Artykuły

Wzór kosztu sprzedanego towaru: przewodnik krok po kroku

0

Koszt Sprzedanego Towaru Definicja

Koszt sprzedanych towarów (COGS) to koszt wytworzenia towarów sprzedanych przez firmę. Odpowiada on za koszty materiałów i robocizny bezpośrednio związane z tym dobrem oraz za wyznaczony okres rozliczeniowy.

Jako firma sprzedająca produkty musisz znać koszty ich tworzenia. W tym miejscu pojawia się formuła kosztu sprzedanego towaru (COGS). Oprócz obliczania kosztów wytworzenia towaru, formuła COGS może również ujawnić zyski za okres rozliczeniowy, jeśli konieczne są zmiany cen lub czy trzeba obniżyć koszty produkcji.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, konsumentem, czy jednym i drugim, zrozumienie, jak obliczyć koszt sprzedanych towarów, może pomóc Ci poczuć się lepiej poinformowanym o produktach, które kupujesz lub produkujesz.

Jaki jest koszt sprzedanych towarów?

Koszt sprzedanych towarów to koszt wytworzenia towarów sprzedanych przez firmę. Obejmuje ona koszty materiałów i robocizny bezpośrednio związane z tym dobrem. Nie obejmuje jednak kosztów pośrednich, takich jak koszty dystrybucji i sprzedaży.

Jaki jest koszt sprzedanego Towaru?

Sprzedając produkt, musisz zrozumieć koszty produkcji związane z nim w danym okresie, który może być miesiącem, kwartałem lub rokiem. Możesz to zrobić, korzystając z Formuły koszt sprzedanych towarów. Jest to prosta kalkulacja, która uwzględnia początkowy i końcowy stan zapasów oraz zakupy w okresie rozliczeniowym. Oto prosty podział kosztów sprzedanych towarów wzór:

Tryby = rozpoczęcie inwentaryzacji + zakupy w okresie-zakończenie inwentaryzacji

Jak obliczyć koszt sprzedanego Towaru?

Aby obliczyć koszt sprzedanych towarów, musisz określić początkowy stan zapasów-na przykład towar, w tym surowce i dostawy — na początku okresu rozliczeniowego. Następnie dodaj nowy zapas zakupiony w tym okresie i odejmij kończący się zapas — co oznacza, że zapas pozostał na koniec okresu rozliczeniowego. Rozszerzona formuła COGS uwzględnia również Zwroty, dodatki, zniżki i opłaty za fracht, ale trzymamy się podstaw w tym wyjaśnieniu.

Krok po kroku pomoże Ci zrozumieć formułę trybików i znaleźć prawdziwy koszt sprzedawanych towarów. Oto jak to zrobić:

Krok 1: Identyfikacja kosztów bezpośrednich i pośrednich

Niezależnie od tego, czy produkujesz, czy odsprzedajesz produkty, formuła COGS pozwala odliczyć wszystkie koszty z nimi związane. Pierwszym krokiem jest odróżnienie kosztów bezpośrednich, które są uwzględnione w obliczeniach COGS, od kosztów pośrednich, które nie są.

Koszty Bezpośrednie

Koszty bezpośrednie to koszty związane z produkcją lub zakupem produktu. Koszty te mogą się zmieniać w zależności od poziomu produkcji. Oto kilka przykładów kosztów bezpośrednich:

 • Praca bezpośrednia
 • Materiały bezpośrednie
 • Materiały produkcyjne
 • Zużycie paliwa
 • Pobór mocy
 • Produkcja kadry płace

Koszty Pośrednie

Koszty pośrednie wykraczają poza koszty związane z produkcją produktu. Obejmują one koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem firmy. Mogą istnieć stałe koszty pośrednie, takie jak czynsz, i zmienne koszty, takie jak energia elektryczna. Koszty pośrednie nie są uwzględniane w obliczeniach COGS. Oto kilka przykładów:

  i > narzędzia

 • Kampanie marketingowe
 • Artykuły biurowe
 • Usługi księgowe i płacowe
 • Koszty ubezpieczenia
 • Świadczenia i korzyści dla pracowników

Krok 2: Określ Początkowy Ekwipunek

Teraz nadszedł czas, aby określić swój początkowy ekwipunek. Początkowy inwentarz będzie to ilość zapasów pozostałych z poprzedniego okresu, który może być miesiącem, kwartałem lub rokiem. Początkowe zapasy to towary, w tym surowce, materiały eksploatacyjne oraz gotowe i niedokończone produkty, które nie zostały sprzedane w poprzednim okresie.

Należy pamiętać, że początkowy koszt zapasów w tym okresie powinien być dokładnie taki sam jak końcowy koszt zapasów z poprzedniego okresu.

Krok 3: Oblicz elementy dodane do Twojego ekwipunku

Po określeniu początkowego ekwipunku musisz również uwzględnić wszelkie zakupy zapasów w całym okresie. Ważne jest, aby śledzić koszty wysyłki i produkcji dla każdego produktu, co zwiększa koszty zapasów w tym okresie.

Krok 4: Określ Kończący Się Inwentarz

Końcowy stan zapasów to koszt pozostałego towaru w bieżącym okresie. Można go określić poprzez sporządzenie spisu z natury produktów lub oszacowanie tej kwoty. Kończące się koszty zapasów można również zmniejszyć, jeśli zapasy są uszkodzone, przestarzałe lub bezwartościowe.

Krok 5: Podłącz go do równania koszt sprzedanego Towaru

Teraz, gdy masz wszystkie informacje, aby obliczyć koszt sprzedanych towarów, pozostaje tylko podłączyć je do Formuły COGS.

Przykład kosztu sprzedanego Towaru wzór

Załóżmy, że chcesz obliczyć koszt sprzedanych towarów w Okresie Miesięcznym. Po rozliczeniu kosztów bezpośrednich okazuje się, że masz początkowy zapas wynoszący $30,000. Przez cały miesiąc kupujesz dodatkowe zapasy o wartości 5000 USD. Wreszcie, po zrobieniu zapasów produktów, które masz pod koniec miesiąca, okazuje się, że jest $2,000 wartości końcowej zapasów.

Korzystając z równania koszt sprzedanych towarów, możesz podłączyć te liczby jako takie i odkryć, że koszt sprzedanych towarów wynosi 33 000 USD:

Tryby = rozpoczęcie inwentaryzacji + zakupy w okresie-zakończenie inwentaryzacji
Tryby = $30,000 + $5,000 – $2,000

Rozliczanie kosztów sprzedanych towarów

Istnieją różne metody rachunkowości stosowane do rejestrowania poziomu zapasów w okresie rozliczeniowym. Wybrana metoda księgowania może mieć wpływ na wartość kosztu sprzedanych towarów. Trzy główne metody rozliczania kosztów sprzedanych towarów to FIFO, LIFO i metoda średniego kosztu.

FIFO: Pierwsze wejście, Pierwsze Wyjście

Metoda first in, first out, znana również jako FIFO, polega na tym, że najwcześniejsze zakupione towary są sprzedawane jako pierwsze. Ponieważ ceny towarów mają tendencję do wzrostu, stosując metodę FIFO, firma sprzedałaby najpierw najtańszy przedmiot. Przekłada się to na niższe tryby w porównaniu do metody LIFO. W takim przypadku dochód netto wzrośnie z czasem.

LIFO: ostatnie wejście, Pierwsze Wyjście

Metoda last in, first out, znana również jako LIFO, polega na tym, że najnowsze towary dodane do zapasów są sprzedawane jako pierwsze. Jeśli nastąpi wzrost cen, firma korzystająca z metody LIFO zasadniczo sprzedałaby towar najpierw z najwyższymi kosztami. Prowadzi to do wyższego TRYBIKA w porównaniu do tmetoda FIFO. Korzystając z tej metody, dochód netto ma tendencję do zmniejszania się w czasie.

Metoda Średniego Kosztu

Metoda średni koszt jest, gdy firma wykorzystuje średnią cenę wszystkich towarów w magazynie do obliczenia kosztów początkowych i końcowych zapasów. Oznacza to, że będzie mniejszy wpływ na tryby przez wyższe koszty przy zakupie zapasów.

Rozważania dotyczące kosztów sprzedanych towarów

Przy obliczaniu kosztów sprzedanych towarów należy wziąć pod uwagę kilka innych czynników.

Tryby a koszty operacyjne

Właściciele firm są prawdopodobnie zaznajomieni z terminem ” koszty operacyjne.”Nie należy jednak mylić tego z kosztem sprzedanych towarów. Chociaż są to zarówno wydatki firmy, koszty operacyjne nie są bezpośrednio związane z produkcją towarów.

Koszty operacyjne to koszty pośrednie, które utrzymują firmę w działaniu i mogą obejmować czynsz, sprzęt, ubezpieczenie, wynagrodzenia, marketing i materiały biurowe.

Tryby i inwentaryzacja

Kalkulacja COGS koncentruje się na inwentaryzacji Twojej firmy. Zapasy mogą być przedmiotami zakupionymi lub wykonanymi samodzielnie, dlatego koszty produkcji są czasami brane pod uwagę w bezpośrednich kosztach związanych z twoimi zębami.

Koszty uzyskania przychodów a koszty uzyskania przychodów

Inną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu trybików, jest to, że nie jest to samo, co koszt uzyskania przychodów. Cost of revenue bierze pod uwagę niektóre koszty pośrednie związane ze sprzedażą, takie jak marketing i dystrybucja, podczas gdy COGS nie bierze pod uwagę żadnych kosztów pośrednich.

Wyłączenia z odliczenia trybików

Ponieważ firmy usługowe nie mają zapasów do sprzedaży, a tryby stanowią koszt zapasów, nie mogą używać trybików, ponieważ nie sprzedają produktu — zamiast tego obliczają koszt usług. Przykładami firm usługowych są biura rachunkowe, kancelarie prawne, konsultanci i rzeczoznawcy majątkowi.

Zacznij korzystać z budżetu dla małych firm już dziś!

Tworzenie budżetu jest łatwe w aplikacji Mint!

The Bottom Line

Prowadzenie firmy wymaga wielu ruchomych części. Aby zapewnić, że firma osiąga zyski, a każdy płaci godziwą pensję, właściciele firm powinni mieć dobrze zaokrąglony widok kosztów związanych ze sprzedawanymi towarami. Podążając za tym przewodnikiem krok po kroku, aby dowiedzieć się, jak korzystać z Formuły koszt sprzedanych towarów, jest dobrym punktem wyjścia. Jak zawsze, ważne jest, aby skonsultować się z ekspertem, takim jak księgowy, podczas wykonywania tych obliczeń, aby upewnić się, że wszystko jest rozliczane.

Źródła: QuickBooks

Powiązane

Zapisz się na Mint już dziś

Od budżetów i rachunków po bezpłatną ocenę kredytową i nie tylko, będziesz
odkryj bezproblemowy sposób, aby być na bieżąco.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Co to jest zdrowotne konto oszczędnościowe (HSA)?

Poprzedni wpis

Co to jest ETF (Exchange Traded Fund) – jak to działa?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły