Artykuły

Ważne terminy i terminy płatności podatku

0

Czy terminy podatkowe wydają ci się podkradać? 15 kwietnia to nie jedyny ważny dzień w kalendarzu podatkowym. Istnieje wiele ważnych terminów podatkowych w ciągu roku, które mogą lub nie mogą mieć na ciebie wpływu w zależności od czynników, takich jak to, czy jesteś właścicielem firmy, dokonujesz szacunkowych płatności podatkowych lub wpłacasz składki na konto emerytalne.

Ten przewodnik po terminach podatkowych powinien pomóc ci dotrzymać tych terminów w 2022 r.i uniknąć kar i odsetek. Weź swój kalendarz lub planner i zanotuj daty, które Cię dotyczą.

Q1 (Styczeń – Marzec): przygotowania do sezonu podatkowego

10 stycznia

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej w napiwkach w grudniu, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

18 stycznia

Podatnicy, którzy dokonują kwartalnych szacunkowych płatności podatkowych, powinni dokonać szacunków za IV kwartał 2021 r. Jest to również dobry czas dla każdego, kto nie miał wystarczająco dużo podatku potrąconego od swoich dochodów, aby dokonać szacunkowej płatności. Możesz użyć formularza 1040-ES, aby obliczyć i wysłać szacunkowe płatności lub użyć IRS Direct Pay, aby dokonać płatności online za pomocą konta czekowego.

Nie musisz dokonywać tej płatności, jeśli złożysz zeznanie podatkowe za 2021 r. i zapłacisz należny podatek do 31 stycznia 2022 r. W przypadku rolników, rybaków i kobiet termin ten zostaje przedłużony do 1 marca, aby uniknąć szacowanej kary podatkowej.

31 stycznia

Osoby, które nie dokonały ostatniej raty szacowanego podatku przez Jana 18 może złożyć zeznanie podatkowe za 2021 r.i zapłacić saldo należne do stycznia. 31, aby uniknąć kary za spóźnienie w spłacie raty za czwarty kwartał.

Dla pracodawców i dostawców jest to termin wysyłania W-2 do pracowników. Jest to również termin złożenia formularza 1099-MISC i formularza 1099-NEC z wypłatami odszkodowań innych niż pracownicze. Termin ten dotyczy zarówno kopii formularzy 1099 odbiorcy, jak i Urzędu Skarbowego, niezależnie od tego, czy plik jest elektroniczny, czy papierowy.

10 lutego

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej w napiwkach w styczniu, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

15 lutego

Jeśli ubiegasz się o zwolnienie z federalnego podatku dochodowego u źródła na formularzu W-4, masz czas do tego dnia, aby złożyć nowy formularz W-4 u swojego pracodawcy, aby kontynuować zwolnienie przez kolejny rok.

Jest to również termin składania deklaracji informacyjnych dla firm, które zgłaszają płatności na formularzu 1099-B, 1099-S lub płatności w polu 8 lub 10 formularza 1099-MISC.

1 marca

Jest to termin składania papierowych formularzy 1099 (innych niż 1099-NEC) w urzędzie skarbowym.

Jest to również termin składania wniosków dla rolników, rybaków i kobiet, które nie dokonały szacunkowej płatności podatku za IV kwartał 2021 r.w styczniu. 18 złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić należne saldo. Jeśli poczekasz do 18 kwietnia na złożenie i zapłatę, możesz zostać obciążony karą za niedopłatę szacowanego podatku.

10 marca

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej w napiwkach w lutym, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

15 marca

Jest to termin, w którym spółki i korporacje S mogą złożyć swoje deklaracje z roku kalendarzowego 2021 za pomocą formularza 1065 lub formularza 1120-S. jest to również termin dostarczenia każdemu wspólnikowi lub akcjonariuszowi kopii ich harmonogramu K-1. Możesz zażądać automatycznego przedłużenia o sześć miesięcy czasu na złożenie zwrotu za pomocą formularza 7004.

Jest to również termin złożenia formularza 2553, aby stworzyć korporację S wybory na rok kalendarzowy 2022. Jeśli wybory zostaną przeprowadzone po tej dacie, traktowanie s corporation nie rozpocznie się do roku kalendarzowego 2023.

31 marca

Jest to termin do elektronicznego składania deklaracji informacji, takich jak formularze 1097, 1098, 3921, 3922 i w-2G z IRS. Jest to również termin efile 1099 formularzy (innych niż 1099-NEC) z IRS.

Q2 (Kwiecień-Czerwiec): Dzień Podatkowy I Więcej

11 kwietnia

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej w napiwkach w marcu, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

Jeśli ukończyłeś 72 lata w 2021 roku, 1 kwietnia jest terminem, w którym możesz wziąć pierwszą wymaganą minimalną dystrybucję (RMD) w 2021 roku. W kolejnych latach RMD trzeba będzie podjąć do 31 grudnia. Jeśli opóźnisz przyjmowanie pierwszego RMD do 2022 r., będziesz musiał wziąć dwa RMD w tym roku.

Możesz obliczyć kwotę RMD za pomocą tabel IRS lub uzyskać pomoc od doradcy finansowego lub specjalisty podatkowego. 

18 kwietnia

18 kwietnia 2022 r. upływa termin złożenia formularza 2021 nr 1040 i zapłaty należnego podatku. Możesz złożyć zeznanie podatkowe za pomocą lokalnego tax prepera lub za pomocą oprogramowania tax prep, takiego jak H & R Block.

Jeśli potrzebujesz więcej czasu na przygotowanie kompletnego i dokładnego zwrotu, możesz poprosić o automatyczne przedłużenie o sześć miesięcy, korzystając z formularza 4868. Jednak nadal musisz zapłacić podatek, który szacujesz, że jesteś winien do 18 kwietnia, aby uniknąć kar i odsetek.

18 kwietnia to również termin dokonania szacowanej płatności podatku za pierwszy kwartał 2022 r. za pomocą formularza 1040-ES.

Składki na tradycyjne i Roth IRAs za rok podatkowy 2021 muszą być dokonane do 18 kwietnia 2022. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które składają składki do SEP IRA, muszą złożyć swoje składki przed złożeniem indywidualnego zeznania-tak więc albo 18 kwietnia, albo 1 października. 17 jeśli poprosiłeś o przedłużenie czasu na złożenie zeznania podatkowego.

18 kwietnia to również termin otwarcia i sfinansowania zdrowotnego konta oszczędnościowego (HSA) na 2021 rok. HSA muszą zostać ustalone w tym terminie składania wniosków podatkowych-bez przedłużeń-na rok podatkowy, w którym będą obowiązywać składki. Więc nawet jeśli przedłużyć zeznanie podatkowe, trzeba będzie otworzyć i sfinansować HSA do tego dnia.

W przypadku korporacji termin złożenia zeznania podatkowego w roku kalendarzowym 2021 za pomocą formularza 1120 i zapłaty należnego podatku to również 18 kwietnia 2022. Jeśli chcesz uzyskać automatyczne rozszerzenie, możesz o nie poprosić za pomocą formularza 7004. Upewnij się, że zapłacisz szacunkowy podatek należny za 2021 rok do 18 kwietnia, aby uniknąć kar i odsetek.

18 kwietnia 2022 r. to również termin, w którym korporacje mogą dokonać szacunkowej płatności podatku za pierwszy kwartał 2022 r. za pomocą formularza 1120-W.

Jeśli zapłaciłeś wynagrodzenie w gotówce w wysokości 2200 USD lub więcej pracownikowi gospodarstwa domowego — takiemu jak opiekunka do dziecka, niania, Gospodyni domowa lub ogrodnik — w 2021 r., 18 kwietnia jest terminem złożenia załącznika H i zgłoszenia wszelkich podatków od zatrudnienia w gospodarstwie domowym. Jeśli wypełnisz formularz 1040, dołączysz harmonogram H do zwrotu.

Jeśli nie jesteś zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego za 2021 rok — na przykład dlatego, że Twój dochód jest poniżej minimalnej kwoty wymaganej do złożenia — możesz sam złożyć harmonogram H.

10 maja

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej w napiwkach w kwietniu powinni zgłosić je pracodawcy za pomocą formularza 4070.

10 czerwca

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej w napiwkach w maju, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

15 czerwca

Obywateli USA lub cudzoziemców mieszkających i pracujących poza Stany Zjednoczone i Portoryko mają czas do tej daty na złożenie formularza 1040 i zapłacenie podatku, kar i należnych odsetek. Możesz poprosić o dodatkowe 4-Miesięczne przedłużenie czasu do złożenia za pomocą formularza 4868.

Jest to również termin na drugi kwartał 2022 szacowane podatki. Osoby fizyczne mogą obliczyć i zapłacić szacunkowe podatki za pomocą formularza 1040-ES. Korporacje mogą korzystać z formularza 1120-W.

Q3 (Lipiec – Wrzesień)): Partnership & S-Corp Extensions

11 lipca

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej napiwków w czerwcu, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

10 sierpnia

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej w napiwkach w lipcu, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

12 września

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej w napiwkach w sierpniu powinni zgłosić je pracodawcy za pomocą formularza 4070.

15 września

Jest to termin na dokonanie szacunkowych płatności podatkowych w trzecim kwartale 2022 roku. Osoby fizyczne mogą obliczyć i zapłacić szacunkowe podatki za pomocą formularza 1040-ES. Korporacje mogą korzystać z formularza 1120-W.

W przypadku spółek i korporacji S, które zażądały sześciomiesięcznego przedłużenia czasu na złożenie zwrotu w 2021 r., jest to termin złożenia tego zwrotu i dostarczenia każdemu partnerowi harmonogramu K-1.

Q4 (Październik) – Grudzień): Indywidualne Rozszerzenia I RMDs

11 października

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali 20 lub więcej napiwków we wrześniu, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

17 października

Jest to termin dla osób fizycznych i korporacji, które zażądały sześciomiesięcznego przedłużenia podatku, aby złożyć zeznania podatkowe 2021.

Jest to również termin składania wkładów SEP IRA, jeśli złożyłeś wniosek o przedłużenie czasu na złożenie zwrotu.

10 listopada

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej napiwków w październiku, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

12 grudnia

Pracownicy, którzy pracują dla napiwków i otrzymali $ 20 lub więcej w napiwkach w listopadzie, powinni zgłosić je swojemu pracodawcy za pomocą formularza 4070.

15 grudnia

Jest to termin, w którym korporacje mogą dokonać szacunkowej płatności podatku za czwarty kwartał 2022 r. za pomocą formularza 1120-W.

31 grudnia

To ostatni dzień, aby wziąć RMD na 2022, o ile nie jest to twój pierwszy RMD. Jeśli skończysz 72 lata w 2022 roku, masz trzymiesięczne przedłużenie do 1 kwietnia 2023 roku.

Należy jednak pamiętać, że jeśli poczekasz do końca roku, aby wziąć RMD, będziesz musiał wziąć dwa RMD w ciągu jednego roku w 2023. To może mieć wpływ na twój podatek dochodowy lub kwalifikowalność Medicare. Kara za brak terminowej dystrybucji wynosi 50% kwoty dystrybucji.

Jeśli zdecydujesz się na przekształcenie istniejącego IRA lub starego 401 (k) w Roth IRA, masz czas do grudnia. 31 dokonanie przeliczenia na rok podatkowy 2022.

Należy pamiętać, że terminy te dotyczą podatników w roku kalendarzowym. Rok podatkowy podatnicy mogą być zmuszeni do zmiany niektórych z tych dat, korzystając z wytycznych dostępnych w publikacji IRS 509.

Ostatnie Słowo

Wielu podatników co roku stara się dotrzymać wyżej wymienionych terminów. Jeśli Ubiegłoroczny sezon podatkowy czuł się jak ćwiczenia przeciwpożarowe, ta lista powinna pomóc ci lepiej w nadchodzącym roku.

Zaplanuj przypomnienia o obowiązujących terminach teraz i złóż paragony i inne rejestry podatkowe w zorganizowany sposób przez cały rok. Zajmie się terminami podatkowymi i składanie na czas łatwiejsze, gdy nieuchronnie nadejdzie sezon podatkowy.

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, zapoznaj się z naszym kompletnym przewodnikiem zgłoszenia podatkowego.

Jak Działają Karty Kredytowe?

Poprzedni wpis

Porady Dotyczące Zarządzania Kartami Kredytowymi

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły