Warto wiedzieć

Jak wysłać pieniądze do zakładu karnego?

0
Jak wysłać pieniądze do zakładu karnego?
Jak wysłać pieniądze do zakładu karnego?

Osadzeni przebywający w areszcie śledczym lub więzieniu nie mają możliwości samodzielnego korzystania z usług bankowych, takich jak dokonywanie przelewów czy zaciąganie kredytów. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami, mają oni prawo do otrzymania przelewu pieniędzy od innych osób.

Ważne jest jednak, aby pamiętać o pewnych kwestiach związanych z takimi przelewami. Na przykład, osoba dokonująca przelewu powinna podać dokładne dane osadzonego, w tym numer rachunku oraz nazwisko i imię. Ponadto, warto pamiętać o limitach kwotowych dla przelewów do aresztów i zakładów karnych, które mogą się różnić w zależności od banku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, warto skontaktować się z odpowiednim działem banku lub z urzędem wykonawczym.

Czy osadzony w zakładzie karnym ma prawo do otrzymania pieniędzy?

ak, taka możliwość istnieje. Tymczasowo aresztowany osadzony w areszcie śledczym oraz skazany, który odbywa karę w zakładzie karnym, mogą otrzymać pieniądze.

Co to jest wypiska?

Termin ten odnosi się do pieniędzy, które są dostępne dla osadzonego w zakładzie karnym. Osadzony może wykorzystać te środki do zakupów w kantynach – sklepach funkcjonujących na terenie zakładu. Warto jednak zauważyć, że osadzony nie otrzymuje całej kwoty, którą przekazano, ponieważ część z niej jest przeznaczona na tzw. „żelazną kasę”.

Co to jest żelazna kasa?

Jest to kwota, która jest pobierana od osadzonego i gromadzona na jego indywidualnym koncie w zakładzie karnym. Osadzony może otrzymać te środki po opuszczeniu zakładu karnego lub aresztu śledczego. Żelazna kasa przypomina książeczkę oszczędnościową.

Środki na żelazną kasę składają się z:

  • Przelewów otrzymywanych przez skazanego – wypisków,
  • Środków zdeponowanych przez skazanego podczas przyjęcia do zakładu,
  • Środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę w zakładzie.

Dzięki żelaznej kasie osadzony może otrzymać pieniądze na start, które pomogą mu po wyjściu z zakładu. Mogą one zostać wykorzystane na transport do miejsca zamieszkania i utrzymanie.

Warto zauważyć, że kwota gromadzona na żelaznej kasie jest ograniczona do określonej kwoty, która odnosi się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Powyżej tej kwoty nie pobiera się już środków na żelazną kasę z otrzymywanych wpłat. W efekcie osadzony otrzymuje pełną kwotę z przelewów.

Ile pieniędzy z przelewu faktycznie dostaje osadzony?

Według przepisów część przelewów otrzymywanych przez osadzonego musi być przekazywana na żelazną kasę, która stanowi zabezpieczenie finansowe po wyjściu z zakładu karnego. Zakład przekazuje na ten cel 50% otrzymanej wpłaty, jednak nie więcej niż około 200 zł, czyli 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z tego powodu lepiej przelać osadzonemu wyższą kwotę w ramach jednej wpłaty niż kilka mniejszych, aby zwiększyć jego dostępne środki na wydatki w zakładzie. Na przykład, w przypadku wpłaty w wysokości 600 zł, osadzony otrzyma 400 zł, a pozostała kwota zostanie przekazana na żelazną kasę.

Jak wysłać pieniądze do więzienia?

Jak wysłać pieniądze dla osadzonego?

Obecnie, nie ma możliwości dokonania wpłat gotówkowych w kasie zakładu karnego lub aresztu śledczego. Jak zatem można przekazać pieniądze dla osadzonego? Środki można wpłacić wyłącznie w formie bezgotówkowej, czyli jako przelew bankowy lub przekaz pocztowy.

Jak przesłać pieniądze dla osadzonego?

Aby przesłać pieniądze dla osadzonego przebywającego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, należy dokonać przelewu na konto zakładu z danymi osadzonego.

Dane niezbędne do dokonania przelewu to:

  • Nazwa zakładu jako odbiorca przelewu,
  • Imię i nazwisko osadzonego oraz imię jego ojca jako tytuł przelewu,
  • Numer konta należącego do zakładu jako numer konta do przelewu.

W przypadku wysyłki przekazu pocztowego, należy podać adres zakładu.

Dane potrzebne do dokonania przelewu lub przekazu pocztowego znajdują się na stronie internetowej danego zakładu.

Czy komornik może zająć pieniądze osadzonego?

Tak, w przypadku egzekucji komorniczej wobec osadzonego, komornik ma prawo zająć część środków zgromadzonych na jego żelaznej kasie.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zajęć komorniczych obowiązuje kwota wolna od zajęcia, która wynosi 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jak wysłać pieniądze do zakładu karnego? Warto wiedzieć, także: 

Ile czasu idzie przelew do więzienia?

W aresztach śledczych oraz zakładach karnych informacje o zaksięgowanych środkach na koncie osadzonego (wypiska) są przekazywane zwykle w dni, w które osadzeni mają możliwość dokonywania zakupów, czyli najczęściej w poniedziałki i środy lub w poniedziałki i czwartki. Jednakże, częstotliwość przekazywania informacji zależy od jednostki. W niektórych aresztach informacje są przekazywane więźniom raz w tygodniu, a w innych np. 7, 14 i 21 każdego miesiąca. Tylko w tych dniach osadzeni mogą sprawdzić, czy ich środki pieniężne dotarły.

Na przykład, jeśli wypiska została wysłana we wtorek i poprawnie zaksięgowana w środę lub czwartek, osoba osadzona może otrzymać informacje o wypisce dopiero w poniedziałek.

Dlaczego ten proces trwa kilka dni? Po przelaniu pieniędzy na konto jednostki, środki pieniężne trafiają na konto osadzonego w standardowym czasie, czyli maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego. Kolejnego dnia od wysłania wypiski jednostka ma środki na koncie, ale musi je jeszcze podzielić na żelazną kasę i do wykorzystania przez osadzonego. Następnie funkcjonariusz Służby Więziennej zaksięguje środki na koncie osadzonego. Księgowość jednostki opiera się na wydrukach z banku, a wpłaty z poniedziałku będą widoczne dopiero we wtorek lub środę, w zależności od godzin księgowania w danym banku. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie osadzonego, ten otrzyma informacje o środkach w dniu wypiski, do której, zgodnie z przepisami prawa, powinien mieć dostęp trzy razy w miesiącu.

Warto podkreślić, że każda jednostka może mieć inny system informowania osadzonych o zgromadzonych środkach na koncie wypiskowym.

Kto może wysyłać pieniądze na wypiskę dla osadzonych?

Nie ma ograniczeń co do tego, kto może przesyłać środki pieniężne na wypiskę dla osoby osadzonej w areszcie śledczym lub zakładzie karnym – może to zrobić każdy, czy to matka, babka, ojciec, córka, przyjaciel, żona, kochanka, kuzyn czy siostra.

Można przesyłać pieniądze tak często, jak się chce, oraz w dowolnej kwocie.

Aby prawidłowo przesłać środki dla osadzonej/osadzonego, potrzebne są następujące informacje: imię, nazwisko i imię ojca osoby osadzonej, a także nazwa jednostki penitencjarnej, w której przebywa.

Przykład: Stefan Kowalski (syn Jacka) / Małgorzata Kowalska (córka Jacka)

Visa: Kobieca rewolucja w biznesie? Visa donosi, że ponad 20% Polek chce założyć własną firmę

Poprzedni wpis

Co to jest fundusz inwestycyjny? Sprawdź rodzaje i jak działa

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy