Artykuły

Jak złożyć skargę o sprawiedliwą dyskryminację mieszkaniową?

0
Jak złożyć skargę o sprawiedliwą dyskryminację mieszkaniową?
Jak złożyć skargę o sprawiedliwą dyskryminację mieszkaniową?

Dyskryminacja mieszkaniowa nie jest reliktem amerykańskiej przeszłości. Zdarza się to mniejszościom każdego dnia, nawet dobrze sytuowanym ludziom, takim jak Abena i Alex Horton Z Jacksonville na Florydzie.

Powiedzieli The New York Times pierwszy rzeczoznawca domu dla refinansowania kredytów hipotecznych 2020 wycenił dom o 30% niższy niż oczekiwano, narażając swój kredyt. Podejrzewając, że liczba lowball była ponieważ Abena Horton jest czarna, usunęli jej zdjęcia, wszystkich czarnych członków rodziny i książki czarnych autorów, takich jak Toni Morrison.

Chwyt zadziałał. Kolejny rzeczoznawca wycenił dom bliżej oczekiwań pary. Ale doświadczenie było upokarzające – i takie, w którym rodziny z mniejszymi zasobami z trudem by się poruszały. Na szczęście Fair Housing Act z 1968 zapewnia ekspansywną ochronę dla właścicieli domów i najemców borykających się z dyskryminacją w mieszkalnictwie i kredytowaniu nieruchomości.

Kto Egzekwuje Federalne Sprawiedliwe Prawo Mieszkaniowe?

Fair Housing Act (FHA) zakazuje dyskryminacji w sprzedaży i wynajmie mieszkań i kredytów hipotecznych opartych na:

 • Wyścig
 • Kolor
 • Religia
 • Pochodzenie narodowe
 • Status rodzinny
 • Seks
 • Niepełnosprawność

Wiele lokalnych i stanowych przepisów i regulacji chroni sprawiedliwe prawa mieszkaniowe, jak również. Od czasu uchwalenia FHA, orzeczenia federalnych i stanowych sądów wzmocniły i rozszerzyły ochronę i uprawnienia wykonawcze ustawy.

Rząd federalny przydzielił egzekwowanie FHA federalnemu Departamentowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD). Istnieją dwa inne organy egzekwowania prawa, jeden w HUD, a drugi Grupa organizacji zewnętrznych.

HUD ’ s Fair Housing Office

HUD egzekwuje FHA poprzez swoje biuro sprawiedliwego Mieszkalnictwa i równych szans. Bada skargi złożone w ramach FHA, określa, czy mają one znaczenie i egzekwuje ich rozstrzygnięcie.

Testery Mieszkań Targowych

Organizacje non-profit fair Housing enforcement odgrywają kluczową rolę w budowaniu świadomości społecznej na temat uczciwych naruszeń mieszkaniowych i egzekwowania Sprawiedliwych przepisów mieszkaniowych. Robią to poprzez testowanie różnych aspektów sprawiedliwego prawa mieszkaniowego.

Szczegółowy raport za 2014 r. z biura rozwoju polityki i badań HUD opisuje proces testowania. Opiera się na ludzkich testerów, którzy odkrywają dyskryminujące praktyki mieszkaniowe w branży nieruchomości, działając pod przykrywką potencjalnych najemców, nabywców domów i pożyczkobiorców. Szukają dyskryminacji w:

 • Proces wynajmu mieszkań nowym najemcom
 • Zarządzanie mieszkaniami na wynajem
 • Dostępność w mieszkaniach czynszowych, zwłaszcza wspólnotach wielorodzinnych
 • Jak właściciele domów i agentów nieruchomości sprzedają domy, od aukcji i pokazywania do przyjmowania ofert
 • Kredyt hipoteczny

Władze Państwowe I Lokalne

Gdy kupujący, najemcy i kredytobiorcy uważają, że doświadczyli dyskryminacji mieszkaniowej, mogą również złożyć skargi do państwowych i lokalnych władz mieszkaniowych. Kiedy to robią, stają się znani jako skarżący.

Złożenie skargi FHA ma sens dla skarżących w miejscach o silnych Sprawiedliwych przepisach mieszkaniowych. Na przykład niektóre państwa wyraźnie zakazują dyskryminacji mieszkaniowej ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Ta ochrona nie jest częścią federalnej ustawy o mieszkalnictwie.

Twoje doświadczenie w składaniu uczciwej skargi mieszkaniowej z władzami stanowymi lub lokalnymi jest mało prawdopodobne, aby znacznie różnić się od Twojego doświadczenia w składaniu z HUD. Ale powinieneś skonsultować się z witH te władze lub sprawiedliwe mieszkalnictwo lub organizacje non-profit pomocy prawnej w Twojej okolicy w celu uzyskania szczegółowych wskazówek na temat tego, czego się spodziewać.

Rodzaje uczciwych reklamacji mieszkaniowych

Skargi dzielą się na dwie szerokie kategorie. Niektóre mogą kwalifikować się do obu:

 • Skargi dotyczące dyskryminacji na podstawie ustawy o uczciwym mieszkalnictwie, w tym w mieszkalnictwie prywatnym i eksploatowanym
 • Skargi dotyczące dyskryminacji w programach mieszkaniowych i rozwoju społeczności, w tym finansowanych przez HUD

Skarga dotycząca domniemanej dyskryminacji mieszkaniowej może dotyczyć praktycznie każdej działalności związanej z mieszkalnictwem. Obejmuje to wynajem lub kupno domu, uzyskanie kredytu hipotecznego lub szukanie pomocy mieszkaniowej.

Domniemanym sprawcą (Celem skargi) może być jeden lub więcej z następujących:

 • Właściciel nieruchomości
 • Programista
 • Zarządca nieruchomości
 • Pośrednik lub pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Stowarzyszenie właścicieli domów
 • Kredyt hipoteczny
 • Ubezpieczyciel
 • Pracownicy cywilni i władze, w tym wybrani urzędnicy, których działania mogą mieć wpływ na możliwości mieszkaniowe

Kiedy należy złożyć rzetelną reklamację mieszkaniową?

Musisz należeć do jednej z klas chronionych określonych w FHA, aby złożyć uczciwą skargę mieszkaniową (rasa, kolor skóry, płeć, pochodzenie narodowe, religia, status rodzinny lub niepełnosprawność).

Ustawa nie określa jednoznacznie orientacji seksualnej ani tożsamości płciowej. Jednakże, z zastrzeżeniem interpretacji sądowej, może on zapewnić ograniczoną ochronę przed dyskryminacją osób LGBTQ, w tym osób transpłciowych i par tej samej płci oraz osób z HIV/AIDS. Zabezpieczenia te zazwyczaj podlegają odpowiednio cechom płci i niepełnosprawności.

Niestety, wiele państw nie zakazuje wyraźnie dyskryminacji mieszkaniowej ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W tych miejscach dostawcy mieszkań i kredytodawcy mogą nadal mieć prawo do dyskryminacji osób LGBTQ. Aby uzyskać informacje na temat prawa w Twojej jurysdykcji, zapoznaj się z listą Stanów HUD z jedną lub obiema zabezpieczeniami.

Jeśli ktoś cię dyskryminuje z któregokolwiek z powodów określonych w FHA, możesz złożyć skargę do biura targowego HUD.

Przestępstwa godne reklamacji obejmują, ale nie są ograniczone do:

  • Odmowa najmu, sprzedaży lub negocjowania najmu lub sprzedaży lokalu mieszkalnego
  • Odmowa potwierdzenia, że mieszkanie jest dostępne do sprzedaży lub wynajmu
  • Zniechęcanie do sprzedaży lub wynajmu mieszkań
  • Segregacja mieszkań według statusu chronionego (na przykład grupowanie lokatorów tej samej grupy etnicznej lub rasowej na tym samym piętrze budynku mieszkalnego)
  • Wymienienie zakazanych preferencji w ogłoszeniach mieszkaniowych
  • Korzystanie z różnych aplikacji, kryteriów kwalifikacji lub procedur kwalifikacyjnych dla członków jednej lub więcej klas chronionych, ale nie wszystkie lub Żadna
  • Nękanie wnioskodawców, najemców lub mieszkańców
  • Zatwierdzenie wniosku mieszkaniowego lub kredytowego w odpowiedzi wnioskodawcy na molestowanie
  • Odmawianie agentom nieruchomości lub brokerom dostępu lub członkostwa w lokalnych organizacjach agentów lub wielu usługach notowania
  • Odmowa kredytodawcy hipotecznego udzielenia informacji o możliwościach kredytowych lub udzielenia kredytów hipotecznych innym kwalifikowanym wnioskodawcom
  • Odmowa kredytodawcy hipotecznego udzielenia innej pomocy finansowej innym kwalifikowanym wnioskodawcom
  • Odmowa zakupu kredytu przez firmę obsługującą kredyt mieszkaniowy

<li > odwet wobec każdego, kto złoży skargę na podstawie ustawy o uczciwym mieszkalnictwie, pomaga skarżącemu lub pomaga w dochodzeniu skargi

Ustalenie, czy masz powód do złożenia skargi

Przed przejściem przez ból głowy złożenia formularza skargi, upewnij się, że masz uzasadniony powód do złożenia. Możesz podjąć te kroki, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.

 1. Potwierdź, że Twoja skarga podlega przedawnieniu. Po pierwsze, upewnij się, że zegar nie skończył się na Twoim roszczeniu. Masz rok od daty domniemanej dyskryminacji (lub najnowszego jej przykładu) na złożenie skargi.
 2. Ustal, czy Twoja skarga stanowi ważny zarzut. Następnie zapoznaj się z broszurą Targów mieszkaniowych HUD, aby ustalić, czy twój problem jest ważną skargą zgodnie z Ustawą o uczciwych mieszkalnictwie. Jeśli nie masz pewności, przejdź do kroku 3.
 3. Skontaktuj się z lokalną organizacją programu inicjatyw mieszkaniowych. Organizacje finansowane przez program Fair Housing Initiatives HUD odgrywają istotną rolę w pomocy ofiarom dyskryminacji mieszkaniowej. Użyj narzędzia wyszukiwania HUD, aby znaleźć jeden w Twojej okolicy. Personel pomoże Ci ocenić skargę i zdecydować, czy iść naprzód.

Ostatecznie zadaniem HUD jest ocena Twojego roszczenia i ustalenie, czy jest to zakazana dyskryminacja. Ale przygotowanie i złożenie roszczenia jest stresujące dla powoda. Jest to również czasochłonne dla powoda i śledczego.

Złożenie łatwo oddalonego roszczenia nie przynosi nikomu nic dobrego. Plus, nawet jeśli krzywda, której doznałeś nie kwalifikuje się jako zakazana dyskryminacja zgodnie z Ustawą Fair Housing Act, możesz mieć inne odwołanie.

Załóżmy na przykład, że właściciel nieruchomości nie naprawia zepsutego pieca pomimo powtarzających się skarg od najemców. Zgodnie z prawem, prawdopodobnie masz podstawy, aby złożyć skargę dotyczącą bezpiecznego mieszkania w urzędzie mieszkaniowym swojego miasta i złożyć skargę na linię skarg mieszkaniowych wielorodzinnych HUD pod numerem 800-MULTI-70 (800-685-8470).

Możesz również mieć nieformalne opcje rozwiązania problemu, takie jak odmowa zapłaty czynszu, dopóki właściciel lub zarządca nieruchomości nie rozwiąże problemu.

Jak złożyć skargę o sprawiedliwą dyskryminację mieszkaniową

Po dokonaniu oceny sytuacji i ustalenia masz powód do złożenia skargi dyskryminacji mieszkaniowej, należy przygotować i złożyć rzeczywistą skargę. Jeśli skontaktujesz się z organizacją pomocy finansowaną przez HUD, oni ci pomogą.

Możesz zatrudnić prawnika z doświadczeniem w uczciwych roszczeniach mieszkaniowych w dowolnym momencie procesu. Ale często jest to niepotrzebne, jeśli pracujesz z organizacją pomocy. Wielu z nich ma pełnoetatowych prawników lub dostęp do zewnętrznych zasobów pomocy prawnej.

Od początku do końca proces składa się z kilku kroków.

1. Gromadzenie Dokumentacji Towarzyszącej

Jeśli biuro uczciwych mieszkań HUD później zdecyduje się formalnie zbadać Twoją skargę, nie będzie oczekiwać, że dostarczysz wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia dochodzenia. Ale być przygotowanym do szczegółowego ujęcia okoliczności powodujących reklamację, w tym:

 • Gdzie doszło do zdarzenia lub zdarzeń, o których mowa
 • Kiedy zdarzenie lub zdarzenia, o których mowa, miały miejsce
 • Tożsamości innych osób obecnych podczas wydarzeń, niezależnie od tego, czy są one zawarte w zarzutach
 • Tożsamości innych osób, które mogą posiadać wiedzę lub informacje o danych wydarzeniach, w tym oosoby, które mogły doświadczyć podobnych szkód
 • Wszelkie fizyczne lub elektroniczne zapisy lub dokumenty związane ze skargą, takie jak wnioski o wynajem lub hipotekę, dokumenty pożyczki lub ujawnienia prawdy w mieszkaniach

Fair Housing Act zakazuje odwetu na powodach i tych, którzy im pomagają. Ale podczas gromadzenia dokumentacji nie należy narażać się na fizyczne niebezpieczeństwo ani zwiększać ryzyka utraty mieszkania.

Jeśli HUD zaakceptuje Twoją skargę, specjaliści przeszkoleni do zbierania i potwierdzania odpowiednich zapisów i informacji zbadają sprawę.

2. Złóż Skargę

Możesz teraz złożyć skargę za pośrednictwem regionalnego biura targowego. Ta część procesu obejmuje kilka możliwych kroków:

 • Rozmowa Kwalifikacyjna. Po otrzymaniu powiadomienia o Twojej skardze, fair housing office przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia, czy masz prawnie uzasadnioną skargę o dyskryminację.
 • Sporządzanie Skarg. Jeśli Urząd stwierdzi, że doszło do dyskryminacji, pracownik może sporządzić dla Ciebie skargę do rozpatrzenia i podpisania. Następnie informują one wszystkie strony skargi, w tym osoby oskarżone o dyskryminację, o złożeniu skargi.
 • Zewnętrzne Skierowanie. Jeśli śledczy stwierdzą, że doszło do naruszenia prawa stanowego lub lokalnego, HUD może skierować cię do stanowego lub lokalnego biura uczciwych mieszkań. Jeśli tak, będziesz pracować z pracownikami tego biura. Nie traktuj tego jako niepowodzenia. Może to pomóc w przypadku współpracy z mniejszą agencją, która rozumie rynek mieszkaniowy w Twojej okolicy.

Jeśli uważasz, że jesteś narażony na utratę mieszkania z powodu rzekomej dyskryminacji lub odwetu za skargę, wyjaśnij to jak najszybciej. HUD może być w stanie interweniować lub udzielać pomocy mieszkaniowej przed zakończeniem dochodzenia.

3. Udział w dochodzeniu

Jeśli Urząd Skarbowy ustali zasadność skargi i zaakceptuje zgłoszenie lub odsyła skargę, następnym krokiem jest dokładne zbadanie zarzutów.

Jeśli HUD pozostanie odpowiedzialny za dochodzenie, przydzieli jednego lub więcej śledczych i powiadomi strony wymienione w skardze. Następnie zajmie kilka lub wszystkie następujące kroki dochodzeniowe:

 • Przeprowadzanie wywiadów z Tobą i innymi domniemanymi ofiarami dyskryminacji
 • Przeprowadzanie wywiadów z innymi osobami posiadającymi wiedzę na temat zarzutów, w tym ze świadkami i stronami oskarżonymi o dyskryminację
 • Sprawdzanie nieruchomości wymienionych w zarzutach
 • Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji i dokumentacji

W ramach procesu dochodzeniowego strony wymienione w skardze mogą przedstawić swoje wersje wydarzeń i odpowiedzieć na konkretne zarzuty.

Po zakończeniu dochodzenia wszystkie strony skargi otrzymują pisemne sprawozdania przedstawiające ustalenia. Obejmuje to skarżącego lub skarżących oraz Stronę lub strony wymienione w skardze.

Chociaż procedury dochodzeniowe mogą się nieco różnić w stanie lub lokalnych Sprawiedliwych agencji mieszkaniowych, należy spodziewać się, że każdy, o którym mowa dochodzenie śledzić podobny wzór.

4. Współpraca z HUD w sprawie dobrowolnego rozwiązania skargi

W trakcie dochodzenia, Biuro Sprawiedliwych mieszkań działa jako pośrednik między tobą a celami skargi. Przed zakończeniem dochodzenia i rozpoczęciem kosztownego, czasochłonnego przesłuchania lub procesu sądowego prawdopodobnie podejmie próbę pośredniczenia w dobrowolnym rozwiązaniuess.

Proces ten jest całkowicie dobrowolny. Nie masz obowiązku zgodzić się na jakąkolwiek propozycję ugody. Można było jednak odczuć presję ze strony biura targowego, które ma ograniczone środki na działania sądowe, aby to zrobić.

To nie musi oznaczać, że biuro nieruchomości nie działa w Twoim najlepszym interesie. W rzeczywistości sukces nie jest gwarantowany w sądzie. Ale jeśli chcesz mieć adwokata myślącego tylko o tym, co jest dla ciebie najlepsze, najlepszym posunięciem jest zatrzymanie prawnika.

Jeśli proces dobrowolnej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakończy się sukcesem, zazwyczaj powstaje jeden z dwóch rodzajów umów (a czasami oba): dobrowolna umowa dotycząca zgodności lub porozumienie pojednawcze.

Oba rodzaje umów dotyczą trzech ważnych kwestii:

 1. Kroki, które strony oskarżone o dyskryminację muszą podjąć, aby wszystko naprawić
 2. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie przekazane skarżącemu, jeżeli takie istnieje
 3. Podstawowe zasady, których muszą przestrzegać oskarżone strony, aby zapobiec przyszłym szkodom

Umowy te nie mogą stać na przeszkodzie ciągłemu monitorowaniu i egzekwowaniu HUD. Jeśli strona oskarżona nadal dyskryminuje, ty lub inni skarżący możecie i powinniście zgłaszać nowe roszczenia.

Gdy wszystkie strony podpiszą umowę lub porozumienia, dochodzenie kończy się.

5. Jeśli dobrowolne rozwiązanie jest niemożliwe, otrzymaj postanowienie

Jeżeli nie dojdzie do dobrowolnego rozstrzygnięcia, dochodzenie będzie kontynuowane. Badania mają jeden z dwóch wyników:

 1. Oddalenie, formalnie znane jako ustalenie bez uzasadnionej przyczyny, jeśli HUD uzna zarzuty za niedozwolone
 2. Określenie uzasadnionej przyczyny i zarzutu dyskryminacji-zasadniczo stwierdzenie, że zarzuty prawdopodobnie stanowią dyskryminację zabronioną

Jeśli śledztwo doprowadzi do oddalenia, HUD uznaje sprawę za zakończoną. Skarżący mogą zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy, jeśli sobie tego życzą.

6. Sprawa przechodzi na rozprawę administracyjną lub sąd federalny

Jeśli Urząd Miasta ustali zasadność zarzutów, sprawa przechodzi w fazę orzekania.

Po otrzymaniu zawiadomienia wszystkie strony skargi mają 20 dni na poinformowanie HUD, czy wolałyby, aby sprawa była sądzona w sądzie federalnym. Każda ze Stron może określić tę preferencję i zmusić wszystkie strony do sądu. Jeśli nikt tego nie zrobi, HUD organizuje rozprawę przed sędzią prawa administracyjnego HUD.

Choć nadzorowane przez władzę wykonawczą, a nie sądy federalne, postępowanie administracyjne przypomina kontradyktoryjne postępowanie sądowe. Wszystkie strony mają możliwość przedstawienia argumentów, przesłuchania świadków i przedstawienia dowodów korzystnych dla ich roszczeń.

Postępowanie administracyjne jest jednak szybsze i mniej kosztowne niż tradycyjne postępowanie sądowe.

HUD przypisuje własnych adwokatów do reprezentowania Cię w tym postępowaniu bez żadnych kosztów, więc nie musisz się martwić o zatrzymanie adwokata na własną rękę. Możesz to jednak zrobić, jeśli wolisz.

Chociaż oszczędzają czas i pieniądze, przesłuchania administracyjne nie zawsze są najlepszym wyborem dla uczciwych wnioskodawców mieszkaniowych. W zależności od stanu faktycznego sprawy, możesz mieć więcej szczęścia w postępowaniu przed sądem cywilnym. Emocjonalne kłótnie częściej trafiają do ławników niż do sędziów.

Dodatkowo federalne procedury cywilne zapewniają większą swobodę odwołania się od niekorzystnych decyzji. Skonsultować się z adwokatem w celu podjęcia decyzji wtwoja sprawa jest dobra do sądu.

Jeśli którakolwiek ze stron wystąpi o proces przed sądem Federalnym, HUD kieruje sprawę do Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), agencji rządowej odpowiedzialnej za egzekwowanie prawa federalnego. Departament Sprawiedliwości składa pozew cywilny w Twoim imieniu w jurysdykcji, w której doszło do domniemanej dyskryminacji. Zasadniczo, Departament Sprawiedliwości służy jako twój adwokat w tej sprawie.

Ale nadal możesz chcieć zatrzymać adwokata na własny koszt, zwłaszcza jeśli spodziewasz się, że adwokaci będą przesłuchiwani przez pozwanego lub respondentów.

W obu przypadkach oczekuj, że proces potrwa wiele miesięcy, a może lat po uwzględnieniu odwołań. Jeśli sędzia sądu administracyjnego lub federalnego zdecyduje o sprawie na Twoją korzyść, ich orzeczenie może zapewnić niektóre lub wszystkie następujące rodzaje ulgi:

 • Rozsądne opłaty adwokackie, jeśli wynająłeś adwokata na własny koszt
 • Odszkodowanie (kary cywilne) za szkody poniesione w wyniku szkody, takie jak koszty przeniesienia z własnej kieszeni
 • Sprawiedliwe ulgi, takie jak zapewnienie mieszkania lub pożyczki, która została początkowo odrzucona
 • Ulga nakazowa, taka jak obietnica pozwanego, że nie będzie dyskryminował w przyszłości
 • Odszkodowanie karne (rekompensata finansowa przekraczająca kwotę niezbędną do naprawienia szkody)

Co zrobić, jeśli Twoja uczciwa Skarga Mieszkaniowa zostanie odrzucona

HUD nie zawsze stoi po stronie skarżących się na dyskryminację mieszkaniową. Wiele uczciwych dochodzeń mieszkaniowych skutkuje ustaleniem bez uzasadnionej przyczyny i nigdy nie przechodzi do fazy orzekania.

Jeśli dochodzenie w sprawie Twojej skargi zakończy się takim rozstrzygnięciem, nie jesteś na końcu drogi. Masz dwie podstawowe możliwości dalszego uciekania się. Jeden wymaga bardzo mało wysiłku. Drugi zajmuje znacznie więcej czasu i pieniędzy.

1. Pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie

Możesz złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie w biurze fair housing director ’ s office w dowolnym momencie po odrzuceniu skargi. Wyślij to żądanie listem poleconym na adres:

Dyrektor, Fheo Office of Enforcement
Departament Mieszkalnictwa i rozwoju miast USA
451 7th St., SW, Pokój 5226
Waszyngton, DC 20410-2000

Zawierać w swoim wniosku wszelkie nowe informacje, które wyszły na jaw od czasu dochodzenia skargi. Może to obejmować Oświadczenia domniemanego sprawcy, które mogłyby poprzeć Twoje roszczenie o dyskryminacyjnym zamiarze lub dowody późniejszych działań sprawcy, które mogłyby poprzeć zarzuty dotyczące wzorca dyskryminacji.

Ustawa o uczciwym mieszkalnictwie nie upoważnia do ponownego rozpatrzenia oddalonych roszczeń o dyskryminację mieszkaniową. HUD również nie stosuje się do formalnego, ustandaryzowanego procesu ponownego rozpatrzenia. Oznacza to, że nie ma gwarancji, że twoja prośba otrzyma szybką odpowiedź. I HUD może to całkowicie zignorować.

2. Złóż prywatny pozew

Jeśli twoja prośba o ponowne rozpatrzenie zostanie odrzucona lub zignorowana lub po prostu nie chcesz czekać na odpowiedź, możesz złożyć prywatny pozew przeciwko domniemanemu sprawcy.

Musisz złożyć ten pozew w ciągu dwóch lat od ostatniej daty domniemanej dyskryminacji lub zakończenia dochodzenia przez HUD w sprawie Twojej skargi, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło później.

Jednak dwie okoliczności uniemożliwiają w ogóle złożenie pozwu:

 • Twoja skarga jest obecnie w toku przed sędzią administracyjnym
 • Podpisałeś porozumienie pojednawcze HUD w celu rozwiązania yoskarga ur przed Urzędem budownictwa mieszkaniowego może dokonać oficjalnego ustalenia przyczyny

Jesteś odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z Twoim zgłoszeniem i możesz być odpowiedzialny za opłaty prawne pozwanego, jeśli wyrok pójdzie na ich korzyść.

Jeśli nie możesz sobie pozwolić, aby zapłacić adwokatowi, aby Cię reprezentował, odwiedź Centrum samopomocy Sądu Okręgowego, aby uzyskać informacje na temat uzyskania zastępstwa prawnego pro bono bez kosztów lub po obniżonych kosztach. Alternatywnie możesz zwrócić się do lokalnych organizacji pomocy prawnej lub pomocy mieszkaniowej i poprosić o ich reprezentowanie.

Ostatnie Słowo

Samo istnienie Fair Housing Act jest sprawdzeniem potencjalnie dyskryminującego zachowania osób i podmiotów z władzą nad dostępem do mieszkań Amerykanów, w tym właścicieli nieruchomości, agentów nieruchomości, kredytodawców i urzędników publicznych.

Jednak przy całej swojej wartości FHA ma ograniczenia. Jego zabezpieczenia nie obejmują działań, które nie są z natury dyskryminujące, takich jak brak naprawy zepsutego pieca. FHA nie chroni również przed eksmisją lub przejęciem nieruchomości z powodów zgodnych z prawem, takich jak niepłacenie czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego.

Ale najemcy i właściciele domów mają inne środki regresu, takie jak potrącanie czynszu, wprowadzanie programu pożyczkodawcy pożyczki workout, lub stukanie źródeł pomocy finansowej w nagłych wypadkach dla najemców.

Jazda starym autem, czy czas na zakup nowego?

Poprzedni wpis

Jak uzyskać pomoc przy rachunkach za weterynarza

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły