Artykuły

Formuła stopy inflacji i jak ją obliczyć

0

Być może słyszeliście dziadków mówiących o tym, że ceny towarów i usług były o wiele tańsze i mogliście sobie wyobrazić, jak wspaniale byłoby zapłacić 5 centów za filiżankę kawy lub nawet 30 centów za galon benzyny. Więc dlaczego ceny od tego czasu gwałtownie wzrosły i dlaczego trzeba płacić prawie dziesięć razy więcej? Odpowiedzią na to jest inflacja.

Zrozumienie inflacji jest ważne, ponieważ wpływa na każdy aspekt gospodarki, od wydatków konsumpcyjnych po zwroty z inwestycji. Ponieważ oczekuje się, że ceny konsumenckie wzrosną o 4,8% w ciągu przyszłego roku, co oznacza, że wkrótce będziesz płacić więcej za takie rzeczy, jak mieszkania i artykuły spożywcze, nauka, czego oczekiwać w przyszłości, może pomóc ci lepiej zarządzać finansami. W tym przewodniku podzielimy stopę inflacji za pomocą prostych terminów, dzięki czemu możesz wiedzieć, jak obliczyć inflację za pomocą formuły stopy inflacji.

Co to jest stopa inflacji?

Inflacja to koncepcja, że ceny towarów i usług rosną w czasie, zmniejszając wartość waluty.

Załóżmy, że masz 7 dolarów zaoszczędzonych w portfelu i chciałeś kupić galon mleka. Jeśli zdecydujesz się go kupić teraz i kosztuje $ 3.50, możesz kupić dwa galony mleka. Jeśli jednak zdecydujesz się zaoszczędzić $7 w portfelu i użyć go do zakupu mleka później, istnieje szansa, że galon mleka nie będzie już kosztować $3.50. Zamiast tego może kosztować $3.80, co pozwala kupić tylko jeden galon mleka. Oznacza to, że siła nabywcza spadła z powodu inflacji.

Jako konsument uczestniczysz w cyklu ekonomicznym, a znajomość podstaw inflacji jest ważna, aby zrozumieć, w jaki sposób wahania kosztów utrzymania wpływają na twój portfel w czasie.

Dlaczego Inflacja Się Dzieje

Zmiany cen spowodowane inflacją mogą wystąpić w każdej branży i w dowolnym momencie. Zazwyczaj inflacja wynika ze wzrostu kosztów produkcji lub wzrostu popytu. Wahania cen mogą się zdarzyć z różnych powodów, takich jak nadmierne drukowanie dolara, a czasami cena jednego towaru wzrośnie, a inny może spaść.

Ogólnie rzecz biorąc, wiele czynników, które mogą powodować inflację, można podzielić na trzy kategorie:

Inflacja Popyt-Pull

Kiedy popyt na towary i usługi jest większy niż to, co gospodarka jest w stanie wyprodukować.

Przykład: konsumenci chcą kupować mleko, ale rolnicy nie mają wystarczającej podaży, co powoduje wzrost cen mleka.

Inflacja Kosztowa

Kiedy koszty produkcji towarów i usług rosną, powodując wzrost cen tych towarów i usług.

Przykład: narzędzia i materiały potrzebne do produkcji mleka wzrosły w cenie, co powoduje wzrost ceny mleka.

Wbudowana Inflacja

Kiedy pracownicy oczekują wzrostu wynagrodzeń w celu utrzymania kosztów utrzymania, ponieważ ceny towarów i usług wzrosły. Pracownicy ci stale oczekują wzrostu cen i domagają się wyższych wynagrodzeń, co przyczynia się do wzrostu cen towarów i usług.

Przykład: ceny mleka rosną, a konsumenci chcą być w stanie pozwolić sobie na mleko, więc żądają, aby ich wynagrodzenie również wzrosło.

Wskaźnik Cen Towarów I Usług Konsumpcyjnych

Najpopularniejszym wskaźnikiem i wskaźnikiem inflacji jest wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), który jest wypełniany przez amerykańskie Biuro statystyk pracy. Wskaźnik CPI służy do oceny zmian kosztów utrzymania w czasie. Tcena każdego przedmiotu — takiego jak mleko, jajka, energia, odzież, transport i koszty leczenia-jest pobierana i uśredniana co miesiąc. Następnie CPI oblicza się dzieląc cenę koszyka rynkowego w danym roku przez cenę tego samego koszyka w roku bazowym.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opiera się na średniej indeksu z lat 1982-1984, która została ustalona na 100. W związku z tym, jeśli widzisz wskaźnik CPI na poziomie 140, oznacza to wzrost poziomu inflacji o 40%. Jeśli odczyt wynosił 250, poziom inflacji wskazuje na wzrost o 150%.

Wzór Stopy Inflacji

Aby obliczyć stopę inflacji, musisz użyć formuły stopy inflacji. Jest to prosta formuła, która pozwala zobaczyć procent wzrostu lub spadku kosztów między danymi latami. Kiedy zrozumiesz stopę inflacji, łatwiej będzie stworzyć budżet.

We wzorze A byłby punktem wyjścia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla określonego towaru lub usługi, który może być konkretnym rokiem lub miesiącem. A B byłoby aktualnym zapisem w indeksie cen towarów i usług konsumpcyjnych dla tego samego dobra lub usługi.

Aby skorzystać ze wzoru, odejmij A od B, aby dowiedzieć się, jak bardzo zmieniła się cena danego dobra lub usługi. Następnie podziel wynik przez a (cena wywoławcza), co pozostawi ci liczbę dziesiętną. Przelicz liczbę dziesiętną na procent, mnożąc ją przez 100. Rezultatem jest stopa inflacji!

Jak znaleźć wskaźnik inflacji na dany okres czasu

Teraz, gdy rozumiesz, jak działa formuła inflacji, możesz chcieć dowiedzieć się, jaka była stopa inflacji w przeszłości lub nawet oszacować, za co możesz płacić w przyszłości. Oto kroki, których możesz użyć, aby znaleźć stopę inflacji:

Krok 1: Zdecyduj, co chcesz obliczyć

Zdecyduj, które towary lub usługi chcesz przeanalizować i przez jaki okres czasu chcesz dowiedzieć się o inflacji. Aby to zrobić, możesz przeprowadzić własne badania lub zebrać dane o średnich cenach z BLS.

Jak to zrobić: Załóżmy, że chcesz obliczyć stopę inflacji galona mleka od grudnia 1995 r.do czerwca 2009 r. Jeśli przejdziesz do średnich danych CPI dla mleka, zobaczysz, że średnia cena za galon mleka wynosiła 2,518 USD w grudniu 1995 r., a w czerwcu 2020 r. wynosiła 3,198 USD.

Krok 2: Zapisz informacje

Gdy już zdecydujesz, co chcesz obliczyć, zapisz to starannie lub Utwórz wykres. Upewnij się, że masz cenę towaru lub usługi na wybrany dzień początkowy, a także cenę na późniejszy termin.

Grudzień 1995 Czerwiec 2020
$2.518 $3.198

Krok 3: Oznacz punkty cenowe

Teraz, gdy masz zapisane informacje, zauważysz, że formuła zawiera litery A I B. Oznacz cenę za datę początkową jako a, ponieważ jest to numer początkowy w Twojej formule. Następnie oznacz drugą cenę jako B, ponieważ jest to liczba końcowa.

Jak to zrobić:

Grudzień 1995 Czerwiec 2020
2.518 zł = A 3.198 zł = B

Krok 4: Podłącz go do Formuły inflacji

Ostatnim krokiem jest po prostu podłączyć go do Formuły inflacji i wykonać obliczenia. Odejmujesz cenę początkową (a) od późniejszej ceny (B) i dzielisz ją przez datę początkową (a). Następnie pomnóż wynik o 100, aby uzyskać procent stopy inflacji.

Jak to zrobić:

Stopa inflacji = ((B – A) / A) x 100

Stopa inflacji= ((3.198 – 2.518) / 2.518) x 100

Stopa inflacji = (0,68) / 2,518) x 100

Stopa inflacji = (0,27) x 100

Stopa Inflacji = 27%

Jak znaleźć stopę inflacji za pomocą roku bazowego

Obliczając inflację z określonego okresu czasu, znajdujesz procentową zmianę od daty rozpoczęcia, która byłaby Twoim rokiem bazowym. Można jednak użyć dowolnego roku jako roku bazowego do obliczenia stopy inflacji. Wybierając inny rok, indeks będzie również uważany za 100.

Krok 1: Znajdź CPI tego, co chcesz obliczyć

Zdecyduj, które towary lub usługi chcesz przeanalizować i w jakich latach chcesz poznać inflację. Aby to zrobić, możesz użyć historycznych danych o średnich cenach lub zebrać dane CPI z BLS.

Jeśli zdecydujesz, że chcesz obliczyć średnią cenę towaru lub usługi, najpierw musisz znaleźć CPI dla każdego z nich, wybierając rok bazowy i korzystając z Formuły CPI:

Wartość aktualnego koszyka rynkowego
CPI = ——————————– X 100
Wartość koszyka w roku bazowym

Jak to zrobić: Załóżmy, że chcesz obliczyć stopę inflacji galona mleka od stycznia 2020 r.do stycznia 2021 r. i wybierzesz styczeń 2019 jako rok bazowy. Jeśli przejdziesz do średnich danych CPI dla mleka, zobaczysz, że średnia cena za galon mleka wynosiła 3,253 USD w styczniu 2020 r., w styczniu 2021 r. wynosiła 3,468 USD, a cena roku bazowego (2019) wynosiła 2,913 USD.

Teraz musisz obliczyć CPI dla każdego z tych lat:

  • Styczeń 2019 (rok bazowy): (2.913 / 2.913) x 100 = 100
  • Styczeń 2020: (3,253 / 2,913) x 100 = 111
  • Styczeń 2021: (3,468 / 2,913) x 100 = 119

Krok 2: Zapisz informacje

Po znalezieniu numerów CPI, zapisz je starannie lub Utwórz wykres. Upewnij się, że masz CPI dla towaru lub usługi dla daty początkowej, późniejszej I roku bazowego.

Jak to zrobić:

Data Cena CPI
 Styczeń 2019 (rok bazowy) $2.913  100
 Styczeń 2020 $3.253 111
 Styczeń 2021 $3.468 119

Krok 3: Oznacz punkty cenowe

Teraz, gdy masz zapisane informacje, oznaczesz CPI dla daty początkowej jako A, ponieważ jest to numer początkowy w Twojej formule. Następnie oznacz CPI dla drugiej daty jako B, ponieważ jest to liczba końcowa.

Jak to zrobić:

Data Cena CPI
 Styczeń 2019 (rok bazowy) $2.913  100
 Styczeń 2020 $3.253 111 = A
 Styczeń 2021 $3.468 119 = B

Krok 4: Podłącz go do Formuły inflacji

Teraz po prostu podłącz go do Formuły inflacji i wykonaj obliczenia. Najpierw należy odjąć CPI od daty początkowej (a) od daty późniejszej (B) i podzielić przez CPI dla daty początkowej (a). Następnie pomnóż wynik przez 100, aby uzyskać procent stopy inflacji.

Jak to zrobić:

Stopa inflacji = ((B – A) / A) x 100

Stopa inflacji= ((119 – 111) / 111) x 100

Wskaźnik inflacji = (8) / 111) x 100

Stopa inflacji = (0,072) x 100

Stopa Inflacji = 7,2%

Więcej przykładów jak obliczyć stopę inflacji

1. Chcesz poznać stopę inflacji dla bananów w marcu 2014 roku w porównaniu do lipca 2001 roku. Jeśli cena funta bananów w lipcu 2001 r. wynosiła 0,52 USD, a w marcu 2014 r. wynosiła 0,59 USD, obliczenia wyglądałyby następująco:

Data rozpoczęcia: lipiec 2001 r. Cena: 0,52 Zł = A

Data zakończenia: Marzec 2014 r. Cena: 0,59 Zł = B

Stopa inflacji = ((B – A) / A) x 100

Stopa inflacji= ((0.59 – 0.52) / 0.52) x 100

Stopa inflacji = (0,07) / 0,52) x 100

Stopa inflacji = (0,07) / 0,52) x 100

Stopa inflacji = (0,1346) x 100

Stopa Inflacji = 13,46%

2. Teraz znajdźmy stopę inflacji dla benzyny w lipcu 2021 roku w porównaniu do stycznia 2002 roku. Cena benzyny wynosiła 1,13 USD za galon w styczniu 2002 roku, a w lipcu 2021 roku wynosiła 3,23 USD. Najpierw odejmujemy $1.13 (a) od $3.23 (B), czyli 2.1 i dzielimy to przez 1.13 (a), co daje 1.8584. Aby uzyskać procent, mnożysz go przez 100, a stopa inflacji za benzynę w lipcu 2021 r. w porównaniu do stycznia 2002 r. wynosi 185,84%, co oznacza, że cena za galon gazu wzrosła ponad dwukrotnie.

3. Jeśli chcesz znaleźć stopę inflacji za energię elektryczną w styczniu 2018 roku w porównaniu do stycznia 2010 roku. Wskaźnik CPI dla energii elektrycznej w 2010 roku wynosił 191 083, a w 2018 roku 213 023. Najpierw odejmujemy 191.083 (a) od 213.023 (B), czyli 21.94, i dzielimy to przez 191.083 (a), co daje 0.1148. Pomnóż to przez 100, aby uzyskać procent, który wyniesie 11,48%.

Teraz, gdy znasz formułę stopy inflacji i jak z niej korzystać, możesz ją zastosować przy podejmowaniu decyzji finansowych. Jako konsument, praktykowanie korzystania z formuły i zrozumienie, jak działa inflacja, pomoże Ci podjąć ważne decyzje dotyczące kosztów utrzymania i przyszłości.

Źródła: Bureau of Labor Statistics

Powiązane

Zapisz się na Mint już dziś

Od budżetów i rachunków po bezpłatną ocenę kredytową i nie tylko, będziesz
odkryj bezproblemowy sposób, aby być na bieżąco.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Ile kosztuje utrzymanie dziecka?

Poprzedni wpis

Jak napisać czek

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły