Artykuły

Co to jest wskaźnik Sharpe ’ a i jak jest wykorzystywany do pomiaru ryzyka inwestycyjnego?

0

Inwestowanie polega na równoważeniu ryzyka z potencjalnymi zyskami. Na przykład, wyobraź sobie, że możesz zainwestować dzisiaj 1000 USD i mieć 50-50 szans na to, że inwestycja wzrośnie o 1% do 1010 USD lub może wzrosnąć do zera. Zainwestowałbyś? Oczywiście, że nie! Nikt przy zdrowych zmysłach nie zaryzykowałby potencjalnej straty w wysokości 1000 USD za potencjalny zwrot w wysokości 10 USD w rzucie monetą. 

Istnieje kilka sposobów określenia potencjalnego ryzyka i potencjalnej nagrody z inwestycji. Wielu inwestorów stara się znaleźć wewnętrzną wartość inwestycji, analizując perspektywy rozwoju firmy i porównując jej wycenę z innymi w branży.

Istnieje jednak jedna metryka, która jest szczególnie popularna przy próbie oceny zysków skorygowanych o ryzyko: współczynnik Sharpe ’ a. 

Jaki jest współczynnik Sharpe ’ a?

Wskaźnik Sharpe 'a został opracowany przez amerykańskiego ekonomistę i noblistę Williama F. Sharpe’ a. Został zaprojektowany, aby dać inwestorom łatwy do zrozumienia sposób oceny dodatkowego potencjału rentowności, który uzyskuje się poprzez akceptację dodatkowego ryzyka. Wskaźnik pokazuje średnią stopę zwrotu portfela pomniejszoną o zwroty wolne od ryzyka.

Rekomendacje doradcy giełdowego Motley Fool mają średni zwrot na poziomie 618%. Za 79 $(lub tylko 1,52 $tygodniowo) dołącz do ponad 1 miliona członków i nie przegap ich nadchodzących wyborów giełdowych. 30-dniowa Gwarancja Zwrotu pieniędzy. Zarejestruj Się Teraz

Co mierzy współczynnik Sharpe ’ a?

Wskaźnik Sharpe ’ a został opracowany w celu pomiaru skorygowanego o ryzyko zwrotu z inwestycji lub portfela. Możliwości inwestycyjne o wyższym poziomie ryzyka w stosunku do ich potencjalnych zysków mają niskie wskaźniki Sharpe ’ a, podczas gdy wskaźniki te będą wysokie w przypadku możliwości inwestycyjnych o niskim poziomie ryzyka w stosunku do ich potencjalnych zysków. 

Inwestorzy wykorzystują wskaźnik Sharpe ’ a przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, aby określić, czy potencjalne zyski są warte dodatkowego ryzyka. 

Jaka jest formuła Sharpe ratio?

Wzór na współczynnik Sharpe ’ a jest następujący:

(Rp – RF) ÷ SdOp

  • Rp-zwrot z portfela: zwrot z Portfela jest stopą zwrotu, którą portfel generuje w ujęciu rocznym. Obecny wskaźnik Sharpe 'a odpowiada stopie zwrotu z portfela w ubiegłym roku, podczas gdy prognozowany wskaźnik Sharpe’ a wykorzystuje oczekiwany zwrot w przyszłym roku. 
  • Rf-Risk-Free Rate of Return: wolna od ryzyka stopa zwrotu to stopa zwrotu, której można oczekiwać od inwestycji bez ryzyka. Inwestorzy często używają jedno-lub dwuletniego zysku z kapitału amerykańskiego jako punktu odniesienia dla nieobciążonej ryzykiem stopy zwrotu. 
  • SdOp-odchylenie standardowe portfela: jest to statystyczna miara zysków portfela w stosunku do całego rynku, znana również jako jego stopa zmienności. 

Jak stosować współczynnik Sharpe ’ a

Najlepszym sposobem wykorzystania wskaźnika Sharpe ’ a jest określenie, czy dodać, czy usunąć inwestycje z portfela. Współczynnik Sharpe ’ a może pomóc w określeniu, czy ruchy zwiększą lub zmniejszą oczekiwane zwroty w stosunku do zmiany ryzyka. Jest to przydatny sposób na określenie, w jaki sposób dywersyfikacja na klasy aktywów o innym profilu ryzyka i zwrotu wpływa na ogólne Zwroty skorygowane o ryzyko. 

Załóżmy na przykład, że twój portfel — połączenie akcji i obligacji — przyniósł 14% zwrotu w ciągu ostatniego roku. Obecna stopa wolna od ryzyka wynosi 3,5% , a stopa zmienności Twojego portfela wynosi 10%, co oznacza, że wskaźnik Sharpe ’ a twojego portfela wynosi obecnie 1,05 lub 105% — (14 – 3.5) ÷ 10. 

Powiedz, że chcesz wiedzieć, czy dodanie bardziej ryzykownego funduszu giełdowego (ETF) i funduszu hedgingowego do Twojego portfela spowoduje wyższy zwrot z uwzględnieniem ryzyka. Według prognoz analityków dodanie tych aktywów do portfela zwiększyłoby roczny zwrot do 16% , a zmienność portfela do 10,5%. 

Opierając się na tych liczbach — (16 – 3,5) ÷ 10,5 — Twój nowy współczynnik Sharpe ’ a wynosiłby 1,14 lub 114%. Ponieważ ruch spowodowałby wzrost wskaźnika Sharpe ’ a twojego portfela o dziewięć punktów procentowych, dobrym posunięciem byłoby zwiększenie zwrotu skorygowanego o ryzyko. 

Innymi słowy, nawet jeśli w tym przykładzie podejmujesz większe ryzyko, zwiększone potencjalne zyski powinny być tego warte średnio. Jeśli natomiast dodanie aktywów o wysokim ryzyku i wysokim zwrocie zmniejszy wskaźnik Sharpe ’ a w portfelu, można stwierdzić, że wyższe potencjalne zwroty nie są warte dodatkowego ryzyka.

Jaki jest dobry stosunek Sharpe ’ a?

Im wyższy współczynnik Sharpe ’ a, tym lepiej. Wyższe wskaźniki oznaczają, że zostaniesz nagrodzony większym potencjalnym zyskiem za ryzyko, które podejmujesz. 

Ogólnie rzecz biorąc, współczynniki Sharpe ’ a 1, 2 i 3 działają jako progi dobrych, wielkich i wyjątkowych możliwości. Inwestycje o wskaźnikach Sharpe ’ a powyżej 3 sugerują najlepszy możliwy zwrot skorygowany o ryzyko na rynku.  

Co oznacza współczynnik Sharpe ’ a poniżej 1?

Każda inwestycja o współczynniku Sharpe ’ a poniżej 1 jest powodem do niepokoju, ponieważ sugeruje, że zyski na jednostkę ryzyka są poniżej średniej. Innymi słowy, podejmujesz większe ryzyko dla mniej potencjalnego zwrotu.

Wskaźnik Sharpe ’ a wynoszący 0,5 lub 50% sugeruje, że inwestycja wiąże się z wysokim poziomem ryzyka w stosunku do jej zwrotu. W przeszłości wskaźnik 0,5 mógł być uważany za przyzwoity, ale ze względu na przedłużające się niskie stopy procentowe, które skutkują niższą stopą wolną od ryzyka, wskaźnik 0,5 nie jest już akceptowalny. 

Gdy inwestycja ma ujemny wskaźnik Sharpe ’ a, oznacza to, że oczekuje się, że inwestycja straci pieniądze w czasie lub nie przyniesie zysków równych lub wyższych od stopy wolnej od ryzyka. Zasadniczo, gdy aktywa mają ujemny wskaźnik Sharpe ’ a, lepiej byłoby skorzystać z wolnych od ryzyka amerykańskich dłużnych papierów wartościowych Skarbu Państwa. 

Zalety i wady

Podobnie jak w przypadku innych wskaźników powszechnie stosowanych przez inwestorów, Sharpe ratio ma własną listę zalet i wad. 

Zalety stosowania współczynnika Sharpe ’ a

Jako inwestor, istnieje znacząca wartość w zrozumieniu poziomu ryzyka związanego z inwestycją w odniesieniu do jej potencjału zwrotu. Niektóre z największych zalet korzystania z SHARPE ratio w procesie inwestycyjnym obejmują:

1. Uniknięcie Nadmiernego Ryzyka

Osiągnięcie znacznych zysków na rynku zawsze wiąże się z pewnym poziomem ryzyka. Nazwa gry polega na zrównoważeniu poziomu ryzyka, które akceptujesz, z potencjalnym zwrotem, który spodziewasz się wygenerować. 

Dokładnie to robi współczynnik Sharpe ’ a. Pomaga inwestorom określić, czy ryzyko i zwrot są w równowadze dzięki łatwej do zrozumienia skali scoringu. 

2. Dokonuj Porównań Między Różnymi Rodzajami Inwestycji

Eksperci z Wall Street często mówią, że nie można porównać jabłek do pomarańczy, a akcje lub inne aktywa powinny być porównywane tylko z innymi w swojej kategorii. 

Dzięki Wskaźnikowi Sharpe ’ a możliwe jest porównywanie akcji w różnych sektorach, a nawet zupełnie różnych aktywów z poziomu stopy zwrotu SKORYGOWANEJ o ryzykorspective. 

3. Prostota Formuły

Niektóre wskaźniki są tak złożone, że inwestorzy woleliby korzystać z narzędzi internetowych — często płatnych — niż próbować samodzielnie opracowywać obliczenia. Stosunek Sharpe ’ a jest stosunkowo prostą, prostą formułą, którą nawet początkujący z łatwością zrozumieją przy odrobinie praktyki. 

Wady stosowania współczynnika Sharpe ’ a

Oczywiście, istnieje wiele powodów, aby użyć współczynnika Sharpe ’ a w procesie inwestycyjnym, ale istnieje również kilka istotnych wad do rozważenia. 

1. Potencjalnie Niewiarygodne Wyniki

Formuła ma swoje ograniczenia. Widzisz, biorąc pod uwagę ogólne odchylenie standardowe portfela jako część mianownika, wskaźnik Sharpe ’ a sugeruje, że zmienność jest równa dla każdego aktywa w twoim portfelu. Z dużą liczbą zaskakujących spadków i wzrostów cen poszczególnych aktywów zachodzących na rynkach cały czas, niektórzy twierdzą, że formuła jest zawodna. 

W końcu każdy z posiadanych aktywów będzie charakteryzował się innym poziomem zmienności, a wskaźnik nie zawiera żadnych informacji na temat poszczególnych aktywów-informacji, których możesz potrzebować przy dostosowywaniu swojego portfela. 

2. Mogą być manipulowane przez zarządzających portfelem

Inną kwestią, którą niektórzy mają ze wskaźnikiem Sharpe ’ a, jest to, że menedżerowie portfela mogą manipulować tym wskaźnikiem, aby wyglądało na to, że osiągają lepsze wyniki niż w rzeczywistości. Odbywa się to poprzez wydłużenie przedziału pomiarowego, ponieważ zmienność naturalnie wyrównuje się w czasie. 

Roczne odchylenie standardowe dziennych zwrotów będzie zawsze wyższe niż tygodniowych zwrotów, a tygodniowe odchylenia zwrotów będą wyższe niż miesięczne. Tworząc raporty z rocznymi odchyleniami standardowymi uśrednionymi w dłuższych okresach, menedżerowie portfela mogą sprawić, że będzie to wyglądało na mniejsze ryzyko w portfelu niż w rzeczywistości. 

Najczęściej Zadawane Pytania

Podobnie jak w przypadku innych powszechnie używanych wskaźników inwestycyjnych, istnieje kilka typowych pytań dotyczących wskaźnika Sharpe ’ a. Niektóre z najczęstszych obejmują:

Jaki jest wskaźnik Sharpe ’ a na S & P 500?

Indeks S & P 500 ma obecnie wskaźnik Sharpe ’ a na poziomie 2,81 lub 281%. Jednak wielu twierdzi, że wskaźnik ten jest przekrzywiony do góry dzięki silnemu ożywieniu po pandemii COVID-19 i przedłużającej się niskiej stopie procentowej, co skutkuje niskim zyskiem wolnym od ryzyka. 

Jaki jest współczynnik Sharpe ’ a indeksu Nasdaq Composite Index?

Indeks Nasdaq Composite Index ma obecnie wskaźnik Sharpe ’ a na poziomie 2,13 lub 213%. Ponownie, wielu uważa, że stosunek ten jest wypaczony do wzrostu z tych samych powodów, co w przypadku S&P 500. 

Co to jest dobry stosunek Sharpe dla wspólnego funduszu?

Niezależnie od tego, czy rozważasz inwestowanie w fundusz inwestycyjny, ETF lub inny fundusz portfelowy klasy inwestycyjnej, ogólny zakres wskaźnika Sharpe ’ a jest świetną zasadą do naśladowania, przy czym stosunek 1 do 1,99 jest akceptowalny, 2 do 2,99 jest świetny, a 3 lub więcej jest wyjątkowy. 

Jak mogę poprawić współczynnik Sharpe ’ a w moim portfelu?

Zwiększenie wskaźnika Sharpe ’ a w portfelu jest tak proste, jak skupienie inwestycji na aktywach znanych z najbardziej opłacalnych premii za ryzyko. 

Na przykład, według Businesswire, trzy najważniejsze sektory według Sharpe ratio to technologia, narzędzia i opieka zdrowotna. Dodając do swojego portfela dobrze zbadane inwestycje z tych sektorów, prawdopodobnie zwiększysz swój Sharpe stosunek.  

Ostatnie Słowo

Zwracanie szczególnej uwagi na zwroty dostosowane do ryzyka pomoże Ci utrzymać portfel zgodnie z celami, zarówno pod względem wzrostu, jak i zarządzania ryzykiem. Współczynnik Sharpe ’ a jest jednym z najczęściej akceptowanych narzędzi do tego. 

Jednak, podczas korzystania z proporcji, ważne jest, aby pamiętać, że istnieją pewne wady. Dokonywanie korekt, takich jak stosowanie współczynnika Sharpe ’ a w połączeniu ze wskaźnikami Sortino i Treynor, daje lepszy ogólny obraz tego, czego można się spodziewać po uwzględnieniu ryzyka. 

Niemniej jednak, korzystanie z jednej lub wszystkich odmian Sharpe ratio są świetne dodatki do procesu badania inwestycji. 

12 sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy w restauracjach

Poprzedni wpis

Czym Jest Kredyt Studencki?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły