Artykuły

Jak obliczyć podatek od nieruchomości na nieruchomości

0
Jak obliczyć podatek od nieruchomości na nieruchomości
Jak obliczyć podatek od nieruchomości na nieruchomości

Dla amerykańskich właścicieli domów podatki od nieruchomości są niezmiennym faktem życia. Praktycznie każdy właściciel domu płaci podatek od nieruchomości — podatek od nieruchomości, w mowie potocznej-co najmniej jednej jurysdykcji:

 • Włączonych wsi, miast, gmin lub miast
 • Powiaty lub parafie
 • Okręgi szkolne lub użytkowe
 • Specjalnych okręgów podatkowych, których dochody przeznaczane są na konkretne inicjatywy lub na konkretne fundusze

Zauważ, że są to głównie lokalne lub regionalne jednostki rządowe, znane jako organy podatkowe.

Rządy państw mogą uchwalać ustawy, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na pobór podatku od nieruchomości. Ale na ogół nie oceniają podatków od nieruchomości dla własnych celów.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości na nieruchomości

Według Instytutu podatków i polityki gospodarczej lokalne organy podatkowe obliczają podatki od nieruchomości według następującego wzoru:

 • Wartość oszacowana: wartość rynkowa x współczynnik oceny
 • Wartość podlegająca opodatkowaniu: wartość oszacowana-zwolnienia
 • Podatek od nieruchomości przed kredytami: wartość podlegająca opodatkowaniu x całkowita stawka Młyńska
 • Suma należnego podatku od nieruchomości: podatek od nieruchomości przed kredytami – kredyty mieszkaniowe i wyłączniki

Należy pamiętać, że wartości zwolnień, kredytów zagrodowych i wyłączników mogą być zerowe. W takich przypadkach podatek od nieruchomości można obliczyć jeszcze prostszym wzorem: wartość oszacowana x całkowita stawka Młyńska.

Definicje Podatku Od Nieruchomości

Rozwalmy ten wzór jeszcze bardziej:

Wartość Rynkowa

Jest to najlepszy odgadnięcie organu podatkowego na temat uczciwej wartości rynkowej twojej nieruchomości. To znaczy, za co by to sprzedało, gdyby ktoś jutro złożył na to ofertę. Jest obliczany na podstawie publicznych i poufnych informacji o twojej nieruchomości.

Czynniki, które wpływają na wartość rynkową domu to:

 • Lokalizacja
 • Wartości dla porównywalnych nieruchomości sprzedanych niedawno w pobliżu („comps”)
 • Ostatnie dodatki lub ulepszenia
 • Stan ogólny, który jest funkcją wieku i historii konserwacji

Wartość rynkowa jest najbardziej subiektywnym czynnikiem w obliczeniach podatku od nieruchomości. W związku z tym odgrywa kluczową rolę w większości odwołań dotyczących podatku od nieruchomości.

Współczynnik Oceny

Współczynnik oceny może wynosić od 0 do 1. Potraktuj to jako zniżkę do godziwej wartości rynkowej. W wielu jurysdykcjach wskaźnik oceny jest wysoki, przekraczający 0,9. Ale w innych jest dość niski-0,2 do 0,4.

Niektóre państwa mają przepisy, które wyprzedzają dramatyczne zmiany lokalnych wskaźników oceny lub ustanawiają jednolite wskaźniki w różnych jurysdykcjach. Inne nakładają bardziej złożone przepisy, które skutecznie ograniczają wzrost wskaźnika oceny. Na przykład prawo stanu Nowy Jork ogranicza „wzrost rocznej opłaty … do mniejszego z 2 procent lub wskaźnika cen konsumpcyjnych (Consumer Price Index, CPI), z zastrzeżeniem pewnych ograniczonych wyjątków i korekt” poza pięcioma dzielnicami Nowego Jorku.

Wskaźniki oceny często różnią się również w zależności od rodzaju nieruchomości. Na przykład nieruchomości komercyjne lub rolne mogą mieć niższy wskaźnik oceny niż Nieruchomości mieszkalne.

Zwolnienia Z Podatku Od Nieruchomości

Zwolnienia z podatku od nieruchomości zmniejszają wartość podlegającą opodatkowaniu dla wybranych grup właścicieli domów. Wspólne wyłączenia obejmują:

 • Zagrody (rezydencje podstawowe)
 • Seniorzy, choć często wykluczają seniorów o wysokich dochodach
 • Niepełnosprawni właściciele domów
 • Członkowie służby czynnej i weterani
 • Gospodarstwa domowe poniżej określonych progów o niskich dochodach
 • Homes, które otrzymały energooszczędne ulepszenia domu oraz niektóre inne remonty i modernizacje

Millage

„Stawka Młyńska „to fantazyjny sposób na określenie” stawki podatkowej.”Całkowita stawka Młyńska danej nieruchomości jest sumą wszystkich obowiązujących stawek podatku od nieruchomości. Tak więc, w przypadku gdy nieruchomość leży w dwóch nakładających się jurysdykcjach podatkowych, takich jak okręgowe i szkolne okręgi podatkowe, może podlegać dwóm stawkom podatku od nieruchomości (lub więcej).

Ulgi W Podatku Od Nieruchomości

Ulgi w podatku od nieruchomości bezpośrednio zmniejszają zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. W niektórych jurysdykcjach świadczenia z gospodarstwa domowego są przyznawane za pomocą kredytów, a nie zwolnień. Inne ulgi w podatku od nieruchomości to:

 • Ulgi na podatki naliczane przez nakładające się okręgi, np. ulgi na opłaty szkolne od podatków powiatowych
 • Kredyty „pierwszego dolara” na ulepszenia pustostanów
 • Loteria lub kredyty na gry finansowane z wpływów z loterii państwowych lub lokalnych zakładów gier

Nie należy mylić kredytów stosowanych bezpośrednio do podatków od nieruchomości z kredytami na podatek od nieruchomości stosowanymi do państwowych podatków dochodowych.

Wyłączniki

Wyłączniki podatku od nieruchomości są specjalnymi kredytami dla właścicieli domów o niskich dochodach w jurysdykcjach o wysokim podatku.

Według Instytutu podatków i polityki gospodarczej wyłącznik obniża podatki od nieruchomości do z góry określonego maksymalnego procentu dochodu podatnika. Tak więc, jeśli wyłącznik w Twoim rodzinnym mieście ogranicza podatki od nieruchomości w wysokości 5% dochodu i zarabiasz 50 000 rocznie, możesz płacić nie więcej niż 2500 rocznie w podatkach od nieruchomości.

Kto Jest Całkowicie Zwolniony Z Podatku Od Nieruchomości?

Nawet po uwzględnieniu zwolnień i kredytów, większość właścicieli domów o średnich i wysokich dochodach jest zobowiązana do zapłaty przynajmniej części podatku od nieruchomości. Właściciele domów o bardzo niskich dochodach, którzy kwalifikują się do zwolnienia ze względu na status chroniony, mogą skutecznie nie płacić podatku od nieruchomości.

Instytucje całkowicie zwolnione z obowiązku podatku od nieruchomości w normalnych okolicznościach obejmują:

 • Organizacje religijne i domy kultu
 • Organizacje non-profit i NGO
 • Instytucje edukacyjne non-profit i sąsiednie organizacje

Organizacje te są zazwyczaj zwolnione z innych podatków stanowych i federalnych, jak również.

Jak otrzymujesz powiadomienia o podatkach od nieruchomości

Oceny podatku od nieruchomości stają się wiążące w ustalonym terminie każdego roku. W mowie prawnej, mówi się, że stają się „przywiązani” w tym dniu. Data zajęcia jest różna w zależności od jurysdykcji, ale często jest to pierwszy dzień roku kalendarzowego (1 stycznia) lub roku podatkowego (często 1 października).

Proponowane Podatki Od Nieruchomości

Większość jurysdykcji wysyła proponowane powiadomienia o podatku od nieruchomości późno w roku poprzedzającym datę wiążącą. Jeśli wiążącą datą jest 1 stycznia, prawdopodobnie otrzymasz proponowane powiadomienie podatkowe w październiku lub listopadzie.

Powiadomienie będzie dość szczegółowe, z liniami dla wszystkich czynników związanych z obliczaniem podatku od nieruchomości. Będzie ona obejmować wartość oszacowaną (w tym zmianę z poprzedniego roku), całkowitą stawkę młyna, zwolnienia, kredyty, informacje o zagrodzie i specjalne oceny.

W przypadku gdy wiele jurysdykcji ocenia podatki od nieruchomości, właściciele domów mogą otrzymać jedno skonsolidowane powiadomienie o ocenie lub wiele powiadomień z każdej jurysdykcji.

Termin odwołania

Proponowane powiadomienie o podatku od nieruchomości będzie zawierało termin odwołania. Termin może wynosić od 30 do 45 dni po otrzymaniu powiadomienia, ale może być dłuższy. Regardless, to najważniejsza data w kalendarzu podatku od nieruchomości, więc nie zapomnij o tym. Kiedy to minie, znacznie trudniej — jeśli nie niemożliwe-odwołać się od oceny podatku od nieruchomości lub odzyskać nadwyżki podatkowe z poprzednich lat.

Deklaracje Podatkowe

Po ustawieniu podatków od nieruchomości i upłynięciu terminu odwołania otrzymasz oświadczenie podatkowe określające, kiedy i ile musisz zapłacić. Większość jurysdykcji akceptuje płatności podatkowe dwa razy w roku, z których każda stanowi połowę całości. W przypadku, gdy podatki są zaległe lub wymagane są specjalne oceny, wielkość płatności może być nierówna.

Ostatnie Słowo

Lokalne organy podatkowe nie oceniają jednakowo podatków od nieruchomości. Gdzie mieszkasz ma wiele do powiedzenia o tym, ile podatku od nieruchomości można oczekiwać, aby zapłacić.

Północno-wschodnie Stany Zjednoczone są niesławne z powodu ogromnych obciążeń związanych z podatkiem od nieruchomości, podczas gdy większość południowych i zachodnich stanów jest znacznie bardziej przyjazna właścicielowi domu. Według Tax Foundation, New Jersey miał najwyższą efektywną stawkę podatku od nieruchomości (2,13%), następnie Illinois (1,97%) i New Hampshire (1,86%). Najniższy efektywny wskaźnik miał Hawaje (0,31%), a następnie Alabama (0,37%).

Ale te procenty mówią tylko część historii. W stanach, w których nieruchomość jest droga, takich jak Hawaje i Kalifornia (średnia efektywna stawka podatku od nieruchomości 0,70%, na Fundację podatkową), właściciel domu o średniej cenie może zapłacić więcej w podatkach od nieruchomości niż ich odpowiednik w stanie „wyższym podatkiem” o niższych wartościach nieruchomości. Jeszcze jeden powód, aby wiedzieć, jak obliczyć podatki od nieruchomości.

Plusy i minusy kart kredytowych sklepów detalicznych

Poprzedni wpis

Recenzja karty kredytowej Wells Fargo Active Cash

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły