Finanse osobiste

Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2018 roku

0
Photo by Cristian Newman on Unsplash
Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2018 roku

Podwyższanie najniższej krajowej pensji z początkiem nowego roku stało się w Polsce pewnym rytuałem. Pracownicy niecierpliwie czekają na to, aż nadejdzie styczeń, a ich wypłata znów nieco wzrośnie. Prognozy mówią, że także z początkiem roku 2018 możemy liczyć na wzrost kwoty minimalnej. O jakiej sumie mowa i komu będzie należeć się taka podwyżka?

2018 rok – najniższa krajowa

Ministerstwo ustaliło, że od stycznia pracownik, który zarabia najniższą krajową pensję, otrzyma 2100 zł brutto każdego miesiąca, co wyniesie ok. 1530 zł netto do ręki. Jest to o 100 zł więcej niż otrzymywał w  roku 2017 i przez okres całych 12 miesięcy zarobi o 1200 złotych więcej.

Wraz ze wzrostem stawki minimalnej, zwiększa się również stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, a więc osoby, których praca rozliczana jest godzinowo, mogą liczyć na 13,7 zł brutto za godzinę

Płaca minimalna to ustalone z góry najniższe wynagrodzenie jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest na pełen etat, niezależnie od tego, jakie ma kwalifikacje i jakie obowiązki wykonuje. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego dotyczy wszystkich zakładów pracy i określona jest w Prawie Pracy, każdy pracownik, któremu pracodawca odmawia zwiększenia wynagrodzenia, może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Photo by Mel Elías on Unsplash

Płaca minimalna

Płaca minimalna 2018 a inflacja

Ustalenie płacy minimalnej na nowy rok, ściśle związane jest z inflacją. Jak pisaliśmy w artykule, dotyczącym podwyżki inflacyjnej, dotyczy ona nie tylko osób aktywnie pracujących na danym stanowisku, ale również tych, które przebywają na urlopach wychowawczych. Wzrost płacy minimalnej, który uwarunkowany jest roczną inflacją dotyczy każdego zakładu pracy i wszystkich pracowników pracujących na umowach cywilnoprawnych.

W przypadku takich podwyżek pracodawca jest zobowiązany podnieść wypłatę miesięczną, a osobom, które pracują na godziny – stawkę godzinową. Kolejny wzrost wynagrodzeń od nowego roku przyniesie na pewno wiele korzyści wszystkim osobom, które do tej pory otrzymywały najniższą krajową. Jednak organizacje pracodawców apelują do ministerstwa o to, aby nie wychodzili za bardzo d przodu z kolejnymi podwyżkami, ponieważ uważają iż płaca rośnie szybciej niż wydajność pracy. Organizacje zaproponowały, aby w przyszłym roku zwiększyć wynagrodzenia o 50 zł i  w następnym ponownie o 50 zł. Jaka będzie ostateczna decyzja ministerstwa – tego dowiemy się we wrześniu.

Kto nie skorzysta na podwyżce krajowej

Interesujące jest to, że tak naprawdę nie każdy skorzysta na podwyżce minimalnego wynagrodzenia. Grupą poszkodowaną będą nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero zakładają lu b założyli niedawno działalność gospodarczą i mają prawo do preferencyjnych składek ZUS. Wraz z wzrostem płacy minimalnej, wzrośnie im składka na ubezpieczenie społeczne, która nie może być niższa niż 30 procent kwoty pensji minimalnej.

Informacje te nie są korzystne dla nowych firm, które zamiast zyskać – stracą, bowiem koszty utrzymania działalności wzrosną.

Wzrost innych świadczeń

Wraz z podwyższeniem płacy minimalnej, wzrosną również inne świadczenia pracownicze, które są z nią powiązane. Będą to:

・   wynagrodzenie za czas przestoju w firmie, gdyż nie może ono być niższe od pensji minimalnej

・   wysokość odpraw przy zwolnieniach grupowych – wynosić one muszą przynajmniej 15-krotność wynagrodzenia minimalnego, czyli przy pensji 2100 zł brutto, odprawa wyniesie 31500 zł

・   wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców z preferencyjnym ZUS-em (wspomniane w poprzednim akapicie)

・   dodatek za pracę w godzinach nocnych

Podwyżka płacy minimalnej a wydajność pracy

Systematyczny wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia z każdym nowym rokiem wprowadził spore zamieszanie u pracodawców, którzy zmuszeni są zwiększać pensje swoich pracowników, nie otrzymując nic w zamian. Okazuje się bowiem, że pomimo iż zwiększają się wypłaty, wydajność pracy nie rośnie, a zyski są takie same, jakie był przed podwyżkami.

To właśnie stało się powodem interwencji organizacji pracodawców, którzy apelują do ministerstwa o spowolnienie wzrostu kwoty minimalnej. Pokrycie kosztów podwyżek spoczywa bowiem właśnie na pracodawcach, którzy, przy braku zwiększonych zysków, często muszą borykać się z problemem niewypłacalności, co może skutkować zwolnieniami.

Ministerstwo ustaliło, że płaca minimalna w 2018 roku wzrośnie, jednak o jaką kwotę, dowiemy się na pewno dopiero we wrześniu. Mimo iż decyzji oficjalnej jeszcze nie ma, z sondaży wynika iż będzie to suma, którą przedstawiliśmy powyżej. Pracodawcy mają więc szansę przygotować się na podwyższenie wynagrodzeń swoich pracowników, a młodzi przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że od nowego roku więcej zapłacą za ubezpieczenie społeczne.

Photo by Vicko Mozara on Unsplash

Płaca minimalna w 2018 roku wzrośnie

Podwyżki odgórne

Coraz rzadziej zdarza się, że pracodawca sam przyznaje pracownikowi podwyżkę za zasługi w pracy i dobre wyniki. Wzrosty wynagrodzeń, które narzucone są odgórnie prowadzą do tego, że koszty pracodawców znacznie się zwiększają i nie mogą pozwolić sobie oni na dodatkowe premie i nagrody.

Mimo to na podwyżkach inflacyjnych oraz wzroście pensji minimalnej zyskują ci najbiedniejsi, którzy regularnie mogą liczyć na wzrost swojego wynagrodzenia. Zwiększone kwoty obowiązują bowiem tylko tych pracowników, którzy zatrudnieni na pełen etat zarabiają najmniej. Osoby, które otrzymują kwotę wyższą niż dotychczasowa najniższa krajowa, nie są objęte obowiązkową podwyżką, a więc pracodawca, który do tej pory płacił zatrudnionym więcej, nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Realne korzyści w postaci grubszego portfela odczują wyłącznie osoby zatrudnione za najniższe stawki. Oby tylko przedsiębiorcy nie uwzględnili podwyżki w sprzedawanych produktach, czy wykonywanych usługach bo koszty podniesienia pracy minimalne poniesiemy wszyscy.

Aktualizacja: Rząd potwierdził wprowadzenie płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej w roku 2018. 

Podwyżka inflacyjna – co to jest?

Poprzedni wpis

Dlaczego warto zbierać rachunki?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy