Artykuły

Krajowa Administracja Unii Kredytowej (NCUA)

0
Krajowa Administracja Unii Kredytowej (NCUA)
Krajowa Administracja Unii Kredytowej (NCUA)

Mają dość nieprzyjaznych i żądnych opłat banków, wielu klientów przenosi swoje pieniądze do SKOK — ów-instytucji depozytowych non-profit, które mają wiele podobieństw do banków for-profit, ale są bardziej przyjazne dla klienta.

Według Światowej Rady Unii kredytowych w samych Stanach Zjednoczonych jest prawie 6500 SKOK-ów i ponad 100 milionów indywidualnych członków Unii Kredytowej.

Wszystkie unie kredytowe w USA muszą posiadać kartę rządową. Według National Credit Union Association ponad 3000 posiada karty federalne i około 2000 posiada karty stanowe od 2020 roku.

Rola Krajowej Administracji Unii Kredytowej

Wszystkie federalne unie kredytowe działają pod nadzorem National Credit Union Administration (NCUA), agencji federalnej, której zadaniem jest regulowanie ich działalności i Ochrona depozytów poszczególnych członków. Zakres kompetencji NCUA obejmuje również większość państwowych SKOK-ów.

NCUA ma stały personel około 1200 osób i roczny budżet w wysokości około 280 milionów dolarów. Dzięki tym zasobom realizuje kilka powiązanych ról i celów.

Dla konsumentów i właścicieli małych firm najważniejsze z nich to::

National Credit Union Share Insurance Fund (NCUSIF)

Prawdopodobnie najważniejszą rolą Krajowej Administracji Unii Kredytowej – i najbardziej prawdopodobną dla poszczególnych deponentów – jest prowadzenie programu ubezpieczenia depozytów o nazwie National Credit Union Share Insurance Fund (NCUSIF), który działa nieprzerwanie od 1970 roku.

Podobnie jak Federalna Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) i Państwowe systemy ubezpieczeń depozytów, takie jak Massachusetts’ s Depositors Insurance Fund (DIF), NCUSIF ubezpiecza depozyty członków Unii kredytowej przed stratą z powodu niepowodzenia instytucjonalnego lub niewypłacalności. NCUSIF ubezpiecza każde konto Unii Kredytowej (często określane jako „udział”) do $250,000.

Do szczególnych rodzajów akcji objętych ubezpieczeniem NCUSIF należą::

NCUSIF jest finansowany z depozytów unii kredytowych należących do NCUA i utrzymuje oddzielny fundusz ubezpieczeniowy dla każdego związku. Saldo każdego unijnego Funduszu musi być równe lub wyższe niż 1% całkowitego salda ubezpieczonych depozytów Unii.

Na przykład Unia Kredytowa z 10 milionami USD w ubezpieczonych depozytach klientów musi utrzymywać saldo w wysokości co najmniej 100 000 USD w swoim funduszu ubezpieczeniowym NCUSIF. NCUSIF inwestuje większość swojego funduszu w Amerykańskie Instrumenty skarbowe.

Zgodnie z Prawem Federalnym całkowite saldo NCUSIF-suma wszystkich depozytów członków NCUA — musi wynosić od 1,2% do 1,5% sumy wszystkich ubezpieczonych depozytów w członkowskich SKOK-ach.

Edukacja i pomoc

Oprócz ubezpieczenia depozytów, NCUA zapewnia wiele usług informacyjnych i informacyjnych oraz zasobów dla SKOK-ów i ich członków. Można je podzielić na kilka kategorii:

 • Sprawozdania finansowe i ujawnianie informacji. NCUA wydaje regularne sprawozdania z wyników finansowych i utrzymuje kompleksową cyfrową bazę danych sięgającą początku lat 90.
 • Środki dla SKOK-ów. NCUA zapewnia wskazówki i indywidualną pomoc w różnych kwestiach mających wpływ na codzienną działalność SKOK-ów, takich jak technologia informacyjna i komunikacja z klientami.
 • Pełnotekstowe Regulaminy i regulaminy. NCUA prowadzi obszerną publiczną bazę danych z zasadami i regulacjami regulującymi Federal credit unions, takie jak ustawa o tajemnicy bankowej, Federalna ustawa o Unii Kredytowej oraz różne przepisy dotyczące konwersji banku na Unię kredytową.
 • MyCreditUnion.Gov. MyCreditUnion.gov to portal konsumencki z obszernymi treściami informacyjnymi na temat SKOK-ów, przepisów o ochronie finansowej i różnych spraw z zakresu finansów osobistych. Portal posiada również przeszukiwalną bazę danych wszystkich federalnych SKOK-ów i oddzielny portal edukacyjny o nazwie Pocket Cents, który oferuje lekcje finansów online, artykuły i multimedia dostosowane do konkretnych grup wiekowych i środowisk (na przykład „nastolatki” i „członkowie obsługi”).

Zarządzanie i regiony NCUA

NCUA jest zarządzany przez trzyosobową Radę Dyrektorów z siedzibą w Alexandria, Virginia, niedaleko Waszyngtonu, D. C. członkowie Zarządu są bezpośrednio mianowani przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z prawem nie więcej niż dwóch członków zarządu może należeć do tej samej partii politycznej.

NCUA dzieli USA i ich terytoria na pięć regionów, każdy z własnym biurem administracyjnym i lokalną hierarchią kierowniczą działającą pod nadzorem trzyosobowego zarządu:

 • Region I. z siedzibą w Albany w stanie Nowy Jork i nadzorowaniem SKOK-ów zlokalizowanych w następujących stanach: Connecticut, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, Nowy Jork, Rhode Island, Vermont i Wisconsin.
 • Region II. z siedzibą w Alexandrii w Wirginii i obejmujący następujące stany i jurysdykcje: Waszyngton, D. C., Delaware, Maryland, New Jersey, Ohio, Pensylwania, Wirginia i Wirginia Zachodnia.
 • Region III. z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia i obejmujący następujące stany i terytoria: Alabama, Arkansas, Floryda, Georgia, Indiana, Kentucky, Luizjana, Missisipi, Karolina Północna, Portoryko, Karolina Południowa, Tennessee i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.
 • Region IV. z siedzibą w Austin w Teksasie i obejmujący następujące stany: Kolorado, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nowy Meksyk, Dakota Północna, Oklahoma, Dakota Południowa, Teksas i Wyoming.
 • Region V. z siedzibą w Tempe w Arizonie i obejmujący następujące stany i terytoria: Alaska, Arizona, Kalifornia, Guam, Hawaje, Idaho, Nevada, Oregon, Utah i stan Waszyngton.

Początki i historia Krajowej Administracji Unii Kredytowej

W Stanach Zjednoczonych skok-y istnieją w rozpoznawalnej formie od początku XX wieku. jednak, podobnie jak banki nastawione na zysk, skok-y były bardzo lekko regulowane aż do kolejnych wstrząsów finansowych Wielkiego Kryzysu.

Poprzednie Organizacje

Na początku lat trzydziestych XX wieku, podczas głębokiej depresji, prezydent Franklin D. Roosevelt podpisał ustawę tworzącą federalną kartę SKOK — ów-jednolity zestaw standardów rządzących nimi od Maine po Kalifornię.

Bureau of Federal Credit Unis-pierwsza krajowa, publiczna organizacja odpowiedzialna za nadzorowanie federalnych skok-powstała mniej więcej w tym czasie. Na początku i w połowie XX wieku większość federalnych kas kredytowych skupiała się na depozytariuszach wiejskich, z których wielu było rolnikami lub właścicielami małych firm działających w przemyśle rolniczym. W związku z tym biuro federalnych SKOK-ów działało pod egidą Farm Credit Administration.

Z czasem Biuro federalnych Uni kredytowych przeniosło się do Federal Insurance Deposit Corporation (FDIC), następnie do nieistniejącej już Federalnej Agencji Bezpieczeństwa, a na koniec do Departamentu Zdrowia, edukacji i Opieki Społecznej (obecnie Departament Zdrowia & Human Services).

Powstanie NCUA

Pod koniec lat 60.przemysł Unii kredytowych był zbyt duży, aby Biuro federalnych unii kredytowych mogło skutecznie zarządzać. Aby zapewnić, że federalnie wyczarterowane skok-y nadal będą trzymane w pewnej mierze odpowiedzialności i aby zapewnić odpowiednią ochronę depozytów dla członków Unii Kredytowej, Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił przepisy tworzące NCUSIF i NCUA.

Formalnie NCUA powstała w wyniku restrukturyzacji i rozbudowy biura federalnych SKOK-ów, w połączeniu ze zmianą nazwy, aby lepiej odzwierciedlić późniejszą misję organizacji.

W latach 70., pierwszej dekadzie istnienia NCUA, organizacja wprowadziła dodatkowe usługi i zabezpieczenia dla branży unii kredytowych.

Do 1980 r. NCUA wspierała wysiłki członkowskich Unii kredytowych w zakresie udzielania konsumenckich kredytów hipotecznych, które wcześniej nie były dostępne w wielu SKOK-ach. Przejęła również swoją obecną strukturę kierowniczą opartą na zarządzie i wdrożyła Central Liquidity Facility, pożyczkodawcę ostatniej instancji, którego zadaniem jest wspieranie SKOK-ów na skraju niewypłacalności.

Ostatnie Wydarzenia

W latach 80. złe warunki ekonomiczne i wysokie stopy procentowe zagrażały stabilności NCUSIF po raz pierwszy od czasu jej utworzenia w 1970 r., co powodowało obawy, że nie będzie w stanie wypełnić swoich obowiązków, jeśli wiele SKOK-ów szybko upadnie. W 1985 roku Kongres uchwalił ustawę rekapitalizacyjną zobowiązującą wszystkie kasy kredytowe członków NCUA do wpłaty 1% swoich ubezpieczonych depozytów.

Do tej pory ustawa z 1985 r. jest jedynym przypadkiem przymusowej rekapitalizacji NCUSIF. Jednak NCUA pobiera składki od członkowskich Unii kredytowych w kilku punktach w kolejnych dziesięcioleciach: w 1991 r., podczas głębokiego kryzysu oszczędnościowo-kredytowego; i co roku od 2009 do 2013 r., w okresie, w którym kilka SKOK-ów konsumenckich upadło z powodu kaca spowodowanego załamaniem rynku nieruchomości w USA i globalnym kryzysem finansowym.

Ponadto, w wyniku ostatniego kryzysu finansowego, NCUA wprowadziła szereg nowych systemów i procedur w celu obiektywnej oceny kondycji finansowej SKOK-ów i wykrycia potencjalnych problemów z płynnością, zanim zagroziły one wypłacalności związków członkowskich. Część roli nadzorczej NCUA obejmuje obecnie regularne prowadzenie tych działań.

National Credit Union Administration nie jest jedyną znaną organizacją publiczną, która zajmuje się SKOK-ami. Nie należy go mylić z następującymi organizacjami, chociaż może z nimi współpracować lub prowadzić nakładające się inicjatywy od czasu do czasu.

Credit Union National Association (CUNA)

CUNA jest stowarzyszeniem handlowym z siedzibą w Waszyngtonie, które współpracuje ze stanowymi i federalnymi SKOK-ami, w tym niektórymi członkami spoza NCUA. Wspierane przede wszystkim przez składki pobierane od członkowskich SKOK-ów, do podstawowych obowiązków CUNA należą:

 • Dostarczanie ubezpieczeń na życie i produktów pokrewnych pracownikom związków członkowskich (za pośrednictwem CUNA Mutual Group, powiązanego towarzystwa ubezpieczeniowego działającego w wielu krajach)
 • Oferowanie usług rozwoju zawodowego dla pracowników Unii Kredytowej
 • Angażowanie się w zbieranie funduszy i grantmaking na edukację finansową i programy pomocy w przypadku katastrof
 • Rzecznictwo polityczne i lobbing na rzecz regulacji korzystnych dla SKOK-ów i ich deponentów

National Association of Federal Czwiązki redit (NAFCU)

NAFCU z siedzibą w Arlington w Wirginii jest wspieranym przez dues think tankiem i organizacją lobbingową, która opowiada się za federalnymi SKOK-ami. Jest najbardziej znany z tworzenia oryginalnych raportów na temat różnych aspektów branży unii kredytowych i Finansów w ogóle, a także organizowania cyklicznych wydarzeń i utrzymywania relacji z prawodawcami federalnymi.

Podobnie jak NCUA, NAFCU utrzymuje również obszerną bazę danych regulacyjnych i finansowych dla Organizacji członkowskich i konsumentów.

American Share Insurance

American Share Insurance (ASI) jest prywatną firmą for-profit z siedzibą w Dublinie, Ohio, która zapewnia prywatne ubezpieczenie udziałów (depozytów) amerykańskim SKOK-om. Fundusze ubezpieczeniowe ASI obejmują niektóre państwowe skok-y, które nie uczestniczą w programie NCUA ’ s NCUSIF, zmniejszając ryzyko związane z depozytami w takich instytucjach.

ASI zapewnia również dodatkowe ubezpieczenie dla SKOK-ów, które chcą chronić depozyty przekraczające maksymalnie 250 000 USD na konto. Taka ochrona jest znana jako nadmierne ubezpieczenie akcji.

Ważne jest, aby pamiętać, że ASI nie jest powiązana z rządem federalnym w żaden szczególny sposób. Depozyty powyżej $250,000 ubezpieczone przez ASI nie są gwarantowane przez pełną wiarę i kredyt Stanów Zjednoczonych.

Ostatnie Słowo

Jeśli rozważasz przejście na Unię kredytową, prawdopodobnie masz pewność, że NCUA będzie tam, aby zagwarantować twoje depozyty, jeśli Twoja instytucja upadnie. I prawdopodobnie nie zaszkodzi to, że w porównaniu z wielkimi bankami o śladach od wybrzeża do wybrzeża, członkostwo NCUA jest w dużej mierze wspierające i przyjazne dla klienta.

Z drugiej strony uważaj na zbyt duży nacisk na ubezpieczenie depozytów-lub członkostwo w NCUA w ogóle-podczas zastanawiania się, czy zmienić swoją lojalność z tradycyjnego banku na Unię kredytową non-profit. Wiele SKOK-ów to małe, lokalne instytucje, którym brakuje środków i widoczności głównych banków.

Chociaż NCUA robi wiele dla instytucji członkowskich, nie może samodzielnie zrekompensować deficytów w zakresie obsługi klienta ani zapewnić każdemu Związkowi członkowskiemu obecności w bankowości internetowej równoważnej z obecnością Ally Bank. zanim podejmiesz decyzję, spójrz poza Etykietę NCUA i upewnij się, że wybrana instytucja jest rzeczywiście odpowiednia dla ciebie.

Jak podnieść swoją wiarygodność kredytową?

Poprzedni wpis

10 wskazówek dotyczących sprzedaży domu w zimę

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły