Artykuły

Załącznik B (formularz podatkowy 1040) instrukcje-odsetki i dywidendy

0

Jednym z głównych powodów, aby zainwestować swoje pieniądze jest, aby więcej z niego zarabiać odsetki i dywidendy.

Zarabiasz odsetki od pożyczania pieniędzy bankom w postaci kont oszczędnościowych, certyfikatów depozytowych, obligacji lub pożyczek peer-to-peer. Zarabiasz dywidendy inwestując w akcje lub prywatne firmy.

Ale ten dochód nie jest wolny. Musisz od tego płacić podatki. I tu pojawia się terminarz B urzędu skarbowego.

Co To jest harmonogram B IRS?

IRS Schedule B to formularz podatkowy używany do zgłaszania dochodów z odsetek i dywidend, ale może nie trzeba go używać, nawet jeśli masz tego rodzaju dochody.

Wystarczy wypełnić harmonogram B i dołączyć go do formularza 1040, jeśli ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji:

 • Otrzymałeś ponad $1,500 podlegających opodatkowaniu odsetek lub dochodów z dywidendy w ciągu roku podatkowego.
 • Otrzymałeś odsetki od kredytu hipotecznego finansowanego przez Sprzedającego, a kupujący wykorzystał nieruchomość jako miejsce zamieszkania.
 • Naliczyłeś odsetki od obligacji. Dzieje się tak, gdy kupujesz obligację między datami płatności odsetek i płacisz narosłe odsetki sprzedającemu.
 • Musisz zgłosić dochód z oryginalnego rabatu (OID), który jest mniejszy niż kwota pokazana na formularzu 1099-OID. OID to szczególny rodzaj zainteresowania, który najczęściej występuje, gdy ktoś kupuje obligację za mniej niż jej wartość nominalną. Różnica między wartością nominalną a ceną zakupu obligacji jest jej OID.
 • Musisz zmniejszyć dochód z odsetek od obligacji o kwotę premii za obligację podlegającą amortyzacji. Premia za obligację występuje, gdy kupujesz obligację za więcej niż jej wartość nominalna. Składka amortyzowalna to kwota, którą zapłaciłeś powyżej wartości nominalnej obligacji.
 • Żąda Pan wyłączenia odsetek od obligacji oszczędnościowych serii EE lub I USA wyemitowanych po 1989 roku. Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do formularza 8815, aby poznać zasady odliczania tych odsetek.
 • Otrzymałeś odsetki lub dywidendy jako kandydat. Dzieje się tak, gdy konto jest na twoje nazwisko, ale dochód faktycznie należy do kogoś innego.
 • Miałeś udział finansowy w rachunku finansowym w obcym kraju lub byłeś zaangażowany w zagraniczny fundusz powierniczy.

Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie ma zastosowania, możesz po prostu zgłosić swoje odsetki i dochód z dywidendy bezpośrednio w wierszach 2 i 3 formularza 1040.

Jak wypełnić formularz podatkowy harmonogram B

Biorąc tylko jedną stronę jednej strony, harmonogram B jest stosunkowo proste, jak formularze podatkowe iść. Instrukcje IRS dla harmonogramu B zapewniają instrukcje line-by-line do wypełnienia tego formularza.

Jednak te przyjazne dla użytkownika instrukcje powinny pomóc Ci zacząć.

Część I

Część I załącznika B to miejsce, w którym zgłaszasz dochód z odsetek. Po prostu wymień nazwę odbiorcy po lewej stronie linii 1, A kwotę otrzymanego dochodu z odsetek po prawej stronie. Jeśli twój 1099-INT zawiera zarówno odsetki podlegające opodatkowaniu, jak i odsetki zwolnione od podatku (linia 8 formularza 1099-INT), wpisz sumę w linii 1.

Istnieje 14 linii do listowania każdego odbiorcy. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz dołączyć oświadczenie do zwrotu z wyszczególnieniem dodatkowych odbiorców.

Suma kwot otrzymanych od wszystkich odbiorców on line 2.

W linii 3 Wprowadź kwotę odsetek zwolnionych od podatku, odejmij linię 3 od linii 2 i wpisz wynik w linii 4.

Następnie w wierszach 2a i 2b formularza 1040 należy wpisać kwotę odsetek zwolnionych od podatku i podlegających opodatkowaniu.

Część II

Część II załącznika B jest miejscem, w którym zgłaszasz dochód z dywidendy. Jak Część I, ty,w wierszu 1A formularza 1099-DIV po lewej stronie należy wpisać Nazwę odbiorcy, a po prawej-całkowitą kwotę dywidendy zwykłej (wiersz 1a formularza 1099-DIV). Wpisz sumę w linii 6 tego formularza i linii 3b formularza 1040.

W razie potrzeby możesz dołączyć dodatkowe oświadczenie z listą odbiorców-pamiętaj tylko o wpisaniu sumy w części II.

Jeśli masz jakiekolwiek dywidendy kwalifikowane (linia 1B formularza 1099-DIV), musisz wpisać sumę na linii 3a formularza 1040.

Część III

Musisz tylko wypełnić Część III, jeśli:

 • Miał ponad $1,500 podlegających opodatkowaniu odsetek lub zwykłych dywidend
 • Mieć udział w zagranicznym rachunku bankowym lub upoważnić go do podpisu
 • Były zaangażowane w zagraniczny trust

Część III składa się z trzech pytań ” tak ” lub „Nie”, które zasadniczo sprowadzają się do:

 1. Czy w ciągu roku kalendarzowego posiadałeś konto zagraniczne?
 2. Jeśli masz konto zagraniczne, czy musisz złożyć formularz FinCen 114? (Zob. formularz FinCEN 114 i jego instrukcje w www.fincen.gov aby ustalić, czy należy wypełnić formularz.)
 3. Czy w roku kalendarzowym był Pan związany z zagranicznym funduszem powierniczym?

Jeśli odpowiesz tak na pytania 2 lub 3, Urząd Skarbowy spodziewa się również otrzymania formularza FinCen 114 lub formularza 3520.

Ostatnie Słowo

Harmonogram B jest dość prostą formą, ale nie popełnij błędu: jest ważny-szczególnie dla podatników posiadających zagraniczne konta bankowe lub trusty.

Jeśli musisz złożyć Załącznik B, ale nie dołączaj go do zeznania podatkowego, urząd skarbowy może odrzucić twoje zeznanie podatkowe i być może będziesz musiał zapłacić kary i odsetki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą podatkowym za pośrednictwem firmy takiej jak H&R Block.

20 wielkich obszarów kariery na przyszłość (następne 10 lat)

Poprzedni wpis

Jak porównać oferty prywatnego kredytu studenckiego — 10 czynników do oceny

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły