Artykuły

Rodzaje strategii inwestycyjnych – co jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem?

0
Rodzaje strategii inwestycyjnych - co jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem?
Rodzaje strategii inwestycyjnych - co jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem?

Giełda to niesamowity system, który daje przeciętnemu człowiekowi możliwość budowania bogactwa w czasie, co prowadzi do wygodnej, wolnej finansowo emerytury. Jeśli jednak planujesz się zaangażować, ostatnią rzeczą, którą będziesz chciał zrobić, to robić ślepe inwestycje bez rym lub powodu za tym, co robisz.

Ostatecznie każda giełda jest wyjątkowa, reprezentując inną firmę o unikalnym modelu biznesowym i perspektywach wzrostu. Niektóre z tych firm odniosą sukces i zapewnią silne długoterminowe zyski, podczas gdy inne upadną, pozostawiając inwestorom nic więcej niż bezużyteczny papier.

Aby upewnić się, że Twoje inwestycje są w firmach, które najprawdopodobniej pomogą Ci osiągnąć Twoje cele finansowe, przestrzeganie strategii inwestycyjnej jest koniecznością.

Co To jest strategia inwestycyjna?

Strategia inwestycyjna to zasadniczo Mapa Drogowa, która określa sposób zarządzania portfelem inwestycyjnym. Każda strategia określa rodzaje inwestycji, które powinieneś dokonywać przy użyciu takich koncepcji, jak dywersyfikacja, aby zmniejszyć ryzyko związane z zmiennością. Strategie te składają się z kilku kluczowych elementów:

1. Strategia Alokacji

Twoja strategia alokacji określa, ile pieniędzy należy zainwestować w każdą klasę aktywów.

Niektóre strategie alokacji są bardzo łatwe do zrozumienia, wytyczając szeroką linię tylko między tym, ile pieniędzy należy zainwestować w akcje, a tym, ile należy zainwestować w bezpieczne przystanie. Niektóre strategie są znacznie bardziej szczegółowe, przedstawiając konkretne procenty Twojego portfela, które powinny być inwestowane w różne rodzaje akcji i inwestycje safe-haven.

2. Kryteria wyboru inwestycji

Silna strategia inwestycyjna powinna również zawierać szczegółowe kryteria wyboru inwestycji.

Na przykład, jeśli jesteś inwestorem wartościowym, Twoja strategia może zezwalać tylko na inwestycje w akcje o niskim stosunku ceny do zysku (P/E). Z drugiej strony, strategia inwestowania wzrostu może przewidywać, że powinieneś inwestować tylko w akcje, które odnotowały stały wzrost zysków i przychodów w ciągu ostatnich trzech kolejnych lat. Więcej na ten temat później.

3. Kryteria wyjścia z inwestycji

Wreszcie, solidna strategia inwestycyjna powinna nie tylko informować, kiedy kupić aktywa, ale także kiedy je sprzedać. Na przykład strategia inwestowania w dochody wskaże ci kierunek inwestowania w akcje o wysokich dochodach z dywidendy. Jeśli jednak rentowność dywidendy kiedykolwiek spadnie poniżej minimalnego dopuszczalnego zysku dla strategii, nadszedł czas, aby opuścić swoją pozycję.

Aktywne kontra pasywne Strategie inwestowania

Wszystkie strategie inwestycyjne będą podzielone na dwie kluczowe kategorie:

Pasywne Inwestowanie

Pasywne strategie inwestowania są najczęściej stosowane przez inwestorów indywidualnych i nie bez powodu. Jak sama nazwa wskazuje, strategie te są przeznaczone dla inwestorów, którzy chcą podjąć głównie praktyczne podejście, dokonując długoterminowych inwestycji, które wymagają niewielkiej lub żadnej pracy na co dzień.

Ideą pasywnego inwestowania jest inwestowanie w różne aktywa i utrzymywanie ich na dłuższą metę. Pasywni inwestorzy budują zdywersyfikowany portfel, który z czasem zarabia na nich niewiele więcej wysiłku niż okazjonalne równoważenie.

Strategie pasywne zazwyczaj określają rodzaje inwestycji, które należy wykonać, a także kiedy należy zarówno wejść, jak i wyjść z pozycji. Zajmują również bardzo mało pracy w zakresie konserwacji. Kiedy practicing pasywne inwestowanie, ciężka praca odbędzie się po skonfigurowaniu wszystkiego. Potem poświęcisz około godziny na okazjonalne Zrównoważenie.

Wiele sponsorowanych przez pracodawcę planów emerytalnych jest przykładami pasywnego inwestowania-część wynagrodzenia automatycznie trafia do określonego Funduszu lub zestawu środków za każdą wypłatę, z myślą, że możesz pozwolić, aby to narastało przez całą twoją karierę.

Pasywne inwestowanie pozwala uczestniczyć w rozwoju rynku bez poświęcania mu dużo czasu i energii. Celem pasywnego inwestowania jest umożliwienie budowania bogactwa na rynkach w dłuższej perspektywie, a nie wybieranie idealnych akcji w idealnym czasie, aby uzyskać szybki zysk.

Aktywne Inwestowanie

Aktywne inwestowanie to praktyczne podejście do zarabiania pieniędzy na giełdzie. Aktywni Inwestorzy, znani również jako traderzy, dokonują krótkoterminowych inwestycji, które są zwykle kierowane strategiami handlowymi opartymi na analizie technicznej.

Ten styl inwestowania wysokiego ryzyka obejmuje analizę danych historycznych w celu określenia najlepszego czasu rynkowego dla każdej transakcji.

Aktywne strategie inwestycyjne często przemawiają do nowych graczy, ponieważ po prawidłowym wdrożeniu dają możliwość uzyskiwania zysków znacznie powyżej średnich rynkowych.

Na przykład aktywny inwestor może użyć wskaźników technicznych, aby znaleźć akcje, które będą wyższe i kupić, mając nadzieję na zarobienie na szybkiej transakcji swing. Wybór odpowiedniej Transakcji we właściwym czasie może przynieść inwestorowi duże zyski w ciągu jednego dnia, ale ten rodzaj inwestowania wiąże się również z ekstremalnym ryzykiem.

Początkujący powinni generalnie unikać aktywnego inwestowania. Tak atrakcyjne, jak szybkie zyski są, aktywne inwestowanie jest niezwykle czasochłonne i wymaga głębokiego zrozumienia mechaniki rynku, aby odnieść sukces. Ale dla tych, którzy mają czas, dyscyplinę i know-how, aktywny handel może być bardzo satysfakcjonujący.

Wzrost a wartość a strategie inwestowania w dochody

Strategie inwestycyjne nie polegają tylko na biernym lub aktywnym podejściu do swoich działań na rynku. Większość strategii koncentruje się na inwestowaniu w jedną lub więcej z trzech typowych możliwości. Należą do nich:

Inwestycje Wzrostowe

Inwestorzy wzrostowi starają się pokonać RYNKOWE standardy, inwestując tylko w akcje o silnych cechach wzrostu. Osoby podążające za strategią inwestowania w rozwój poszukują firm, które rozwijają się w następujących obszarach:

  • Dochody. Akcje wzrostowe reprezentują firmy, które konsekwentnie zwiększają przychody z roku na rok. Firma, która doświadcza stałego wzrostu przychodów, prawdopodobnie zmierza we właściwym kierunku.
  • Rentowność. Przychód to nie to samo, co zysk. W końcu, jeśli koszty firmy rosną wraz z jej przychodami, rentowność może być trudna do zdobycia. Inwestorzy podążający za strategią wzrostu koncentrują się na firmach, które doświadczają silnego wzrostu zysków lub zysków netto, z których korzysta firma po rozliczeniu wydatków.
  • Cena Akcji. Ostatecznie inwestorzy mają niewielką kontrolę nad przyszłymi przychodami i rentownością. Zamiast tego wartość ich udziałów zależy od tego, ile mogą sprzedać swoje akcje na później. Wzrost inwestorzy lubią obserwować stały wzrost wartości akcji, w które inwestują przez długi okres czasu.

Jak w przypadku każdej strategii, strategia wzrostu wiąże się z kompromisem. Podczas gdy inwestorzy szukają stałego wzrostu w revenue, zarobki i cena akcji, nie wydają się być zaniepokojeni generowaniem dochodów z ich inwestycji. Zdecydowana większość akcji w kategorii wzrostu reinwestuje swoje zyski w celu utrzymania wzrostu, co oznacza, że nie zwracają one wartości inwestorom w formie dywidend i skupów akcji.

Biorąc to pod uwagę, inwestorzy o wzroście to inwestorzy o umiarkowanym lub wysokim ryzyku, posiadający długoterminowy horyzont czasowy i nie mający potrzeby uzyskiwania natychmiastowych dochodów z inwestycji – zazwyczaj inwestorzy Młodzi lub w średnim wieku. Głównym celem tych inwestorów jest długoterminowa aprecjacja cen.

Inwestowanie Wartości

Strategia inwestowania wartości jest prawdopodobnie najbardziej znaną strategią na Wall Street, w dużej mierze w wyniku sukcesu słynnego inwestora wartości Warrena Buffetta.

Strategia kładzie duży nacisk na zwrócenie uwagi na wycenę, jaką rynek daje inwestycjom przed ich zakupem. Inwestorzy, którzy przestrzegają strategii wartości, inwestują tylko w akcje, które są niedoszacowane w porównaniu do swoich rówieśników, znane również jako akcje wartościowe.

Inwestorzy wartości wykorzystują szeroki zakres wskaźników wyceny do określenia wewnętrznej wartości firmy — lub tego, co uważają za prawdziwą wartość lub uczciwą wartość rynkową-zanim dokonają inwestycji. W ten sposób inwestorzy ci próbują zmniejszyć ryzyko i znacznie poprawić potencjalną rentowność, kupując stosunkowo niedrogie firmy.

Kupowanie akcji, które w zasadzie handlują już ze zniżką, jest sposobem na inwestowanie o niskim ryzyku. Teoretycznie, nierównowaga na giełdzie mają tendencję do wypracowania się w końcu. W rezultacie akcje o niskich wycenach w porównaniu z innymi spółkami mają duże prawdopodobieństwo, że w końcu powrócą do swoich prawdziwych wartości. Inwestorzy wartości mają nadzieję jeździć zyski jako niedoszacowany akcji odbija się z powrotem do uczciwej ceny.

Podobnie jak w przypadku innych strategii, strategia wartości ma wadę do rozważenia. Często akcje, które handlują z rabatami, robią to z jakiegoś powodu. Być może branża firmy stoi w obliczu przeciwnych wiatrów, takich jak kontrola regulacyjna lub rosnące koszty. Firma może tracić sprzedaż w miarę zmian upodobań klientów, a może jej konkurenci stale tracą swój udział w rynku.

W przypadkach, gdy niedoszacowanie dzieje się z jakiegoś powodu, niedrogie akcje mogą nie być tak dobrą inwestycją, jak sugerują wskaźniki wyceny. Dlatego warto inwestorzy spędzają sporo czasu na badaniach, zanim zainwestują. Bez badań powyższa inwestycja może szybko stać się przegranym zakładem, kosztującym pieniądze inwestora.

Inwestorzy wartości są skłonni i zdolni do przeprowadzenia szczegółowych badań wymaganych do ustalenia, czy istnieje powód niedoszacowania lub anomalii zachodzącej przed zakupem każdej akcji. Inwestorzy ci mają żywe zainteresowanie pobiciem średnich rynkowych, poświęcając czas na graficzne obcinanie kuponów na rynku.

Inwestowanie Dochodów

Wreszcie, strategia inwestowania dochodów polega na wykorzystaniu portfela do generowania dochodów. Odbywa się to poprzez skupienie się na akcjach, które są znane z płacenia spójnych i znaczących dywidend.

Akcje wypłacające dywidendę zazwyczaj reprezentują duże, dobrze ugruntowane firmy, które mają wysoce przewidywalny model biznesowy. Wszakĺľe aby wypĺ 'aciÄ ‡ wymownä … dywidendä™, firmy te muszÄ … byÄ ‡ gotowe do zwrotu wartoĹ” ci inwestorom poprzez dosĹ ’ owne dzielenie siÄ ™ z nimi swoimi zarobkami, zamiast reinwestowaä ‡ te zarobki w wzrost.

Ponieważ ojeśli ich celem jest generowanie dochodów, inwestorzy dochodowi zwykle unikają niektórych branż, takich jak technologia, które wymagają stałych dużych inwestycji w innowacje. Zamiast tego koncentrują się na akcjach w sektorach takich jak energetyka, Media, Telekomunikacja, sklepy konsumenckie i nieruchomości.

Podobnie jak wszystkie inne rodzaje strategii, strategie dochodowe nie są tylko słońcem i tęczą. Jak wspomniano powyżej, inwestorzy unikają” seksownych ” i ekscytujących sektorów, takich jak technologia, na rzecz bardziej stabilnych branż. Chociaż akcje skoncentrowane na dochodach zapewniają inwestorom silny zwrot wartości, aprecjacja cen jest zazwyczaj powolna i stabilna. Chociaż ogranicza to ryzyko spadku kapitału, inwestorzy zainteresowani szybkim tempem wzrostu zostaną wyłączeni przez tę kategorię akcji.

W związku z tym inwestowanie w dochody najlepiej nadaje się dla inwestorów o krótszym horyzoncie czasowym, którzy na ogół zbliżają się lub już korzystają z emerytury. W końcu ci inwestorzy często zależą od dochodów, które generują dla nich ich inwestycje i nie mają wystarczająco dużo czasu, aby odzyskać, jeśli nastąpi znaczne obniżenie kapitału.

Inwestowanie W Fundusze Inwestycyjne

Bez względu na to, jaką strategię zastosujesz, wybór poszczególnych zapasów, które pasują do Twoich kryteriów, wymaga badań. Jeśli nie jesteś skłonny do tego badania lub nie ufasz swojej zdolności do odpowiedniej oceny możliwości, rozważ użycie funduszy inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne obejmują fundusze inwestycyjne, fundusze giełdowe (ETF) i fundusze indeksowe, które gromadzą pieniądze od dużej grupy inwestorów w celu dokonywania inwestycji w oparciu o prospekt emisyjny funduszu.

Istnieje wiele funduszy skupionych na każdej ze strategii wymienionych powyżej.

Na przykład inwestor wartościowy może wybrać fundusz S&P 500 value index, który posiada akcje notowane na indeksie rynkowym S&P 500, które wykazują cechy wartości.

Wiele z tych rodzajów funduszy jest zarządzanych pasywnie i ma niskie wskaźniki kosztów, co oznacza, że są tanimi alternatywami. Co więcej, fundusze te zazwyczaj prowadzą intensywną dywersyfikację, dodając warstwę ochrony do całego portfela.

Istnieją nawet substrategie oparte na idei inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Na przykład inwestowanie w Indeksy to strategia całkowicie oparta na kupowaniu i utrzymywaniu funduszy inwestycyjnych, które śledzą szerokie indeksy rynkowe. Zamiast skupiać się na inwestowaniu w konkretny rodzaj akcji, inwestorzy indeksowi po prostu posiadają niewielką część z nich wszystkich.

Ponadto różne leniwe portfele stały się popularnymi opcjami wśród pasywnych inwestorów. Są to zdywersyfikowane, wstępnie zbudowane portfele funduszy inwestycyjnych, które posiadają pożądaną kombinację aktywów, które można kupić i utrzymać na dłuższą metę.

Ostatnie Słowo

Inwestowanie bez strategii inwestycyjnej jest jak próba wyjazdu w podróż bez mapy. Oczywiście, możesz dostać się od wybrzeża do wybrzeża, ale prawdopodobnie zajmie to znacznie dłużej i przyniesie znacznie więcej bólu głowy bez planowania.

Chociaż istnieje kilka rodzajów gotowych strategii inwestycyjnych, zawsze powinieneś poświęcić trochę czasu, aby dostosować swoją strategię do swoich unikalnych potrzeb i tolerancji ryzyka. Co więcej, niezależnie od wybranej strategii, zawsze pamiętaj, aby przeprowadzić badania i dokładnie wiedzieć, w co się pakujesz, inwestując ciężko zarobione pieniądze.

Czy Opóźnienia W Wysyłce Wpłyną Na Twoje Świąteczne Zakupy?

Poprzedni wpis

Czym jest Bitcoin ETF

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły