Artykuły

Główne przyczyny inflacji

0

Być może słyszałeś, że w listopadzie 2021 r. inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat, ale co to oznacza i jak wpływa na Ciebie? Zacznijmy od podstaw.

Inflacja jest zjawiskiem Ekonomicznym, w którym wartość towarów i usług w gospodarce wzrasta z czasem. Słyszałeś kiedyś o tym, że w latach 60-tych można było dostać Colę za grosze? Powodem, dla którego soda kosztuje teraz 2 dolary, jest inflacja-względna wartość pieniędzy spadła w porównaniu do ceny towarów. 

Ogólnie rzecz biorąc, ekonomistom zależy na dwóch głównych typach inflacji. W tym poście wyjaśnimy te dwie przyczyny, wyjaśnimy czynniki wpływające na inflację, zbadamy sposoby, w jakie eksperci sugerują przeciwdziałanie inflacji i co można z tym zrobić. Ale najpierw przyjrzymy się obecnym przyczynom inflacji i ich wpływowi na obecną siłę nabywczą. 

4 główne przyczyny inflacji w naszej obecnej gospodarce

W ciągu ostatnich kilku miesięcy być może zauważyłeś, że ceny rosły na wszystko, od artykułów spożywczych po Gaz, a ceny konsumenckie wzrosły o 6,8% w porównaniu do tego czasu w ubiegłym roku. To siła inflacji. Ale co obecnie powoduje inflację i to niepożądane obciążenie Twojego portfela

W odniesieniu do obecnej gospodarki, istnieje kilka przyczyn inflacji:

1. Wzrost podaży pieniądza: 

Zwiększenie podaży pieniądza ma przyczynić się do pobudzenia gospodarki poprzez pomoc w przekazywaniu większej ilości pieniędzy w ręce konsumentów. Może to brzmieć jak pozytywna zmiana, ale może mieć negatywny wpływ na gospodarkę, na przykład przyczyniając się do inflacji.

Rezerwa Federalna wydrukowała biliony dolarów w ciągu ostatnich dwóch lat, co przyczyniło się do dewaluacji amerykańskiej waluty i wysokiej stopy inflacji, której obecnie doświadczamy—i spekuluje się, że będzie kontynuowana. 

Nie tylko to, ale podaż pieniądza wzrosła szybciej niż tempo produkcji, co przyczynia się do niedoborów. A przy większej ilości pieniędzy w obiegu konsumenci mają więcej do wydania—co z kolei pobudza większy popyt konsumentów. 

Jednak z popytem przewyższającym produkcję, w całym kraju występuje wiele niedoborów.

2. Zakłócenia W Łańcuchu Dostaw: 

Niezależnie od tego, czy jesteś w sklepie spożywczym, czy czekasz na coś, co zostanie wysłane z zagranicy, prawdopodobnie masz trudności z uzyskaniem pewnych towarów w ostatnich miesiącach. Istnieje kilka czynników, które odgrywają w tym bieżącym wydaniu. 

Po pierwsze, podczas szczytu pandemii wiele firm zmniejszyło produkcję, ponieważ konsumenci nie wydawali pieniędzy. Jednak teraz są i firmy próbują nadrobić zaległości. 

Połącz to z niedoborami w całym niedoborze dostaw, aby uzyskać pewne towary, a stanie się to problemem mieszającym.

Nie dotarliśmy nawet do korków w różnych portach w całym kraju, które doprowadziły do tego, że ogromna ilość towarów utknęła na długie okresy, czasami miesiące. Ponieważ towary utknęły w tych portach i nie można ich rozładować, oznacza to, że wiele półek nadal pozostanie pustych.

3. Ponadnormatywne Bezrobocie Sponsorowane: 

W odpowiedzi na wzrost liczby miejsc pracy, który obserwowaliśmy w 2020 r., nastąpił wzrost i rozszerzenie istniejących programów bezrobocia zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym. Chociaż może to pomogło wielu ludziom stanąć na nogi, a wiele osób nie chce powrót do pracy za poprzednie płace-w połączeniu z obawami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa-obserwujemy teraz długoterminowe skutki, które wpływają na obecną inflację.

Istotą problemu jest to, że zasiłki dla bezrobotnych sponsorowane przez rząd płacą pracownikom, aby nie pracowali, co powoduje niedobór pracowników. Prowadzi to ostatecznie do tego, że przedsiębiorstwa muszą podnosić płace powyżej zasiłków dla bezrobotnych.

W związku z tym przedsiębiorstwa muszą zmienić i zrestrukturyzować swoje podejście do wynagrodzeń i zatrudnienia. Podczas gdy niektóre przedsiębiorstwa będą w stanie dostosować się do zapotrzebowania na wyższe płace w celu zapewnienia, że mają personel, którego potrzebują do wspierania ich działalności, wiele małych przedsiębiorstw nie będzie w stanie.

4. Słaba Polityka Rządu: 

Zła polityka rządu może mieć wpływ na inflację – najbardziej specyficzne dla naszej obecnej sytuacji są te dotyczące paliw kopalnych. Jeśli masz samochód, prawdopodobnie widziałeś wzrost cen gazu w ciągu ostatniego roku. 

Chociaż należy zająć się tymi zasadami, nie jest to szybkie rozwiązanie. Produkcja i rafinacja ropy naftowej w USA w tym roku spadła z powodu kilku przyczyn, w tym huraganu Ida, który wpłynął na dostawy ropy naftowej. Połącz to z krajami eksportującymi ropę naftową, które nie zapewniają wystarczającej ilości, a po obu stronach równania występują ograniczenia dostaw.

W związku z ograniczeniami podaży i obecnym wzrostem popytu na benzynę ceny nie wyglądają na powrót spadkowe w najbliższej przyszłości.

Teraz, kiedy mamy lepsze pojęcie o tym, jakie czynniki przyczyniają się do inflacji ostatnio, spójrzmy na przyczyny inflacji Przez bardziej uogólnioną soczewkę.

Jakie są ogólne przyczyny inflacji?

Ważne jest, aby poświęcić trochę czasu, aby zagłębić się w inflację jako całość, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego inflacja występuje oraz w jaki sposób wpływa to na skutki gospodarcze, jakich doświadczają konsumenci.

Istnieją dwie ogólne przyczyny inflacji. Każda z nich jest również własnym rodzajem inflacji i wymaga własnej, unikalnej reakcji ze strony decydentów. Dwie główne przyczyny inflacji to:

 • Inflacja popyt-pull: Inflacja popytu i popytu występuje w silnej gospodarce. Rosną dochody, ludzie są coraz bardziej płaceni, więcej osób pracuje i żądają więcej towarów i usług. Zmniejsza to całkowitą liczbę dostępnych towarów i usług—więcej osób może sobie pozwolić na ograniczoną podaż istniejących towarów i usług. To z kolei podnosi ceny. Ogólnie rzecz biorąc, niektóre inflacja popytowa jest oznaką funkcjonującej gospodarki, ponieważ ludzie pracują i zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy, aby zażądać wszystkiego, co jest produkowane. 
 • Inflacja kosztowa: Inflacja popychania kosztów jest spowodowana wzrostem kosztów towarów spowodowanym przyczynami po stronie podaży. Na przykład, jeśli koszty surowców znacznie wzrosną, a przedsiębiorstwa nie będą w stanie utrzymać produkcji wytwarzanych towarów, spowoduje to, że towary sprzedawane na rynku będą droższe. Na przykład klęski żywiołowe, pandemie i rosnące ceny ropy mogą doprowadzić do inflacji napędzającej koszty. Wiele różnych warunków ekonomicznych może skutkować inflacją popychającą koszty, a decydenci polityczni mogą się tym martwić, ponieważ inflacja popychająca koszty może być trudna do opanowania. 

Poniżej omówimy bardziej szczegółowo typowe przyczyny inflacji popychania kosztów i popytu. Aby uzyskać więcej informacji na temat inflacji, sprawdź definicję inflacji i nasz darmowy kalkulator inflacji tutaj. 

Przyczyny inflacji popytu

Demand-pull inflacja dzieje się wtedy, gdy wzrasta ilość towarów i usług, które ludzie chcą kupić. Do najczęstszych przyczyn inflacji popytu należą:

 • Wzrost gospodarczy: Wraz z rozwojem gospodarki, a ludzie mają więcej pieniędzy, czują się bardziej pewni swojej zdolności do zakupu towarów i usług. Powoduje to wzrost kosztów towarów i usług, ponieważ większa liczba ludzi może teraz pozwolić sobie na większą ilość ograniczonych produktów. 

 • Oczekiwanie inflacji: Czasami, jeśli wystarczająco dużo ludzi, zwłaszcza dużych firm, spodziewa się inflacji, podnoszą swoje ceny w oczekiwaniu na nadchodzącą inflację. To samo oczekiwanie powoduje własną inflację.
 • Wydatki rządowe: Niektórzy uważają, że nadmierne wydatki rządowe mogą powodować inflację. Na przykład ulepszone programy świadczeń społecznych, które dostarczają ludziom pieniędzy potrzebnych do zakupu niezbędnych towarów, których potrzebują do życia, mogą nieznacznie zwiększyć siłę nabywczą konsumentów. Ponadto niektóre polityki monetarne, takie jak drukowanie większej ilości pieniędzy na finansowanie wydatków, mogą również przyczynić się do inflacji.
 • Wzrost popytu na eksport: Gdy popyt na eksport wzrasta, tworzy to skomplikowaną sytuację, w której waluty biorące udział w wymianie mogą odczuwać pewną inflację. 

Przyczyny inflacji kosztowej

Inflacja polegająca na popychaniu kosztów występuje, gdy na końcu łańcucha dostaw dochodzi do wzrostu kosztów. Obejmuje to sytuacje takie jak:

 • Koszty surowców: Czasami cena surowców wzrasta. Na przykład może wystąpić niedobór pewnego rodzaju metalu, który producent komputera musi produkować chipy komputerowe. Zwiększy to koszt przedmiotu konsumenckiego, komputera, ponieważ firma prawdopodobnie będzie musiała wydać więcej pieniędzy, aby uzyskać potrzebny metal. Wzrost cen ropy naftowej to kolejny powszechny przykład—gdy gaz jest droższy, firmy muszą płacić więcej za wysyłkę swoich produktów, więc podnoszą swoje ceny.
 • Wzrost kosztów pracy: Jeśli cena pracy pójdzie w górę, koszt towarów, z których robocizna jest używana do produkcji, prawdopodobnie również wzrośnie. Na przykład, jeśli pracownicy są niedostatecznie wynagradzani, towary i usługi mogą mieć sztucznie niskie ceny. Następnie, jeśli pracownicy organizują się na uczciwą lub zapewniającą utrzymanie płacę, a koszt pracy wzrasta, towary i usługi mogą zacząć kosztować więcej niż sztucznie tłumiona Cena, powodując inflację.
 • Nieprzewidziane przeszkody produkcyjne: Towary i usługi, które kupujemy, często mają części z całego świata i wymagają ogromnych ilości podróży, aby dotrzeć do naszych lokalnych sklepów. Jeśli jest susza w kraju, który dostarcza określone plony amerykańskiemu producentowi, lub huragan w pobliżu ważnego portu, lub pandemia, która sprawia, że praca w pobliżu siebie jest niebezpieczna dla pracowników, firmy mogą napotkać gwałtowny wzrost kosztów produkcji. 

Oprócz tych dwóch szerokich rodzajów inflacji istnieje również wiele czynników, które mogą wpływać na inflację. Przejrzymy je później. 

Czynniki, Które Mogą Wpływać Na Inflację

Kiedy decydenci polityczni i inni eksperci obawiają się inflacji, oto niektóre z najczęstszych czynników, które monitorują:

Jeśli koszt produkcji wzrośnie, jest prawdopodobne, że firmy również zwiększą koszty towarów i usług. Jak wspomniano powyżej, jest to jedna z przyczyn inflacji popychającej koszty. 

Kiedy ceny towarów idą w górę (czy to z powodu inflacji popychającej koszty, czy popytu), jest to znak, że ogólna inflacja w całej gospodarce może się zbliżać. 

Jeśli popyt na towary rośnie-na przykład ze względu na niskie bezrobocie—prawdopodobnie koszty towarów również wzrosną, przynajmniej zanim produkcja będzie w stanie nadrobić zaległości. To może pobudzić inflację. 

 • Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej

Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej jest kolejną potencjalną przyczyną inflacji. Jeśli praca niezbędna do produkcji niektórych produktów jest ograniczona, prawdopodobnie koszt tych produktów wzrośnie.

Nowe technologie często powodują zakłócenia w sektorach gospodarki. W zależności od tego, jak to się dzieje, może to zwiększyć popyt na niektóre produkty, może zwiększyć podaż lub może zwiększyć koszty gdzieś w łańcuchu dostaw. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na inflację. 

Ilość pieniądza w obiegu może mieć również wpływ na stan inflacji. Gdy w gospodarce jest więcej pieniędzy, może to spowodować spadek względnej wartości jednostki waluty (np. Dlatego niektórzy ekonomiści uważają, że drukowanie większej ilości pieniędzy na wydatki rządowe może spowodować inflację. 

Przeciwdziałanie skutkom inflacji

W większości gospodarek odrobina inflacji jest normalna, ale szybka inflacja może być szkodliwa dla społeczeństwa, ponieważ ludzie nie mogą już pozwolić sobie na wiele towarów i usług, na których polegają. To skłania wielu ekonomistów i analityków politycznych do zastanowienia się, jakie są przyczyny inflacji i jak można powstrzymać jej niekorzystne skutki.

Sposoby, w jakie rządy mogą przeciwdziałać skutkom inflacji, różnią się w zależności od rodzaju inflacji, która występuje, i czynników, które ją powodują. Ekonomiści nie są również zgodni co do najlepszych sposobów podejścia do inflacji. To obszar, który wciąż wymaga dużo więcej badań.

Nie jest to szczególnie pomocne, gdy w obecnej chwili mamy do czynienia z wysokimi wskaźnikami inflacji. Nie oznacza to jednak, że jesteś łatwym celem, całkowicie zdanym na łaskę gospodarki.

Jako osoba fizyczna możesz podjąć kroki, aby upewnić się, że inflacja nie wpływa negatywnie na Twoje pieniądze:

 • Inwestuj, kiedy możesz. Pieniądze znajdujące się na koncie oszczędnościowym, z powodu inflacji, powoli tracą siłę nabywczą. Jeśli zaczniesz inwestować na giełdzie, obligacjach lub innych opcjach o wysokiej rentowności, możesz zrównoważyć skutki inflacji (jednocześnie ponosząc inne ryzyko). Inwestowanie w nieruchomości, podobnie jak w domu, może być również skutecznym sposobem zrównoważenia inflacji, ponieważ nieruchomości często doceniają wartość w czasie.
 • Poproś o podwyżkę. Jeśli nie otrzymałeś podwyżki od miesięcy lub lat, możliwe, że Twoje real stopa płacy spadła. To dlatego, że wraz ze wzrostem inflacji, Twoja miesięczna wypłata może nie pójść tak daleko. Praca i proszenie o podwyżki w celu zaspokojenia inflacji to jeden ze sposobów na zrównoważenie jej skutków.
 • Zorganizuj swoje miejsce pracy. Jeśli ty i twoi współpracownicy nie otrzymaliście podwyżek, może nadszedł czas, aby pomyśleć o organizacji miejsca pracy. Poprzez banding wraz ze współpracownikami i zobowiązując się do odmowy pracy, dopóki płace nie zostaną zwiększone, możesz zapewnić wyższą płacę i zrównoważyć skutki inflacji. 

Według Joint EconomiKomitet c, ceny rosną teraz w szybszym tempie niż od dziesięcioleci, co zwiększa obawy o inflację. Chociaż nie ma prawdziwego zagrożenia, teraz jest tak dobry czas, jak każdy inny, aby podjąć proaktywne działania.

Plan na przyszłość z Mint

Jeśli jesteś ciekaw, jak twoje dochody, długi, śledzenie inwestycji i inne czynniki wpływają na inflację, istnieje jeden sposób, aby to śledzić: Mennica. Aplikacja Mint pozwala zaplanować swoją przyszłość, agregując wszystkie różne informacje finansowe w jednym wygodnym miejscu. Zarejestruj się teraz i pobierz aplikację za darmo już dziś i uzyskaj widok z lotu ptaka na swoje finanse, dzięki czemu możesz zaplanować cokolwiek przyniesie przyszłość, inflację czy nie!

Źródła: NPR / U. S. Bureau of Labor Statistics | Joint Economic Committee

Powiązane

Zapisz się na Mint już dziś

Od budżetów i rachunków po bezpłatną ocenę kredytową i nie tylko, będziesz
odkryj bezproblemowy sposób, aby być na bieżąco.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Czym są świadczenia dodatkowe, A które podlegają opodatkowaniu w 2022 roku?

Poprzedni wpis

10 najlepszych inwestycji krótkoterminowych na okres poniżej jednego roku

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły