Artykuły

Czym są kredyty studenckie i jakie rodzaje są dostępne?

0

Większość studentów nie ma możliwości uczęszczania na studia lub studia podyplomowe bez zaciągania pożyczek studenckich. W rzeczywistości dwie trzecie studentów pożyczyło pieniądze na uczęszczanie do college 'u w 2018 r., zgodnie z raportem 2019 Instytutu dostępu do College’ u i sukcesu. I ten odsetek stale rośnie.

Niestety, prawie tak wielu może nie zrozumieć, w co się pakują. Według Forbes, badanie NextGenVest 2017 wśród seniorów szkół średnich decydujących między przyjęciami na studia a pakietami pomocy finansowej wykazało, że 70% respondentów nie wie nic o kredytach studenckich. A to może mieć poważny wpływ na Twoją przyszłość, jeśli nie będziesz ostrożny. 

Zaciąganie zbyt dużej pożyczki może doprowadzić do osiągnięcia stopnia, który nigdy nie kończy się spłatą, utknąć w spłacie przez dziesięciolecia lub uniemożliwić osiągnięcie innych celów finansowych, takich jak kupno domu, oszczędzanie na emeryturę lub założenie rodziny. Tak więc, podczas gdy pożyczanie pozostaje faktem dla większości studentów, ważne jest, aby być dobrze poinformowanym.

Czym Są Kredyty Studenckie?

Kredyty studenckie to rodzaj kredytu ratalnego. Pożyczasz pieniądze od amerykańskiego Departamentu Edukacji (ED), rządu stanowego lub prywatnego pożyczkodawcy i spłacasz je w regularnych miesięcznych ratach przez określony czas. To sprawia, że są one podobne do osobistej pożyczki.

Jednak w przeciwieństwie do pożyczki osobistej, która może być wykorzystana na pokrycie prawie wszystkiego, pożyczka studencka jest pożyczona specjalnie na pokrycie kosztów edukacji. W związku z tym podlegają one specyficznym przepisom i regulacjom dotyczącym kredytów studenckich. 

Obejmuje to zastrzeżenie, że kredyty studenckie mogą być wykorzystywane wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z edukacją. Obejmuje to jednak nie tylko naukę i książki, ale wszystko związane z całkowitym kosztem uczęszczania do szkoły. 

Całkowity koszt uczestnictwa (COA) to kwota, którą Szkoła zaświadcza, że kosztuje uczęszczanie przez jeden rok, w tym wydatki takie jak:

 • Czesne
 • Pokój i wyżywienie
 • Książki
 • Zaopatrzenie
 • Transport
 • Opłaty za pożyczkę
 • Wydatki różne

Oznacza to, że można pożyczyć kredyty studenckie na pokrycie czynszu, płatności samochodu, gazu i artykułów spożywczych. 

Ale rozważ dokładnie przed podjęciem przytłaczającej kwoty zadłużenia kredytu studenckiego. Łatwo dostać się ponad głowę. Jako ktoś, kto pożyczył sześciocyfrowe, aby uzyskać doktorat, znam to z pierwszej ręki. 

I w przeciwieństwie do innych form długu osobistego, zbyt trudno jest pozbyć się kredytów studenckich — federalnych lub prywatnych — w upadłości, dzięki specjalnym przepisom upadłościowym unikalnym dla kredytów studenckich. Więcej na ten temat poniżej.

Oprocentowanie Kredytu Studenckiego

Stopy procentowe kredytów studenckich różnią się znacznie w zależności od rodzaju pożyczki i czy są one federalne lub prywatne. 

Federal Student Loans

Stopa procentowa federalnych kredytów studenckich zależy od rodzaju pożyczki i daty wypłaty pożyczki. Ustalana jest corocznie na okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lipca i kończący 30 czerwca. Ponadto pozostaje ona stała przez cały okres trwania pożyczki.

Oznacza to, że możesz uzyskać lepszą lub gorszą stopę procentową w zależności od tego, kiedy pożyczasz. 

Na przykład stopa procentowa dla subsydiowanych i niesubsydiowanych pożyczek bezpośrednich dla studentów studiów licencjackich wypłaconych po 1 lipca 2021 r.i przed 1 lipca 2022 r. wynosi 3,73%. Jednak dla kredytów wypłaconych w poprzednim roku (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) stopa procentowa wynosiła 2,75%. 

Więc studenci, którzy pożyczyli rok później, utknęli płacąc wyższą stawkę za okres spłaty kredytu niż ci, którzy pożyczyli na rok akademicki 2020-21.

Ponadto stopy procentowe są zawsze wyższe dla studentów i PLUS kredytobiorców niż dla licencjackich kredytobiorców.

Na szczęście istnieją jednak limity wysokości oprocentowania, które określa ustawa o szkolnictwie wyższym. 

Maksymalna stopa procentowa bezpośrednich subsydiowanych i niespłaconych pożyczek udzielanych studentom studiów licencjackich wynosi 8,25%. Dla absolwentów i studentów zawodowych stopa procentowa subsydiowanych i niespłaconych pożyczek bezpośrednich nie może przekroczyć 9,50%. A w przypadku kredytów direct PLUS stopa procentowa jest ograniczona do 10,50%.

Aby znaleźć stopy procentowe za bieżący rok akademicki, odwiedź StudentAid.gov.

Prywatne Kredyty Studenckie

Prywatne pożyczki studenckie zazwyczaj mają stopy procentowe znacznie wyższe niż federalne pożyczki studenckie. Są one określane przez siły rynkowe (konkurencja z innymi kredytodawcami), aktualną stopę funduszy federalnych (stopa Kredytowa Banku do banku określona przez Rezerwę Federalną) oraz wynik kredytowy kredytobiorcy i historię kredytową.

W przeciwieństwie do ED, która nie udziela kredytów studenckich zgodnie z kredytem kredytobiorcy, prywatni kredytodawcy wymagają od kredytobiorców dobrego kredytu. Tylko kredytobiorcy o największej zdolności kredytowej kwalifikują się do najlepszych stawek, ponieważ kredytodawcy postrzegają je jako mniejsze ryzyko.

Chociaż ed sprawdza raporty kredytowe Plus pożyczkobiorców (nie sprawdza raportów kredytowych dla innych pożyczek bezpośrednich), sprawdza tylko niekorzystną historię kredytową-najnowszą historię niewykonania zobowiązań na wszelkie pożyczki o znacznej wielkości. To nie sprawdzić swój wynik kredytowy, ani nie określa stopę procentową w oparciu o swój wynik kredytowy.

Według wiarygodnego, rynku dla znalezienia prywatnych kredytodawców, średnia stopa oprocentowania pożyczki prywatnej w 2021 r.dla 10-letniego kredytu o stałej stopie procentowej z cosigner wynosi 7,64%.

Rodzaje kredytów studenckich

Chociaż ED jest najczęstszym źródłem pożyczek studenckich, studenci mogą pożyczać od różnych pożyczkodawców. Należą do nich rządy państw, banki prywatne, a nawet same uczelnie i uniwersytety.

Federal Student Loans

Zdecydowana większość studentów pożyczkobiorców finansuje swoją edukację pożyczkami z ED. Według Narodowego Centrum Statystyki edukacji, 62,8% — prawie dwie trzecie-wszystkich studentów (tych, którzy pożyczyli kredyty studenckie i tych, którzy nie) pożyczył pożyczki federalne w roku szkolnym 2015-2016. Natomiast tylko 15% wszystkich studentów zapożyczyło z innych źródeł.

Wszystkie pożyczki federalne obecnie oferowane są przez William T. Ford Direct Loan Program. Obejmują one bezpośrednie pożyczki subsydiowane, bezpośrednie pożyczki bez poręczycieli i bezpośrednie pożyczki PLUS. 

Uwaga Program obejmuje również kredyty konsolidacyjne bezpośrednie, ale nie można wziąć kredytu konsolidacyjnego, dopóki kredyty nie wejdą w spłatę. Więcej na ten temat poniżej.

Subwencjonowane Pożyczki Bezpośrednie

Federalne bezpośrednie subsydiowane pożyczki są dostępne tylko dla licencjackich kredytobiorców, którzy spełniają finansowe potrzeby kwalifikacji. ED pokrywa odsetki od ich subsydiowanych pożyczek, gdy są oni zapisani do szkoły co najmniej w połowie czasu, przez pierwsze sześć miesięcy po ukończeniu szkoły (okres karencji przed rozpoczęciem spłaty) oraz podczas odroczenia.

Według ED „potrzeba finansowa” to różnica między kosztem uczestnictwa a oczekiwanym wkładem rodzinnym studenta (EFC), zgodnie z informacjami podanymi na ich bezpłatnym wniosku o federalną pomoc dla studentów (FAFSA). 

Chociaż EFC nie zmienia się bez względu na to, gdzie uczeń zdecyduje się iść do szkoły, koszt uczestnictwa jest całkowicie zależny od szkoły. Tak więc potrzeby finansowe są ostatecznie określone przez to, gdzie idziesz na studia.

Istnieją ograniczenia dotyczące tego, ile można pożyczyć w subsydiowanych pożyczkach bezpośrednich. Resztę możesz pożyczyć na sfinansowanie swojej edukacji w kredytach bez poręczycieli i innych pożyczkach, takich jak PLUS lub pożyczki prywatne.

Pożyczki Bezpośrednie Bez Poręczycieli

Unsubsidized bezpośrednie pożyczki są dostępne zarówno dla studentów i absolwentów. Podobnie jak w przypadku subsydiowanych pożyczek bezpośrednich, istnieją limity pożyczek. Ale niezależni studenci studiów licencjackich mogą pożyczać nawet więcej niż ich koledzy, którzy są na utrzymaniu rodziców lub opiekunów, podobnie jak studenci studiów magisterskich.

W przeciwieństwie do subsydiowanych pożyczek bezpośrednich nie ma okresu, w którym ED pokrywa odsetki od pożyczki. Nawet jeśli kredytobiorcy nie muszą zacząć spłacać aż do sześciu miesięcy po ukończeniu szkoły lub spadku poniżej pół etatu, odsetki zaczynają kumulować się od momentu wypłaty kredytu. A po zakończeniu okresu karencji i rozpoczęciu spłaty odsetki kapitalizują się (są dodawane do salda głównego). 

Stopa procentowa różni się również znacznie między kredytami studenckimi i studenckimi, a absolwenci mają tendencję do płacenia więcej. 

Plus pożyczki

Możesz nie być w stanie pokryć kosztów swojej edukacji z federalnymi bezpośrednimi dotowanymi i niesubsydiowanymi pożyczkami sam ze względu na ich limity pożyczkowe. Tu właśnie pojawiają się pożyczki federal direct PLUS.

W przypadku studentów studiów licencjackich rodzice muszą zaciągać pożyczki. Absolwenci są zawsze uważani za niezależnych, więc mogą pożyczać grad PLUS pożyczki na własną rękę.

Bez względu na rodzaj, PLUS pożyczki pozwalają pożyczyć do całkowitego kosztu uczęszczania do szkoły, minus wszelka inna pomoc finansowa. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych pożyczek bezpośrednich, stopa procentowa pozostaje stała przez cały okres trwania pożyczki, a stopa procentowa jest określana przez rok, w którym pożyczka została wypłacona. 

Stawka jest również zawsze wyższa niż subsydiowane i niesubsydiowane pożyczki bezpośrednie. Na przykład w przypadku kredytów grad PLUS wypłaconych między 1 lipca 2021 r.A 1 lipca 2022 r. stopa procentowa wynosi 6,28%.

Jak ubiegać się o federalne pożyczki studenckie

Aby ubiegać się o jakąkolwiek federalną pomoc finansową, należy wypełnić bezpłatny wniosek o federalną pomoc studencką (FAFSA) w terminie poprzedzającym rok akademicki rejestracji — Zwykle do końca czerwca. Jednak każdy college lub uniwersytet może mieć swój własny termin, więc pamiętaj, aby skontaktować się ze szkołami, które rozważasz.

Oprócz dotacji, FAFSA określa również kwotę federalnych kredytów studenckich, do których się kwalifikujesz. Większość szkół korzysta z FAFSA, aby zakwalifikować Cię do jakiejkolwiek pomocy instytucjonalnej, w tym dotacji, stypendiów i instytucjonalnych pożyczek studenckich. 

W związku z tym FAFSA jest punktem wyjścia dla wszelkiej pomocy dla studentów, w tym pożyczek studenckich.

Pełną aplikację można wypełnić online. Zanim zaczniesz, musisz najpierw utworzyć Federal Student Aid ID (FSA ID). A jeśli jesteś studentem na utrzymaniu kredytobiorcą, twój rodzic lub opiekun również będzie musiał go utworzyć. Umożliwiają one „podpisanie” dokumentów online.

Po uzyskaniu identyfikatorów FSA Zbierz następujące dokumenty:

 • Numery ubezpieczenia społecznego lub aliPL numery rejestracyjne
 • Federalne informacje podatkowe lub deklaracje podatkowe
 • Ewidencja dochodów niepodlegających opodatkowaniu, takich jak alimenty na dziecko lub ubezpieczenie na życie
 • Środki pieniężne, oszczędnościowe i czekowe
 • Ewidencja inwestycji, innych niż dom, w którym mieszkasz

Następnie odwiedź aplikację Online FAFSA i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Państwowe Pożyczki Studenckie

Pożyczki państwowe są oferowane za pośrednictwem różnych programów sponsorowanych przez Państwo, w tym agencji państwowych i sponsorowanych przez państwo organizacji non-profit. Zazwyczaj są one ograniczone do mieszkańców stanu lub studentów zapisanych na uczelniach państwowych i uniwersytetach.

Chociaż są one oddzielone od federalnie subsydiowanych pożyczek, rządy stanowe zazwyczaj oferują lepsze warunki niż pożyczki prywatne; są one na ogół podobne do tych dla federalnych pożyczek bezpośrednich. 

Co więcej, niektóre państwowe programy pożyczkowe oferują specyficzne dla Państwa opcje udzielania pożyczek dla studentów, którzy pozostają w stanie po ukończeniu studiów.

Chociaż zasoby państwowe nie są tak głębokie, jak zasoby rządu federalnego, są zdecydowanie zasobem wartym sprawdzenia przed przejściem na prywatne pożyczki. 

Stopy procentowe będą niższe dla większości kredytobiorców i zazwyczaj pozostają stałe przez cały okres kredytowania. Ponadto pożyczki państwowe zapewniają elastyczne opcje spłaty i nie wymagają sprawdzania zdolności kredytowej.

Programy różnią się w zależności od stanu, a niektóre stany zaprzestały swoich programów pożyczkowych. Ale nadal istnieje wiele państw, które nadal oferują pożyczki sponsorowane przez rząd. 

Warto również zauważyć, że oprócz programów kredytowych, państwa zazwyczaj oferują bogactwo dotacji i stypendiów.

Jak ubiegać się o Państwowe kredyty studenckie

Aby uzyskać najbardziej dokładne i aktualne informacje na temat każdej dostępnej pomocy państwa, skontaktuj się z Departamentem Szkolnictwa Wyższego swojego stanu. 

Lub, aby uzyskać ogólne wyobrażenie o tym, co jest dostępne w Twoim stanie, odwiedź listę stanu według stanu na Inwestorze uczelni.

Prywatne Kredyty Studenckie

Prywatne pożyczki studenckie i federalne pożyczki studenckie mają wiele różnic. Podczas gdy oba są przeznaczone na finansowanie wydatków na edukację, prywatne pożyczki nie są wydawane, subsydiowane ani przetwarzane przez rząd. Są raczej emitowane przez prywatnych kredytodawców-zazwyczaj banki. 

W przeciwieństwie do ED, prywatni kredytodawcy sprawdzają twój kredyt. To sprawia, że pożyczki prywatne barierą dla większości studentów, którzy nie mają jeszcze ustalonej historii kredytowej. 

Ponadto możliwości spłaty są ograniczone. Nawet najlepsi prywatni kredytodawcy nie mogą się równać z liczbą programów spłaty, szczególnie w przypadku trudności finansowych, oferowanych przez ED. I żaden prywatny pożyczkodawca nie oferuje kredytu studenckiego. 

Z drugiej strony, jeśli jesteś rodzicem lub studentem, który chce pożyczyć PLUS pożyczki i są w stanie kwalifikować się do niższej stopy procentowej, może być warto zbadać pożyczki prywatne pożyczki.

Tylko pamiętaj, aby max się wszystkie inne federalne, stan, stypendium, grant, I work-study opcje-i dokładnie rozważyć plusy i minusy – przed uciekaniem się do pożyczki prywatnej.

Jak ubiegać się o prywatne kredyty studenckie

Rozejrzyj się, aby znaleźć pożyczkę z najlepszą stawką i warunkami. Korzystaj z rynku wiarygodnego, który pozwala porównywać stawki od maksymalnie ośmiu kredytodawców bez wpływu na twój kredyt. 

Instytucjonalne Kredyty Studenckie

W zależności od uczelni, pakiet pomocy finansowej może zawierać pomoc instytucjonalną dodatkowo za pomoc federalną. Pomoc instytucjonalna pochodzi z samej uczelni i zwykle obejmuje granty i stypendia. 

Jednak niektóre uczelnie i uniwersytety oferują własne programy pożyczkowe. Są one dostarczane jako sposób, aby pomóc wypełnić lukę, gdy pomoc stanowa i Federalna nie pokrywa całkowitych kosztów edukacji w kolegium.

Jak ubiegać się o instytucjonalne kredyty studenckie

Aby dowiedzieć się, do jakiego rodzaju pomocy instytucjonalnej się kwalifikujesz, w tym pożyczek instytucjonalnych, musisz złożyć FAFSA. Jednak niektóre uczelnie wymagają dodatkowo formularza zwanego profilem CSS, który głębiej zagłębia się w sytuację finansową Twojej rodziny. 

Jeśli Twoja szkoła tego wymaga, możesz znaleźć formularz na stronie internetowej rady uczelni. Jeśli nie masz zwolnienia z opłaty, wypełnienie formularza kosztuje 25 USD za pierwszą szkołę i 16 USD za każdą dodatkową szkołę.

Pamiętaj więc, aby skontaktować się z działem pomocy finansowej swojej uczelni, aby dowiedzieć się, czy wymaga to profilu CSS lub innych dodatkowych formularzy specyficznych dla szkoły. Konsultacja bezpośrednio z urzędnikiem ds. pomocy finansowej w twojej szkole zapewni Ci odkrycie wszystkich możliwości pomocy instytucjonalnej.

Opcje Spłaty Kredytu Studenckiego

Twoje opcje spłaty różnią się znacznie w zależności od tego, czy masz federalne lub prywatne kredyty studenckie. Jeśli chodzi o pożyczki państwowe lub instytucjonalne, opcje zależą od unikalnego programu kredytowego.

Spłata Kredytu Federalnego

Federalne pożyczki studenckie mają najwięcej opcji spłaty, z których każda różni się w zależności od długości, kryteriów kwalifikowalności i kwoty, którą musisz spłacić. Niektóre programy spłat nawet kwalifikują Cię do uzyskania odpuszczenia pożyczek po dokonaniu wymaganej liczby płatności. 

Pamiętaj, że nie utknąłeś z żadnym konkretnym planem spłaty. Jeśli Twoja sytuacja zmieni się w dowolnym momencie, zawsze możesz porozmawiać ze swoim operatorem kredytowym — agencją, która zarządza rozliczeniami i płatnościami w imieniu ED — o zmianie planów spłaty.

Standardowa Spłata

Po ukończeniu studiów, opuszczeniu szkoły lub spadku poniżej pół etatu, pożyczki automatycznie wchodzą w spłatę po sześciomiesięcznym okresie karencji. 

Jeśli nie zarejestrujesz się w określonym planie spłaty, automatycznie domyślą się standardowego 10-letniego planu spłaty. Oznacza to, że Twoje miesięczne płatności będą obliczane na podstawie ustalonego, 10-letniego harmonogramu spłaty.

Jeśli możesz sobie pozwolić na comiesięczną płatność, w większości przypadków plan standardowy pozwala spłacić minimalną kwotę w sumie. Chociaż wydłużenie okresu spłaty powyżej 10 lat obniży miesięczną płatność, w dłuższej perspektywie zapłacisz więcej z powodu kumulowania odsetek.

Stopniowa Spłata

Stopniowy plan spłaty przypomina plan standardowy, ponieważ ma 10-letni limit, ale ma stopniowane płatności, które zwiększają się co dwa lata. 

Żadna płatność w ramach tego planu nie może być większa niż trzykrotność kwoty poprzedniej płatności. Ale wzrost nie ma innego limitu, w tym nie ma podstawy do dochodów. Zamiast tego stale rośnie do kwoty, która zapewnia, że pożyczki zostaną spłacone w ciągu 10 lat. 

Może to przynieść korzyści studentom, którzy spodziewają się wejść na swoje pole kariery z niższym wynagrodzeniem, ale stopniowo rosną dochody w ciągu najbliższych 10 lat. Jednak w ostatnich latach spłaty miesięczna kwota może być ogromna.

Przedłużona Spłata

Kredytobiorców z ponad 30.000 dolarów zadłużenia bezpośredniego pożyczki, którzy nie mają zaległych saldo pożyczki dowolnego rodzaju w dniu lub przed 7 października 1998 r. kwalifikuje się do przedłużonej spłaty. 

Plan może trwać do 25 lat, a płatności mogą być ustalane przez cały okres kredytowania lub stopniowane, gdzie są niższe na początku, a następnie zwiększają się co dwa lata.

Podobnie jak w przypadku planu stopniowego, może to być pomocne dla kredytobiorców, którzy oczekują, że ich dochody wzrosną z czasem. 

Ale, w przeciwieństwie do planu stopniowego — ponieważ przedłużasz okres spłaty — skończysz spłacając więcej niż miałbyś w standardowym planie spłaty z powodu gromadzenia odsetek w dłuższym okresie.

Spłata Uzależniona Od Dochodu

Istnieją cztery plany spłaty oparte na dochodach (IDR): pay as you earn (PAYE), revised pay as you earn (PAYE), spłata oparta na dochodach (IBR) i spłata warunkowa dochodu (ICR). 

Każdy z nich może pomóc pożyczkobiorcom, którzy mają trudności z dokonaniem miesięcznych płatności, obliczając kwotę, którą pożyczkobiorcy muszą spłacać każdego miesiąca jako pewną część ich uznaniowego dochodu. 

Ponadto, zapisanie się w planie IDR jest jedynym sposobem, aby zakwalifikować się do kredytu studenckiego przebaczenia, w tym pożyczki publicznej przebaczenia. Więcej na ten temat poniżej.

Plany różnią się jednak szczegółami. Różnice obejmują, kto się kwalifikuje, jak obliczany jest dochód uznaniowy, limity dotyczące tego, ile musisz spłacać każdego miesiąca, i jak długo musisz dokonywać płatności, zanim twoje pożyczki będą mogły kwalifikować się do przebaczenia.

Zobacz nasz artykuł na temat planów IDR, aby dowiedzieć się więcej.

Konsolidacja

Kiedy konsolidujesz swoje kredyty studenckie, zasadniczo łączysz je wszystkie w jedno. Technicznie, dostajesz jedną dużą pożyczkę, która spłaca wszystkie pozostałe. Masz wtedy tylko jedną pożyczkę, o którą możesz się martwić. 

Większość federalnych kredytów studenckich kwalifikuje się do konsolidacji, ale dopiero po ich spłacie – albo po ukończeniu szkoły, opuszczeniu szkoły lub spadku poniżej pół etatu. 

Ponadto nie można konsolidować prywatnych kredytów studenckich za pomocą federalnego bezpośredniego kredytu konsolidacyjnego. Kredyty prywatne mogą być konsolidowane tylko poprzez refinansowanie. Więcej na ten temat poniżej.

Po konsolidacji kredytów można umieścić je na 10-letnim harmonogramie spłaty. Możesz również zdecydować się na przedłużenie okresu spłaty nawet do 30 lat. 

Jednak wybór nie zależy wyłącznie od Ciebie. Jak długo można przedłużyć termin jest bezpośrednio związane z tym, ile pożyczył. Tabelę dopuszczalnych terminów spłaty według kwoty pożyczonej znajdziesz na StudentAid.gov.

Pamiętaj, że być może będziesz musiał skonsolidować swoje pożyczki, aby kwalifikować się do IDR i pożyczki, jeśli masz starsze, niekwalifikowalne pożyczki, ponieważ kwalifikują się tylko pożyczki bezpośrednie. Ale poza tym konsolidacja nie przynosi wielu korzyści.

Wielu studentów konsoliduje się z powodu powszechnych mitów na temat konsolidacji kredytów studenckich lub dlatego, że po prostu myślą, że powinni. Ale konsolidacja nie jest dobrym posunięciem dla wszystkich kredytobiorców. Więc dobrze się zastanów przed wykonaniem tego ruchu, ponieważ raz zrobione nie może być cofnięte. 

Spłata Pożyczki Prywatnej

Prywatne pożyczki studenckie zazwyczaj mają znacznie mniej opcji spłaty niż federalne pożyczki studenckie. Większość prywatnych pożyczek nie ma opcji opartych na dochodach lub trudnościach finansowych. Zależy to jednak od pożyczkodawcy. Na przykład, niektórzy kredytodawcy oferują określoną liczbę lat można dokonać płatności tylko odsetek od kredytu. 

Większość prywatnych pożyczkodawców oferuje odroczenie w szkole i okres karencji po ukończeniu szkoły, podobny do federal studpożyczki ent. Jednak po zakończeniu okresu karencji musisz rozpocząć spłatę.

Zazwyczaj pożyczki prywatne mają stałe warunki spłaty. Twoja miesięczna płatność będzie zależeć od terminu spłaty, na który zgodziłeś się, gdy ubiegałeś się o pożyczkę, stopy procentowej i kwoty, którą jesteś winien. 

Jedynym sposobem na zmianę tych czynników jest refinansowanie.

Refinansowanie Kredytu Studenckiego

Jeśli masz doskonałe kredyty i dobre perspektywy kariery, może być w stanie zakwalifikować się do refinansowania kredytu studenckiego. 

Refinansowanie jest jak Federalna Konsolidacja kredytów studenckich, ponieważ kilka kredytów można spłacić jednym nowym kredytem. Ale, w przeciwieństwie do konsolidacji, kredyt jest udzielany przez bank prywatny, a nie ED.

Możesz również refinansować pożyczki federalne. Ale pamiętaj, że jeśli refinansujesz swoje federalne pożyczki, stracisz dostęp do federalnych programów spłaty i przebaczenia. 

Podstawowym celem refinansowania jest uzyskanie niższej stopy procentowej. Tak długo, jak będziesz trzymać się 10-letniego (lub krótszego) okresu spłaty, niższa stopa zmniejsza całkowitą kwotę, którą będziesz musiał spłacić. 

Zmniejsza to również miesięczne płatności. Jak bardzo zostanie zmniejszona zależy od tego, jak znacząco obniża się stopa procentowa. Należy jednak pamiętać, że tylko kredytobiorcy o największej zdolności kredytowej kwalifikują się do najniższych stóp procentowych. I to zazwyczaj oznacza, że nie tylko doskonały wynik kredytowy, ale także udowodnienie wystarczających dochodów do spłaty długu.

Tak więc refinansowanie nie jest strategią spłaty dla tych, którzy mają do czynienia z trudnościami finansowymi. Jest to najbardziej przydatne dla osób w dobrej sytuacji finansowej. Jest to szczególnie przydatna strategia spłacania kredytów studenckich tak szybko, jak to możliwe. 

Każdy bank ma swoje własne warunki i warunki, a także wymagania kwalifikacyjne, więc pamiętaj, aby rozejrzeć się za najlepszym pożyczkodawcą dla ciebie. 

Dobrym miejscem na początek jest rynek internetowy, taki jak wiarygodny. Dopasowuje Cię do wstępnie kwalifikowanych stawek od maksymalnie ośmiu kredytodawców bez wpływu na twój kredyt.

Opcje, Jeśli nie stać Cię na spłatę kredytu studenckiego

Dla tych, którzy nie są w stanie spłacić kredytów studenckich, ED oferuje szereg opcji przebaczenia, anulowania i zwolnienia. Należy jednak pamiętać, że każdy ma bardzo specyficzne wymagania. Odroczenie i wyrozumiałość są również opcjami dla tych, którzy mają do czynienia z krótkoterminowymi trudnościami finansowymi.

Podobnie jak w przypadku spłaty, pożyczki prywatne oferują mniej opcji trudności.

Odroczenie

Odroczenie jest czasowym odroczeniem spłaty kredytu studenckiego. Zarówno ED, jak i prywatni kredytodawcy oferują opcje odroczenia kredytu studenckiego. Ale warunki EDA są bardziej hojne.

Jeśli chodzi o federalne kredyty studenckie, odroczenie zapobiega naliczaniu odsetek od bezpośrednich subsydiowanych pożyczek i pożyczek Perkins (przerwany federalny program pożyczkowy). Jednakże odsetki są dodawane do salda kapitału w przypadku niespłaconych pożyczek. 

Ponieważ nie ma subsydiowanych pożyczek prywatnych, okresy odroczenia nie zawieszają odsetek od prywatnych pożyczek studenckich. Zawieszają tylko płatności.

Odroczenia akademickie są automatycznie dostępne na federalnych pożyczkach studenckich dla studentów zapisanych co najmniej pół etatu w szkole. A ci wysłani do czynnej służby wojskowej mogą kwalifikować się do wojskowego odroczenia.

Ponadto kredytobiorcy borykający się z bezrobociem lub niskim dochodem mogą kwalifikować się do odroczenia trudności gospodarczych. 

Jednak w przypadku trwających trudności finansowych korzystniej jest zapisać federalne kredyty studenckie w planie IDR. That ’ s ponieważ jeśli jesteś bezrobotny lub Twoje dochody są tak niskie, że spada poniżej pewnego procentu granicy ubóstwa, miesięczna wypłata jest obliczana na $0. Ale każda „płatność”nadal liczy się w kierunku ewentualnego udzielenia pożyczki.

Wielu prywatnych pożyczkodawców pozwala na odroczenie nauki i ma określone okresy na odroczenie Wojskowe, odroczenie trudności finansowych, a niektórzy nawet zezwalają na odroczenie pobytu medycznego. 

Jednak, podczas gdy ED pozwala na nieograniczone warunki dla kategorii, takich jak odroczenie nauki (możesz zawiesić płatności w szkole tak długo, jak chcesz uczęszczać do szkoły), prywatni kredytodawcy nie są tak hojni. 

Wiele z nich pozwala jedynie na odroczenie pożyczki na określone okresy, np. do 36 miesięcy. A terminy są zwykle zbiorcze. Na przykład nie można odroczyć pożyczki na 36 miesięcy z powodu trudności finansowych i kolejnych 36 miesięcy na wdrożenie Wojskowe. Kiedy 36 miesięcy się zużyje, to koniec. 

Wyrozumiałość

Jeśli kredytobiorca nie kwalifikuje się do odroczenia lub jego dopuszczalny termin na odroczenie dobiegł końca, termin ten pozwala również na zawieszenie lub zmniejszenie płatności. 

W przypadku federalnych pożyczek studenckich różni się od odroczenia tym, że odsetki nadal naliczane są od wszystkich pożyczek — subsydiowanych lub w inny sposób — podczas wyrozumiałości. Pod koniec wydzierżawienia odsetki są kapitalizowane, zwiększając całkowitą należność.

W przypadku prywatnych kredytów studenckich różnica dotyczy tylko nazwy, ponieważ prywatni kredytodawcy nie oferują dotacji kredytowych. Zazwyczaj warunki i przyczyny odroczenia są określone w umowie pożyczki, natomiast odroczenia są przyznawane według uznania pożyczkodawcy.

Istnieją dwa rodzaje pożyczek dla studentów federalnych. W przypadku trudności finansowych lub choroby, kredytodawca udziela kredytu według uznania. 

Obligatoryjne zniknięcia są wymagane przez kredytodawców w pewnych okolicznościach, takich jak jeśli pożyczkobiorca odbywa staż medyczny lub dentystyczny, służy w programie służby narodowej, takim jak AmeriCorps, lub jest aktywowany do służby Gwardii Narodowej i nie kwalifikuje się do odroczenia wojskowego.

Podobnie jak w przypadku odroczeń, ze względu na wpływ skumulowanych odsetek na pożyczki i korzyści z potencjalnego umorzenia pożyczki, najlepiej jest zbadać plan IDR przed skorzystaniem z wyrozumiałości.

Przebaczenie

Federalny kredyt studencki jest po dokonaniu wymaganej liczby płatności w programie IDR. Pod koniec okresu spłaty kwalifikujesz się do usunięcia zaległego salda. 

Zazwyczaj przebaczenie przychodzi po dokonaniu 20 do 25 lat płatności, w zależności od programu, do którego się kwalifikujesz. 

Ale jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin w sektorze publicznym lub pracy non-profit podczas zapisania się do IDR, można zakwalifikować się do usługi publicznej pożyczki przebaczenia (PSLF). Ten program pozwala na odpuszczenie pożyczek po 10 latach płatności. 

Należy pamiętać, że w żadnym z tych przypadków płatności nie muszą być następujące po sobie.

Żaden prywatny pożyczkodawca nie oferuje kredytu studenckiego.

Anulowanie lub zwolnienie

Chociaż różne programy są oznaczone jako „anulowanie” lub „rozładowanie”, skutecznie oznaczają to samo. Podobnie jak w przypadku umorzenia, gdy kredyt jest anulowany lub zwolniony, kredytobiorca nie ma dalszego obowiązku spłaty. 

Jednak jeśli chodzi o federalne kredyty studenckie, zwolnienie może nastąpić natychmiast, a kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od anulowanej kwoty.

Okoliczności, dla których federalne pożyczki studenckie mogą być anulowane lub rozładowane obejmują:

 • Zamknięta Szkoła. Kredytobiorcy, którzy uczęszczają do szkoły, która z jakiegokolwiek powodu jest zamknięta, zanim kredytobiorca może ukończyć szkołę, mają prawo do spłaty pożyczek.
 • Fałszywy Certyfikat. Jeśli Twoja szkoła fałszywie poświadczyła, że kwalifikujesz się do otrzymania kredytów studenckich, w tym poprzez kradzież tożsamości, lub skłamała na temat możliwości skorzystania z programu edukacyjnego, możesz spłacić dług. Jednak pożyczki nie mogą być wybaczone, ponieważ student nie kończy studiów, jest po prostu niezadowolony z uczelni lub nie jest w stanie znaleźć pracy w wybranej przez siebie dziedzinie.
 • Niezapłacony Zwrot. Kredytobiorcy, którzy opuścili szkołę i nie otrzymali zwrotu należnego im prawa, mają prawo do zwolnienia niezapłaconej kwoty, ponieważ nigdy jej nie otrzymali.
 • Obrona kredytobiorcy do spłaty. Jeśli Twoja szkoła wprowadziła cię w błąd lub naruszyła prawo stanowe bezpośrednio w związku z Twoimi kredytami federalnymi lub usługami edukacyjnymi świadczonymi przez szkołę, możesz zlecić wypłatę pożyczek federalnych.
 • Całkowita i trwała niepełnosprawność. Jeśli kredytobiorcy są niepełnosprawni do tego stopnia, że nie mogą już pracować, a zatem nigdy nie mogą spłacać pożyczek nawet w ramach planu IDR, mogą uzyskać ich pożyczki spłacone. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
 • Śmierć. Pożyczki są odprowadzane dla zmarłych kredytobiorców po otrzymaniu poświadczonego aktu zgonu. Dodatkowo, rodzic PLUS kredytobiorcy mogą mieć swoje kredyty spłacane, jeśli student, w imieniu którego pożyczył pożyczkę umiera.

Żaden prywatny pożyczkodawca nie oferuje wszystkich tych opcji, powszechnie określanych jako ” zabezpieczenia pożyczkobiorcy.”Ale wielu oferuje co najmniej kilka z nich. Najczęściej są wypisane z powodu śmierci lub trwałej i całkowitej niepełnosprawności.

Default

Większość federalnych kredytów studenckich idzie do domyślnie, gdy kredytobiorca nie dokonuje płatności przez 270 dni, lub mniej więcej dziewięć miesięcy. Prywatne pożyczki studenckie mogą natychmiast stać się niewywiązane – gdy tylko jedna płatność zostanie pominięta. To zależy od uznania pożyczkodawcy. 

Jeśli nie jesteś w stanie dokonać płatności kredytu, należy wyczerpać wszystkie inne możliwe opcje przed niewykonaniem. Gdy nie spłacisz kredytu, Twoja pożyczka staje się wymagalna w całości. 

Jeśli jest to za pośrednictwem prywatnego pożyczkodawcy, pożyczka może zostać skierowana do agencji windykacyjnej lub pożyczkodawca może podjąć działania prawne w celu odzyskania należnej kwoty.

Dzięki kredytom Federalnym nie będziesz już mieć dostępu do federalnych programów spłaty. Będziesz również winien wszelkie niezapłacone odsetki i wszelkie opłaty związane z pobieraniem kwoty. 

Co gorsza, rząd federalny ma nadzwyczajne uprawnienia do zbierania, w tym zbierania Twoich pensji lub ubezpieczenia społecznego i przejmowania zwrotów podatków. I, w przeciwieństwie do prywatnego pożyczkodawcy, mogą zrobić to wszystko bez konieczności przechodzenia przez proces pozywania Cię.

Jeśli nie spłacisz pożyczki prywatnej, jedynym wyjściem jest próba uregulowania długu lub ogłoszenie upadłości. Więcej na ten temat poniżej. 

Jeśli chodzi o federalne kredyty studenckie, istnieją trzy sposoby, aby wydostać się z domyślnego: 

 • Zapłać saldo w całości. Jeśli jesteś w stanie spłacić pełne saldo, twój dług zostanie rozliczony i nie będziesz już w zwłoce.
 • Konsolidacja Kredytów. Musisz skonsolidować swoje pożyczki i zgodzić się na ich spłatę w ramach planu IDR. Nie usunie to jednak domyślnej wartości z raportu kredytowego.
 • Przejdź przez proces StudenT kredyt Rehabilitacja. Musisz dokonać dziewięciu terminowych miesięcznych płatności kredytu studenckiego. Gdy to zrobisz, domyślna wartość zostanie usunięta z raportu kredytowego.

Upadłość

Historycznie, to było zbyt trudne do absolutorium zarówno federalne lub prywatne pożyczki studenckie w bankructwie. W przeciwieństwie do typowego rozdziału 7 lub 13 bankructwa, rozładowanie kredytów studenckich wymaga złożenia ” postępowania przeciwnik.”Oznacza to, że wierzyciele kredytobiorcy mogą zakwestionować wniosek.

Ponadto, aby kwalifikować się do umorzenia postępowania upadłościowego, sąd upadłościowy musi stwierdzić, że spłata spowodowałaby nadmierne trudności dla kredytobiorcy i jego osób pozostających na jego utrzymaniu. Sądy zinterpretowały tę normę „nadmiernych trudności” na różne sposoby. Ale najczęściej używają testu Brunnera.

Test Brunnera wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 • W oparciu o bieżące dochody i okoliczności, jeśli jesteś zmuszony do spłaty kredytu, nie będziesz w stanie utrzymać minimalnego standardu życia.
 • Twoja sytuacja prawdopodobnie utrzyma się przez znaczną część okresu spłaty.
 • Starałeś się w dobrej wierze spłacić pożyczkę przed złożeniem wniosku o upadłość.

Jest to prawie niemożliwe do spełnienia standard, dlatego często uważa się, że kredyty studenckie nie są w stanie być zwolniony w bankructwie. Jednak obecny kryzys kredytów studenckich wpływających na USA może być zmiany rzeczy.

W lipcu 2021 r.Federalny Sąd Apelacyjny z siedzibą w Nowym Jorku orzekł, że prywatne pożyczki studenckie mogą zostać zwolnione w Upadłości, zgodnie z Reuters. Podczas gdy inne sądy mogą rozstrzygać poszczególne sprawy inaczej, precedens ten ułatwia innym kredytobiorcom prywatnym uzyskanie ulgi w Upadłości, gdy ich pożyczki stały się niemożliwe do zarządzania.  

Ponadto, w sierpniu 2021, dwupartyjny projekt ustawy o nazwie Fresh Start Through bankructwo Act of 2021 został wprowadzony w Kongresie, aby ułatwić uzyskanie absolutorium z upadłości na federalnych kredytów studenckich. 

Chociaż los ustawy jest niepewny, jak na to pismo, jego przejście może oznaczać ulgę w bankructwie dla wielu federalnych kredytobiorców, którzy nie są w stanie zarządzać swoimi pożyczkami i dla których federalne programy spłaty i przebaczenia nie działały. 

Rozliczanie Długów

Zbyt trudno jest uregulować federalne kredyty studenckie. A nawet jeśli tak się stanie, kredytobiorcy są mało prawdopodobne, aby uzyskać „dobrą” ofertę, jak zauważa Krajowe Centrum Prawa konsumenckiego. 

Dzieje się tak, ponieważ prawo federalne dyktuje, co agencje windykacyjne mogą zaoferować, co zwykle jest tylko zrzeczeniem się opłat i odsetek. W przypadku każdej innej umowy, agencja windykacyjna musi uzyskać zgodę ED.

Z drugiej strony, jeśli nie spłaciłeś prywatnych kredytów studenckich, możesz negocjować ugodę. Prywatni kredytodawcy mają o wiele większą swobodę w tym, co mogą zaakceptować. 

Co więcej, jeśli twój dług został wysłany do agencji windykacyjnej, został już sprzedany za grosze za dolara. A dzięki niedawnym orzeczeniom sądowym, które czynią bankructwo dla prywatnych kredytów studenckich bardziej dostępnym, zawsze istnieje zagrożenie, że prywatna firma może skończyć się niczym.

To znaczy, że są bardziej skłonni zaakceptować mniejszą kwotę, żeby nie dostać zera. Tak więc, często jest to możliwe, aby uregulować pożyczki prywatnej, która jest w zwłoce dla 30% do 60% całkowitej należnej, według Stanley Tate, student pożyczki prawnik wywiad z U. S. News. 

W zależności od warunków rozliczenia, możesz zwrócić pieniądze w formie ryczałtu lub w formie ratyments. Zazwyczaj dostaniesz lepszą ofertę, jeśli jesteś w stanie zapłacić kwotę ryczałtową. 

Możesz negocjować z wierzycielem samodzielnie lub wynająć renomowaną agencję rozrachunku długów lub adwokata, który specjalizuje się w pożyczkach studenckich do negocjacji w Twoim imieniu.

Ostatnie Słowo

Kredyty studenckie zapewniają dostęp do edukacji dla większości Amerykanów, którzy nie mogą sobie pozwolić na płacenie za studia z kieszeni. Ale ważne jest, aby być ostrożnym z tym, ile pożyczasz i od kogo je pożyczasz. 

Znam to z pierwszej ręki. Nie tylko mam ponad 14-letnie doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym, ale także podjąłem własne, źle poinformowane decyzje pożyczkowe, aby sfinansować moją drogę przez studia podyplomowe. 

Dług może mieć znaczący wpływ na Twoją przyszłość, wpływając na wszystko, od wyborów zawodowych po decyzje o ślubie i założeniu rodziny. 

Zadaj sobie więc najważniejsze pytania przed zaciągnięciem kredytu studenckiego. Opłaca się być dobrze poinformowanym. 

25 sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy na zakupach

Poprzedni wpis

Jak porównać oferty refinansowania kredytów hipotecznych

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły