Artykuły

Czym są świadczenia dodatkowe, A które podlegają opodatkowaniu w 2022 roku?

0

Co sprawia, że pracownicy są szczęśliwi, zaangażowani i lojalni? Wynagrodzenie, płatny czas wolny, ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia emerytalne są kluczowymi częściami równania, ale wielu pracodawców daje również swoim pracownikom korzyści – inaczej znane jako świadczenia dodatkowe.

Możesz myśleć o dodatkowych korzyściach jako darmowych, które nie mają wpływu na Twój dochód podlegający opodatkowaniu. Ale nie zawsze tak jest.

Pracodawcy nie muszą liczyć niektórych świadczeń dodatkowych jako płac pracowniczych, ale inne tak. Nieuwzględnianie tych świadczeń w dochodach pracowników — a zatem unikanie federalnego podatku dochodowego i podatków od zatrudnienia-może być kosztownym błędem dla obu stron.

Czym Są Świadczenia Dodatkowe?

Świadczenia dodatkowe to każdy rodzaj wynagrodzenia lub korzyści, które otrzymujesz oprócz wynagrodzenia. Przykłady korzyści dodatkowych obejmują:

 • Programy pomocy adopcyjnej
 • Nagrody pieniężne
 • Telefony komórkowe
 • Pomoc w opiece nad dzieckiem i na utrzymaniu
 • Pomoc w dojazdach
 • Samochody firmowe
 • Kształcenie ustawiczne
 • Ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności
 • Bezpłatne przekąski lub posiłki
 • Elastyczne konta wydatków
 • Członkostwo w siłowni
 • Ubezpieczenie zdrowotne, wzroku i stomatologiczne
 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Ubezpieczenia na życie
 • Przenoszenie zwrotów
 • Płatny urlop
 • Urlop wychowawczy
 • Plany emerytalne, takie jak 401 (k)S lub plan zachęt oszczędnościowych dla indywidualnych kont emerytalnych
 • Opcje na akcje
 • Zwrot czesnego

Świadczenia dodatkowe mogą być opodatkowane (włączone do dochodu podlegającego opodatkowaniu i zgłoszone na W-2) lub niepodlegające opodatkowaniu (nie włączone do dochodu podlegającego opodatkowaniu i prawdopodobnie nie zgłoszone na w-2). Aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym, ważne jest, aby poznać różnicę.

Opodatkowanie a świadczenia pozapłacowe

Zgodnie z publikacją IRS 15-B, Employer ’ s Tax Guide to Fringe Benefits, wszystkie świadczenia dodatkowe podlegają opodatkowaniu i muszą być włączone do dochodu podlegającego opodatkowaniu pracownika, chyba że prawo wyraźnie je wyklucza.

Sekcja 2 publikacji 15-B zawiera wykaz świadczeń podlegających wyłączeniu, w tym:

Świadczenia wypadkowe i zdrowotne

Te świadczenia pracownicze obejmują składki, które pracodawca płaci na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie opieki długoterminowej. Obejmują one również płatności dokonywane bezpośrednio na rzecz użytkownika w celu zwrotu kosztów leczenia.

Nagrody Za Osiągnięcia

Twój pracodawca może dać ci nieruchomość o wartości do $1,600 jako nagrodę za Długość lub wykonanie usługi lub osiągnięcie bezpieczeństwa. Wykluczenie Nie dotyczy nagród pieniężnych, kart podarunkowych ani bonów podarunkowych.

Pomoc Adopcyjna

Twój pracodawca może pomóc pokryć do $14,440 w koszty adopcji bez uwzględniania korzyści w dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Obiekty Sportowe

Jeśli pracodawca zapewnia siłownię na miejscu lub inny obiekt sportowy, może wykluczyć wartość tego świadczenia z wynagrodzenia. Aby się zakwalifikować, obiekt może być dostępny tylko dla pracowników, ich małżonków i osób pozostających na utrzymaniu. Wykluczenie nie ma zastosowania, jeśli pracodawca sprzedaje członkostwo lub wynajmuje obiekt ogółowi społeczeństwa.

Świadczenia De Minimis

Świadczenia dodatkowe De minimis to mienie i usługi świadczone przez pracodawcę, które mają tak małą wartość, że rozliczanie ich przez pracodawcę byłoby nieuzasadnione lub niewykonalne. Obejmuje to symboliczne prezenty świąteczne, czasy korzystania z kopiarki firmy, kwiaty, kawę i pączki lub okazjonalne bilety do teatru lub imprezy sportowe.

Nie ma określonej kwoty dolara, która automatycznie makes a benefit more than de minimis. Jednak IRS zwykle uważa, że korzyści, które kosztują $ 75 lub mniej, są de minimis. Wykluczenie nie dotyczy gotówki, kart podarunkowych ani bonów podarunkowych, bez względu na to, jak mała jest kwota.

Pomoc W Opiece Na Utrzymaniu

Programy te pomagają pokryć koszty opieki nad dzieckiem lub innym pozostającym na utrzymaniu podczas pracy. Pracodawcy mogą wykluczyć do $5,000 zasiłków opiekuńczych na utrzymaniu z wynagrodzenia.

Pomoc Edukacyjna

Programy pomocy edukacyjnej umożliwiają pracodawcy pełne lub częściowe pokrycie kosztów edukacji, w tym czesnego, opłat, książek, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Pracodawcy mogą wykluczyć do $5,250 świadczeń edukacyjnych z wynagrodzenia każdego roku podatkowego.

Zniżki Dla Pracowników

Wielu pracodawców pozwala pracownikom na zakup towarów i usług oferowanych klientom ze zniżką. Pracodawca może wyłączyć wartość tej zniżki z wynagrodzenia do następujących limitów: 20% ceny pobieranej od Klientów niebędących pracownikami za usługi lub procent zysku brutto firmy razy cena pobierana od Klientów niebędących pracownikami za towary i inne mienie.

Opcje Na Akcje Pracownicze

Zazwyczaj opcje na akcje pracownicze nie są częścią dochodu podlegającego opodatkowaniu, gdy pracodawca je przyznaje. Być może jednak będziesz musiał zapłacić podatek, gdy skorzystasz z opcji (to znaczy faktycznie kupisz akcje) lub później sprzedasz akcje za zysk. 

Telefony Komórkowe Dostarczane Przez Pracodawcę

Jeśli pracodawca zapewnia telefon komórkowy, którego można używać do pracy, wartość telefonu nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, nawet jeśli sporadycznie używasz go do użytku osobistego. Jeśli jednak pracodawca udostępnia telefon komórkowy bez uzasadnionego celu biznesowego, musi uwzględnić wartość telefonu w podatkowym wynagrodzeniu.

Grupa Term-Ubezpieczenie Na Życie

Twój pracodawca może zasadniczo wykluczyć z wynagrodzenia do 50 000 USD okresowego ubezpieczenia grupowego na życie. Pracodawca musi uwzględnić koszty pokrycia powyżej tego limitu w dochodach podlegających opodatkowaniu.

Zdrowotne Konto Oszczędnościowe (HSA)

Dla 2022, Twój pracodawca może wnieść do $3,650 do HSA lub $7,300 do rodziny HSA bez włączania go do dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zakwaterowanie na terenie firmy

Pracodawcy, którzy zapewniają zakwaterowanie w swoich pomieszczeniach biznesowych (na przykład pracodawca domowy, który zapewnia pokój dla niani mieszkalnej), mogą wykluczyć wartość tego zakwaterowania z wynagrodzenia.

Posiłki

Pracodawcy nie muszą liczyć jako wynagrodzenia wartości posiłków, o ile posiłki są dostarczane w siedzibie pracodawcy i dla wygody pracodawcy. Wyłączenie to może dotyczyć firm, które zapewniają pracownikom kawiarnię i restauracje, które umożliwiają pracownikom spożywanie posiłków przed, w trakcie lub po zmianie.

Usługi Bez Dodatkowych Kosztów

Wyłączenie to dotyczy pracodawców, którzy świadczą swoje zwykłe usługi na rzecz pracowników bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Przykładami są pracownicy linii lotniczych korzystający z bezpłatnych lotów lub pracownicy hoteli korzystający z bezpłatnego pokoju.

Usługi Planowania Emerytalnego

Jeśli pracodawca zapewnia plan emerytalny, taki jak 401(k), może wykluczyć z wynagrodzenia wartość wszelkich udzielanych przez niego porad dotyczących planowania emerytalnego.

Przewóz (Dojazdy) Korzyści

Pracodawcy, którzy zapewniają korzyści transportowe i dojazdowe, takie jak przejazdy, przepustki tranzytowe lub pozwolenia na parkowanie, mogą wykluczyć do 270 USD korzyści na miesiąc od twojej pensji.

Redukcja Czesnego

Jeśli pracujesz dla uniwersytetu lub innej organizacji edukacyjnej, która zapewnia obniżone czesne Tobie i Twoim osobom na utrzymaniu, Twój pracodawca może wykluczyć wartość tej obniżki z twojego dochodu brutto.

Warunki Pracy Dodatkowe Korzyści

Ten rodzaj świadczeń dodatkowych obejmuje nieruchomości lub usługi, które byłyby odliczane jako koszt biznesowy, gdybyś za to zapłacił. Świadczenie musi odnosić się do działalności pracodawcy, a ty musisz udokumentować cel biznesowy wydatków za pomocą zapisów (takich jak paragony). Przykładowe korzyści związane z warunkami pracy obejmują podróż na spotkanie z klientem, koszt lunchu biznesowego lub kolacji lub udział w profesjonalnych konferencjach.

Pracodawca musi uwzględnić koszty wszelkich świadczeń dodatkowych, które nie mieszczą się w tej liście wyłączeń w dochodach podlegających opodatkowaniu.

Opodatkowane Świadczenia Dodatkowe

Pracodawcy nie są jedynymi, którzy mogą wpaść w kłopoty z urzędem skarbowym za niewłaściwe rozliczanie świadczeń dodatkowych. Jako pracownik powinieneś również zwrócić na to uwagę, ponieważ jesteś odpowiedzialny za prawidłowe raportowanie swoich dochodów w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od tego, czy otrzymałeś poprawny formularz W-2 od swojego pracodawcy.

IRS może pociągnąć pracodawców do odpowiedzialności za ubezpieczenia społeczne i podatki Medicare powinni byli wstrzymać na underreported kwot. IRS może również przeprowadzić audyt i pociągnąć cię do odpowiedzialności za podatek dochodowy należny od niedostatecznie zgłoszonych kwot. Może nawet obciążyć Cię oszustwami podatkowymi, jeśli świadomie zaniżasz swoje dochody.

Istnieje pięć dodatkowych świadczeń, których pracodawcy zwykle nie zauważają przy obliczaniu potrącenia podatku dochodowego pracowników i zgłaszaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu do urzędu skarbowego.

1. Karty podarunkowe lub ekwiwalenty pieniężne

Jeśli otrzymałeś kartę podarunkową, bez względu na to, jak mała jest kwota, powinieneś zgłosić ją jako wynagrodzenie-nawet kartę podarunkową o wartości 5 USD.

2. Nagrody i wyróżnienia

Wygrałeś konkurs w pracy? Jeśli tak, czy otrzymałeś nagrodę? A co z iPadem jako nagrodą w loterii? Nagrody za osiągnięcia nie podlegają opodatkowaniu, ale powinieneś uwzględnić inne nagrody i wyróżnienia w swoich zarobkach.

3. Własny użytek samochodu służbowego

Czy korzystasz z pojazdu dostarczonego przez pracodawcę do pracy? Jeśli możesz go również używać do sprawunków i osobistych wycieczek wieczorami i w weekendy, powinieneś uwzględnić wartość tego osobistego użytku w płacach.

4. Koszty Przeprowadzki

Przed ustawą o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r. pracodawcy mogli zapewnić bezcłowy zwrot kosztów przeprowadzki, jeśli przeprowadziłeś się na odległość ponad 50 mil. Przenoszenie zwrotów stanowi obecnie korzyść podatkową.

5. Zwrot kosztów w ramach planu niepodlegającego odliczeniu

Pracodawcy często zwracają pracownikom wydatki biznesowe, które pracownik płaci z własnej kieszeni. Tak długo, jak ty i twój pracodawca prawidłowo rozliczacie zwroty, nie podlegają one opodatkowaniu.

W ramach planu rozliczalności musisz dostarczyć dokumentację, taką jak paragon lub faktura, wykazującą charakter i kwotę wydatków. Jeśli pracodawca zwróci ci więcej niż faktycznie wydałeś, musisz zwrócić nadwyżkę firmie w rozsądnym terminie (zwykle 120 dni). 

Zwrot kosztów w ramach planu nieakceptowalnego jest przychodem, a pracodawcy muszą uwzględnić je w Twoich wynagrodzeniach. Na przykład, jeśli firma daje ci 100 USD dziennie na posiłki podczas podróży i nie musisz dostarczać pokwitowań za posiłki ani zwracać niewykorzystanych środków pracodawcy, pracodawca musi uwzględnić, że $100 dziennie w płacy.

Plan nieopłacalny różni się od zasiłku dziennego. Dieta dzienna to dodatek, który pracodawca zapewnia na posiłki, zakwaterowanie i dodatkowe wydatki poniesione podczas podróży. Kwoty diet nie są dla Ciebie przychodem podlegającym opodatkowaniu, o ile przestrzegasz specjalnych zasad. Kwota, którą otrzymasz, nie może być już federalną stawką dzienną i musisz złożyć raport wydatków u Pracodawcy w ciągu 60 dni.

Ostatnie Słowo

Chociaż każdy pracodawca jest odpowiedzialny za dokładne raportowanie płac, ostatecznie jesteś odpowiedzialny za prawidłowe raportowanie dochodów do urzędu skarbowego. Jeśli otrzymasz którąkolwiek z opisanych powyżej korzyści, zadaj pytania.

Najlepszym miejscem na rozpoczęcie pracy jest dział płac Twojej firmy. Upewnij się, że zgłaszasz godziwą wartość rynkową wszelkich podlegających opodatkowaniu świadczeń dodatkowych jako dochodu w zeznaniu podatkowym, niezależnie od tego, czy pracodawca prawidłowo uwzględnia je w płacach W-2.

Nawet jeśli twój pracodawca twierdzi, że prawidłowo zgłasza wszystkie płace, upewnij się, że śledzisz korzyści, które Twoim zdaniem podlegają opodatkowaniu i uwzględniasz tę wartość w zeznaniu podatkowym. Upewnij się, że nie przygotowujesz się do żadnych kar podatkowych za niedostateczne raportowanie swoich dochodów.

Jak zarobić dyplom na firmie

Poprzedni wpis

Główne przyczyny inflacji

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły