Artykuły

Jak napisać czek

0

Najpierw pojawiły się karty debetowe, które można przesuwać jak kartę kredytową. Potem przyszły usługi transferu gotówki, takie jak PayPal i Venmo. Doprowadziło to do niemal wyginięcia czeku papierowego.

Ale nadal ważne jest, aby wiedzieć, jak wypisać czek. Niektóre firmy, osoby prywatne i organizacje nadal je preferują. Na przykład wielu właścicieli nieruchomości nadal prosi o kontrole czynszu ze względu na pozostawiony ślad papierowy i opłaty związane z akceptowaniem kart kredytowych i debetowych. 

Na szczęście pisanie czeku jest proste, gdy zrozumiesz, jak to działa. 

Jak napisać czek

Napisanie czeku jest tak proste, jak wykonanie prostych kroków. Możesz je zrobić w dowolnej kolejności, o ile wszystkie wymagane informacje są tam. Ale większość ludzi porusza się od góry do dołu podczas wypełniania wymaganych luk. 

1. Napisz datę

Każdy czek potrzebuje daty. Bez niego bank tego nie zaakceptuje. Wpisz dzisiejszą datę w wierszu daty w prawym górnym rogu czeku. Możesz użyć dowolnego formatu daty, o ile jest ona powszechnie uznawana w kraju, w którym się znajdujesz. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych, można napisać wrzesień 30, 2021; wrzesień. 30.09.2021 R.lub 30.09.2021 r. 

Najlepiej unikać formatów dat używanych głównie w innych krajach, zwłaszcza jeśli używasz ukośników. Na przykład w Wielkiej Brytanii zamieniają kolejność miesiąca i daty, co może prowadzić do zamieszania w USA.

2. Wpisz imię i nazwisko odbiorcy

Wpisz legalne imię i nazwisko odbiorcy w wierszu po słowach „Pay To The Order of” – bez pseudonimów i skrótów —  

Jeśli piszesz czek dla wielu stron, oddziel je przez „i”, jeśli obie strony muszą być obecne, aby zrealizować czek lub „lub”, jeśli tylko jedna strona musi być obecna, aby zrealizować czek. Nigdy nie używaj innych znaków, takich jak Ukośnik lub myślnik, ponieważ kasjer bankowy może błędnie zinterpretować jego znaczenie. 

Jeśli piszesz czek do firmy, napisz preferowaną nazwę firmy w tej linii (nie podawaj nazwisk pracowników, chyba że poproszą Cię o to). 

3. Dodaj kwotę dolara

W polu Kwota dolara wpisz liczbowo kwotę czeku. Na przykład ” $5.75.”Zawsze pisz pierwszą liczbę jak najbliżej lewej krawędzi pola i wypełnij jak najwięcej pola, aby zapobiec zmianie kwoty czeku przez odbiorcę. W razie potrzeby możesz narysować prostą lub zawiłą linię po ostatniej cyfrze na końcu pola.

4. Przeliteruj kwotę dolara

Przeliteruj kwotę dolara tekstowo centami wyrażonymi jako ułamek na linii kwoty dolara. Na przykład na czeku na $150.50 napiszesz: „sto pięćdziesiąt i 50/100.”Spróbuj wypełnić całą linię swoją ilością i wypełnić dowolną otwartą przestrzeń linią prostą lub squiggly. 

5. Dodaj Dowolne Notatki

Napisz wszelkie notatki związane z czekiem, w tym datę usługi, o co napisałeś czek lub numer konta w linii memo, która może być również oznaczona „notatka” lub „dla.”Możesz pozostawić tę sekcję pustą, ale najlepiej dodać coś, co odświeży Ci pamięć później, daj podmiotowi realizującemu płatność znać, czego dotyczy płatność, lub chroń się przed roszczeniami o niepłacenie. 

Na przykład data usługi może być odpowiednia dla usługi cyklicznej, którą płacisz okresowo, jak Miesięczna usługa kształtowania krajobrazu. To pozwala łatwo śledzić, jaki okres kontroli był w przypadku, gdy nie ma dispute nad Twoim kontem zalegającym z płatnościami. 

A wpisanie numeru konta usługi, którą płacisz, takiego jak numer konta usługi kablowej lub numeru konta energii elektrycznej, pozwala firmie wiedzieć, na jakie konto zastosować płatność, jeśli czek zostanie oddzielony od fragmentu płatności. 

Pisanie, za co czek był, to kolejny papierowy ślad, który pozwala śledzić to, co kupiłeś. W ten sposób, jeśli osoba, którą zapłaciłeś, twierdziła, że czek był dla innego przedmiotu, masz dowód, że czek był dla właściwego przedmiotu. 

6. Podpisz czek

Ważne jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo podpisać czek. Podpisz swoje imię i nazwisko w wierszu podpisu czeku. Użyj tego samego podpisu i dokładnej pisowni swojego imienia, co bank. 

Na przykład, jeśli Twoje konto czekowe jest pod nazwą „John M. Hancock”, musisz podpisać czek ” John M. Hancock.” 

Jak wpisać czek w rejestrze

Po zakończeniu sprawdzania natychmiast wprowadź dane kontrolne do rejestru czeków w celu śledzenia i równoważenia. Rejestr czeków to Broszura przypominająca arkusz kalkulacyjny dostarczana wraz z czekami. Zawiera wszystkie te same kolumny co czek z wierszami do wprowadzania indywidualnych danych czeku. 

Wprowadź numer kontrolny

W pierwszym pustym wierszu wprowadź numer czeku z właśnie wpisanego czeku w kolumnie oznaczonej ” numer czeku „lub po prostu” nie.” 

Wprowadź datę

Wpisz datę wpisania czeku w kolumnie Data. Kolumna jest bardzo mała, więc najlepiej używać cyfr z ukośnikiem między nimi, np. 9/30, pomijając rok.

Wprowadź Opis kontrolny

Spacja po prawej stronie kolumn check number I date jest dłuższą kolumną opisu. Napisz do kogo napisałeś czek w tym miejscu. 

Dodaj kwotę czeku

Po prawej stronie opisu znajduje się kolumna oznaczona „Płatność” lub ” kwota.”Wpisz wartość dolara czeku numerycznie. Po wyczyszczeniu rachunku bankowego umieść zaznaczenie w małym polu obok kwoty płatności.  

Balance The Book

Kolumna po prawej stronie jest obszarem równowagi. Odejmij kwotę czeku z salda konta bankowego i zapisz tę kwotę w tym miejscu. Ten numer to stan twojego nowego konta. Na przykład, jeśli saldo Twojego konta czekowego wynosiło 500 $i napisałeś czek w wysokości 250$, W tym miejscu napisałbyś „250$”.

Wprowadź Dowolne Notatki

Niektóre rejestry kontrolne mają również linię memo. Jeśli Tak, użyj go do zapisania wszelkich istotnych informacji na temat kontroli, takich jak miesiąc, w którym kontrola została opłacona lub numer konta dla usługi. Na przykład możesz napisać ” wrześniowa płatność za energię elektryczną ,konto # 903207204.”

Jak odczytać czek

Czeki mają wiele wstępnie wydrukowanych sekcji, o których musi wiedzieć autor czeków. Zrozumienie, jakie informacje zawierają, może być pomocne podczas próby podania informacji o koncie do płatności rachunków lub bezpośredniego depozytu. 

Nazwa i adres posiadacza rachunku

W lewym górnym rogu czeku znajduje się sekcja zawierająca nazwisko i adres posiadacza rachunku. 

Niektóre osoby mają drukarnię czekową, która dodaje swój numer telefonu, datę urodzenia lub numer prawa jazdy, ponieważ wielu sprzedawców prosi o te informacje, aby potwierdzić twoją tożsamość. To nie jest dobry pomysł, ponieważ sprawia, że kupcy rzadziej sprawdzają, czy to naprawdę ty.

Sprawdź Numer

W prawym górnym rogu czek to krótka seria cyfr, zazwyczaj czterocyfrowa. Jest to numer kontrolny, którego autor czeków może użyć do śledzenia czeku, jeśli wystąpi problem. 

Numery kontrolne rzadko zaczynają się od numeru pierwszego. Zamiast tego, gdy otrzymasz nowe konto czekowe z nową książeczką czekową, numery czekowe zwykle zaczynają się od setek lub tysięcy. 

Możesz również znaleźć numer czeku na dole czeku, między numerami routingu i kont lub po prawej stronie numeru konta. 

Numer Trasy

Pod linią notatek znajduje się seria wygenerowanych komputerowo liczb. Pomiędzy dwoma symbolami, a obok numeru kontrolnego i numeru konta znajduje się dziewięciocyfrowy numer routingu American Banking Association. 

Skomputeryzowane czytniki czeków używają numeru routingu do ustalenia banku pochodzenia czeku. Numer routingu każdego banku jest unikalny, chociaż duże banki krajowe lub międzynarodowe, takie jak Wells Fargo, mogą mieć więcej niż jeden.

Numer Konta

Numer konta kontrolnego to zestaw wygenerowanych komputerowo liczb po prawej stronie numeru routingu. Skomputeryzowany czytnik czeków łączy te numery z numerem routingu, aby wiedzieć, z jakiego konta w określonym banku pochodzi czek. 

Pamiętaj, że krótki ciąg liczb obok numeru konta jest numerem kontrolnym. To nie jest część numeru konta. 

Sprawdź Bezpieczeństwo

Podczas wypisywania czeku ważne jest podjęcie kroków, aby upewnić się, że oszust nie może uzyskać czeku i uzyskać dostępu do pieniędzy na koncie bankowym. Te wskazówki mogą pomóc uniknąć tego potencjalnie banku opróżniania sprawdzić oszustwa. 

Użyj Trwałego Tuszu

Sprawdź oszuści mogą korzystać z wielu sztuczek, aby ukraść pieniądze, a jednym z najstarszych sztuczek jest check-washing. To proces, w którym przestępcy przechwytują czeki i chemicznie usuwają wszystkie informacje INNE niż twój podpis.

Jeśli używasz ołówka lub wymazywalnego tuszu, praca przestępcy jest jeszcze łatwiejsza i wymaga tylko gumki. 

Z pozostałym tylko podpisem, przestępca ma pusty czek, który może napisać do siebie i wziąć pieniądze z konta bankowego. 

Zawsze używaj trwałego niebieskiego lub czarnego tuszu na bazie żelu podczas wypełniania czeku. Tusz na bazie żelu zatrzymuje kolor w papierze, co sprawia, że chemiczne mycie kontrolne jest prawie niemożliwe. Długopisy i markery łatwiej zmyć.

Chroń swój Routing i numery kont

Jeśli przestępca dostanie w swoje ręce tylko twój numer routingu, niewiele może z tym zrobić. Ale jeśli otrzymają Twój numer routingu i numer konta, równie dobrze mogą mieć Twoją kartę debetową i PIN. 

Oszuści mogą łatwo przenieść gotówkę na twoje konto bankowe, jeśli mają Twój numer routingu i numer konta. Co gorsza, numery te są drukowane na dole każdego czeku, więc musisz zachować ostrożność podczas pracy z czekami.

Te wskazówki pomogą Ci zachować te kluczowe liczby bezpieczne. 

Bezpieczne Przechowywanie

Zawsze przechowuj książeczkę czekową w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt nie może się do niej dostać, na przykład w zamkniętej szufladzie biurka lub sejfie. Jeśli musisz go nosić ze sobą, umieść go w przedniej kieszeni lub bezpiecznej kieszeni wewnątrz torby. 

Wyślij To Bezpiecznie

W dzisiejszym cyfrowym świecie nie jest rzadkością wysyłanie numerów routingu i kont do pracodawców, banków i innych instytucji finansowych za pośrednictwem poczty e-mail lub komunikatora w celu bezpośredniego wpłaty i innych transakcji elektronicznych. Chociaż nie ma niezawodnego sposobu, aby to zrobić, ważne jest, aby wziąć jak najwięcej uwagi, korzystając z usług z szyfrowaniem end-to-end. 

Jeśli przesyłasz te numery, najlepiej używać bezpiecznych aplikacji, takich jak WhatsApp lub Viber. Te usługi przesyłania wiadomości mają szyfrowanie niezbędne do zapobiegania kradzieży danych. 

Jeśli przesyłasz numery pocztą e-mail, Użyj usługi szyfrowania, aby chronić swoje dane. Jeśli zdecydujesz się pominąć inne usługi szyfrowania, niektóre usługi poczty e-mail mają wbudowane zaawansowane szyfrowanie, takie jak Gmail. Ale szyfrowanie nie jest niezawodne, więc miej oko na nieoczekiwane transakcje na swoim koncie. 

Jeśli zaszyfrowana wiadomość e-mail jest niemożliwa, możesz zapisać dokument jako plik PDF i zaszyfrować plik lub wysłać go jako plik chroniony hasłem, do którego hasło ma tylko odbiorca. 

Użytkownicy systemu Windows mogą korzystać z AxCrypt, wyboru redaktorów PCMag 2021 do szyfrowania, podczas gdy użytkownicy komputerów Mac mogą korzystać z wbudowanej aplikacji podglądu systemu do szyfrowania plików PDF.

Jeśli firma ma fizyczne biuro w pobliżu, zawsze najbezpieczniej jest dostarczyć te numery kont ręcznie. Zapytaj, czy jest to opcja, zanim wyślesz je elektronicznie. Możesz również przejść do starej szkoły i faksować lub wysyłać dokument do organizacji. 

Wprowadzanie Numerów Kont Bankowych Online

Często przy zakupie towarów lub usług wpisuje się również numery kont i routingu online, ale należy zachować przy tym ostrożność. Najpierw sprawdź, czy połączenie Wi-Fi jest bezpieczne. Nigdy nie przesyłaj tych danych przez otwartą sieć Wi-Fi, jak w kawiarni lub na lotnisku. 

Sprawdź również, czy witryna, na której wprowadzasz informacje, jest Bezpieczna, szukając „https” lub zamkniętej kłódki przeglądarki na początku adresu URL. Jeśli jesteś na stronie” http” lub kłódka jest czerwona lub Otwarta, ta strona nie jest bezpieczna i nie powinieneś wprowadzać swoich danych bankowych. 

Unieważnienie czeku

Jeśli popełnisz błąd podczas pisania czeku lub będziesz musiał anulować czek z jakiegokolwiek innego powodu, anuluj go w sposób uniemożliwiający korzystanie z niego przez kogokolwiek.

Istnieją dwa powszechnie akceptowane sposoby unieważnienia czeku: 

  • Napisz dużą „pustkę” niebieskim lub czarnym tuszem żelowym na przodzie całego czeku. 
  • Napisz „VOID” niebieskim lub czarnym tuszem żelowym na linii daty, linii odbiorcy, polu kwoty dolara, linii kwoty dolara i linii podpisu.  

Następnie możesz bezpiecznie zniszczyć czek, uruchamiając go przez niszczarkę papieru lub paląc go. 

Wyklucz Informacje Wrażliwe

Linia memo pozwala na pisanie notatek lub innych informacji, które mogą powiązać czek z konkretnym kontem w firmie. 

Możesz wpisać numer konta w tej usłudze, ale unikaj żadnych danych osobowych, takich jak numer ubezpieczenia społecznego lub numer telefonu. Może to być kuszące, jeśli firma, którą płacisz, wymaga tych informacji, ale może okazać się kłopotliwe, jeśli przestępca przechwytuje czek. 

Sprawdź Pisanie Często Zadawane Pytania

Gdy poznasz podstawy pisania czeków i bezpiecznego obchodzenia się z nimi, nadal musisz od czasu do czasu pojawiać się pytania związane z czekami. Są to najczęstsze.

Czy Mogę wypisać czek na późniejszy termin?

Jeśli chcesz, aby odbiorca unikał spieniężania lub deponowania czeku do określonej daty, możesz wpisać późniejszą datę w wierszu daty. To się nazywa „postdatowanie” czeku. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące kontroli postdated, ponieważ niektóre stany mogą mieć określone wytyczne lub mogą zabronić tego wprost. 

Ponadto kontrola staje się legalna tender w momencie podpisania go, a bank może wypłacić środki z konta przed datą umieszczenia na czeku. Bank nie musi honorować twojej daty postu. Więc używaj tylko czeków z datą z ludźmi, których znasz i którym ufasz. I nigdy nie wysyłaj ich do firmy, która nie spojrzy, zanim nie przetworzy czeku.

Jak naprawić błąd na czeku?

Jeśli popełnisz mały błąd, taki jak błędna pisownia nazwy odbiorcy, możesz go naprawić, wykreślając błąd i przepisując zamierzone zmiany zaraz po nim, a następnie inicjując obok błędu, aby wskazać, że zatwierdziłeś zmianę. Jeśli błąd jest zbyt znaczący, na przykład zapisanie niewłaściwej kwoty, najlepiej całkowicie anulować czek i zacząć od nowa. 

Czy Mogę użyć czeku, aby otrzymać gotówkę?

Jeśli piszesz czek, aby zrealizować go w banku, możesz napisać „Gotówka”na linii odbiorcy. To się nazywa „wypisywanie czeku na gotówkę.” 

Możesz dać czek gotówkowy innej stronie, ale niektóre banki mają ścisłe zasady przeciwko spieniężaniu tych czeków. Jeśli zgubisz czek lub ktoś go ukradnie, każdy może go spieniężyć. 

Jeśli twój bank przyjmuje czeki na gotówkę, możesz ich użyć w nagłych wypadkach, ale w przeciwnym razie użyj karty bankomatowej. 

Mogę sobie wypisać czek?

Jest bezpieczniejszy sposób, aby przenieść pieniądze między kontami lub uzyskać gotówkę dla siebie w szczypcie. Po prostu napisz czek z Własnym Nazwiskiem na linii odbiorcy. Możesz zrealizować czek lub wpłacić go na swoje konto. 

Ta opcja jest podobna do wypisywania czeku na gotówkę. Ale jest bezpieczniej, ponieważ tylko Ty możesz wpłacić lub zrealizować czek. 

Pamiętaj, że nawet jeśli dokonałeś wyboru dla siebie, musisz nadal przestrzegać zasad banku dotyczących spieniężania, takich jak właściwa identyfikacja. 

Dlaczego sklep Oddał mi czek po zeskanowaniu?

Firma zeskanowała czek i wykorzystała te informacje do utworzenia płatności elektronicznej. Nie potrzebuje już czeku, więc zwraca czek do Ciebie w celu uzyskania Twoich danych. 

Ostatnie Słowo

Pisanie czeków może być umierającą metodą płatności — ale nie jest ona wymarła – po prostu zagrożona. Wiele organizacji i osób prywatnych nadal preferuje czeki, ponieważ są one zazwyczaj wolne od opłat Manipulacyjnych związanych z kartami. Kontrole zapewniają również czysty papierowy ślad od ciebie do odbiorcy i są wolne od niebezpieczeństw związanych z wprowadzaniem informacji o kartach debetowych i kredytowych online. 

Tak więc, chociaż możesz pisać tylko kilkanaście czeków rocznie, nadal jest to proces, który powinieneś wiedzieć, jak to zrobić bezpiecznie. 

Jeśli jesteś przytłoczony czekami śledzenia, możesz usprawnić zamawianie książeczki czekowej z duplikatami czeków. Pod każdym czekiem znajduje się papier węglowy, który przenosi wszystkie informacje z czeku, który właśnie napisałeś, do duplikatu czeku pod spodem. Oznacza to, że jeśli zapomnisz nagrać czek, zawsze możesz znaleźć informacje na duplikacie. 

Formuła stopy inflacji i jak ją obliczyć

Poprzedni wpis

Dywidendy – czym są i powody do rozważenia inwestowania

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły