Artykuły

Co to są partie podatkowe i jak wpływają one na zyski kapitałowe?

0

Głównym celem inwestowania jest zarabianie pieniędzy.  Powody potrzeby zarabiania i tempo, w jakim muszą się pojawić zarobki, różnią się w zależności od inwestora. Wszyscy są w tym Dla Pieniędzy! Podczas gdy zarabianie pieniędzy jest świetne, ważne jest, aby zrozumieć zobowiązanie podatkowe związane z robieniem tego na różne sposoby, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje kapitałowe. 

Internal Revenue Service lub IRS śledzi sporo informacji na temat transakcji na papierach wartościowych poprzez zbiory danych znane jako partie podatkowe. 

Akcje zakupione tego samego dnia po tej samej cenie są włączane do tej samej partii podatkowej, podczas gdy akcje zakupione po różnych cenach lub w różnych dniach stanowią nowe partie podatkowe. Ale czym dokładnie są te partie i jak można ich użyć, aby zmniejszyć obciążenie podatkowe zwrotów z inwestycji?

Czym Są Partie Podatkowe?

Partie podatkowe to zapisy danych dotyczących nabycia papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje i opcje. Partie te rejestrują dane ważne dla określenia podatków od zysków kapitałowych, w tym:   

Daty zakupu i sprzedaży

Zarówno daty sprzedaży, jak i zakupu są rejestrowane w tych partiach. Są to ważne dane, ponieważ długość własności przed zrealizowanymi zyskami kapitałowymi lub stratami kapitałowymi będzie odgrywać rolę w stawce podatkowej, którą zapłacisz od swoich zwrotów. 

Podstawa Kosztów

Podstawą kosztów większości inwestycji są koszty, które płacisz, aby wprowadzić inwestycje. Na przykład załóżmy, że kupiłeś 100 akcji ABC stock po cenie zakupu 10 USD za akcję za łączną kwotę 1000 USD. Zapłaciłeś również prowizję brokerowi w wysokości 5,99 USD, przynosząc całkowity koszt posiadania lub podstawę kosztów do 1 005,99 USD. 

Podstawa kosztów jest ważna w określaniu zysków, które zarabiasz na swoich inwestycjach. IRS będzie pobierać podatki tylko od pieniędzy zarobionych w wyniku działalności inwestycyjnej. 

Cena Sprzedaży

Na koniec, podatek lot obejmuje cenę sprzedaży papierów wartościowych w lot. Porównując cenę sprzedaży z podstawą kosztową, ty i IRS dokonujecie dokładnego określenia zysków lub podlegających opodatkowaniu zysków kapitałowych wygenerowanych w transakcji. 

Na przykład, jeśli sprzedałeś inwestycję, która kosztowała Cię $1,005.99 w powyższym przykładzie za $1,200, będziesz winien podatki od $194.01 zysków powyżej podstawy kosztów, a nie od całej ceny sprzedaży $1,200.

Jak uzyskać dostęp do danych podatkowych

Większość brokerów ma wyrafinowane narzędzia do śledzenia i prezentowania informacji o partii podatkowej. Uzyskanie danych dotyczących partii podatkowej jest prawdopodobnie tak proste, jak zalogowanie się na konto maklerskie i dostęp do niego. 

Jednak inteligentny inwestor jest również świetnym rekordzistą.

W przyszłości, za każdym razem, gdy dokonujesz transakcji na papierach wartościowych, rejestruj dane samodzielnie za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub prostego pióra i podkładki. W ten sposób, jeśli wyrafinowana technologia używana przez twój dom maklerski kiedykolwiek ma czkawkę, masz kopię zapasową danych, które wiesz, że są dokładne. 

Metody identyfikacji podatkowej partii

Metody identyfikacji partii podatkowych są oferowane przez brokerów, gdy inwestorzy chcą sprzedać procent pozycji, która została zakupiona w różnych czasach i cenach. Te metody identyfikacji określają, które partie podatkowe mają zostać sprzedane jako pierwsze, aby zapewnić jak największą ulgę podatkową. 

Na przykład, załóżmy, że kupujesz 100 akcji po 25 USD za akcję, 100 więcej po 30 USD za akcję, a kolejne 100 po 40 USD za akcję. Następnie sprzedajesz akcje 100, gdy cena akcji wynosi 30 USD za akcję. Metody identyfikacji partii podatkowej poinstruuj swojego brokera, które 100 akcji chcesz sprzedać w jakiej kolejności.</p>

Do najczęstszych metod identyfikacji partii należą:

First-In, First-Out (FIFO)

Korzystając z metody FIFO, pierwsze partie papierów wartościowych nabytych w pozycji są pierwszymi, które zostaną sprzedane, gdy sprzedasz procent całkowitej pozycji. Jest to bardzo podstawowa strategia mająca na celu sprzedaż partii, które mają najdłuższy okres utrzymywania, aby zwiększyć swoje szanse na zakwalifikowanie się do długoterminowych zysków kapitałowych. 

Zgodnie z prawem podatkowym, jeśli nie określisz konkretnej metody partii, która ma być używana przez brokera, musi on domyślnie stosować metodę FIFO podczas składania zleceń sprzedaży procentu pozycji. 

Last-In, First-Out (LIFO)

Metoda LIFO jest dokładnym przeciwieństwem FIFO, ponieważ ostatnie zakupione partie będą pierwszymi, które zostaną sprzedane. Ta metoda jest najlepsza, jeśli sprzedajesz część pozycji zajmowanej przez Ciebie krócej niż rok. W tym przypadku ostatnie zakupione papiery wartościowe są prawdopodobnie najbliżej aktualnej ceny, przynosząc najniższe zyski podlegające opodatkowaniu. 

Metoda Średniego Kosztu

Metoda średni koszt uśrednia całkowity koszt na akcję za każdym razem, gdy nowe akcje dla pozycji są nabywane. Gdy akcje są sprzedawane, że średni koszt staje się podstawą kosztów. 

Gdy używana jest metoda średniego kosztu, jest ona połączona z metodą FIFO, odciążając najstarsze akcje na pozycji jako pierwsze podczas sprzedaży. 

Szczególne-Akcje

Metoda specific-shares daje możliwość wyboru konkretnych partii, które chcesz sprzedać ze swojej pozycji. Przy zakupie każdej partii w innym dniu lub po innej cenie, będziesz mieć ostateczną kontrolę nad kwotą zysku i okresem przechowywania przy sprzedaży konkretnych partii. 

Jak Partie Podatkowe Wpływają Na Ustalenie Podatku Od Zysków Kapitałowych

Kwota zysków kapitałowych, które będziesz opodatkowany, zależy od danych znalezionych w partiach podatkowych. Istnieje kilka elementów do rozważenia, jeśli chodzi o ustalenie podatku:

Kwota zrealizowanych zysków kapitałowych

Kwota zysków kapitałowych, które realizujesz, gdy sprzedajesz, zależy od partii podatkowych. Różnica między ceną zakupu plus prowizje i Cena sprzedaży jest równa kwocie zrealizowanych zysków (lub strat). Przemyślany wybór partii do sprzedaży może mieć ogromny wpływ na całkowite zyski, od których naliczane są podatki. 

Stawki Podatku Od Zysków Kapitałowych

Krótkoterminowe zyski kapitałowe to wszelkie zyski uzyskane z działalności inwestycyjnej, w której składnik aktywów był przechowywany przez okres krótszy niż jeden rok. Krótkoterminowe zyski kapitałowe są opodatkowane według zwykłej stawki podatku dochodowego, która może wynosić nawet 37% dla wysokich zarobków. 

Aby uniknąć opodatkowania przy tak wysokich stawkach, inwestorzy sprzedają starsze partie podatkowe, które przechowują przez co najmniej rok. W ten sposób inwestor płaci długoterminową stawkę podatku od zysków kapitałowych, która wynosi tylko 20%, oferując znaczne oszczędności podatkowe. 

Jak wykorzystać partie podatkowe, aby zaoszczędzić na podatkach

Przy określaniu, którą partię sprzedać do celów podatkowych, każda metoda ID wymieniona powyżej może przynieść ci korzyści. Jednak metoda konkretnych akcji jest najlepsza, ponieważ daje Ci największą kontrolę nad tym, jak jesteś opodatkowany. 

Dzięki tej kontroli, gdy nadszedł czas na sprzedaż wielu akcji, możesz przeczesać wszystkie partie, które posiadasz dłużej niż rok, dla osób o najwyższych kosztach. Sprzedaż tych wyników skutkuje najmniejszymi zrealizowanymi zyskami opodatkowanymi jako długoterminowe zyski kapitałowe.

Korzyści są często dramatyczne. Nie tylko zapłacisz niższą stawkę od długoterminowych zysków kapitałowych, zapłacisz ją od najmniejszego amount zysków możliwe, przy zachowaniu najniższych udziałów kosztów dla przyszłych ruchów. 

Przykład jak wiele podatków pomaga zaoszczędzić pieniądze na podatkach

Załóżmy, że posiadasz pozycję 10 000 akcji ABC składającą się z pięciu partii podatkowych, z których każda składa się z 2 000 akcji: 

  • Lot A został kupiony pięć lat temu za 1 dolara za akcję. 
  • Lot B został zakupiony cztery lata temu po 1,50 $za akcję. 
  • Lot C został zakupiony dwa lata temu po 1,75 USD za akcję. 
  • Lot D został zakupiony rok temu w cenie 2,20 USD za akcję. 
  • Lot E został zakupiony pół roku temu po 2,25 $za akcję. 

Powiedzmy, że jesteś zainteresowany sprzedażą 2000 akcji lub jednego całego lota po aktualnej cenie 2,45 USD za akcję. Jaką działkę podatkową sprzedać?

Partie A, B, C i D kwalifikują się do niższej, długoterminowej stopy zysków kapitałowych, podczas gdy zyski z partii E będą naliczane według zwykłej stawki podatku dochodowego, ponieważ nie utrzymałeś ich jeszcze przez rok. 

Najwyższą podstawą kosztową wśród długoterminowych udziałów jest lot D, którego koszt wynosi 2,20 USD za akcję. Tak więc w większości przypadków byłaby to najlepsza partia do sprzedaży. 

Sprzedając lot D, płacisz tylko podatki od 0,25 USD zysku na akcję, pracując do 500 USD zysków kapitałowych.

Z drugiej strony, istnieją przypadki, gdy sprzedaż ostatnio zakupionych akcji jest twoją lepszą opcją. 

Powiedzmy, że aktualna cena za akcję spadła do $2.21, i ustaliłeś, że nadszedł czas na sprzedaż. Podczas gdy Lot E może narazić Cię na wyższe krótkoterminowe podatki od zysków kapitałowych, dzieje się tak tylko wtedy, gdy zarabiasz. Kiedy tracisz pieniądze, straty te pomagają zrekompensować zyski kapitałowe w innych gospodarstwach. 

W tym przypadku partie A, B, C i D przyniosłyby zyski podlegające opodatkowaniu. Jednak sprzedaż partii E spowodowałaby stratę w wysokości 0,04 USD na akcję lub 80 USD. Ponieważ ta strata faktycznie pomoże obniżyć obciążenie podatkowe, możesz sprzedać tę partię, nawet jeśli była przechowywana tylko przez sześć miesięcy. 

Ostatnie Słowo

Planowanie podatkowe jest ważnym czynnikiem za każdym razem, gdy robisz cokolwiek, aby zarobić pieniądze, czy to praca lub inwestowanie. Zrozumienie partii podatkowych daje prawo do zmniejszenia podatku od zysków kapitałowych w twoich rękach. 

Należy pamiętać, że jeśli chodzi o podatki, najlepiej porozmawiać z profesjonalistą podatkowym. Niniejszy artykuł nie stanowi indywidualnego doradztwa podatkowego. 

Jak zaoszczędzić na przebudowie piwnicy

Poprzedni wpis

Co to jest Tether (USDT) i czy powinieneś zainwestować w ten Stablecoin?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły