Artykuły

ETFy – co warto na ich temat wiedzieć?

0

ETF-y cieszą się dużą popularnością, co jednak wcale nie oznacza, że ryzyko inwestowania w nie jest niższe. Prawda jest taka, że każda inwestycja wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego też ważna jest wiedza oraz realne umiejętności.

Fundusze ETF – ważne informacje

ETF jest akronimem od słów Exchange Traded Fund. Są to instrumenty finansowe, których ważnym zadaniem jest podążanie za zmianami, biorąc pod uwagę ceny instrumentu bazowego. Można wyróżnić ETF-y indeksowe, które ściśle podążają za cenami indeksów giełdowych i to z rynków całego świata. W zależności od specyfiki indeksu symbolizuje on grupę np. największych spółek, ale też spółki z konkretnej branży. ETF najczęściej dobierane są do portfeli inwestujących. Alternatywą dla nich są ETF-y surowcowe. Powszechnie uważa się, że dedykowane są doświadczonym inwestorom. Charakteryzuje je naprawdę duża zmienność, a przez to i duże ryzyko, natomiast mają potencjał wysokich zysków. Tego typu Exchange Traded Fund naśladują zmiany cenowe najpopularniejszych surowców na rynku, do których zalicza się złoto, srebro czy ropa naftowa. Wszelkiego rodzaju surowce reagują na dane fundamentalne. Gdy dojdzie do zawirowań na rynku także ETF-y, które są skonstruowane na ich bazie będą miały dużą zmienność. Wyróżniamy jeszcze ETF-y kryptowalutowe, które cechuje duża płynność oraz zmienność. Wyobraźcie sobie, że każdego dnia zmienność może wynosić nawet kilkanaście procent.

Jak zbudować globalny portfel z funduszy ETF?

Budowa globalnego portfela inwestycyjnego, który jest złożony z funduszy ETF jest trudna. Do wyboru są różnego rodzaju inwestycje. Każdy inwestor musi zdecydować się, które ETF-y znajdą się w jego portfelu, ale też wybrać sposób inwestowania. Może być krótkoterminowy bądź długoterminowy. Portfel inwestycyjny może być złożony z kilku klas aktywów, które następnie zamknięte są w jednym funduszu. Pojawia się tutaj pojęcie funduszu multi asset. Jest to fundusz inwestycyjny, który reprezentuje poszczególne klasy aktywów. Mogą do nich zaliczać się akcje, obligacje, czy też nieruchomości, choć najczęściej koncentruje się na aktywach takich jak akcje i obligacje. Można też skorzystać z opcji funduszy, które inwestują w kilka tysięcy akcji i obligacji. Ten rodzaj nadaje się nawet do regularnego oszczędzania, przy czym nie oznacza to wcale, że ryzyko inwestycji jest mniejsze. Chcąc inwestować w ETF, można wejść na stronę home.saxo i tam poznać szczegóły, a także założyć konto inwestycyjne.

Czy ETF-y i fundusze inwestycyjne są tym samym?

ETF-y i fundusze inwestycyjne nie są tym samym, choć są nieco podobne. ETF jest giełdowym funduszem inwestycyjnym. Ma on charakter pasywny. Umożliwia inwestowanie np. w akcje, obligacje czy nieruchomości. Natomiast fundusz inwestycyjny stanowi formę wspólnego lokowania pieniędzy. Oznacza to, że uczestnicy wpłacają pieniądze, które zarządzający funduszem lokują. Ich celem jest osiągnięcie najwyższej stopy zwrotu. Fundusze inwestycyjne nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. ETF-y mają zupełnie inną zasadę działania niż fundusze inwestycyjne otwarte czy też fundusze inwestycyjne zamknięte. Tutaj należy jeszcze wiedzieć, że ETF jest notowany na giełdzie, natomiast standardowy fundusz nie pomimo tego, że inwestując w fundusz inwestycyjny można uzyskać ekspozycję na rynek akcji.