Artykuły

Przegląd brokerski Vanguard-Tanie inwestycje na emeryturę

0

Vanguard Brokerage Services to super przystępny Internetowy Dom Maklerski dla samodzielnych inwestorów.

Wspierana przez Vanguard, lidera na rynku tanich funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych (ETF) od ponad 40 lat, jest jedną z najlepszych platform cyfrowych dla pewnych siebie i początkujących inwestorów, aby budować zdywersyfikowane portfele bez nadmiernych prowizji i opłat.

Oprócz funduszy inwestycyjnych Vanguard i funduszy ETF, użytkownicy usług brokerskich Vanguard mogą dodawać inne niż Vanguard fundusze ETF i fundusze, akcje, CDs, obligacje i opcje do szeregu rachunków uprzywilejowanych podatkowo (takich jak IRAs i 529 education savings plans) oraz podlegających opodatkowaniu rachunków maklerskich.

Kluczowe cechy usług brokerskich Vanguard

Vanguard Brokerage Services to samodzielna Platforma kont maklerskich firmy. Dzieli markę Vanguard i reputację z dwiema innymi platformami dla codziennych inwestorów:

W przeciwieństwie do każdej z tych opcji, samokierujący Dom Maklerski Vanguard nie ma minimów na koncie. Możesz otworzyć i zasilić swoje konto w dowolnej kwocie i natychmiast rozpocząć inwestowanie na własną rękę.

Vanguard Brokerage Services oferuje szeroką gamę rodzajów kont i instrumentów finansowych dla klientów we wszystkich czterech poziomach inwestorów (w oparciu o kwotę posiadaną w kwalifikujących się aktywach Vanguard). Inwestorzy wyższego szczebla korzystają z przerw na opłaty i dostępu do usług zarządzanego portfela niedostępnych dla klientów o niższych aktywach. Więcej o podziale poziomów wkrótce.

Oto, czego jeszcze możesz oczekiwać od samodzielnego pośrednictwa Vanguard.

Dostępne Typy Kont

Klienci Vanguard mają dostęp do następujących typów kont:

Poziomy i opłaty dla inwestorów

Vanguard segmentuje samodzielnych klientów brokerskich na cztery poziomy inwestorów. Prowizje i wydatki funduszu są jednolite na wszystkich poziomach.

Jednak inwestorzy posiadający co najmniej 50 000 USD kwalifikujących się aktywów Vanguard (warstwy Voyager i wyższe) kwalifikują się do zarządzania portfelem za pośrednictwem usług osobistego doradcy Vanguard. Automatycznie unikają opłaty za Usługę w wysokości 20 USD rocznie pobieranej od typowych kont, takich jak opodatkowane konta maklerskie i większość IRAs.

Zasoby, które liczą się do statusu warstwy, obejmują:

 • Fundusze inwestycyjne Vanguard
 • Vanguard ETF (fundusze indeksowe i fundusze sektorowe)
 • Niektóre roczniki awangardowe
 • Aktywa utrzymywane w planie Vanguard 529
 • Niektóre konta dla małych firm

Do aktywów, które nie kwalifikują się do statusu warstwy, należą:

 • Zapasy
 • Obligacje i CD
 • Fundusze inwestycyjne niebędące awangardą
 • Fundusze ETF Niebędące Vanguard

Poziomy inwestorskie Vanguard dzielą się następująco:

Poniżej $50,000 w kwalifikujących się aktywach (osobisty inwestor)

Klienci indywidualni inwestorzy korzystają z transakcji bez prowizji. Usługi brokerskie Vanguard zrzeka się opłaty za roczną obsługę konta w wysokości 20 USD dla klientów z co najmniej 10 000 USD w kwalifikujących się aktywach (saldo konta) lub którzy zdecydują się na usługę e-delivery Vanguard, która elektronicznie dostarcza całą oficjalną komunikację i dokumentację. Obejmuje to e-dostarczanie informacji o ochronie prywatności, potwierdzeń handlowych, prospektów emisyjnych (oficjalnych dokumentów oferty inwestycyjnej) i wyciągów z konta.

$50,000 do $500,000 w kwalifikowanych aktywach (Voyager)

Klienci Voyager kwalifikują się do zarządzania portfelem poprzez usługi Vanguard Personal Advisor, których roczne opłaty zaczynają się od 0,30% zarządzanych aktywów. Usługi brokerskie Vanguard automatycznie zwalniają również roczną opłatę za obsługę konta w wysokości 20 USD, niezależnie od statusu e-dostawy.</ p>

500 000 USD do 1 miliona USD w kwalifikowanych aktywach (Voyager Select)

Klienci Voyager Select korzystają z tych samych korzyści, co klienci Voyager plus rabaty na opłaty operacyjne i wydatki pobierane przez niektóre fundusze Vanguard.

1 mln USD i więcej w kwalifikujących się aktywach (flagowy)

Klienci flagowi korzystają z tych samych korzyści, co klienci Voyager Select plus opcjonalne usługi zaufania.

Klienci awangardowi z kwotą ponad 5 mln USD kwalifikujących się aktywów kwalifikują się do jeszcze wyższego poziomu usług: Flagship Select, spersonalizowana relacja zarządzania majątkiem, która obejmuje indywidualną obsługę od awangardowego osobistego doradcy, spersonalizowane planowanie majątku i nieruchomości (w tym planowanie dziedzictwa i filantropii) oraz strategiczne doradztwo podatkowe.

Vanguard ETF

Vanguard emituje około 2000 indeksów, sektorów i ETF o stałym dochodzie. Według Vanguard, 82% wszystkich funduszy Vanguard I 94% aktywnie zarządzanych funduszy Vanguard pokonało zwroty swoich średnich grup rówieśniczych w ciągu dekady, która zakończyła się grudnia. 31, 2020.

Wszystkie Vanguard ETF handlują bez prowizji, żaden nie ma obciążenia frontowego lub back-endowego i żaden nie wymaga minimalnych inwestycji okrągłych (chociaż musisz mieć wystarczające środki, aby kupić co najmniej jedną całość).

Roczne wskaźniki wydatków większości funduszy ETF wynoszą 0,15% lub mniej, chociaż garstka przekracza ten próg.

Fundusze Inwestycyjne Vanguard

Vanguard emituje ponad 100 aktywnych funduszy inwestycyjnych obejmujących szereg klas aktywów i strategii inwestycyjnych:

 • Fundusze rynku pieniężnego
 • Fundusze zwolnione od podatku (zazwyczaj obligacje państwowe i komunalne)
 • Fundusze obligacji podlegających opodatkowaniu (amerykańskie i międzynarodowe)
 • Fundusze zbilansowane, w tym fundusze emerytalne z datą docelową dla łatwego planowania emerytalnego
 • Fundusze akcji USA (małe, średnie i duże)
 • Międzynarodowe fundusze giełdowe
 • Fundusze sektorowe i specjalistyczne (takie jak Opieka zdrowotna i nieruchomości)

Fundusze inwestycyjne Vanguard nigdy nie przenoszą obciążeń front-lub back-end. Współczynniki wydatków wynoszą zazwyczaj 0,40%, przy czym większość z nich znacznie spada poniżej tej wartości.

Większość awangardowych funduszy inwestycyjnych wymaga minimalnej inwestycji w wysokości $3,000, ale minima funduszy emerytalnych w dniu docelowym wynoszą tylko $1,000.

Fundusze ETF Niebędące Vanguard

Pośrednictwo Vanguard nie jest całkowicie zamkniętym sklepem. Klienci Vanguard Brokerage Services mają dostęp do kilkudziesięciu funduszy ETF innych niż Vanguard, z których wszystkie nie wiążą się z opłatami transakcyjnymi, mają niskie wskaźniki kosztów i rezygnują z minimów inwestycyjnych.

Chociaż Vanguard popycha własne fundusze ETF za pomocą poręcznego narzędzia, które pozwala porównywać opcje inwestycji zewnętrznych z produktami wewnętrznymi, miło jest móc się rozejrzeć.

Fundusze Inwestycyjne Niebędące Awangardą

Vanguard ma również kilkaset funduszy inwestycyjnych typu non-Vanguard w swoim inwentarzu. Podobnie jak inne fundusze ETF, większość z nich ma niskie wskaźniki kosztów i zrzeka się opłat transakcyjnych.

Opłaty transakcyjne od garstki środków, które je pobierają, wynoszą 20 USD za transakcję dla Klientów Indywidualnych i klientów Voyager oraz 8 USD za transakcję dla klientów Voyager Select.

Klienci Flagship i Flagship Select nie płacą żadnych opłat transakcyjnych za pierwsze 25 transakcji.

Zapasy

Klienci Vanguard brokerage mogą kupować pojedyncze akcje w regularnych godzinach rynkowych-zazwyczaj od 9: 30 do 16: 00 w dni powszednie bez zobowiązań. Handel o przedłużonych godzinach nie jest dostępny.

CDs i obligacje

Klienci Vanguard brokerage mogą kupować Indywidualne instrumenty o stałym dochodzie (głównie obligacje i CDs) podczas market godziny-ogólnie, 8am do 5pm Wschodniej w dni powszednie nieholiday. Handel o przedłużonych godzinach nie jest dostępny.

Opcje

Vanguard oferuje tani handel opcjami dla wszystkich klientów brokerskich. Transakcje opcyjne są wolne od prowizji, ale dla klientów Personal Investor, Voyager i Voyager Select naliczana jest opłata w wysokości 1 USD za kontrakt.

Flagowi klienci nie płacą żadnych opłat kontraktowych przy pierwszych 25 transakcjach.

Rachunek Gotówkowy (Fundusz Rozliczeniowy)

Każdy klient brokerski Vanguard ma konto gotówkowe, które Vanguard nazywa ” funduszem rozliczeniowym.”To w zasadzie rachunek do zarządzania gotówką ze zmiennym zyskiem na równi z kontami oszczędnościowymi ubezpieczonymi FDIC w bankach internetowych.

To konto inwestuje większość swojej gotówki w Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX), płynny koszyk rynku pieniężnego. Klienci mogą przechowywać na tym koncie tyle gotówki, ile chcą, co czyni go użytecznym zabezpieczeniem dla inwestorów, którzy nie lubią ryzyka.

Zalety usług brokerskich Vanguard

Usługi brokerskie Vanguard wyróżniają się rezygnacją z prowizji od większości transakcji, rezygnacją z opłat za konta dla większości klientów i oferowaniem dostępu do szerokiej gamy rodzajów kont i produktów inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych Vanguard i funduszy ETF o bardzo niskich opłatach.

 1. Brak prowizji od większości transakcji. Vanguard nie pobiera prowizji ani opłat transakcyjnych od transakcji akcji, ETF, Vanguard mutual fund, CD i obligacji skarbowych USA. Transakcje opcyjne wiążą się z niewielką opłatą za kontrakt, ale poza tym są również wolne od prowizji.
 2. Opłaty za konto są łatwe do uniknięcia. Roczna opłata za konto Vanguard w wysokości 20 USD dla klientów z kwotą poniżej 10 000 USD w kwalifikujących się aktywach Vanguard jest łatwa do uniknięcia na rachunkach podlegających opodatkowaniu, rachunkach IRAs i kontach UTMA/UGMA. Wszystko, co musisz zrobić, to zdecydować się na usługę e-dostawy Vanguard.
 3. Nie jest wymagany minimalny depozyt, aby otworzyć konto. Vanguard nie wymaga minimalnego depozytu, aby zasilić ogólne konta inwestycyjne, chociaż fundusze inwestycyjne Vanguard zazwyczaj mają minimum inwestycyjne ($1,000 i więcej). Aby otworzyć konto tylko dla funduszy inwestycyjnych, musisz wpłacić co najmniej $1,000 na początku.
 4. Dostęp do tysięcy bardzo tanich funduszy. Między funduszami ETF i funduszami inwestycyjnymi Vanguard a konkurencyjnymi funduszami non-Vanguard dostępnymi również na platformie, klienci brokerzy Vanguard mają dostęp do tysięcy bardzo tanich funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych. Jest to znacząca przewaga nad wieloma robo-doradcami, które zazwyczaj ograniczają wybór inwestorów do względnej garstki preferowanych funduszy.
 5. Dostęp do funduszy innych niż awangardowe. Ekspansywna inwentaryzacja funduszy Vanguard Brokerage Services obejmuje fundusze ETF niebędące Vanguard i fundusze inwestycyjne. Imponujące jest to, że Vanguard nie jest alfą i omegą inwestowania. Wielu innych emitentów funduszy jest wartych protekcji; Vanguard oferuje dostęp do co najmniej 100 z nich.
 6. Dostęp do szerokiej gamy typów kont. Klienci Vanguard brokerage mogą otwierać szeroką gamę kont, od zwykłych, opodatkowanych rachunków maklerskich po specjalistyczne Plany emerytalne, takie jak plany 403 (b) i uprzywilejowane podatkowo konta oszczędnościowe. Niezależnie od tego, na co inwestujesz, istnieje spora szansa, że znajdziesz odpowiedni pojazd tutaj.
 7. Wysoki zysk na rachunkach gotówkowych. VMFXX służy jako rachunek rozliczeniowy-zasadniczo rachunek zarządzania gotówką-dla wszystkich klientów brokerskich Vanguard. Mimo że jego rentowność może ulec zmianie wraz z dominującymi wskaźnikami referencyjnymi, konsekwentnie przewyższa rentowność większości konkurencyjnych rachunków zarządzania gotówką.
 8. Wspierany przez zaufaną markę. Awangarda jest czcigodnym instytucja, która od momentu powstania w latach 70. zbudowała wiele dobrej woli. wielu przypadkowych inwestorów nie zdaje sobie sprawy, na przykład, że obecnie wszechobecny fundusz inwestycyjny indeksów to oryginalna awangardowa innowacja. Imponujący wzrost aktywów Vanguard — z mniej niż 1 bln USD w 2009 r.do ponad 6 bln USD na początku 2020 r., zgodnie z historią firmy-jest świadectwem zaufania publicznego do firmy i źródłem pewności dla nowych klientów brokerskich Vanguard.

Wady usług brokerskich Vanguard

Usługi brokerskie Vanguard nie są idealne dla inwestorów na poziomie ekspertów poszukujących elastyczności handlu o przedłużonych godzinach lub dostępu do alternatywnych inwestycji, takich jak kryptowaluty.

 1. Krótkie, Wydłużone Godziny Handlu Oknami. Vanguard Brokerage Services oferuje tylko rozszerzone godziny obrotu funduszami lub akcjami od 16: 00 do 17: 30, Od Poniedziałku do piątku. To okno jest znacznie bardziej restrykcyjne niż niektóre konkurencyjne domy maklerskie”.
 2. Brak bezpośredniego handlu Forex lub kryptowalutami. Bez bezpośredniego dostępu do rynku forex lub kryptowalut, własny dom maklerski Vanguard nie jest odpowiedni dla inwestorów poszukujących ekspozycji na pewne alternatywne klasy aktywów. Handel na rynku forex i krypto i tak nie jest odpowiedni dla nowicjuszy, ale bardziej doświadczeni inwestorzy z wyrafinowanymi celami finansowymi mogą uznać ten niedobór za problematyczny.
 3. Brak opcji portfeli zarządzanych przez ludzi dla inwestorów z mniej niż 50 000 USD w kwalifikujących się aktywach. Usługi zarządzania portfelem Vanguard, oferowane za pośrednictwem Vanguard Personal Advisor Services, są zarezerwowane dla inwestorów posiadających co najmniej 50 000 USD kwalifikujących się aktywów Vanguard. Jeśli jesteś młody lub brakuje wystarczających oszczędności, to minimum może być zaporowe. To powiedziawszy, Vanguard Digital Advisor Services ma niższe minimum ($3,000) i częściowo replikuje doświadczenie osobistych usług doradczych z częściowo niestandardową alokacją aktywów.

Jak Się Układają Usługi Brokerskie Vanguard

Usługi brokerskie Vanguard to bardzo dobry wybór dla inwestorów długoterminowych, którzy chcą skorzystać z ogromnej rezerwy tanich funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF Vanguard, inwestując również w papiery wartościowe niebędące Vanguard. 

Nie jest to jednak jedyna platforma inwestycyjna dla typu buy-and-hold. Oto, jak to wygląda w porównaniu z Fidelity Investments, inną popularną instytucją finansową z wieloma tanimi środkami dostępnymi za pośrednictwem samodzielnie zarządzanych i zarządzanych rachunków inwestycyjnych.

Vanguard Brokerage Inwestycje Fidelity
Zarządzane Konta Vanguard Digital Advisor, Vanguard Personal Advisor Services Fidelity Go, Fidelity Spersonalizowane Planowanie I Doradztwo
Dostępne Fundusze ETF Około 2000 Około 500
Inwestowanie W Akcje Frakcyjne Nie, inne niż reinwestycja dywidendy Tak.

Ostatnie Słowo

Vanguard Brokerage Services to tani internetowy broker giełdowy dla inwestorów (Nie aktywnych traderów) z zaufaniem i wolnym czasem niezbędnym do budowania i zarządzania niestandardowymi, samodzielnymi portfelami.

Bez prowizji od większości transakcji i tysięcy tanich funduszy Vanguard i non-Vanguard do wyboru, możliwości dla klientów brokerskich Vanguard są praktycznie nieograniczone.

A jeśli kiedykolwiek przyjdzie czas, kiedy zdecydujesz, że samodzielne inwestowanie nie jest dla Ciebie, czekają na Ciebie Usługi Vanguard Personal Advisor lub Vanguard Digital Advisor.

Jak Odzyskać Dług Z Karty Kredytowej Wakacje

Poprzedni wpis

Czym jest Factor Investing i czy jest to właściwa strategia dla Ciebie?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły