Artykuły

Czym są obligacje komunalne i jak działają te wolne od podatku Papiery wartościowe?

0

Podoba Ci się pomysł inwestowania korzystnego z podatków, ale już przekroczyłeś limit składek na konto emerytalne za rok? A może chcesz zmniejszyć ryzyko w portfelu emerytalnym bez całkowitego usuwania zysków?

Rozważmy obligacje komunalne. 

Mają one wyjątkowe korzyści podatkowe, które mogą zrekompensować ich skromne zyski, a wszystkie przy stosunkowo niskim ryzyku.

Czym Są Obligacje Komunalne?

Obligacje komunalne to instrumenty dłużne — pożyczki-zaciągane przez władze miasta i Gminy. Rządy te zwykle używają tych „munis” do zbierania pieniędzy na projekty publiczne, takie jak szkoły, ulice i autostrady, Mosty, szpitale, mieszkania publiczne i obiekty użyteczności publicznej.

Rekomendacje doradcy giełdowego Motley Fool mają średni zwrot na poziomie 618%. Za 79 $(lub tylko 1,52 $tygodniowo) dołącz do ponad 1 miliona członków i nie przegap ich nadchodzących wyborów giełdowych. 30-dniowa Gwarancja Zwrotu pieniędzy. Zarejestruj Się Teraz

Podobnie jak inne obligacje, kupujesz je, a następnie otrzymujesz odsetki za życie obligacji. Okres ten może być tak krótki, jak rok lub dwa, lub mierzony w dziesięcioleciach. Obligacje komunalne płacą odsetki w stałej lub zmiennej stopie, w zależności od warunków obligacji. 

Po osiągnięciu terminu zapadalności na koniec okresu, otrzymasz pierwotny kapitał z powrotem. 

Rodzaje obligacji komunalnych

Samorządy miast emitują obligacje komunalne jako jeden z trzech rodzajów zobowiązań dłużnych:

 • Obligacje obligacyjne ogólnego zobowiązania spłacane są w oparciu o „pełną wiarę i kredyt emitenta” i są uważane za najbezpieczniejszy rodzaj obligacji, wypłacający najniższe oprocentowanie. Innymi słowy, dopóki samorząd jest wypłacalny, są zobowiązani do zwrócenia Ci pieniędzy.
 • Obligacje dochodowe spłacają z określonego przyszłego strumienia dochodów, takiego jak media lub płatności od klientów lub najemców. Jeśli samorząd nie zbierze tego konkretnego dochodu, może teoretycznie nie spłacić i nie spłacić. 
 • Obligacje skarbowe obligują do spłaty podatku od nieruchomości na terenie gminy. Podobnie samorząd lokalny może zwlekać, jeśli nie uda im się zebrać wystarczających dochodów z podatków od nieruchomości.

Zwroty różnią się między gminami, podobnie jak ryzyko. Jak można sobie wyobrazić, niektóre miasta i gminy są o wiele lepiej zarządzane niż inne. Im bardziej odpowiedzialne finansowo samorządy lokalne, z mniejszym zadłużeniem w bilansach, tym mniejsze ryzyko związane z pożyczaniem im pieniędzy. I, oczywiście, mogą płacić niższe odsetki odpowiednio. 

Pamiętasz, kiedy Detroit ogłosiło upadłość w 2013? Wtedy dostajesz to, co może pójść nie tak pożyczając pieniądze do finansowo napiętych lub źle zarządzanych miast. 

Krótko mówiąc, odrób pracę domową przed zakupem obligacji komunalnych. Sprawdź rating kredytowy, oceniony przez neutralną stronę trzecią, przedstawiający jakość kredytową i ryzyko kredytowe każdej Obligacji Komunalnej. Miejskie fundusze obligacji, takie jak fundusze giełdowe (ETF) i fundusze inwestycyjne, mogą obsłużyć niektóre z tych badań za Ciebie i pomóc w dywersyfikacji w wielu gminach, zmniejszając narażenie na jedno zgniłe jabłko.

Opodatkowanie obligacji komunalnych

Rząd federalny nie pobiera podatku dochodowego od spłat odsetek od obligacji komunalnych. Często samorządy państwowe i lokalne również nie pobierają od nich podatków, szczególnie w państwie, w którym wyemitowano obligacje.

To sprawia, że dochody z odsetek od obligacji komunalnych (zwane również płatnościami kuponowymi) są częściowo lub całkowicie wolne od podatku. 

Mimo to, niektóre państwa i miasta pobierają dochód tosie na odsetki. Sprawdź własne stanowe i lokalne przepisy podatkowe, a zwłaszcza sprawdź, czy pobierają one Państwowy podatek dochodowy od munis wydanych w innych stanach. 

Zyski kapitałowe z obligacji komunalnych

Mimo że odsetki są wolne od podatku, nadal możesz być winien podatek od zysków kapitałowych od obligacji komunalnych. 

Jeśli kupisz obligację muni na rynku wtórnym z dyskontem, IRS obciąży cię za zyski kapitałowe, gdy sprzedasz ją z zyskiem lub osiągnie dojrzałość. W przeciwieństwie do większości innych zysków kapitałowych, zyski te nie mogą być kompensowane stratami. 

Bondholder beware. 

Zasada Opodatkowania „De Minimis”

Jako myląca i techniczna zasada podatkowa, w niektórych przypadkach możesz być winien regularne podatki dochodowe od zysków, a nie niższą stawkę podatku od zysków kapitałowych. 

Znany jako zasada podatku de minimis, jeśli kupujesz obligację komunalną z dyskontem równym lub większym niż ćwierć punktu rocznie do terminu zapadalności, IRS opodatkowuje Cię od zysków według zwykłej stawki podatku dochodowego. 

Jak mówiłem, mylące i techniczne. I irytujące.

Na przykład, powiedzmy, że kupujesz obligację komunalną o wartości nominalnej $100 za $ 99-1% zniżki. 

Jeśli Obligacja dojrzeje w ciągu dwóch lat, uruchomi się zasada de minimis, ponieważ kupiłeś ją z rabatem większym niż ćwierć punktu rocznie. W tym przykładzie Twój rabat będzie wynosił pół punktu rocznie-kupiłeś go ze zniżką 1%, a pozostały okres wynosi dwa lata.

Gdyby jednak zostało pięć lat, nie naruszyłbyś Zasady de minimis. Twój rabat wyniesie tylko 0,2% rocznie, poniżej progu 0,25%. 

Ekwiwalent Dochodu Podlegającego Opodatkowaniu

Aby porównać jabłka z jabłkami, możesz obliczyć, w jaki sposób korzyści podatkowe poprawiają twoje zyski z obligacji muni w porównaniu z obligacjami podlegającymi opodatkowaniu. 

Mówiąc prościej, podlegający opodatkowaniu ekwiwalentny dochód wskazuje zysk z obligacji komunalnych powiększony o otrzymaną korzyść podatkową.

Na przykład, ze względu na swój status zwolniony z podatku, nota o obligacjach komunalnych dająca 4% może mieć podlegający opodatkowaniu ekwiwalentny dochód większy niż 6%, w zależności od przedziału podatku dochodowego. Aby obliczyć podlegający opodatkowaniu ekwiwalentny dochód, musisz znać swoją stawkę podatku.

Zależność między dochodami z obligacji komunalnych a stawkami podatkowymi można wyrazić za pomocą następującego równania:

rm = rc (1-t)

gdzie:

 • rm = stopa procentowa obligacji komunalnych
 • rc = stopa procentowa porównywalnych obligacji korporacyjnych
 • t = stawka podatku dochodowego

Nie matematyczny? Bez obaw. Skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora dochodu podlegającego opodatkowaniu, aby wyświetlić liczby oparte na dochodach i dochodach z obligacji w twoim portfelu.

Jeśli zdecydujesz się inwestować w obligacje komunalne za pośrednictwem ETF lub funduszu inwestycyjnego, obejmują one podlegający opodatkowaniu dochód w prospekcie emisyjnym. W rzeczywistości często jest on podzielony na przedział podatkowy, co ułatwia sprawdzenie, czy obligacje komunalne zwolnione z podatku mają dla ciebie sens.

Jak kupić obligacje komunalne

Możesz kupić obligacje komunalne za pośrednictwem zwykłego konta maklerskiego lub przez doradcę inwestycyjnego. Jeśli chcesz, możesz współpracować z wyspecjalizowanymi dealerami obligacji lub porozmawiać z bankiem o tym, czy obsługują obligacje komunalne.

Alternatywnie możesz kupić akcje w funduszu inwestycyjnym lub ETF specjalizującym się w obligacjach muni. Fundusze te oferują łatwy sposób na dywersyfikację inwestycji muni.

Możesz nawet kupić obligacje muni bezpośrednio od samego rządu miejskiego. Jednak kupowanie obligacji komunalnych na rynku pierwotnym jest skomplikowane i trzeba mieć konto w Banku briwprowadzenie emisji obligacji na rynek. Okres zamówienia detalicznego trwa tylko kilka dni, więc okno zakupu zamyka się szybko.

Plusy i minusy obligacji komunalnych

Podobnie jak wszystkie inwestycje, obligacje komunalne mają swoje zalety i wady.

Plusy obligacji komunalnych

Rozważ następujące powody, dla których warto zainwestować w obligacje muni, analizując swoje opcje.

 1. Korzyści Podatkowe. Jak wspomniano powyżej, nie płacisz federalnego podatku dochodowego od odsetek od obligacji komunalnych. Często nie płacisz od niego podatków dochodowych od stanu ani lokalnych.
 2. Brak limitu zakupów. Opodatkowane konta emerytalne nakładają limit na to, ile możesz wpłacić każdego roku. Ale możesz kupić tyle obligacji komunalnych, ile chcesz na podatkowym rachunku maklerskim. 
 3. Niskie Ryzyko Niewykonania Zobowiązania. Od 1970 do 2019 r., 10-letni skumulowany wskaźnik niewypłacalności dla wszystkich ocenianych obligacji komunalnych wynosił zaledwie 0,2%, zgodnie z ceną T. Rowe. Porównaj to ze stopą niewypłacalności obligacji korporacyjnych w wysokości 10,2%. 
 4. Niska Zmienność. Obligacje komunalne również charakteryzują się niską zmiennością cen, co zwiększa ich bezpieczeństwo.
 5. Płynność. Obligacje komunalne można kupić lub sprzedać w dowolnym momencie na rynku wtórnym.

Wady obligacji komunalnych

Munis nie są bez wad, oczywiście. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko i wady przed inwestowaniem.

 1. Ryzyko Inflacji. Gdy inflacja rośnie, aktywa o stałym dochodzie, takie jak obligacje, oferują mniejszą wartość. Odzyskujesz swój pierwotny kapitał pod koniec okresu, ale im większa inflacja w tym okresie, tym mniej twoja pierwotna inwestycja jest warta. Na przykład, jeśli kupisz pięcioletnią obligację płacąc 2%, a średnia inflacja 3%, w ciągu tych pięciu lat skutecznie stracisz 1% na swoich pieniądzach. 
 2. Ryzyko Stopy Procentowej. Gdy stopy procentowe rosną, nowo wyemitowane obligacje płacą wyższe odsetki. To obniża wartość starszych, tańszych obligacji, a więc ich cena spada na rynku wtórnym. 
 3. Podatki od zysków. Nadal musisz płacić podatki od zysków kapitałowych na obligacjach komunalnych. A w niektórych przypadkach, być może będziesz musiał płacić podatki według zwykłej stawki podatku dochodowego, jeśli przekroczysz zasadę podatku de minimis. 
 4. Niskie ryzyko niewykonania zobowiązania nie oznacza braku ryzyka. Nie zakładaj, że obligacje komunalne nie niosą ryzyka niewypłacalności. Im wyższa rentowność, tym większe ryzyko niewypłacalności.

Ostatnie Słowo

Zbliżając się do emerytury, powinieneś obniżyć ryzyko w swoim portfelu inwestycyjnym. Zazwyczaj oznacza to konwersję niektórych inwestycji w akcje na obligacje.

Podczas gdy obligacje komunalne płacą niewiele mniej niż przeciętne historyczne zyski na giełdzie około 10%, korzyści podatkowe mogą zrównoważyć niskie stopy procentowe. Obligacje Muni oferują najlepsze oszczędności podatkowe dla inwestorów o wyższych dochodach. 

Aby ułatwić dywersyfikację, inwestorzy obligacji komunalnych powinni rozważyć fundusze ETF lub fundusze inwestycyjne specjalizujące się w obligacjach muni.

Zrównoważyć ryzyko ze zwrotami, nawet na emeryturze. Oznacza to pozostawienie dużo pieniędzy w akcje, a może dywersyfikacji na nieruchomości, jak również. Obligacje komunalne mogą zasługiwać na miejsce w twoim portfelu, szczególnie dla osób o wyższych dochodach, ale rozważ rozmowę z doradcą finansowym, gdy ustalisz docelowy przydział aktywów dla swoich inwestycji emerytalnych. 

Co To jest portfel cyfrowy i jak działa?

Poprzedni wpis

Jak wcześniej spłacić kredyt hipoteczny

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły