Artykuły

Na czym polega pogłębiona luka podatkowa?

0

Pamiętam, że kiedy byłem młody, mój tata często powtarzał, że jedyne, co „mieliśmy” do zrobienia na tym świecie, to jedzenie, spanie i płacenie podatków; reszta należała do nas. Kiedy dorosłam, zdałam sobie sprawę, że pod wieloma względami miał rację. Kiedy idziesz do sklepu i kupujesz coś, płacisz podatek od sprzedaży, kiedy pracujesz i zarabiasz, płacisz podatek dochodowy, a kiedy wkładasz paliwo do samochodu, są szanse, że płacisz podatek drogowy lub dwa. 

Nawet podczas przechodzenia przez proces planowania nieruchomości, ważne jest, aby wziąć pod uwagę skutki podatkowe swoich decyzji. Po tym wszystkim, kiedy umrzesz, nie chcesz, aby podatki od nieruchomości płacone przez twoich spadkobierców zbyt głęboko cięły w to, co dla nich zostawiasz. 

Być może słyszałeś o lukach podatkowych ultra-bogaci ludzie używają do tworzenia ulg podatkowych, ale możesz być zaskoczony, że jedna z tych luk jest stosunkowo prosta dla prawie każdego, kto ma aktywa inwestycyjne, z których może skorzystać podczas planowania swoich nieruchomości. 

Jest to znane jako Rozszerzona Luka bazowa, Rozszerzona zasada bazowa lub luka kosztowa, w zależności od tego, z kim rozmawiasz. Bez względu na to, jak to nazwiesz, jeśli planujesz pozostawić aktywa inwestycyjne spadkobiercom, skorzystanie z luki zmniejszy obciążenie, gdy urząd skarbowy puka po przeniesieniu Twoich aktywów. 

Co To jest Step-Up w podstawie?

Zwiększona Luka podstawy jest częścią kodeksu podatkowego, który ma zastosowanie do odziedziczonych aktywów, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości i inne nieruchomości inwestycyjne. Luka opiera się na sposobie obliczania podatków od zysków kapitałowych.

IRS opodatkowuje inwestorów od kwoty zarobionych pieniędzy (zysków) w oparciu o ich cenę zakupu (podstawę kosztów) i wartość rynkową składnika aktywów przy sprzedaży składnika aktywów. Jeśli kupisz 100 akcji ABC stock po 100 USD za akcję, twoja podstawa kosztowa wynosi 10 000 USD. Jeśli akcje wzrosną do $150 na akcję i sprzedasz swoje akcje za $ 15,000, zapłacisz podatek od zysków kapitałowych od $ 5,000 lub zyski z transakcji.  

Jednakże zasada stopniowej podstawy opodatkowania przewiduje, że dla celów podatkowych podstawa kosztowa odziedziczonego cenionego majątku jest dostosowywana do godziwej wartości rynkowej w momencie śmierci pierwotnego właściciela. Oznacza to, że jeśli chodzi o urząd skarbowy, spadkobierca, który odziedziczył aktywa, uzyskał je według ich wartości w momencie przeniesienia, a nie według pierwotnego kosztu aktywów. 

W rezultacie spadkobiercy nie płacą podatków od zysków kapitałowych od wzrostu wartości składnika aktywów w trakcie życia pierwotnego właściciela; po prostu płacą podatki od zysków od daty przekazania im aktywów. 

Jak działa pogłębiona Luka podstawy

Najlepszym sposobem na wyjaśnienie, w jaki sposób działa luka w podstawie, jest podanie przykładu. 

Powiedzmy, że Joe planuje swój majątek, który obejmuje 1000 akcji ABC, które chce zostawić spadkobiercy. Joe pierwotnie kupił te akcje za 100 dolarów każdy, tworząc podstawę kosztową w wysokości 100 000 dolarów. Dziś akcje są warte $200,000 dzięki wzrostowi, którego doświadczyli w ciągu ostatniej dekady. 

Rozważając akcje ABC stock w swoim majątku, ma dwie opcje dotyczące sposobu przeniesienia aktywów. 

Opcja # 1: Przelew gotówkowy (unieważnia podwyższoną podstawę)

Pierwszą opcją, której Joe może użyć, jest przelew gotówkowy. Dzięki temu procesowi, gdy Joe umrze, jego udziały w ABC stock zostaną zlikwidowane po godziwej wartości rynkowej. Po likwidacji, majątek będzie winien podatek od zyski kapitałowe według aktualnej stawki podatku od zysków kapitałowych. Dla uproszczenia, powiedzmy, że stawka wynosi 15%. 

Zanim gotówka zostanie przekazana spadkobiercy Joe, 15% podatku zostanie odliczone od sumy gotówki. Ponieważ inwestycja była warta $100,000, gdy Joe ją kupił i wzrosła do $200,000 w momencie jego śmierci, zyski – $100,000-byłyby opodatkowane według stopy zysków kapitałowych 15%, wypracowanie podatku w wysokości $15,000. 

W rezultacie spadkobierca Joe otrzymałby zapłatę netto w wysokości 185,000 jako spadek. 

Opcja # 2: przeniesienie aktywów (wykorzystuje lukę)

Drugą opcją jest przeniesienie udziałów w ABC na spadkobiercę. Czyniąc to, jego spadkobierca skorzystałby na podwyższeniu podstawy opodatkowania. Po śmierci Joe, akcje ABC zostaną przekazane bezpośrednio jego spadkobiercy bez transakcji gotówkowej. 

W tym momencie spadkobierca Joe skorzystałby z IRS obliczając nową podstawę kosztów w oparciu o aktualną wartość akcji w momencie przeniesienia. Oznacza to, że zamiast spadkobiercy Joe otrzymującego $185,000 w gotówce, otrzymaliby pełne $200,000 w magazynie. 

Gdyby spadkobierca sprzedał te akcje od razu za $200,000, byłaby to transakcja wolna od podatku. Gdy IRS zwiększył podstawę kosztową akcji do $200,000, jeśli chodzi o IRS,nie było żadnych zysków kapitałowych uzyskanych z transakcji spadkobiercy. 

Dlaczego Ta Zasada Istnieje?

Podczas gdy milionerzy i miliarderzy często korzystają z podwyżki podstawy w swoim planie podatku od nieruchomości, niekoniecznie został zaprojektowany do tego celu. W rzeczywistości wielu twierdzi, że bogaci uber nadużywają tej zasady. 

Zasada stepped-up basis została pierwotnie zaprojektowana, aby dać rodzinom posiadającym gospodarstwa rolne i inne firmy sposób na przekazanie środków do życia swoim dzieciom, utrzymując swoje firmy w rodzinie bez obawy o zamknięcie firmy związane z obciążeniem podatkowym. 

Na przykład, zanim powstała luka, gdyby Joe chciał przekazać swoją rodzinną farmę synowi, mógłby, ale syn musiałby zapłacić podatek od zysków kapitałowych od całego wzrostu wartości rodzinnej farmy od dnia, w którym Joe był jej pierwszym właścicielem. W niektórych przypadkach podatki te były tak duże, że spadkobiercy byli zmuszeni sprzedać środki utrzymania swojej rodziny tylko po to, aby zapłacić podatki. 

Zwiększona zasada podstawy sprawiła, że kiedy Joe przekazał farmę swoim dzieciom, podstawa kosztów gospodarstwa zostanie dostosowana w oparciu o uczciwą wartość rynkową w dniu śmierci Joe, co oznacza, że nie będzie wygórowanego podatku należnego, gdy spadkobierca odziedziczy firmę. 

Krytyka stopniowej podstawy

Chociaż wzmocniona zasada podstawy zrobiła cuda dla wielu spadkobierców firm rodzinnych, pozwalając im pozostać w istnieniu i własnością rodzinną do dziś, zasada ta została poddana kontroli w ciągu ostatnich kilku lat. 

Niektórzy twierdzą, że sposób pisania obecnego prawa zapewnia milionerom i miliarderom sposób na grę w systemie, który jest po prostu niesprawiedliwy dla przeciętnego Amerykanina. Argument też jest słuszny. 

Zwiększona zasada podstawy tworzy niesamowitą zachętę dla bogatych uberów do kupowania i utrzymywania aktywów aż do śmierci. Dzięki temu procesowi bogaci uber są w stanie przekazać setki tysięcy, a nawet miliony więcej dolarów niż mieliby, gdyby ich posiadłości wypłaciły swoje inwestycje i zapłaciły długoterminowe podatki od zysków kapitałowych. 

Więc w czym problem? tym?

Według Forbesa, 1% najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych kontroluje aż 30,4% bogactwa narodu. Jeśli wszyscy ci ludzie trzymają swoje pieniądze w aktywach, takich jak akcje i nieruchomości, i wykorzystują step-up dla swoich spadkobierców, istnieją dwie duże konsekwencje, które następują:

Głoduje rząd USA miliardowych dochodów podatkowych

Podatki zapewniają finansowanie, które napędza rząd federalny. W tej chwili łączna wartość netto gospodarstw domowych w USA wynosi 142 biliony dolarów, według MarketWatch. Oznacza to, że 30,4% bogactwa narodu posiadanego przez najbogatszych jeden procent pracuje do ponad 43 bilionów dolarów w sumie.

Jeśli $ 43 bilionów została obciążona stawką podatkową nawet 10%, gdy to bogactwo zostało przekazane w spadku, dodałoby to $ 4.3 bilionów należności dla rządu USA. To 4,3 biliona dolarów, które nie musiałyby być zbierane od wszystkich innych poprzez inne formy podatków federalnych, takich jak podatki dochodowe, prawdopodobnie zmniejszając obciążenie podatkowe dla przeciętnego Amerykanina. 

Jednak ta luka pozwala znacznej większości tego bogactwa przejść jako aktywa inwestycyjne, co oznacza, że nie jest pobierany podatek.   

Głód gospodarki USA wydatków

Aby skorzystać z tej luki podatkowej, wiele zamożnych osób gromadzi duże procent swoich pieniędzy w aktywach inwestycyjnych, z zamiarem trzymania ich aż do śmierci. To pieniądze, które można wykorzystać na pobudzenie rozwoju gospodarczego. 

Pewnie, nie możesz oczekiwać, że bogaci w Uberze wydadzą każdy grosz, jaki mają. Gdyby to zrobili, nie trzymaliby się swojego bogactwa. Jednak bez tej luki pozostawiającej tak wiele pieniędzy związanych z inwestycjami, obficie bogaci ludzie w kraju potencjalnie wydaliby więcej pieniędzy, co prowadziłoby do większych możliwości dla wszystkich. 

Propozycje zlikwidowania pogłębionej luki podatkowej

W związku z powszechną krytyką zaostrzonej luki podatkowej, wielu polityków, zwłaszcza w Partii Demokratycznej, spieszy się o zmianę kodeksu podatkowego. Prezydent Joe Biden przedstawił wiele propozycji dotyczących zamknięcia luki, ale czekają one na głosowanie w Kongresie. 

Propozycja Bidena znana jako American Families Plan (AFP) w dużej mierze wyeliminowałaby lukę, jeśli zostałaby przyjęta, chociaż nie ma jeszcze ustalonej godziny ani daty głosowania nad planem w Kongresie. 

Jeśli jednak przejdzie, Administracja Biden będzie notch duże zwycięstwo. Plan ma na celu poprawę możliwości dla wszystkich Amerykanów poprzez rozszerzenie cięć podatkowych na rodziny o niskich i średnich dochodach, zapewnienie dodatkowej edukacji oraz zapewnienie płatnego urlopu i wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi dla rodzin i pracowników. 

Te korzyści brzmią świetnie, ale byłyby drogie. Głównym źródłem finansowania planu podatkowego Bidena jest częściowe zamknięcie pogłębionej luki bazowej. Jeśli plan przejdzie, spadki warte więcej niż 1 milion dolarów nie będą już w stanie wykorzystać tej luki. Zamiast tego plan obejmuje inne zabezpieczenia dla gospodarstw rodzinnych i firm rodzinnych przekazywanych spadkobiercom. 

Ostatnie Słowo

Pogłębiona Luka podstawy jest taka, która jest używana przez niezliczone rodziny w procesie planowania nieruchomości w całym kraju. Podczas gdy luka ratuje wielu Amerykanów przed ogromnymi obciążeniami podatkowymi od spadków, istnieje silny argument, że luka stwarza nieuczciwą przewagę dla ultra-bogatych, co nie tylko głoduje rząd bardzo potrzebnych funduszy, ale także głód gospodarki USA znaczną ilość wydatków

Chociaż istnieją przeciwnicy, ważne jest, aby pamiętać, że luka nadal istnieje w chwili obecnej. Tak długo, jak to jest tam, ważne jest, aby wziąć pod uwagę to w swojej działalności planowania nieruchomości. 

6 sklepów detalicznych oferujących Gwarancje dopasowania cen i zasady dostosowania

Poprzedni wpis

Best Online raty Loans for Bad Credit

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły