Artykuły

Trzy-Kubełkowa Strategia Emerytalna – Co To Za Podejście Inwestycyjne?

0
Trzy-Kubełkowa Strategia Emerytalna - Co To Za Podejście Inwestycyjne?
Trzy-Kubełkowa Strategia Emerytalna - Co To Za Podejście Inwestycyjne?

Najlepszą częścią planowania emerytalnego jest szeroka gama opcji. Bez względu na sytuację, preferencje lub tolerancję ryzyka, możesz znaleźć sposób na zorganizowanie swoich finansów, aby przygotować się na wygodną emeryturę.

Najgorszą częścią planowania emerytalnego jest szeroka gama opcji. Dostępnych jest tak wiele, że trudno jest ustalić, który z nich jest najlepszy. Co gorsza, sama liczba wyborów może sparaliżować niektórych z nas, aby niczego nie wybierać i opóźniać, gdy zaczniemy przygotowywać się do przejścia na emeryturę.

Wkrocz do strategii Bucket, szeroko rozumianej strategicznej alokacji aktywów.

Jaka jest strategia trzech kubełków?

Pierwotnie stworzony w 1980 roku przez planistę finansowego Harolda Evensky ’ ego, Strategia Bucket uprościć Finanse osobiste przez podział aktywów na dwie kategorie, lub wiadra. Później evensky zrewidował strategię, dodając trzecie wiadro, aby zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa lub potencjału wzrostu, w zależności od potrzeb klienta. Trzy wiadra to:

  • Wiadro 1: oszczędności awaryjne i aktywa płynne
  • Wiadro 2: średnioterminowe udziały
  • Wiadro 3: udziały wysokiego ryzyka w inwestycjach długoterminowych

Dzieląc aktywa na te trzy wiadra, inwestor dostrzega wszystkie trzy podstawowe potrzeby inwestowania. Oto zestawienie każdego wiadra, ich interakcji i tego, co to wszystko dla ciebie znaczy.

Trzy wiadra planowania emerytalnego

Każdy z trzech wiadrów w tej metodzie reprezentuje oddanie aktywów w kierunku innej potrzeby dla zdrowia finansowego.

Wiadro 1: oszczędności awaryjne i aktywa płynne

Ten pierwszy wiadro to Twój wiadro gotówki, stworzone, aby zapewnić Ci fundusze operacyjne podczas emerytury. Najlepiej, jeśli chcesz mieć od roku do dwóch lat na tym koncie, więc nigdy nie musisz dotykać innych wiader, jeśli coś pójdzie źle.

Ponieważ sytuacje kryzysowe rzadko zdarzają się z uprzejmym i wystarczającym ostrzeżeniem, bucket one money trafia na konta bez ryzyka-konta, które nigdy nie stracą wartości bez względu na to, jak źle zrobi rynek. Musisz również mieć dostęp do środków szybko i bez opłat i kar podatkowych. Niektóre typowe przykłady obejmują obligacje niskiego ryzyka, obligacje krótkoterminowe, tradycyjne konta oszczędnościowe i renty.

Celem tego wiadra jest pokrycie luk w dochodach po przejściu na emeryturę. Jeśli żyjesz głównie z odsetek i dywidend, możesz czerpać z jednego wiadra, jeśli rynek ulegnie spowolnieniu i te płatności wyschną.

Jeśli żyjesz ze stałego dochodu, takiego jak emerytura lub świadczenia z Ubezpieczenia Społecznego, możesz wyciągnąć więcej z tego wiadra, jeśli koszty utrzymania wzrosną. Jest również źródłem jednorazowych naparów gotówkowych na remont domu, wymarzone wakacje lub pomoc dzieciom i wnukom.

Wiadro 2: Średnioterminowe Udziały

To drugie wiadro jest przeznaczone na cele krótko-i średnioterminowe-pieniądze, do których możesz uzyskać dostęp przed emeryturą, ale których głównym celem jest zarabianie odsetek i dywidend. Wiadro dwóch pieniędzy może siedzieć przez dekadę lub dłużej, czekając, aż weźmiesz ten jedyny w życiu urlop, wpłacisz zaliczkę na wymarzony dom lub zaczniesz wypisywać czeki na czesne swojego dziecka.

Inwestycje średnioterminowe mają pewną tolerancję na ryzyko i straty, ale chcesz zabezpieczyć te zakłady na tyle, na ile jest to uzasadnione, kupując aktywa o średnim ryzyku i średnim zwrocie, takie jak akcje blue chip, akcje dywidendowe, obligacje korporacyjne od wysokiej jakości instytucji, certyfikaty deposit, konta na rynku pieniężnym, wysokiej jakości fundusze inwestycyjne i podobnie niezawodne pojazdy.

Wiadro drugie jest w większości niezawodne, średnioterminowy wzrost sprawia, że jest to studnia, z której czerpie się wiadro pierwsze. Gdy zasoby w wiadrze pierwszym zostaną wylane, napełniasz je z wiadra drugiego. Najlepiej, jeśli chcesz od trzech do pięciu lat życia w tym wiadrze.

Wiadro 3: Długoterminowe Udziały Wysokiego Ryzyka

Trzecie wiadro jest na dłuższą metę, służąc jako co najmniej część funduszu emerytalnego. Ponieważ jego cykl życia jest mierzony w dziesięcioleciach, ma większą tolerancję na ryzyko.

Akcje, które tracą pieniądze przez pięć lat, często stają się opłacalne przez następne 10, A takie długoterminowe Pojazdy Zwykle odbijają się od strat sytuacyjnych, takich jak katastrofa mieszkaniowa lub globalna pandemia.

Z tego powodu twoje aktywa bucket three mogą obejmować ryzykowne akcje, towary, obligacje śmieciowe, nieruchomości i spekulacje walutowe z większą szansą na utratę pieniędzy, ale także większą szansą na bardzo zyskowny wzrost na giełdzie. Niezależnie od tego, czy osobiście lubisz grać na rynku, czy po prostu chcesz przekazać instrukcje brokerowi lub doradcy finansowemu, właśnie po to jest to wiadro.

Wiadro trzy domy fundusze na długoterminowy wzrost, i uzupełnia wiadro dwa, jak jego saldo spada z napełniania wiadro jeden. Wiadro trzy dolewki poprzez zarobki swoich inwestycji, i poprzez wszelkie nowe pieniądze nadal umieścić w.

Strategia Bucket Przedemerytalna

Powyższy opis opisuje, co robisz ze swoimi wiadrami po przejściu na emeryturę, ale istnieją dwa ważne pytania dotyczące korzystania ze strategii Bucket podczas lat pracy. Ile pieniędzy powinno trafić do każdego wiadra i skąd je wziąć?

Ile pieniędzy idzie do każdego wiadra Dochodów?

Kiedy zaczynasz używać strategii Bucket, twoim priorytetem jest wypełnienie pierwszego bucket. Zaczniesz inwestować w wiadra dwa i trzy, gdy wiadro pierwsze będzie pełne.

W pełni finansowany, najlepiej powinien zawierać dwuletnie wydatki na utrzymanie na emeryturze.

To nie to samo, co dwa lata Twoich wydatków. Większość ekspertów zgadza się, że możesz żyć na emeryturze za mniej niż podczas pracy. Ponadto dochód, którego planujesz potrzebować, może uwzględniać wiarygodne dochody emerytalne, takie jak emerytura lub dochód z rachunków bez ryzyka. Na koniec weź pod uwagę prawdopodobną długość życia i wpływ inflacji.

Gdy już w pełni sfinansujesz wiadro pierwsze, zacznij inwestować w wiadro drugie i trzecie. Ile włożyć do każdego zależy głównie od horyzontu czasowego na emeryturę.

Im bliżej jesteś do emerytury, tym więcej powinno iść do wiadra drugiego. Im więcej czasu masz, tym więcej powinno iść do wiadra trzeciego. Na przykład przy założeniu planowanego wieku emerytalnego wynoszącego 72 lata:

  • W wieku 30 lat masz mnóstwo czasu, aby zgromadzić oszczędności i jeździć na huśtawkach rynku. Możesz umieścić 25% w wiadrze drugim i 75% w wiadrze trzecim.
  • W wieku 50 lat, jesteś tylko dwie dekady od przejścia na emeryturę i może podzielić wiadra 50/50.
  • W wieku 60 lat zbliżasz się do minimalnej linii czasu dla wiadra trzeciego. Najodpowiedniejszy może być podział 75% na wiadro drugie i 25% na wiadro trzecie.

Niezależnie od formuły, na której się rozliczasz, powinieneś monitorować wiadra, tak jak w przypadku każdej innej inwestycji. Gdy salda zmieniają się wraz ze zmianami na rynku, możesz zrównoważyć swój wkład, aby zachować proporcje, w których czujesz się najbardziej komfortowo.

Ty też zastanów się, ile lat emerytury ci się spodoba. Jest to nieco obarczony ciąg myślenia, ponieważ obejmuje zgadywanie długości życia, ale to ważne. Jeśli twój portfel emerytalny utrzyma cię przez 25 lat po przejściu na emeryturę, a będziesz żył przez 30 lat, może to prowadzić do ciężkich ostatnich pięciu lat życia.

Skąd bierzesz pieniądze?

Pieniądze za każdy z Twoich wiadrów emerytalnych nie tworzą trzech kont bankowych oznaczonych ” wiadro 1 „do” wiadro 3″.”Choć może to być wygodne, rzeczywistość inwestycji emerytalnych nie działa w ten sposób.

Większość pieniędzy za wiadra otrzymasz najpierw za pomocą tradycyjnych pojazdów emerytalnych, takich jak 401(k), IRA lub Roth IRA. Przez większość czasu wpłacasz składki poprzez wstrzymanie wypłaty, miejmy nadzieję, że z jakimś funduszem dopasowanym od Twojego pracodawcy.

Utwórz wiadra z tych kont, przydzielając środki na różne rodzaje inwestycji. Chociaż możesz mieć tylko jedno konto emerytalne, możesz przypisać salda i proporcje dla różnych pojazdów do każdego wiadra.

Poza tradycyjnymi kontami emerytalnymi, możesz również włożyć dodatkowe pieniądze do wiadra poprzez osobiste inwestycje. Będziesz chciał zrobić to samo, przeznaczając różne pojazdy na różne wiadra, a następnie łącząc ich salda z saldami na tradycyjnych kontach emerytalnych, aby wiedzieć, co przechowuje każdy wiadro w danym momencie.

Strategia trzech kubełków na emeryturę: plusy i minusy

Niektórzy są oddanymi zwolennikami strategii Bucket na emeryturę. Inni stanowczo sprzeciwiają się tej strategii inwestycyjnej. Nie można powiedzieć na pewno, czy jest to dobre, czy złe dla ciebie, ale rozważ następujące zalety i wady przed podjęciem decyzji o jego użyciu.

Zalety strategii Bucket

Są to główne zalety strategii Bucket, które sprawiają, że jest ona atrakcyjna dla wielu oszczędzających na emeryturę.

1. Prostota Pojęciowa

Jak wspomniano powyżej, inwestycje to złożona dziedzina z przytłaczającą gamą opcji. Strategia Bucket zapewnia łatwo zrozumiałe ramy do myślenia o pieniądzach na emeryturze i przydzielania aktywów zgodnie z Twoimi potrzebami.

2. Pozwala na szeroki zakres tolerancji ryzyka

Dzieląc swoje aktywa na trzy kategorie, z których każda ma inny poziom ryzyka i potencjalny zysk, Twoje oszczędności emerytalne mogą obejmować zróżnicowany zakres. Równoważy to potrzebę rozwoju w porównaniu z potrzebą niezawodnych zwrotów.

W miarę zbliżania się do przejścia na emeryturę możesz przesuwać część swoich wiadrów, aby odzwierciedlić zmniejszającą się tolerancję ryzyka, umożliwiając alokację aktywów w celu ochrony przed pogorszeniem koniunktury na rynku.

3. Zapewnia zarówno Dostęp, jak i wzrost

Posiadając trzy wiadra, z których każde dostosowane jest do różnych poziomów wzrostu i względnej łatwości dostępu, otrzymujesz najlepszą z obu światów sytuację. Zawsze masz gotówkę pod ręką, pieniądze zarabiają niezawodnie i pieniądze w pojazdach o wyższym ryzyku i wyższym wzroście. W każdej chwili masz segment swojego portfela aktywnie Dostępny dla potrzeb inwestycji i kosztów utrzymania.

4. Chroni Przed Upadkiem Rynków

Poprzez podzielenie aktywów na trzy sekcje i uwzględnienie zarówno natychmiastowych potrzeb gotówkowych, jak i środków średnioterminowych, strategia trzy-kubełkowa chroni Twoje aktywa przed indywidualną porażką lub ogólnym rynkiem niedźwiedzi. Tylko trzecie wiadro jest szczególnie jest podatny na ryzyko rynkowe i został zbudowany celowo na potrzeby długoterminowych ram czasowych, które są odporne na zmienność na rynku i poprawiają się po niej.

Wady strategii Bucket

Żadna strategia nie jest idealna. Oto główne niedociągnięcia strategii Bucket, o których powinieneś wiedzieć, zanim zdecydujesz się ją zastosować.

1. Nadmierne poleganie na dokładnym prognozowaniu

Wdrożenie strategii Bucket na emeryturę opiera się na fundamencie dokładnego prognozowania, ile pieniędzy będziesz potrzebować na emeryturze. Strategia Bucket nie jest odpowiednia dla osób, które nie są w stanie dokładnie przewidzieć swoich wydatków po przejściu na emeryturę.

Jeśli przeceniasz swoje wydatki, wkładasz zbyt dużo pieniędzy do pierwszego wiadra, co oznacza, że pieniądze nie są w innych wiadrach, zarabiając odsetki i dywidendy. Jeśli nie doceniasz, musisz przenieść pieniądze wcześniej niż zamierzono, kosztując opłaty i możliwości.

2. Uciążliwe w zarządzaniu

Ponieważ indywidualne konta emerytalne nie będą idealnie dopasowywać się do samych bucketów, zastosowanie strategii Bucket wymaga dodatkowej pracy i księgowości. Ponieważ wahania rynkowe zmieniają salda kont, wymaga to regularnego równoważenia.

Jeśli zarządzasz swoim portfelem na własną rękę, korzystanie ze strategii wymaga również zrozumienia przynajmniej podstaw inwestowania na każdym poziomie. Jeśli zatrudniasz brokera lub doradcę finansowego, mogą oni pobierać dodatkowe opłaty za związane z tym wysiłki administracyjne.

3. Wysoka bariera wejścia

Strategia „wiadro” zaczyna się na poważnie dopiero po wypełnieniu pierwszego wiadra. Dla wielu ludzi gromadzenie dwuletnich wydatków na utrzymanie zajmuje dużo czasu. Są to lata spędzone na nie inwestowaniu w instrumenty o wyższych dochodach, które mogłyby gromadzić bogactwo w latach, w których robią najwięcej dobrego.

Jest to szczególnie dotyczące, gdy weźmie się pod uwagę, że ponad połowa Amerykanów nie ma pieniędzy, aby zgromadzić nawet $1,000 fundusz awaryjny z ich aktualną proporcją dochodów i wydatków.

4. Poświęca wzrost dla bezpieczeństwa

Strategia „trzy wiadra” jest wysoce konserwatywna, począwszy od wpłacenia dużej ilości pieniędzy na konta o niskich dochodach, a kończąc na inwestycjach o powolnym wzroście, od niskiego do średniego ryzyka na co najmniej połowę tego, co pozostało. Może to oznaczać niższe bogactwo ogólnie po przejściu na emeryturę, grając swoje inwestycje zbyt bezpiecznie, gdy nieco większe ryzyko mogło służyć Ci lepiej.

Alternatywy Strategii Bucket

Chociaż omówienie wszystkich możliwych opcji przejścia na emeryturę wykracza poza zakres tego artykułu, poniżej znajduje się kilka alternatywnych struktur dla strategii Bucket, którą warto rozważyć przed podjęciem ostatecznej decyzji.

  • Model Income Floor, który wprowadza czwarte wiadro gwarantowanych dochodów ze źródeł takich jak czynsz czy emerytury. To czwarte wiadro można uznać za „wiadro zerowe” i zasila wiadro pierwsze w dobrych latach, utrzymując system w pełni załadowany przez krótszy czas.
  • Podejście całkowitego zwrotu, które wykorzystuje tylko dwa wiadra. Bucket one posiada roczny dostęp do wydatków w czasie rzeczywistym, a bucket two posiada zdywersyfikowany portfel mający na celu wzrost.
  • Systematyczne wycofanie, w którym inwestujesz w szerokim spektrum pojazdów i okresowo wycofujesz proporcjonalną kwotę z każdego, aby utrzymać swoje koszty utrzymania.

Każda z tych opcji ma zalety i wady w porównaniu ze strategią Bucket i przeciwko sobie.

Ostatnie Słowo

Strategia Bucket na emeryturę jest tylko jednym z moichriad opcje planowania finansowego dla organizowania swoje myślenie o emeryturze. Ma duży potencjał, gdy jest wykonywany poprawnie, ale jest trudniejszy do wdrożenia niż niektóre inne opcje.

Nikt nie może powiedzieć ci na pewno, która metoda jest dla ciebie najlepsza, ale poznanie wspólnych strategii pomaga odpowiedzieć na niektóre pytania i skłania do zadawania innych. Jeśli nie jesteś pewien, które podejście ma sens dla konkretnej sytuacji i celów, może chcesz omówić je z certyfikowanym planistą finansowym.

Niezależnie od wybranej metody, celem jest pomóc ci pozostać na dobrej drodze, aby cieszyć się komfortową emeryturą.

Czym Jest Krótka Sprzedaż? Uproszczony poradnik jak zmniejszyć zapasy

Poprzedni wpis

Thinkorswim Review – Jak ta platforma handlowa wygląda?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły