Finanse osobiste

Pracownicze Plany Akcyjne – Czym są PPA?

0
Co to jest PPA?
Co to jest PPA?

Jakiś czas temu opisywałem czym są pracownicze plany kapitałowe, dziś spróbuje odpowiedzieć na pytanie czym są pracownicze plany akcyjne nazywane w skrócie PPA. Pozapłacowe formy nagród dla pracowników są czymś coraz częściej stosowanym w dzisiejszych spółkach, stąd nie dziwi fakt, że coraz więcej osób otrzymuje tego typu propozycje. Zacznijmy jednak od samego początku.

Czym są pracownicze plany akcyjne PPA?

Pracownicze plany akcyjne to przekazanie pracownikom prawa do objęcia lub nabycia akcji. Akcje są przekazywane według ustalonych wcześniej praw. Z zasady pracownik, który jest posiadaczem PPA powinien mieć możliwość współdecydowania o przedsiębiorstwie. Pamiętajmy, że posiadacz akcji jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa.
Dane jednoznacznie wskazują, że pracownicy, którzy posiadają pracownicze plany akcyjne zdecydowanie rzadziej decydują się na zmianę pracy. Co istotne, mocniej identyfikują się z przedsiębiorstwem i czują się za nie odpowiedzialni. W dobie tak popularnych zmian i migracji pracowników, PPA mogą być świetnym sposobem na zmniejszenie częstych zmian w kadrach.

Czym są pracownicze plany akcyjne PPA?

Czym są pracownicze plany akcyjne PPA?

Korzyści z korzystania z pracowniczych planów akcyjnych (PPA):

– funkcja retencyjna – najlepsi pracownicy nie odchodzą i zostają w przedsiębiorstwie na dłuższy okres czasu
– funkcja motywacyjna – pracownicy czują się docenieni i zmotywowani do dalszej i efektywniejszej pracy
– funkcja edukacyjna – pracownicy pozyskują wiedzę na temat działania spółek, akcji przez co zwiększają swój zakres świadomości edukacyjnej
– funkcja wizerunkowa – inwestorzy weryfikując spółkę przed inwestycją w nią dogłębnie analizują jej dane i tego typu przekazanie akcji wpływa w większości przypadków korzystnie na jej wizerunek
– funkcja prawna – wypłata części wynagrodzenia zmiennego m.in. w formie akcji jest obligatoryjna w sektorze bankowym (co wynika z przepisów dyrektyw unijnych)

Dodatkową korzyścią „bez-funkcyjną” jest zarządzanie bieżącą działalnością firmy poprzez brak problemów z niestabilnym zatrudnieniem. Kapitał pozyskiwany jest wewnętrznie bez konieczności nabycia go z zewnątrz.

Jak uruchomić pracownicze plany akcyjne (PPA) w przedsiębiorstwie?

– PPA musi być przygotowane pod indywidualne przedsiębiorstwo do indywidualnego programu motywacyjnego
– wprowadzenie PPA wymaga przeszkolenie kadr – tak by uczestnicy w 100% mieli świadomość czym są i jak działają pracownicze plany akcyjne
– wymagana jest zgodność z wymaganiami prawnymi
– wymagana jest również możliwość uzyskania wniosku wyłącznie w pewnych sytuacjach o interpretację indywidualną

W przypadku, gdy nasza firma nie ma możliwości wprowadzenia wewnętrznie pracowniczych planów akcyjnych (PPA) istnieje możliwość zlecenia tego firmie zewnętrznej. Z reguły taki plan powinien obejmować cztery główne zagadnienia: Projektowanie programu, implementacja programu, Administrowanie programem i wskazanie docelowych uczestników programów.

Jak planować wydatki?

Poprzedni wpis

Zmywarka czy mycie ręczne? #oszczędzamNA

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy