Artykuły

Co to jest stopa zwrotu ważona w czasie (TWR)?

0

Jaki jest pierwszy wskaźnik, który przychodzi na myśl, jeśli chodzi o mierzenie wyników inwestycyjnych? Jeśli jesteś jak większość inwestorów, odpowiedzią jest tempo wzrostu. Inwestowanie polega na tym, aby Twoje pieniądze pracowały dla ciebie. 

Jednak ustalenie tempa wzrostu portfela inwestycyjnego prawdopodobnie wydaje się nieco bardziej skomplikowane niż powinno. Jest tak dlatego, że istnieje wiele różnych sposobów, aby to obliczyć, z których każdy wymyśla inną odpowiedź. 

Jednak jedna z metod eliminuje hałas i zapewnia tak dokładną ocenę wyników portfela, że jest to domyślny wzorzec stosowany przez menedżerów inwestycyjnych stojących na czele funduszy inwestycyjnych (ETF) i funduszy inwestycyjnych. 

Jest znany jako stopa zwrotu ważona w czasie. 

Rekomendacje doradcy giełdowego Motley Fool mają średni zwrot na poziomie 618%. Za 79 $(lub tylko 1,52 $tygodniowo) dołącz do ponad 1 miliona członków i nie przegap ich nadchodzących wyborów giełdowych. 30-dniowa Gwarancja Zwrotu pieniędzy. Zarejestruj Się Teraz

Ale czym dokładnie jest ważona w czasie stopa zwrotu, jak ją obliczyć i dlaczego jest ona uznawana za złoty standard podczas pomiaru wyników portfela? 

Co to jest stopa zwrotu ważona w czasie (TWR | TWRR)?

Ważony w czasie zwrot z inwestycji jest stosunkowo prostą kalkulacją, aby pokazać inwestorom, jakie procentowe zwroty osiągnęły ich portfel w określonym z góry okresie czasu. Fakt, że ignoruje przepływy pieniężne, sprawia, że stopa zwrotu jest tak ważnym wskaźnikiem wyników portfela. 

Wpływy i odpływy gotówki-pieniądze, które dodajesz lub odejmujesz z konta-doprowadzą do zmian w ogólnym saldzie portfela, które sztucznie nadmuchają lub spowalniają procentowy wzrost portfela w czasie. Na przykład, jeśli dokonasz wypłaty, zdobywając 25% wartości Twojego portfela, aby kupić samochód, saldo Twojego portfela spadnie o 25%. Na pierwszy rzut oka drastyczny spadek ogólnej wartości portfela sprawiłby, że Twoje inwestycje radzą sobie okropnie na rynku, jeśli spojrzysz tylko na historię salda portfela. 

Ważona w czasie stopa zwrotu jest obliczeniem, które całkowicie zignorowałoby fakt, że 25% wartości portfela zostało wyjęte z portfela. Zamiast tego możesz zobaczyć, jak zainwestowane przez Ciebie pieniądze sprawdziły się w czasie. Oto jak to działa:

3 Kroki do obliczenia zwrotu ważonego w czasie

Istnieją trzy szerokie kroki do obliczenia TWR portfela inwestycyjnego:

Krok # 1: Podziel Całkowity czas na podokresy

Aby obliczenie wyeliminowało szum napływu i odpływu gotówki, musisz podzielić całkowity okres czasu na podokresy w zależności od tego, kiedy miały miejsce te wpłaty i wypłaty. 

Za każdym razem, gdy wpłacasz lub wyciągasz pieniądze ze swojego portfela, kończysz poprzedni podokres i rozpoczynasz nowy. Jeśli nie wniosłeś żadnego wkładu ani nie pobrałeś żadnych pieniędzy w okresie, w którym się przyglądasz, będzie tylko jeden podokres. 

Krok # 2: Oblicz Podokresowe stopy zwrotu (RoR)

Teraz nadszedł czas, aby obliczyć każdy zwrot podokresowy. Aby to zrobić, należy podzielić saldo końcowe na koniec podokresu przez saldo początkowe i odjąć 1. Oto równanie:

Podokres Return = (Wartość Końcowa / Wartość Początkowa) – 1

Zrób to dla każdego podokresu, który masz w swoim ponadcały okres czasu, co daje stopę zwrotu za każdy okres. 

Krok # 3: Znajdź średnią geometryczną

Aby znaleźć średnią geometryczną, dodasz po jednej do każdego zwrotu okresu, pomnożysz je razem i odjmiesz 1. Uzyskany procent to procentowy zysk lub strata, których doświadczył portfel w oparciu o ważoną w czasie-Twoja ważona w czasie stopa zwrotu.  

Przykładowe obliczenie TWR

Powyższe kroki mogą wydawać się nieco do naśladowania, więc Podzielmy to na realistyczny przykład. Dla uproszczenia, powiedzmy, że John Doe zainwestował 100% swojego portfela W S & P 500, co oznacza, że możemy użyć rzeczywistych danych z S&P 500, aby stworzyć przykład. Aby uprościć obliczenia, założymy, że Doe wniósł dokładną wartość S&P 500 za każdym razem, gdy dodawał fundusze, ale użyjesz dowolnej kwoty w dolarach, którą wpłacisz lub wypłacisz, aby samodzielnie uruchomić te liczby.

Pan Doe chce znać swoją TWRR od 28 stycznia 2021 do 28 stycznia 2022. 28 stycznia 2021 r. rozpoczął z początkową inwestycją w wysokości 3 787,38 USD. Kiedy akcje spadły na początku marca, postanowił dodać kolejne 3 768,47 USD do swojego portfela 4 marca. Następnie dodał kolejne $4,513.04 do swojego portfolio 1 grudnia, kiedy dostał premię świąteczną na koniec roku. 

Oto jak pan Doe obliczy zwrot:

Krok # 1: Znajdź podokresy

Pierwsza inwestycja została zrealizowana 28 stycznia 2021 roku, a kolejna 4 marca. W związku z tym podokres pierwszy obejmuje okres od 28 stycznia 2021 r.do 4 marca 2021 r. 

Swój kolejny wkład złożył 1 grudnia 2021, co oznacza, że 4 marca 2021 do 1 grudnia 2021 jest drugim okresem. 

Ostatecznie od 1 grudnia 2021 do 28 stycznia 2022 reprezentuje trzeci okres. 

Krok # 2: Oblicz Zwrot Z Okresu

W pierwszym okresie portfel John Doe spadł z wartości 3 787,38 USD do wartości 3 768,47 USD. Dzieląc $3,768.47 przez $3,787. 38 i odejmując 1 pokazuje, że stopa zwrotu w tym okresie wyniosła -0,005, czyli -0,5%. 

Następnie Doe dodał składkę, więc w okresie 2 saldo początkowe wynosiło $7,536.94. Saldo końcowe wynosiło 9 026,08 dolarów. Gdy podzielisz 9,026. 08 przez 7,536. 94 i odejmiesz 1, dojdziesz do 0,1976, czyli 19,76% zwrotu za ten okres. 

W końcu Doe wniósł swój ostatni wkład. Okres 3 miał saldo początkowe $13,539. 12 i saldo końcowe $13,109.61. Podzielenie salda końcowego przez saldo początkowe i odjęcie 1 pokazuje stratę w wysokości 0,0317, czyli -3,17% dla tego podokresu. 

Tak więc całkowite zwroty za wszystkie trzy okresy wynosiły:

 1. Okres 1: -0,005 (-0,5%)
 2. Okres 2: 0,1976 (+19,76%)
 3. Okres 3: -0,0317 (-3,17%)

Krok # 3: Znajdź TWR za pomocą średniej geometrycznej. 

Zacznij od dodania 1 do wszystkich powyższych wartości, doprowadzając do wartości:

 1. Okres 1. 0.995
 2. Okres 2. 1.1976
 3. Okres 3. 0.9683

Teraz, John mnoży te trzy wartości razem i dostaje 1.1538. 

Teraz, odejmując 1, Mr. Doe odkryje, że jego wyniki portfela na podstawie TWR wyniosły 0,1538 (15,38%) w okresie od 28 stycznia 2021 r.do 28 stycznia 2022 r.

Jakie Środki Zwrotu Ważone W Czasie

Jak sugeruje nazwa metryki, zwroty ważone czasowo portfel miar zwraca się w pewnym okresie czasu. Jednak patrząc na powyższy przykład, znajdziesz coś interesującego, jeśli kopiesz wystarczająco głęboko. 

W okresie od 28 stycznia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.ogólny zwrot S & P 500 również wyniósł 15,38%. Przykład został napisany z S & P 500 jako aktywów bazowych, aby dokładnie ten punkt. 

Chociaż Doe wniósł łącznie trzy wkłady do swojego portfela, zyski z jego portfela były dokładnie takie same jak z aktywów bazowych, nie więcej, nie mniej, bez względu na wkłady, które dodał i kiedy. 

Dzięki zdolności obliczania do wyeliminowania przepływów pieniężnych, zapewnia pełny obraz dokładnie tego, co inwestorzy zarabiają na swoich inwestycjach. 

TWR kontra inne stopy zwrotu

Określenie zwrotu z portfela inwestycyjnego jest często trudnym zadaniem, głównie dlatego, że istnieje tak wiele obliczeń, które można wykorzystać, że każdy z nich osiąga inny wynik. Kluczem jest wybór odpowiedniej stopy zwrotu do wykorzystania w danej sytuacji. 

Stopa zwrotu ważona pieniędzmi (MWR)

Inne powszechnie stosowane obliczenia są znane jako zwrot ważony pieniędzmi lub ważony dolarem. Ta stopa zwrotu koncentruje się zarówno na zyskach z aktywów zabezpieczających znajdujących się w portfelu, jak i przepływach pieniężnych w portfelu i poza nim. 

Korzystając z powyższego przykładu portfela John Doe, 28 stycznia 2021 r.rozpoczął inwestycję początkową w wysokości 3 787,38 USD, a saldo końcowe 28 stycznia 2022 r.wyniosło 13 109,61 USD. 

Obliczanie MWR najlepiej wykonać w arkuszu kalkulacyjnym, takim jak Microsoft Excel lub Arkusze Google, wykreślając datę początkową, a następnie datę każdego wkładu i datę końcową w kolumnie A. w kolumnie B narysuj wszystkie wkłady jako pozytywne, a saldo końcowe jako ujemne (tak, jakbyś wycofywał saldo na końcu). 

Następnie użyj funkcji wewnętrznej stopy zwrotu (XIRR) w arkuszu kalkulacyjnym, aby znaleźć MWR dla kolumny wartości. Kiedy skończysz, Twój wykres powinien wyglądać tak (na podstawie przykładu John Doe powyżej). 

A B
28 stycznia 2021 roku $3,787.38
4 marca 2021 roku $3,768.47
1 grudnia 2021 roku $4,513.04
28 stycznia 2022 roku -$13,109.61
MWR 13.25%

W oparciu o dane, które mamy, MWR Johna Doe wynosi 13,25%, co jest dość dalekie od TWR wynoszącego 15,38%. 

Co to za różnica?

Stopa zwrotu ważona pieniędzmi śledzi wkłady i odliczenia dokonane w portfelu oraz czas tych ruchów. Ponieważ największy wkład Johna Doe ’ a nastąpił tuż przed korektą rynku, która doprowadziła do znaczących spadków, a rynek nie powrócił do zdrowia pod koniec całego okresu, jego MWR ucierpiał dość znacząco. 

Oto sposoby, w jakie różnią się MWR i TWR:

Metryczny TWR MWR
Rachunki za działalność rynkową Tak. Tak.
Rachunki przepływów pieniężnych Nie. Tak.
Co określa Tempo, w jakim aktywa w portfelu rosną średnio.  Czy twój wkład w połączeniu z aktywnością rynkową wystarczy, aby osiągnąć Twoje cele finansowe. 

Zmodyfikowany Model Dietza

Model Dietza został stworzony przez Petera Dietza w 1960 roku jako sposób obliczania stopy zwrotu ważonej pieniędzmi w sposób mniej komputerowy. Dziś komputery są znacznie potężniejsze niż cokolwiek w 1960 roku, a potrzeba mniej intensywnego przetwarzania już nie istnieje. 

Dziś Model Dietz provjest to łatwiejsza metoda obliczania rzeczywistego zwrotu ważonego pieniędzmi. Ważne jest jednak, aby wspomnieć, że zmodyfikowany model Dietza nie zawsze zapewnia dokładne odwzorowanie twojego MWR. 

Ten model zwrotu wymaga wartości portfela w dniu rozpoczęcia i zakończenia, ale w przeciwieństwie do tradycyjnego TWRR, nie musisz znać całkowitej wartości portfela w dniu każdego przepływu środków pieniężnych. Musisz znać datę i kwotę każdego zdarzenia przepływów pieniężnych oraz czy jest to napływ lub odpływ. Corporate Finance Institute oferuje dogłębne spojrzenie na zmodyfikowany Model Dietza i formułę, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to działa. 

Oto kluczowe różnice między modelem TWR a modelem Dietza:

Metryczny TWR Model Dietza
Rachunki za działalność rynkową Tak. Tak.
Rachunki przepływów pieniężnych Nie. Tak.
Co określa Średnie tempo wzrostu aktywów w portfelu.  Czy Twoje wkłady w połączeniu z aktywnością rynkową są wystarczające do osiągnięcia twoich celów finansowych (bez polegania na arkuszach kalkulacyjnych. 

TWR plusy i minusy

Podobnie jak w przypadku każdej metryki używanej do oceny wyników portfela inwestycyjnego, istnieją plusy i minusy do rozważenia przy użyciu ważonej czasem stopy zwrotu. 

TWR Pros

Stopa zwrotu ważona w czasie jest powszechnie stosowaną metryką do określania wyników portfela. Oto dlaczego:

 • Mierzy rzeczywisty zwrot aktywów. Jest to najdokładniejszy sposób określenia wydajności aktywów w portfelu pod względem ich wydajności w czasie. Eliminując Hałas związany z wpłatami na konto i potrąceniami, wskaźnik umożliwia dokładne sprawdzenie, jak działają aktywa w portfelu. 
 • Prostota. Na pierwszy rzut oka metryka wydaje się onieśmielająca do obliczenia. Po rozbiciu okaże się, że jest to dość proste, oferując narzędzie, które wszyscy inwestorzy mogą wykorzystać do oceny swoich wyników rynkowych. 
 • Standardowy środek stosowany przez zarządzających portfelem. TWR jest uważany za złoty standard wskaźników wydajności wśród menedżerów inwestycyjnych, co sugeruje, że jest to metryka, której możesz zaufać. 

TWR Cons

Chociaż istnieje wiele powodów, aby uwzględnić ważoną w czasie stopę zwrotu w swoich wysiłkach, aby śledzić swoje wyniki, istnieje również kilka powodów, dla których możesz całkowicie pominąć metrykę. Należą do nich:

 • Niedokładny sędzia twardych zwrotów pieniędzy. Podczas gdy metric świetnie przedstawia średnie zyski z aktywów bazowych, gdy czas wpłaty i odliczenia nie są brane pod uwagę, nie można uzyskać prawdziwego obrazu tego, co dzieje się w unikalnym portfelu. W końcu Duże składki lub odliczenia dokonane tuż przed dużymi ruchami na rynku mogą znacznie różnić się w rzeczywistym ogólnym zwrocie. 
 • Czasochłonne dla aktywnych inwestorów. Jeśli jesteś pasywnym inwestorem, który rzadko wnosi nowe pieniądze, obliczenie TWR będzie proste i stosunkowo szybkie. Jeśli jednak regularnie wpłacasz składki na swoje konto — powiedzmy co tydzień — obliczenia te staną się czasochłonne, ponieważ podokresy muszą być obliczane za każdym razem, gdy ma miejsce składka lub odliczenie. Składki tygodniowe oznaczają, że będą 52 podokresy do obliczenia, aby określić czas-myobniżona stopa zwrotu w ciągu roku. 

Ostatnie Słowo

Ponieważ stopa zwrotu ważona w czasie nie uwzględnia wkładów ani odliczeń, ma swoje ograniczenia jako miara rzeczywistego zwrotu z portfela. Jest to jednak świetny wskaźnik do określenia, czy aktywa bazowe w twoim portfelu pokonują średnie benchmarkowe. 

Aby uzyskać pełny obraz wyników portfela, najlepiej przyjrzeć się stopom zwrotu ważonym czasem i pieniędzmi. Patrząc na oba te czynniki, będziesz w stanie określić ogólną wydajność wybranych aktywów, a także sposób, w jaki czas i kwota wpłat i odliczeń przyczyniły się do wzrostu lub w inny sposób. 

Są to świetne narzędzia, zwłaszcza podczas ponownej oceny możliwości w portfelu lub podczas regularnego bilansowania portfela.  

Jak zaoszczędzić pieniądze na podłodze

Poprzedni wpis

Jak wybrać odpowiednią cenę wykonania i datę wygaśnięcia opcji

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły