin – 1/3 wysokości diety;
– jeśli podróż trwa od 8 do 12 godzin – 1/2 diety;
– w sytuacji kiedy podróż trwa powyżej 12 godzin – pełną wysokość diety.

Niekorzystne zmiany dla podatników od 2021 roku

Ulga abolicyjna, która obowiązywała od 2008 roku pozwalała na uniknięcie płacenia podwójnego podatku w przypadku osób, które osiągały dochody za granicą. Wcześniej podatek płacony był tylko w kraju zatrudnienia, ale nowelizacja prawa spowodowała, że od 1 stycznia 2021 roku każdy zatrudniony poza granicami kraju Polak będzie płacił podwójny podatek, gdyż nie obowiązuje już ulga zwalniająca od ponoszenia opłat przychodów w Polsce. Obecnie nasz kraj posiada umowy z większością krajów na świecie, które normują tę kwestię, ale osoby zatrudnione no. w Holandii, Belgii lub Austrii są zobowiązane płacić podwójny podatek. Wiele z nich w obliczu nowych regulacji prawnych zastanawia się więc jak uniknąć podwójnego opodatkowania, choć nie zawsze jest to możliwe, ponieważ przepisy weszły już w życie.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Od 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nakłada nowe obowiązki na osoby zatrudnione za granicą. Eksperci wskazują, że na mocy nowej regulacji prawnej wiele osób w praktyce będzie zmuszonych do dopłacenia w rodzimym kraju różnicy między podatkiem obowiązującym w naszym państwie a tym, który zapłaciło się granicą – w miejscu pracy. Kolejną kwestią stanie się fakt trudności jakie przyniesie samo rozliczenie, gdyż większość Polaków nie zna dokładnie przepisów. Do tej pory nie musieli skupiać się dokładnie na tej kwestii, ponieważ wystarczyło, że wiedzieli iż uzyskując dochody z pracy poza Polską i płacąc podatki za granicą nie muszą już płacić ich ponownie w kraju.

Na skutek zniesienia ulgi abolicyjnej staną jednak przed koniecznością poznania nowych regulacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę zawisłości z jakimi zmagali się podatnicy zanim ulga abolicyjna weszła w życie – tj. przed 2008 rokiem to można spodziewać się, że wielu podatników będzie miało problem z odnalezieniem się wśród nowych zasad rozliczania.

Inwestowanie w startup – sprawdź jak wygląda to praktyce

Poprzedni wpis

Ile kosztuje utrzymanie samochodu?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy