Artykuły

Średnia wartość netto według wieku

0
Średnia wartość netto według wieku

Nie chcę ci tego mówić, ale pewnie nigdy nie będziesz tak bogata jak Oprah.

I co z tego? Zamiast porównywać się do ludzi odnoszących największe sukcesy na świecie, porównuj się do swoich rówieśników. Jeśli czujesz potrzebę grania w grę porównawczą, to znaczy.

Oto rzut oka na to, jak wartość netto rozkłada się według wieku w USA.

Szybki przegląd wartości netto i danych

Twoja wartość netto to całkowita wartość Twoich aktywów (takich jak konta bankowe, konta inwestycyjne, fundusze awaryjne, nieruchomości, Wartość gotówkowa całego ubezpieczenia na życie, oszczędności emerytalne i tak dalej), minus suma wszystkich twoich zobowiązań (dług z karty kredytowej, dług hipoteczny, Kredyty samochodowe, Pożyczki osobiste i tak dalej). Innymi słowy, reprezentuje twój całkowity majątek w tej chwili.

Wartość netto nie odzwierciedla bezpośrednio Twoich dochodów lub budżetu, chociaż oczywiście wyższy dochód ułatwia szybsze budowanie bogactwa.

Większość przedstawionych poniżej danych pochodzi z najnowszego badania Rezerwy Federalnej dotyczącego Finansów konsumentów (SCF). Zawiera dane z lat 2016-2019 i został opublikowany pod koniec 2020 roku. Fed opublikuje kolejne badanie Finansów konsumentów dopiero w 2023 roku.

Mediana vs. Średnia wartość netto

Jeśli minęło trochę czasu od średniej klasy z matematyki w Gimnazjum, przypomnijmy, że istnieją trzy typy: średnia, mediana i tryb. Możesz zignorować tryb, ponieważ jest to nieistotne dla wartości netto.

Średnia, czasami używana zamiennie z „średnią”, jest obliczana przez matematyczne uśrednianie wszystkich punktów danych razem. Średnia z 4, 4 i 5 wynosi 4,33: suma całkowita (13) podzielona przez liczbę punktów danych (3).

Mediana natomiast reprezentuje wartość środkową w zbiorze danych. W powyższym przykładzie mediana wynosi 4.

Porównując wartości netto, wartość mediana oferuje najwięcej wglądu. Pomaga porównywać się z przeważającą większością innych Amerykanów. Mediana wartości netto w USA jest $121,700 według najnowszych SCF.

Średnia jest wypaczana przez najbogatszych Amerykanów, z których większość założyła firmy, które rozwinęły się w udane przedsiębiorstwa (patrz badania Toma Corleya na temat samozwańczych milionerów). Nie ma sensu porównywać się do najbogatszych z bogatych, ponieważ stanowią oni tylko niewielką część kraju. Od najnowszych SCF, Średnia wartość netto jest $748,800-kilka razy wyższa niż mediana.

Średnia wartość netto według wieku

Jak można się spodziewać, starsi ludzie mają wyższe wartości netto niż młodsi dorośli. Mieli więcej czasu na zarabianie, Inwestowanie dla zwiększonych zysków i gromadzenie bogactwa.

W rzeczywistości wielu młodych dorosłych ma ujemną wartość netto z powodu długu kredytowego studenckiego. Potrzeba czasu, aby spłacić kredyty studenckie i zacząć oszczędzać i inwestować pieniądze.

Oto jak Mediana i średnia brzeczki netto dzielą się według wieku, zgodnie z SCF:

d > 65-69

Wiek Mediana Wartości Netto Średnia Wartość Netto
18-24 $8,216 $28,707
25-29 $7,512 $49,388
30-34 $35,112 $122,700
35-39 $55,519 $274,112
40-44 $127,345 $623,694
45-49 $164,197 $761,560
50-54 $171,320 $897,663
55-59 $193,549 $1,165,477
60-64 $228,833 $1,187,730
$271,805 $1,250,679
70-74 $258,531 $1,173,653
75-79 $272,976 $945,480
80+ $235,193 $973,141

Zauważ, że brzeczki netto zaczynają się kurczyć ponownie u osób starszych w wieku 70 lat i starszych. Ma to sens intuicyjny-emeryci spędzają swoje gniazdo na emeryturze.

Aby uzyskać inne źródło wskaźników wartości netto gospodarstw domowych, sprawdź dane dotyczące kapitału osobistego:

Wiek według dekady Mediana Wartości Netto Średnia Wartość Netto
20s $9,468 $93,210
30s $73,453 $344,562
40s $230,957 $839,314
Lata 50. $420,051 $1,377,076
Lata 60. $600,423 $1,764,690
Lata 70. $529,078 $1,710,201
Lata 80. $459,241 $1,577,569
Lata 90. $400,482 $1,388,307

Wypróbuj ten zabawny kalkulator z Don ’ t Quit your Day Job, aby sprawdzić własną wartość netto w stosunku do swojej grupy wiekowej, jako percentyla.

Średnia wartość netto według innych czynników

Wiek nie jest jedynym czynnikiem, który silnie koreluje z wartością netto. Te działania mają również wpływ na przeciętne bogactwo Amerykanów.

Średnia wartość netto według poziomu wykształcenia

Trudno się dziwić, że Amerykanie z wyższym wykształceniem szczycą się wyższymi wartościami netto.

Oto jak liczby rozkładają się na różnych poziomach edukacyjnych:

Poziom Wykształcenia Mediana Wartości Netto Średnia Wartość Netto
Brak matury $20,500 $137,800
Dyplom ukończenia szkoły średniej $74,000 $305,200
Jakaś Uczelnia $88,800 $376,400
Studia $308,200 $1,519,900

Amerykanie, którzy nie ukończyli liceum, mają tendencję do zaległości finansowych. Jest niewielka różnica w wartościach netto między absolwentami szkół średnich i Amerykanami z niektórymi studiami, ale absolwenci college ’ u widzą ogromny skok średniej wartości netto.

W rzeczywistości mediana wartości netto absolwenta uczelni jest około cztery razy większa niż absolwenta szkoły średniej, a średnia wartość netto około pięć razy wyższa. Rada twoich rodziców, aby uzyskać dobre oceny w szkole i iść na studia, trzyma się w zimnym świetle danych.

To powiedziawszy, zarówno średnia, jak i mediana wartości netto absolwentów szkół wyższych zmniejszyła się w latach 2016-2019. W przeciwieństwie do tego, średnia i mediana wartości netto absolwentów szkół średnich wzrosła w tym okresie, co sugeruje zwężenie luki wartości między stopniami szkoły średniej i college ’ u.

Średnia wartość netto według Homeownership

Największym czynnikiem różnicującym wartość netto nie jest poziom wykształcenia, rasa, religia, płeć ani żadna inna cecha demograficzna. Chodzi o to, czy jesteś właścicielem domu, czy wynajmujesz.

Najemcy średnio mediana wartości netto $6,300 i średnia wartość netto $ 95,600. Właściciele domów domagali się mediany wartości netto $ 255,000, a średnia wartość netto $ 1,102,100.

Oznacza to, że mediana wartości netto właścicieli domów ponad 40 razy wyższa niż mediana wartości netto najemców.

Jeśli usiadłeś na ogrodzeniu, należy rozważyć poprawę zdolności kredytowej i zakup domu. Właściciele domów korzystają nie tylko z rosnącego kapitału własnego w czasie, ale także z ulg podatkowych, takich jak todliczył odsetki od kredytu hipotecznego.

Po raz kolejny różnica ta nieco się zmniejszyła w latach 2016-2019, jako część szerszego trendu zmniejszania się luki majątkowej w USA.więcej o tym wkrótce.

Średnia wartość netto w podziale na Miasta

Mieszkańcy miast i podmiejskich mają wyższą średnią wartość netto niż mieszkańcy wsi.

Osoby mieszkające w metropolitalnym obszarze statystycznym miały medianę wartości netto $126,000 i średnią wartość netto $ 806,400. Tymczasem osoby mieszkające poza głównymi obszarami metra miały medianę wartości netto 90,400 i średnią wartość netto 324,800 .

Co ciekawe, mediana wartości netto dla mieszkańców wsi spadła o 3%, nawet gdy średnia wartość netto wzrosła o 11%. Ale wśród mieszkańców miast i przedmieść mediana wartości netto wzrosła o 20%, nawet gdy średnia wartość netto wzrosła tylko o 1%.

Oznacza to większe zyski dla pracowników klasy niższej i średniej w miastach, podczas gdy bogaci odnotowali większe zyski na obszarach wiejskich. Albo może to oznaczać, że Amerykanie o wysokiej wartości netto opuszczają miasta na rzecz większej liczby obszarów wiejskich.

Zmniejszanie Luki Majątkowej

Nierówność majątkowa w USA w latach 2016-2019 była niższa. Najbiedniejsi Amerykanie dodawali bogactwa znacznie szybciej niż bogatsi Amerykanie w tym okresie.

Najniższe 25% najmniej zamożnych Amerykanów widział ich mediana wartość netto wzrosła 131% w tym czasie. Następny kwartyl widział ich mediana wartość netto wzrosła o 36%. Amerykanie w kwartylu 50% do 75% zobaczyli wzrost mediany wartości netto 10%.

Amerykanie w 75% do 90% percentyli widział ich bogactwo wzrost tylko 1%. Wśród 10% najbogatszych Amerykanów, ich mediana netto wzrosła o skromne 2%.

Można go również zobaczyć w zmianie mediany wartości netto w stosunku do średniej wartości netto. Mediana wartości netto dla wszystkich Amerykanów wzrosła o 18%, podczas gdy średnia wartość netto wzrosła tylko o 2%, zmniejszając lukę między tymi dwoma środkami.

To, czy Kardashianie posiadają pięć rezydencji, czy sześć, nie ma wpływu na przeciętnego Amerykanina. Znaczące zmiany pojawiają się w jakości życia dla dolnego 90% Amerykanów, która gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniego półwiecza.

Ostatnie Słowo

Wartość netto jest przydatnym środkiem, który pomoże ci zaplanować emeryturę i ocenić swoje postępy w kierunku długoterminowych celów finansowych. Ale nie wpadaj w pułapkę mierzenia własnej wartości przez wartość netto, a na pewno nie porównuj swoich finansów osobistych do najbogatszych ludzi na świecie. Przedsiębiorcy odnoszący największe sukcesy zawsze będą podwyższać pułap dla ” najbogatszej osoby na świecie.”

Zamiast rozgoryczać się, skupiając się na tym, jak bogaci ludzie pojawiają się w mediach społecznościowych, skup się na poprawie własnej jakości życia. Zwiększ swoją stopę oszczędności, aby zbudować całkowite aktywa i pasywne strumienie dochodów. Zastanów się nad swoim idealnym życiem i zrób to celowo. Zbadaj możliwość niezależności finansowej i przejścia na wcześniejszą emeryturę. Przede wszystkim stań się wolny od długów i zacznij inwestować i komponować swoje pieniądze, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Jeśli niepokoi Cię nierównomierny podział bogactwa, skup się na poprawie jakości życia najbiedniejszych Amerykanów, zamiast porównywać ich do oprychów i Marka Zuckerbergów świata. Poszukaj sposobów na wolontariat w społecznościach o niskich dochodach. Zwiększ wskaźniki edukacji poprzez korepetycje lub nauczanie wolontariuszy, wiedząc, jak ściśle Edukacja koreluje z dochodami i wartością netto.

Jeszcze lepiej, dać pieniądze lub wolontariatu za granicą. Nawet Amerykanie o niższych dochodach cieszą się znacznie wyższą jakością życia niż większość pracowników na całym świecie. Mając spędziłem wiele godzin pracując w najbiedniejszych społecznościach w Baltimore, a także odwiedzając dziesiątki biedniejszych krajów, mogę powiedzieć z pierwszej ręki, że nawet najbiedniejsze obszary w USA cieszą się o wiele większym udogodnieniem niż te w krajach rozwijających się.

Następnym razem, gdy będziesz miał ochotę porównać swoją wartość netto z rówieśnikami, pamiętaj, że prawdopodobnie należysz do najbogatszych 10% na świecie — tytuł, O który możesz ubiegać się o wartość netto 93 170 USD na Credit Suisse.

Kupno domu – gdzie kupić, plusy i minusy

Poprzedni wpis

Recykling zużytej elektroniki za gotówkę

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły