Artykuły

# Aplikacja TimeToMint Mint Podważa Oficjalne Zasady

0

NIE TRZEBA KUPOWAĆ, ABY WEJŚĆ LUB WYGRAĆ. ZAKUP NIE ZWIĘKSZA TWOICH SZANS NA WYGRANĄ. NIEWAŻNE, GDZIE ZABRONIONE. Wyzwania aplikacji Mint („Promocja”) rozpoczynają się o godzinie 12:00 czasu pacyficznego („PT”) 17 stycznia 2022 r.i kończą o godzinie 11:59:59 czasu polskiego 28 lutego 2022 r. („okres Promocji”). Promocja obejmuje konkurs umiejętności („Konkurs”).  Zegar komputerowy sponsora jest oficjalnym urządzeniem czasowym w promocji. 

Ta promocja wykorzystuje Instagram™ jako sposób wejścia.  Instagram Instagram, Inc.nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany, stowarzyszony ani certyfikowany przez Instagram, Inc. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące promocji należy kierować do sponsora, a nie do Instagramu.  Wszystkie logo Instagram Instagram™ i znaki towarowe wyświetlane w tej promocji są własnością Instagram, Inc.

Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani administrowana przez Twitter, Inc. („Twitter”). Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące promocji należy kierować do sponsora na adres podany poniżej, a nie na Twittera. Twoje informacje są przesyłane do sponsora, a nie do Twittera.

 1. Kwalifikowalność: promocja jest dostępna tylko dla legalnych mieszkańców 50 Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii, którzy ukończyli 18 lat (z wyjątkiem Alabamy i Nebraski w wieku 19 i 21 lat w Missisipi) w momencie rejestracji do promocji. Aby wziąć udział w konkursie, musisz mieć urządzenie mobilne z planem transmisji danych lub dostępem do sieci Wi-Fi oraz z zainstalowaną aplikacją Instagram i / lub Twitter. Pracownicy, urzędnicy i dyrektorzy Intuit Mint („Sponsor”), Intuit Mint, The Outcast Agency, RealTime Media LLC, ich odpowiednie spółki macierzyste, filie, filie, agencje reklamowe i realizacyjne oraz marketingowe (łącznie” strony promocyjne”) ich najbliższe rodziny (rodzic, dziecko, rodzeństwo i współmałżonek oraz ich współmałżonkowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz osoby mieszkające w tych samych gospodarstwach domowych, co takie osoby (niezależnie od tego, czy są spokrewnione, czy nie) nie są uprawnione do udziału w promocji. Biorąc udział w promocji, zwalniasz, zwalniasz i zwalniasz z odpowiedzialności strony promocji, ich rodziców, podmioty stowarzyszone, spółki zależne, sprzedawców detalicznych, agencje reklamowe i promocyjne oraz odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów każdego z powyższych, z wszelkich szkód bezpośrednich lub pośrednich, które mogą wynikać z udziału w promocji lub jakiejkolwiek jej części, lub przyjęcia, użycia/niewłaściwego użycia lub posiadania jakiejkolwiek nagrody. Biorąc udział, zgadzasz się na te oficjalne zasady oraz decyzje sędziów i sponsora, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem. Nieważne, jeżeli jest to zabronione przez prawo, przepisy lub regulacje. Obowiązują wszystkie federalne, stanowe i lokalne przepisy i regulacje.

Czas: promocja będzie składać się z trzech (3) wyzwań i trzech (3) etapów, jak opisano poniżej:

 • Okres Zgłoszenia Do Konkursu:
  • Wyzwanie pierwsze: rozpoczyna się o godzinie 12: 00: 00 PT 17 stycznia 2022 r. i kończy o 23:59:59 PT 23 stycznia 2022 r
  • Wyzwanie drugie: rozpoczyna się o godzinie 12: 00: 00 PT 31 stycznia 2022 r. i kończy o 23:59:59 PT 6 lutego 2022 r.
  • Wyzwanie trzecie: rozpoczyna się o godzinie 12:00:00 PT w dniu 14 lutego 2022 r. i kończy o godzinie 23:59:59 PT w dniu 20 lutego 2022 r
 • Okresy Sędziowania:
  • Wyzwanie pierwsze: rozpoczyna się o godzinie 09: 00: 00 czasu polskiego 24 stycznia 2022 r.nd kończy się o 11:59: 59 PM PT na Styczeń 28, 2022
  • Wyzwanie drugie: rozpoczyna się o godzinie 9:00:00 czasu polskiego 7 lutego 2022 r. i kończy o godzinie 23:59:59 czasu polskiego 11 lutego 2022 r.
  • Wyzwanie trzecie: rozpoczyna się o godzinie 9: 00: 00 czasu polskiego 21 lutego 2022 r. i kończy o godzinie 23:59:59 czasu polskiego 25 lutego 2022 r.
 • Ogłoszenie zwycięzcy: zwycięzca głównej nagrody zostanie ogłoszony 28 lutego 2022 roku.
 1. Jak wziąć udział: aby wziąć udział, pobierz aplikację Mint, przechodząc do https://mint.intuit.com/blog/timetomint („witryna”) i wykonaj kroki, aby skonfigurować konto. Aby wziąć udział w każdym z trzech (3) wyzwań przez cały okres zgłaszania do konkursu, wykonaj poniższe czynności:
  • Metoda # 1:
   • Wyzwanie 1 rozpoczyna się o godzinie 12: 00: 00 PT 17 stycznia 2022 r. i kończy o 23:59:59 PT 23 stycznia 2022 r:
    • Twitter: Ustaw cel w aplikacji Mint i skomentuj Post Intuit Mint znaleziony na https://twitter.com/mint z tym, jak będziesz regularnie używać mięty, aby pomóc to osiągnąć. Komentarz musi zawierać hashtagi #TimeToMint i #Contest, aby zgłoszenie było ważne. Komentarz z hashtagami #TimeToMint i # Contest to Twój „wpis”.
    • Instagram: Ustaw cel w aplikacji Mint i skomentuj Post Intuit Mint na https://www.instagram.com/mintapp z tym, jak będziesz regularnie używać mięty, aby ją osiągnąć. Komentarz musi zawierać hashtagi #TimeToMint i #Contest, aby zgłoszenie było ważne. Komentarz z hashtagami #TimeToMint i # Contest to Twój „wpis”.
   • Metoda # 2:
    • Wyzwanie 2 rozpoczyna się o godzinie 12: 00: 00 PT 31 stycznia 2022 r. i kończy o 23:59:59 PT 6 lutego 2022 r.:
     • Czytaj bloga w aplikacji Mint i komentuj Post Intuit Mint znaleziony na https://twitter.com/mint z tym, czego się nauczyłeś. Komentarz musi zawierać hashtagi #TimeToMint i #Contest, aby zgłoszenie było ważne. Komentarz z hashtagami #TimeToMint i # Contest to Twój „wpis”.
     • Instagram: przeczytaj bloga w aplikacji Mint i skomentuj Post Intuit Mint znaleziony na https://www.instagram.com/mintapp z tym, czego się nauczyłeś. Komentarz musi zawierać hashtagi #TimeToMint i #Contest, aby zgłoszenie było ważne. Komentarz z hashtagami #TimeToMint i # Contest to Twój „wpis”.
   • Metoda # 3:
    • Wyzwanie 3 rozpoczyna się o godzinie 12:00:00 PT w dniu 14 lutego 2022 r. i kończy o godzinie 23:59:59 PT w dniu 20 lutego 2022 r:
     • Twitter: Ustaw cel wydatków na tydzień w aplikacji Mint i skomentuj wpis Intuit Mint znaleziony na https://twitter.com/mint z tym, jak będziesz trzymać się tego celu. Komentarz musi zawierać hashtagi #TimeToMint i #Contest, aby zgłoszenie było ważne. Komentarz z hashtagami #TimeToMint i # Contest to Twój „wpis”.
     • Instagram: Ustaw cel wydatków na tydzień w aplikacji Mint i skomentuj Post Intuit Mint znaleziony na https://www.instagram.com/mintapp / z tym, jak będziesz podążał za tym celem. Komentarz musi zawierać hashtagi #TimeToMint i #Contest, aby zgłoszenie było ważne. Komentarz z hashtagami #TimeToMint i # Contest to Twój „wpis”.

Limit do trzech (3) zgłoszeń (jeden (1) na wyzwanie) na osobę, dziennie, przez cały okres Promocji, niezależnie od metody zgłoszenia.

Przesyłając zgłoszenie, zgadzasz się, że promocja Parkrawaty nie ponoszą odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie wpisów przez osoby trzecie. Zgadzasz się, że nie wykorzystasz zgłoszenia w żadnym innym celu, w tym, bez ograniczeń, opublikowania wpisu w jakichkolwiek internetowych sieciach społecznościowych (innych niż w celu wzięcia udziału w tej promocji), bez wyraźnej zgody Sponsora w każdym przypadku.

Przesyłając pracę, oświadczasz i gwarantujesz, że przesłana praca jest dla Ciebie oryginalna i że ani ona, ani jej zawartość nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich. Jeśli Twoje zgłoszenie zawiera podobizny osób trzecich lub zawiera elementy, które nie są twoją własnością (takie jak, ale nie wyłącznie, logo firmy), musisz być w stanie zapewnić legalne wersje takiego wykorzystania w formie zadowalającej sponsora lub Twoje zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.   Zgłoszenia nie mogą zniesławiać ani naruszać praw do wizerunku ani prywatności jakiejkolwiek osoby, żyjącej lub zmarłej, ani w inny sposób naruszać praw osobistych lub majątkowych jakiejkolwiek osoby.

Wymagania dotyczące zgłoszeń do konkursu: zgłoszenia nie mogą zawierać, według uznania sponsora, żadnych treści, które:

 • Jest wyraźnie seksualna; niepotrzebnie brutalna lub obraźliwa wobec jakiejkolwiek grupy etnicznej, rasowej, płciowej, religijnej, zawodowej lub wiekowej; bluźniercza lub pornograficzna; zawiera nagość;
 • Promuje alkohol, nielegalne narkotyki, tytoń,broń palną /broń (lub użycie któregokolwiek z powyższych); Promuje wszelkie działania, które mogą wydawać się niebezpieczne lub niebezpieczne; Promuje konkretny program polityczny lub przesłanie;
 • Jest obsceniczny lub obraźliwy; popiera jakąkolwiek formę nienawiści lub grupy nienawiści;
 • Wydaje się powielać wszelkie inne nadesłane prace konkursowe;
 • Zniesławia, wprowadza w błąd lub zawiera dyskredytujące uwagi dotyczące innych osób lub firm;
 • Zawiera znaki towarowe, logo lub strój handlowy (takie jak wyróżniające się opakowania lub elementy zewnętrzne/wnętrza budynków) będące własnością innych osób, bez zgody;
 • Zawiera wszelkie dane identyfikacyjne, takie jak numery tablic rejestracyjnych, nazwiska, adresy e-mail lub adresy ulic;
 • Zawiera materiały chronione prawem autorskim należące do innych osób (w tym zdjęcia, rzeźby, obrazy i inne dzieła sztuki lub obrazy publikowane na lub w witrynach internetowych, telewizji, filmach lub innych mediach), bez zgody;
 • Zawiera wszelkie osoby inne niż ty i / lub jakiekolwiek materiały ucieleśniające nazwiska, podobizny, głosy lub inne przesłanki identyfikujące jakąkolwiek osobę, w tym, bez ograniczeń, gwiazdy i/lub inne osoby publiczne lub prywatne, żywe lub martwe, bez dostarczania legalnych informacji do takiego wykorzystania w formie zadowalającej dla Sponsora;
 • Zawiera sobowtórów celebrytów lub innych osób publicznych lub prywatnych, żyjących lub martwych;
 • Przekazuje wiadomości lub obrazy niezgodne z pozytywnymi obrazami i / lub dobrą wolą, z którymi Sponsor chce się kojarzyć; i / lub
 • Narusza jakiekolwiek prawo.

Przesyłając zgłoszenie, oświadczasz i gwarantujesz, że Twój wpis jest oryginalny, że nie został wcześniej opublikowany, nie zdobył poprzednich nagród i że ani on, ani jego treść nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, praw do prywatności, reklamy lub innej własności intelektualnej.  Przesyłając zgłoszenie, gwarantujesz i oświadczasz, że zgadzasz się na przesłanie i wykorzystanie zgłoszenia w konkursie oraz na jego wykorzystanie w inny sposób określony w niniejszym dokumencie.

Przesyłając zgłoszenie, potwierdzasz i zgadzasz się, że Sponsor może otrzymywać inne zgłoszenia w ramach tej promocjit może być podobny lub identyczny z zgłoszeniem przesłanym przez użytkownika, a Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń, które mógł mieć, może mieć i/lub może mieć w przyszłości, że jakiekolwiek inne zgłoszenie sprawdzone i/lub wykorzystane przez Sponsora może być podobne do zgłoszenia użytkownika i rozumie, że nie będzie uprawniony do żadnego odszkodowania z powodu wykorzystania przez Sponsora takich podobnych lub identycznych materiałów.

 1. Sędziowanie: rozpoczyna się o godzinie 9:00:00 czasu polskiego 21 lutego 2022 r.i kończy o godzinie 23:59:59 czasu polskiego 28 lutego 2022 r. Jury, wybrane przez Sponsora, oceni każde zgłoszenie do maksymalnej dopuszczalnej liczby punktów.  Sędziowanie będzie oparte na następujących kryteriach:
  • Głębokość / Detal (50%)
  • Mint App Mention (25 %)
  • Autentyczność (25 %)

Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji lub z jakiegokolwiek powodu są uważane za nieodpowiednie, nie kwalifikują się.  Praca z najwyższą oceną sędziów zostanie uznana za potencjalnego zdobywcę głównej nagrody. Dwa (2) zgłoszenia z następnym najwyższym wynikiem[s] od jurorów zostaną uznane za potencjalnych dodatkowych zwycięzców nagrody głównej. W przypadku remisu nagroda trafi do użytkownika o wyższej liczbie obserwujących w mediach społecznościowych. Jeśli remis nadal istnieje po pierwszym tie breaker, drugi tie breaker trafi do użytkownika z dłuższym wpisem. Sponsor zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród lub wybrania mniej niż trzech (3), Jeśli według własnego uznania nie otrzyma wystarczającej liczby kwalifikujących się zgłoszeń. Przyznanie nagrody podlega weryfikacji kwalifikowalności i zgodności z niniejszymi oficjalnymi zasadami.

 1. Powiadomienie zwycięzcy: potencjalni zwycięzcy otrzymają powiadomienie o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub telefonu, o wyborze zwycięzcy w dniu 28 lutego 2022 r.lub tak szybko, jak to możliwe. Potencjalni zdobywcy głównej nagrody zostaną również przesłani pocztą elektroniczną Oświadczenie o kwalifikowalności/zwolnieniu odpowiedzialności oraz formularz IRS W9. Wszystkie formularze muszą zostać wypełnione, podpisane, poświadczone notarialnie i zwrócone Administratorowi w ciągu dziesięciu (10) dni od daty wystawienia. Potencjalny zwycięzca wtedy i tylko wtedy staje się ” zwycięzcą.”Jeśli nie można skontaktować się z takim potencjalnym zwycięzcą w rozsądnym terminie, jeśli Potencjalny zwycięzca nie kwalifikuje się, jeśli jakiekolwiek powiadomienie zostanie zwrócone nie do doręczenia lub jeśli Potencjalny zwycięzca w inny sposób nie zastosuje się do niniejszych Oficjalnych zasad, utraci tę nagrodę, a alternatywny zwycięzca zostanie wybrany spośród wszystkich pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń, stosując powyższe kryteria oceniające.

 

 1. Nagrody / ograniczenia dotyczące nagród: w trakcie promocji zostaną przyznane łącznie trzy (3) nagrody.

Główna nagroda w konkursie( 3): zostaną przyznane trzy (3) główne nagrody w konkursie, składające się z 2 500,00 USD w gotówce.

Całkowita przybliżona wartość detaliczna („ARV”) wszystkich wielkich nagród wynosi $7,500. 00.

 1. Ograniczenia nagrody: Limit jednej (1) nagrody na osobę / gospodarstwo domowe. Jeśli podczas weryfikacji nagrody zostanie stwierdzone, że wpisałeś / aś, próbowałeś / aś wejść lub użyłeś / aś wielu kont, aby wprowadzić więcej niż określony limit, zostaniesz zdyskwalifikowany / a według uznania administratora lub anulowany / a. Wpisy generowane przez skrypt, makro lub inne zautomatyzowane środki lub które odwracają proces wprowadzania, są nieważne. Wszystkie zgłoszenia stają się własnością Sponsora i nie będą potwierdzane ani zwracane.

 

 1. Własność wpisów: za pomocą ” # TimeToMint ” hashtag aby przesłać zgłoszenie, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Oficjalnych zasad i przyznaj Sponsorowi niewyłączną, w pełni opłaconą i bezpłatną, ogólnoświatową licencję na używanie, modyfikowanie, usuwanie, dodawanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, powielanie i tłumaczenie Twojego zgłoszenia, w tym między innymi prawo do dystrybucji całości lub części Twojego zgłoszenia w dowolnych formatach multimedialnych za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych. Przesyłając zgłoszenie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Sponsora, jego podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, rodziców i licencjobiorców Twojego imienia i nazwiska, wizerunku i wizerunku, w związku z imprezą i powiązanymi działaniami marketingowymi Sponsora, w dowolnym nośniku lub formacie znanym obecnie lub wymyślonym w przyszłości, we wszystkich lokalizacjach, bez zapłaty lub dalszej zgody od Ciebie.  Zgadzasz się, że ta zgoda jest wieczysta i nie może być odwołana.  W przypadku zastosowań wykraczających poza zgodę udzieloną powyżej, zgadzasz się, że wykorzystanie przez Sponsora Twoich danych osobowych będzie regulowane przez Politykę prywatności zamieszczoną na stronie internetowej sponsora.

 

 1. Ogólne warunki nagrody: Nagroda zostanie przyznana przez Sponsora tylko po weryfikacji kwalifikacji potencjalnych zwycięzców i ostatecznym zatwierdzeniu przez Sponsora. Sponsor zastrzega sobie prawo do szczegółowego sprawdzenia potencjalnego zdobywcy głównej nagrody i gościa, a biorąc udział w promocji, niniejszym upoważniasz sponsora do przeprowadzenia tego samego w przypadku, gdy zostaniesz wybrany jako Potencjalny zwycięzca. Wymiana nagród, ekwiwalent pieniężny nagród, transfer lub cesja nagród nie jest dozwolona, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody nagrodą o porównywalnej lub wyższej wartości według własnego uznania. Jeśli zwycięzca ma co najmniej 18 lat, ale nadal jest uważany za nieletniego w swojej jurysdykcji zamieszkania, nagroda zostanie przyznana w imieniu rodzica lub opiekuna prawnego, który będzie odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań nałożonych na zwycięzców określonych w niniejszym dokumencie.

 

 1. Inne: strony promocji nie ponoszą odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, niekompletne, uszkodzone, skradzione, zniekształcone, uszkodzone, opóźnione, niedostarczone lub źle kierowane zgłoszenia, z których wszystkie są nieważne. Zgłoszenia Online będą uważane za wprowadzone przez uprawnionego posiadacza konta na adres e-mail podany w momencie zgłoszenia i musi on przestrzegać niniejszych Oficjalnych zasad i warunków Instagram znajdujących się pod adresem www.Instagram.com za uprawnionego posiadacza konta uważa się osobę fizyczną, która została przypisana do adresu e-mail przez dostawcę dostępu do Internetu, dostawcę usług online lub inną organizację odpowiedzialną za przypisanie adresów e-mail dla domeny powiązanej z podanym adresem e-mail. Biorąc udział w promocji, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podane przez niego informacje rejestracyjne zostaną udostępnione Sponsorowi; korzystanie z takich informacji będzie regulowane przez Politykę prywatności sponsora znajdującą się pod adresem https://mint.intuit.com/terms.po przystąpieniu do promocji zwycięzcy przyznają Sponsorowi prawo do drukowania, publikowania, nadawania i wykorzystywania na całym świecie w mediach znanych obecnie lub później opracowanych, imienia i nazwiska zwycięzcy, portretu, obrazu, głosu, podobizny, miasta i stanu zamieszkania oraz informacji biograficznych w dowolnym celu, w tym między innymi w reklamach, reklamach i innych komunikatach na całym świecie, bezterminowo, bez dodatkowego wynagrodzenia, powiadomienia lub pozwolenia, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo. Zgadzasz się przestrzegać tych oficjalnych zasad i decyzji sponsora asędziowie nd są prawomocni i prawomocni.

 

 1. Zwolnienie: jako warunek wzięcia udziału w promocji, użytkownik zgadza się, że (1) w żadnym wypadku nie będzie mógł otrzymać nagrody za, i niniejszym zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie karne, przypadkowe, wtórne lub jakiekolwiek inne szkody, a wszelkie roszczenia, orzeczenia lub nagrody będą ograniczone do rzeczywistych wydatków pozasądowych; (2) wszystkie przyczyny powództwa wynikające z lub związane z tą promocją lub przyznanymi nagrodami będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego; oraz (3) w żadnym wypadku nie będziesz uprawniony do otrzymywania honorariów adwokackich. PRZYSTĘPUJĄC DO PROMOCJI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWOLNIENIE, ZWOLNIENIE I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON PROMOCJI ORAZ ODPOWIEDNICH URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW I AGENTÓW KAŻDEGO Z NICH Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU DLA OSÓB, W TYM ŚMIERĆ I MIENIE, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE LUB WYNIKNĄĆ Z UDZIAŁU W PROMOCJI LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI, LUB PRZYJĘCIA, UŻYCIA/NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA LUB POSIADANIA NAGRÓD, LUB JAKIEJKOLWIEK PODRÓŻY LUB DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NAGRODAMI. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

 

 1. Zastrzeżenie: strony promocji nie ponoszą odpowiedzialności za błędy drukarskie lub typograficzne w niniejszych Oficjalnych zasadach lub w jakichkolwiek materiałach związanych z promocją. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do dyskwalifikacji każdej osoby, która ingeruje w proces rejestracji. Sponsor zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia, anulowania lub zmiany promocji i награждению promocji spośród wszystkich tych, którzy mają do tego prawo, nie podejrzewają, uzyskanych rekordów (i) według stanu na dzień rozwiązania z wykorzystaniem sądząc procedurę opisaną powyżej, lub w losowaniu nagrody loterii, jeśli z jakiegokolwiek powodu akcja nie może działać tak jak powinno, z jakiegokolwiek powodu, w tym zakażenia wirusem komputerowym, błędy, bezprawnej ingerencji, oszustwa, bezprawnej ingerencji, usterek technicznych lub innych przyczyn, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub naruszenia integralności, uczciwości lub właściwe przeprowadzenie akcji. strony nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, które mogą prowadzić do błędów i/lub promowanie muszą być zatrzymane, w tym, ale nie ograniczając się do, jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp, lub zmiana rekordów, a także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub problemy techniczne wszelkich telefonicznych, sieci lub linii telefonicznych, komputerowych, internetowych systemów, serwerów lub kablowej, satelitarnej lub dostawców usług internetowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania lub jakichkolwiek innych awarii dowolnej wiadomości lub wpisów, które będą odbierane przez organizatora z powodu problemów technicznych, błędów lub ruch w sieci lub na dowolnej stronie internetowej lub ich kombinacji, w tym obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia lub innych osób związanych z lub w wyniku uczestnictwa w promocji lub pobierania materiałów w promocji. Strony promocji nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub problemy komputerowe, mechaniczne, techniczne, elektroniczne, sieciowe lub inne, w tym za błędy lub problemy, które mogą wystąpić w związku z administrowaniem promocją, przetwarzaniem zgłoszeń lub w innych materiałach związanych z promocją. Strony promocji mogą uniemożliwić ci udział w tej promocji, jeśli Użytkownik narusza Oficjalne zasady lub działa według własnego uznania sponsora: (a) w sposób, który Sponsor uzna za niesprawiedliwy; (b) z zamiarem drażnienia, gróźb lub nękania innego uczestnika lub sponsora; lub (c) w jakikolwiek inny zakłócający porządek sposób. W przypadku przyznania większej liczby nagród z powodu awarii, błędu lub awarii komputera, sprzętu lub oprogramowania lub z jakiegokolwiek innego powodu w dowolnej kategorii nagród, niż podano w oficjalnych zasadach, Sponsor zastrzega sobie prawo do przyznania tylko liczby nagród określonej w oficjalnych zasadach dla tej kategorii. W żadnym wypadku nie zostanie przyznana więcej nagród niż wymienione w punkcie 6.

UWAGA: WSZELKIE DZIAŁANIA LUB PRÓBY ŚWIADOMEGO USZKODZENIA STRONY INTERNETOWEJ LUB PODWAŻENIA ZASADNEGO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ PROMOCJI SĄ NARUSZENIEM PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W PRZYPADKU TAKIEJ PRÓBY STRONY PROMOCJI ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA I INNYCH ŚRODKÓW (W TYM HONORARIÓW ADWOKACKICH) OD TAKICH OSÓB W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

 1. Wybór prawa i jurysdykcji: o ile nie jest to zabronione, wszystkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków uczestników lub zwycięzców, Sponsora i Administratora w związku z niniejszą promocją podlegają prawu stanu Kalifornia i będą interpretowane zgodnie z nim, bez wprowadzania w życie jakiegokolwiek wyboru prawa lub norm kolizyjnych (stanu Kalifornia lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które w przeciwnym razie mogłyby spowodować zastosowanie przepisów prawa innej jurysdykcji niż stan Kalifornia. Wszelkie działania mające na celu prawne lub sprawiedliwe zadośćuczynienie wynikające lub związane z promocją lub niniejszymi oficjalnymi zasadami będą wnoszone wyłącznie do sądów Stanu Kalifornia. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na osobistą jurysdykcję tych sądów i zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących braku wygody lub braku osobistej jurysdykcji, które mogą mieć.

 

 1. Informacje podatkowe: wszystkie federalne, stanowe, lokalne i inne podatki od nagród oraz wszelkie inne koszty i wydatki związane z przyjęciem i wykorzystaniem nagrody, które nie zostały określone w niniejszym dokumencie jako dostarczone, są wyłączną odpowiedzialnością odpowiedniego zwycięzcy. Laureatom nagrody głównej zostanie wystawiony formularz podatkowy 1099 (poprzedzony formularzem W9).

 

 1. Lista zwycięzców: aby otrzymać listę zwycięzców nagród, wyślij # 10 self-adresowane opieczętowane koperty do odbioru do marca 15, 2022to: Mint App wyzwania Lista zwycięzców wniosek, C/O RealTime Media, 1001 Conshohocken State Road, STE 2-100, West Conshohocken, PA 19428.

SPONSOR: Intuit Mint, 7535 Torrey Santa Fe Rd, San Diego, CA 92129

ADMINISTRATOR: Realtime Media LLC, 1001 Conshohocken State Road, STE 2-100,
West Conshohocken, PA 19428

Powiązane

Zapisz się na Mint już dziś

Od budżetów i rachunków po bezpłatną ocenę kredytową i nie tylko, będziesz
odkryj bezproblemowy sposób, aby być na bieżąco.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Zamień swoje pieniądze w codzienną rutynę

Poprzedni wpis

Jak stać na naukę w Prywatnej Szkole Dla Dzieci

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły