Artykuły

Czym jest inwestowanie Wysokodochodowe i czy jest ono dla ciebie odpowiednie?

0

Kiedy inwestujesz, twoim celem jest zarobienie jak największej ilości pieniędzy w jak najkrótszym czasie.  Aby to osiągnąć, niektórzy inwestorzy stosują praktykę znaną jako inwestowanie wysokodochodowe. 

Idea tej tezy inwestycyjnej jest prosta. Inwestując w firmy i gminy, które są uważane za słabsze, masz możliwość pokonania zysków z całego rynku. 

Ale czym dokładnie jest wysokodochodowe inwestowanie dochodowe i jakie są plusy i minusy włączenia tej strategii do Twojego portfela?

Czym Jest Inwestowanie Wysokodochodowe?

W strategii dochodowej zyski odnoszą się do kwoty dochodu, który generujesz w stosunku do ceny, którą zapłaciłeś za inwestycję. Na przykład, jeśli zarabiasz 5 USD rocznie z inwestycji o wartości 100 USD, zysk z tej inwestycji wynosi 5%. 

Inwestycje wysokodochodowe mogą dotyczyć inwestycji w różne klasy aktywów, przy czym kluczowym jest fakt, że inwestycja generuje większy dochód niż średni dochód na swojej powierzchni. Najczęstszymi inwestycjami wysokodochodowymi są akcje i obligacje, ale istnieją również różne alternatywne opcje inwestycyjne. Oto jak to wszystko się psuje:

Co To jest Wiązanie wysokowydajne?

Obligacje o wysokiej rentowności lub obligacje śmieciowe to obligacje korporacyjne, które płacą obligatariuszowi wyższą rentowność niż średnia na rynku obligacji. Wyższe stopy procentowe lub stopy kuponowe płacone od tych obligacji są wynikiem gotowości inwestora do zakupu obligacji od emitenta o słabym ratingu kredytowym, zazwyczaj ratingu poniżej BBB. 

Jak każda inna Obligacja, są to inwestycje o stałym dochodzie, dając inwestorowi Stałe płatności, które znają kwotę przed zakupem inwestycji. Ponieważ jednak obligacje śmieciowe są emitowane przez firmy o słabych wynikach kredytowych, wskaźniki niewypłacalności tych inwestycji są wysokie w porównaniu z obligacjami inwestycyjnymi, co zwiększa ryzyko związane z ich posiadaniem. 

Istnieją dwa różne rodzaje obligacji śmieciowych:

 • Upadłe Anioły. Upadłe anioły reprezentują emitentów obligacji, którzy mieli dobry rating kredytowy w pewnym momencie, ale niedawno zostali obniżeni. Jest to powszechnie postrzegane w trudnych czasach gospodarczych, jak korporacje walczą o zyski, które cieszą się podczas ekspansji gospodarczej. 
 • Wschodzące Gwiazdy. Wschodząca gwiazda to Obligacja śmieciowa emitowana przez korporację, która ostatnio odnotowała znaczną poprawę. W rezultacie emitent może zostać podwyższony przez agencje sprawozdawczości kredytowej, przekształcając swoje obligacje w obligacje inwestycyjne. 

Co To jest towar wysokowydajny?

Akcje o wysokiej rentowności, podobnie jak ich odpowiedniki obligacyjne, to akcje, które płacą wyższą stopę dywidendy niż średnia w ich sektorze. Są one na ogół atrakcyjne dla inwestorów dochodowych, ponieważ akcje, które płacą wysokie dywidendy, mają tendencję do braku zmienności, a jednocześnie oferują niezawodne generowanie dochodów. Ale ważne jest również, aby zrozumieć, dlaczego wypłaty dywidendy firmy przewyższają średnią wśród jej rówieśników. 

W niektórych przypadkach wysokie zyski z dywidendy są po prostu wynikiem solidnego modelu biznesowego. Niektóre firmy wiedzą, jak bardzo mogą się rozwijać i są w stanie przeznaczyć dużą część swoich zysków na wypłaty dywidendy. 

Z drugiej strony, niektóre wysokie dywidendy na giełdzie mogą być oznaką kłopotów. Niektóre firmy mają wysokie zyski po prostu dlatego, że wartość ich akcji ma ogromny hit. W związku z tym dywidenda w stosunku do ceny akcji jest wyższa niż średnia. Nie wiadomo, co może spowodowały spadki bez odrobiny badań, ale często jest to wynikiem niepokoju na danym rynku, problemów z przepływami pieniężnymi lub innych problemów operacyjnych. 

Zanim przejdziesz do akcji o wysokiej stopie zwrotu, upewnij się, że wiesz, dlaczego oferuje ona wyższe niż średnia wypłaty dywidendy. 

Czym Są Alternatywne Inwestycje Wysokodochodowe?

Wreszcie, istnieje kilka alternatywnych inwestycji, które płacą wysokie zyski, jak również. Niektóre typowe przykłady obejmują:

 • Nieruchomości. Zakup nieruchomości w celu jej wynajmu ma potencjał do osiągnięcia znaczącego miesięcznego dochodu dla inwestora. Istnieją jednak bóle głowy do rozważenia, ponieważ nie będziesz generować dochodu, chyba że najemca wynajmuje nieruchomość i płaci rachunki. Wynajem w miejscach niepopularnych będzie trudny do wynajęcia i będzie wymagał zmniejszenia miesięcznych kosztów wynajmu, zmniejszając zyski i potencjalnie prowadząc do strat.
 • Zastaw Podatkowy. Zastawy podatkowe to kolejna wysoko dochodowa inwestycja. Inwestorzy kupują te zastawy w celu pobrania zaległych podatków, wraz z odsetkami, od posiadacza nieruchomości. Jednak zastawy podatkowe pochodzą z własnego ryzyka do rozważenia. Na przykład właściciel nieruchomości może nie spłacić należnych podatków, co prowadzi do walki prawnej z właścicielem nieruchomości o zwroty. 

Plusy i minusy inwestycji wysokodochodowych

Inwestowanie wysokodochodowe to ekscytujący proces. Nie tylko będziesz generować spójne, z góry ustalone dochody, ale jeśli podjąłeś właściwe decyzje inwestycyjne, Twoje inwestycje doświadczą wzrostu wyceny, który pomoże Ci budować bogactwo w czasie. 

Jednak, jak w przypadku każdego modelu inwestycyjnego, wysokodochodowe inwestowanie dochodów nie jest odpowiednie dla wszystkich. Istnieją plusy i minusy do rozważenia przed zaangażowaniem się. 

Plusy inwestycji wysokodochodowych

Inwestowanie w wysokodochodowe inwestycje dochodowe niesie ze sobą wiele korzyści. Niektóre z najbardziej znaczących korzyści w tym zakresie obejmują:

 • Dochód. Nazwa gry z tego rodzaju inwestycji jest dochód, a kto nie lubi przynosząc dodatkowe pieniądze przez drzwi na bieżąco? Podejmowanie właściwych decyzji z inwestycjami dochodowymi skutkuje spójną gotówką, na której możesz polegać, zwykle w ujęciu kwartalnym lub rocznym. 
 • Stabilność. Wysokodochodowe inwestycje w aktywa, takie jak akcje dywidendowe, zwykle zapewniają powolny, stały wzrost dla inwestorów, przy minimalnych hitach na rynkach niedźwiedzi. Firmy te mają zwykle ugruntowaną pozycję z wysoce przewidywalnymi zwrotami, co czyni je świetną opcją dla nowych inwestorów lub inwestorów o niskiej tolerancji ryzyka. 
 • Pokonaj Rynek. Podejmowanie właściwych decyzji przy inwestowaniu w inwestycje o wysokiej rentowności daje możliwość pokonania średnich stóp zwrotu obserwowanych w popularnych benchmarkach, takich jak S&P 500 i Dow Jones Industrial Average. 

Wady Wysokodochodowego inwestowania

Podczas gdy inwestowanie wysokodochodowe ma wiele zalet, nie ma czegoś takiego jak doskonała inwestycja. Istnieje kilka wad do rozważenia przed nurkowaniem, z których najważniejsze to:

 • Większe Ryzyko. Niektóre inwestycje o wysokiej rentowności, takie jak nieruchomości i fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości (Reit), wiążą się z wyższym poziomem ryzyka. Zarówno Reit, jak i inne inwestycje w nieruchomości zależą od szerokiej gamy zmiennych, z których najważniejszymi są stawki najmu. 
 • Wysokie Wskaźniki Niewypłacalności. Kiedy większość inwestorów mówi o wysokodochodowych inwestycjach dochodowych, odnoszą się do obligacji śmieciowych. Jednakże, zanim przejdziesz do tych obligacji mając nadzieję na większą niż średnia wypłatę, ważne jest, aby pamiętać, że obligacje te mają znacznie wyższy wskaźnik niewykonania zobowiązań niż obligacje inwestycyjne. Gdy firma nie wywiązuje się ze swoich długów, inwestor nie jest spłacany na czas — aw niektórych przypadkach może nie zostać spłacony w ogóle. 
 • Płynność. Wiele wysokodochodowych inwestycji wymaga przechowywania pieniędzy w nich przez długi czas. Jeśli nadejdzie czas, kiedy będziesz musiał uzyskać dostęp do swoich pieniędzy, może Ci to być trudne lub możesz ponieść opłaty za opuszczenie swoich pozycji. 
 • Plony Zmieniają Się Z Czasem. Inwestycja, która dziś oferuje wysoką rentowność, może nie zaoferować wysokiej wydajności jutro. Przy braku płynności wśród wielu inwestycji o wysokiej rentowności, możesz znaleźć się w pułapce przegranej. 

Dywersyfikacja jest kluczowa przy inwestowaniu w wysokie zyski

Niezależnie od tego, w jakim kierunku podążasz ze swoimi inwestycjami dochodowymi, ważne jest, aby pamiętać o dywersyfikacji. Dywersyfikacja to proces rozłożenia inwestycji na szeroką gamę aktywów, działanie, które skutkuje formą ubezpieczenia. 

Jeśli jedna inwestycja spowoduje znaczne spadki, zyski z innych inwestycji w portfelu pomogą zrekompensować straty, zapewniając, że ogólny portfel nie będzie duży hit. 

Ponieważ większość inwestycji o wysokiej rentowności to inwestycje w firmy, z którymi trudno sobie poradzić, lub wysoce spekulacyjne inwestycje na alternatywnych rynkach, utrzymanie zdywersyfikowanego portfela podczas inwestowania w celu maksymalizacji rentowności jest absolutnie niezbędne. 

Inwestorzy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na wysokowydajne obligacje i akcje, ale nie chcą wybierać własnych indywidualnych inwestycji, mogą uzyskać ekspozycję, której szukają za pośrednictwem funduszy giełdowych (ETF) skoncentrowanych na obligacjach o wysokiej rentowności lub akcjach o wysokiej dywidendzie. Fundusze te gromadzą pieniądze od dużej grupy inwestorów i inwestują je w zdywersyfikowaną grupę wysokodochodowych inwestycji. Niektóre z najbardziej popularnych z tych funduszy to:

 • Fundusze obligacji o wysokiej rentowności: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK) i iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
 • Fundusze akcji o wysokiej rentowności: Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG), SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) oraz WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund (DEM)

Czy powinieneś rozważyć dodanie inwestycji o wysokiej rentowności do swojego portfela?

Teraz, gdy znasz podstawowe plusy i minusy angażowania się w inwestowanie o wysokiej rentowności, pytanie za milion dolarów brzmi, czy powinieneś dodać te generujące dochód aktywa do swojego portfela inwestycyjnego. Niestety, jak większość pytań w świecie finansów, odpowiedź nie jest uniwersalnym rozwiązaniem. 

Przede wszystkim do wyboru jest kilka rodzajów inwestycji wysokodochodowych, z których zdecydowana większość wiąże się z wysokim ryzykiem. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są wysokiej jakości akcje o wysokiej dywidendzie, takie jak wiodące światowe firmy energetyczne. Akcje te często dobrze wpisują się w strategię dywersyfikacji w ramach dowolnego portfela. 

Inne inwestycje o wysokiej rentowności, takie jak obligacje śmieciowe, nieruchomości i zastawy podatkowe, wiążą się ze znacznie wyższym poziomem ryzyka i nie są dobre dla większości inwestorów. Najlepszymi kandydatami do tego typu inwestycji są osoby zainteresowane osiąganiem jak najwyższego poziomu dochodów z ich inwestycji i są zadowoleni z ryzyka, które będą musieli podjąć, aby to zrobić. 

Ogólnie rzecz biorąc, te inwestycje są najlepsze dla młodszych inwestorów, którzy mają długi horyzont czasowy. W ich przypadku, jeśli wszystko pójdzie dobrze, uzyskują wyższy niż średnia zwrot, który może się silnie wiązać w dłuższej perspektywie. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak, mają dużo czasu, aby odzyskać od strat. 

Z kolei starsi inwestorzy bliżej przejścia na emeryturę i ci, którzy mają niższą tolerancję na ryzyko, powinni unikać instrumentów inwestycyjnych o wysokim ryzyku i wysokich dochodach. 

Ostatnie Słowo

Inwestycje wysokodochodowe często na pierwszy rzut oka wydają się być dobrym rozwiązaniem. W końcu kto nie chce zarabiać więcej dzięki swoim inwestycjom? 

Jednak przed nurkowaniem ważne jest, aby wziąć pod uwagę ryzyko. Jak to zawsze ma miejsce na rynku, aby mieć potencjał do generowania wyższych zysków, musisz być gotów zaakceptować wyższy poziom ryzyka. 

Ponadto nie wszystkie inwestycje wysokodochodowe są sobie równe. Przed nurkowaniem w jakiejkolwiek inwestycji, należy Zrobić swoje badania i uzyskać dobre zrozumienie tego, co kupujesz, gdy shell out swoje ciężko zarobione pieniądze. 

Jak Refinansować Kredyt Samochodowy

Poprzedni wpis

Wyzwanie oszczędzania pieniędzy: 30 typów dla każdej osobowości w 2022 roku

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły