Artykuły

Jak inwestować w akcje komunalne

0

Chociaż nie jest to najseksowniejsza Kategoria na świecie, Sektor użyteczności publicznej od dawna jest kamieniem węgielnym na giełdzie. Znane jako dom akcji dywidendowych, media są ulubionym miejscem wśród inwestorów dochodowych, a jednocześnie są wykorzystywane jako zabezpieczenie, aby zwiększyć stabilność portfeli budowanych z myślą o bardziej agresywnych zwrotach. 

Istnieją dobre powody, dla których inwestorzy zwracają uwagę na sektor użyteczności publicznej pod kątem stabilności i dochodów — w przeważającej części Sektor koncentruje się wokół usług, bez których konsumenci nie byliby skłonni żyć. Gaz ziemny jest niezbędny do utrzymania ciepła i bezpieczeństwa konsumentów podczas mroźnych zim. Niewielu Amerykanów byłoby skłonnych przejść bez bieżącej wody lub elektryczności dostarczanej do ich domu. 

Ostatecznie narzędzia są bezpieczną grą, ponieważ każdy ich potrzebuje. Ale jak przejść do inwestowania w tej kategorii? 

Jak inwestować w akcje komunalne

Pod każdym względem inwestowanie w zasoby użyteczności publicznej jest takie samo jak inwestowanie w inne zasoby. Zaczniesz od przeprowadzenia badań, aby określić najlepsze firmy użyteczności publicznej do inwestowania, a następnie przejdź do konta maklerskiego online i kup akcje, które najbardziej Cię interesują. 

Zanim zaczniesz nurkować, musisz wiedzieć, czego szukać w wysokiej jakości magazynie narzędziowym. Oto, czego większość inwestorów szuka, kupując narzędzia.  

Czego szukać w zasobach komunalnych

Nie chcesz po prostu wskoczyć na pierwszy zapas wody, gazu lub energii elektrycznej, na który się natkniesz. To dlatego, że te firmy są w różnych kształtach i rozmiarach, a niektóre są silniejsze finansowo i lepiej zarządzane niż inne. 

Chcesz, aby twój portfel inwestycyjny był pełen zwycięzców. Więc, jak wygląda zwycięski magazyn utilities?

Najlepsze akcje w tej kategorii oferują atrakcyjne dywidendy, mają silną historię stabilności na słabych rynkach, działają jako regulowane Media i mają historię wzrostu wśród różnych kluczowych wskaźników. 

Wysokie Dywidendy

Jednym z największych przyciągnięć inwestorów do mediów jest fakt, że wysokie dywidendy są oczekiwaniem wśród najlepszych akcji w tej kategorii. Według Dividend.com Sektor użyteczności publicznej wypłaca średnio 3,47% rocznej dywidendy. Należy pamiętać, że 3,47% rocznej dywidendy jest tylko średnia, jak również. Niektóre akcje w tej kategorii dokonują płatności znacznie powyżej średniej. 

Powód tego jest prosty. Dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej wzrost jest stosunkowo przewidywalny. Każdy potrzebuje elektryczności, wody, kanalizacji, odbioru śmieci i innych usług świadczonych przez firmy z tej kategorii. Nie ma wątpliwości, czy te firmy będą się rozwijać. Tak długo, jak populacja będzie rosnąć, popyt na usługi tych firm będzie rosnąć w dość przewidywalnym tempie. 

W rezultacie najlepsze przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie muszą wstrzymywać dużego odsetka swoich zarobków, aby przetrwać przestoje lub inwestować w innowacje technologiczne. Zamiast tego mogą oferować wysokie współczynniki wypłaty dywidendy, wypłacając większość swoich zarobków swoim inwestorom. 

Mając to na uwadze, zanim zanurzysz się w jakąkolwiek grę narzędziową, spójrz na jej rentowność dywidendy. Jeśli firma użyteczności publicznej płaci zysk poniżej 3%, są szanse, że znajdziesz lepszą opcję inwestowania w przy odrobinie badań. 

Stabilność

Zasoby mediów są również interesujące dla inwestorów ze względu na stabilność, którą zwykle zapewniają. Podczas gdy wszystkie firmy będą miały wzloty i upadki, gdy znaczące spadki się, spadki wśród mediów wydają się być minimalne w porównaniu do rynku jako całości. 

Powód tego jest prosty: większość ludzi odmawia życia bez narzędzi. 

Możesz zrezygnować z posiłku w ulubionej restauracji, JEŚLI wyjście na kolację oznacza, że nie będziesz w stanie zapłacić rachunku za prąd. A rachunek za kablówkę nie jest tak ważny jak rachunek za wodę. Jeśli chodzi o ustalanie priorytetów rachunków, media są tam z kredytem hipotecznym lub spłatą samochodu. 

W rezultacie, nawet gdy gospodarka jest w wysypisku i gadające głowy w mediach finansowych mówią, że niebo spada, to bardziej jak zwykły biznes dla firm w sektorze użyteczności publicznej. 

Jeśli zamierzasz spróbować swoich sił w tym sektorze, będziesz chciał szukać firm, które mają silną historię stabilności na tych słabych rynkach. Otwórz wykres giełdowy dla tych spółek i spójrz na ostatnie 10 lub 20 lat, porównując go z notowaniem S & P 500 lub innym ważnym punktem odniesienia. 

Przyjrzyj się, jak firma radziła sobie w czasach, gdy dramatyczne spadki uderzały w szerszy rynek. Na przykład sprawdź, jak utrzymał się w 2020 r., gdy COVID-19 rozpoczął lub na początku Wielkiej Recesji w 2008 r. Zauważysz, że nawet Media spadły, ale jeśli patrzysz na silną firmę użyteczności publicznej, zauważysz również, że spadek akcji był minimalny w porównaniu do całego rynku. 

Ogólnie rzecz biorąc, twoje zasoby mediów będą jednymi z najbezpieczniejszych zasobów w twoim portfelu. Poświęć czas na przejrzenie historii firmy, aby upewnić się, że jest to rzeczywiście bezpieczna gra, nawet podczas przestojów na całym rynku. 

Czy firma jest podmiotem regulowanym?

Istnieją dwa różne rodzaje przedsiębiorstw użyteczności publicznej, a rozróżnienie między nimi ma kluczowe znaczenie przy inwestowaniu w tym sektorze. Są to narzędzia regulowane i nieuregulowane. 

Jeśli jesteś nowy w inwestowaniu w tym sektorze, będziesz chciał trzymać się regulowanych firm użyteczności publicznej, dopóki nie poznasz niuansów tego, co sprawia, że te akcje się poruszają. Oto różnice między tymi dwoma:

Regulowane Narzędzia

Regulowane media to firmy, które posiadają infrastrukturę niezbędną do umożliwienia świadczenia usług. 

Na przykład regulowana firma elektryczna jest właścicielem linii energetycznych, przez które przepływa energia elektryczna, aby dostać się do domów, które obsługuje. Regulowana firma Wodociągowo-Kanalizacyjna jest właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które umożliwiają wejście czystej wody do domu i odprowadzenie ścieków. 

Przedsiębiorstwa te są najbardziej stabilnymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, ponieważ ze względu na ich własność infrastruktury potrzebnej do świadczenia usług, mają tendencję do posiadania monopoli na obszarach, które obsługują. 

Na przykład, jeśli mieszkasz w dowolnym większym centrum populacji na Florydzie, są szanse, że Twoje usługi elektryczne są świadczone przez Florida Power and Light, spółkę zależną NextEra Energy (NYSE: NEE), która ma monopol w większości dużych miast i przedmieść na Florydzie. 

Ten monopol oznacza, że NextEra Energy będzie nadal korzystać z usług świadczonych na wysoce zaludnionych obszarach na Florydzie w dającej się przewidzieć przyszłości,i nie będzie musiał martwić się o konkurencję na palcach. 

W rezultacie nowi inwestorzy w branży użyteczności publicznej są najlepiej obsługiwani, inwestując w regulowane zapasy mediów, a nie w ich nieregulowanych odpowiedników. 

Unregulated Utilities

Nieuregulowane narzędzia są bardziej ryzykowne, mniej stabilne niż thodpowiedniki regulowane przez eir. Firmy te nie posiadają infrastruktury używanej do obsługi swoich klientów. Zamiast tego dzierżawią prawa do korzystania z infrastruktury, płacąc hurtową stawkę za usługi świadczone za jej pośrednictwem. 

Na przykład, jeśli mieszkasz na wsi w Teksasie, możesz otrzymywać energię elektryczną od firmy, która nie jest właścicielem linii, przez które biegnie. Zamiast tego energia elektryczna jest wytwarzana i wysyłana do ciebie przez regulowaną firmę, która pobiera od Twojego dostawcy hurtową stawkę za każdy wat energii elektrycznej, z której korzystasz. 

Nieuregulowane przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nadal wiążą się z niższym ryzykiem niż firmy w wielu innych sektorach, ale jeśli chodzi o sektor użyteczności publicznej, są to podmioty wysokiego ryzyka. Nie mają monopolu, więc aby się rozwijać, muszą ciężko pracować, aby sprzedawać swoje usługi większej liczbie klientów. 

Oczywiście, istnieje wiele nieuregulowanych firm użyteczności publicznej, które robią bardzo dobrze dla siebie, ale dopóki nie zdobędziesz wiedzy na temat branży jako całości, lepiej ich unikać i skupić wysiłki inwestycyjne na bardziej stabilnych, regulowanych opcjach. 

Wzrost

Jako inwestor twoim ostatecznym celem jest zarabianie pieniędzy, a nie ich utrata. Nawet jeśli akcje wypłacają istotne dywidendy, spadki wartości samych akcji są niepokojące. Chcesz wzrostu! 

Należy pamiętać, że kilka lub żadne akcje utilities będzie produkować rodzaj wzrostu, który można zobaczyć wśród najlepszych graczy w sektorach o wysokim wzroście, takich jak technologia, ale to nie znaczy, że trzeba zadowolić się stagnacji aprecjacji cen lub, co gorsza, spadki cen akcji. Najlepsze zapasy mediów zapewnią stabilny, choć powolny wzrost. 

Istnieją trzy miary wzrostu, na które warto zwrócić szczególną uwagę przed inwestowaniem w zasoby mediów:

 1. Aprecjacja Cen. Będziesz chciał się upewnić, że cena akcji ma silną historię wzrostu. Spójrz na wykres giełdowy z ostatnich kilku lat. To czego szukasz to stały ruch w górę. Jak w przypadku innych akcji, można zauważyć szczyty i doliny, ale ogólnie rzecz biorąc, ruch powinien tendencję w kierunku w górę. Jeśli akcje są ogólnie trendem spadkowym, poszukaj innych opcji dla swoich dolarów inwestycyjnych. 
 2. Wzrost Przychodów. Przychody Topline są miarą kwoty pieniędzy, które firma wnosi przed odliczeniem wydatków. Najlepiej inwestować w Firmy o stałym wzroście przychodów. Aby określić, czy przychody rosną w firmie, w którą jesteś zainteresowany inwestycją, zapoznaj się z jej rocznymi sprawozdaniami finansowymi z ostatnich pięciu lat. Szukasz firmy, która konsekwentnie odnotowywała wzrost przychodów z roku na rok w tym okresie. 
 3. Wzrost Zarobków. Bez względu na to, ile przychodów przychodzi, jeśli nic z tego nie zamieni się w zysk, firma po prostu nie może trwać wiecznie. Przyjrzyj się więc raportom o zarobkach firmy na temat odnotowanego rocznego wzrostu zarobków w ciągu ostatnich pięciu lat. Jeśli zarobki stale rosną w górę, jesteś w dobrych rękach. W przeciwnym razie nadszedł czas, aby szukać innych możliwości. 

Dług 

Zadłużenie odgrywa ważną rolę w sektorze użyteczności publicznej. Większość firm w sektorze wykorzystuje dług na pokrycie bieżących wydatków, spłacając ten dług zgodnie z ustaleniami w dłuższej perspektywie dzięki przewidywalnym zyskom, które generują z działalności biznesowej. 

Podobnie jak w przypadku długu konsumenckiego, dług biznesowy może łatwo wymknąć się spod kontroli. 

Przed zainwestowaniem w spółkę, niezależnie odw branży, w której działa, będziesz chciał się upewnić, że firma nie tonie w długach. Jednym z najlepszych sposobów sprawdzenia jest przyjrzenie się jego wskaźnikowi zadłużenia do aktywów ogółem.

Należy pamiętać, że przemysł użyteczności publicznej jest kapitałochłonny, więc poziomy zadłużenia wydają się być stosunkowo wysokie w tej branży. Bardzo często w firmach z tego sektora wskaźnik zadłużenia do aktywów ogółem wynosi od 70% do 80%. Jeśli jednak wskaźnik ten wzrośnie powyżej 80%, inwestorzy mają powód do niepokoju. 

Przed podjęciem jakiejkolwiek inwestycji w tym sektorze upewnij się, że jego dług jest możliwy do opanowania. Trzymaj się z dala od akcji, w których dług stanowi ponad 80% wszystkich aktywów, ponieważ może to być znak rozpoznawczy firmy, która stara się pozostać nad wodą. Jeszcze lepiej jest znaleźć klejnot w sektorze użyteczności publicznej, którego zadłużenie stanowi mniej niż 70% aktywów. 

Długowieczność

Wreszcie, mądrze jest przyjrzeć się długowieczności firmy przed zainwestowaniem w nią. W końcu firma, która istnieje od 50 lat, jest o wiele bardziej prawdopodobne, że będzie w innej 50 niż firma, która istnieje tylko od trzech lat. 

Inwestorzy, zwłaszcza nowi inwestorzy w branży, powinni brać pod uwagę tylko firmy, które mają co najmniej dekadę lub dwie doświadczenia. Pomoże to zapewnić, że przedsiębiorstwa, w które inwestują, są stosunkowo stabilne. 

Ile należy inwestować w akcje komunalne?

Prawie każdy powinien mieć pewne narażenie na stabilność i dochody oferowane przez sektor użyteczności publicznej. 

Należy również pamiętać, że dywersyfikacja ma kluczowe znaczenie w przypadku każdego portfela inwestycyjnego, zarówno pod względem akcji, jak i klas aktywów. Pierwszym krokiem jest ustawienie alokacji aktywów między akcje i obligacje. 

Jeśli nie jesteś pewien, jak wybrać, ile przeznaczyć na akcje, a ile na obligacje, weź pod uwagę swój wiek. W miarę starzenia się Twoje portfolio powinno stać się bezpieczniejsze, ponieważ będziesz miał mniej czasu na wyzdrowienie po spadkach do czasu przejścia na emeryturę. 

Tak więc, jeśli masz 35 lat, możesz przeznaczyć 35% swojego portfela inwestycyjnego na obligacje, pozostawiając 65% na inwestycje w akcje. Jeśli masz 60 lat, możesz umieścić 60% swojego portfela w obligacjach, pozostawiając tylko 40% na akcje.

Następnie należy wziąć pod uwagę strategię inwestycyjną przy podejmowaniu decyzji o tym, ile akcji przeznacza się na inwestowanie w Przestrzeń użyteczności publicznej o niższym ryzyku. Należy pamiętać, że akcje te zapewnią powolny, stały wzrost, z dochodem jako kopaczem. 

Jeśli jesteś inwestorem dochodowym, nie ma nic złego w tym, że większość akcji Twojego portfela jest inwestowana w ten sektor. Jeśli jednak podejmujesz ryzyko i chcesz osiągnąć znaczący wzrost, twoja ekspozycja na sektor użyteczności publicznej powinna być minimalna — Twoje cele zostaną lepiej zrealizowane dzięki inwestycjom w takie obszary, jak technologia i biotechnologia. 

Pamiętaj, że powinieneś starać się zmniejszyć ryzyko swojego portfela w miarę starzenia się, więc zmniejszenie ekspozycji na akcje wzrostu i skupienie wysiłków na stabilnych zapasach dochodów w miarę starzenia się jest często pozytywnym posunięciem.  

Rozważ inwestowanie w fundusze ETF lub fundusze inwestycyjne

Jeśli nie jesteś zainteresowany wyborem własnych zasobów narzędziowych do inwestowania, nie ma nic złego w pozwalaniu profesjonalistom wykonywać pracę nóg, inwestując w fundusze giełdowe (ETF) lub fundusze inwestycyjne skupione wokół branży. Fundusze te gromadzą pieniądze od dużej grupy inwestorów i inwestują zgodnie ze strategią określoną w fProspekt und. 

W dzisiejszych czasach duża część całkowitej płynności giełdy jest inwestowana w fundusze inwestycyjne i nie bez powodu. Istnieje wiele opcji, pozwalających na wybór sektorów i strategii inwestycyjnych, które chcesz śledzić za pomocą swoich pieniędzy, bez konieczności podejmowania trudnych decyzji o tym, jakie akcje kupić i sprzedać, i kiedy. 

Do najważniejszych funduszy w tym sektorze należą:

 • Narzędzia wybierz Sektor Fundusz SPDR (XLU)
 • GlobalX Renewable Energy Producers ETF (RNRG)
 • Vanguard Utilities ETF (VPU)

Plusy i minusy inwestowania w akcje komunalne

Podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji, decydując się na inwestowanie w zapasy mediów będą miały plusy i minusy. Oto najważniejsze do rozważenia.

Usługi Magazynowe Pros

 • Zyski Z Dywidendy. Jeśli szukasz solidnej wypłaty dywidendy, to dobrze trafiłeś. Mądrze dobrane akcje w kategorii użyteczności są znane z tego, że płacą znacznie lepiej niż średni dochód z dywidendy. Dzieje się tak dlatego, że przewidywalne modele biznesowe tych firm pozwalają im zapewnić wyższe współczynniki wypłat. 
 • Stabilność. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są znane z mniejszej zmienności. Przepływy pieniężne są dość stałe, gdy konsumenci naprawdę potrzebują świadczonych usług, niezależnie od stanu gospodarki lub reszty rynku. W rezultacie akcje te są świetne dla inwestorów, którzy nie boją się ryzyka i są idealnymi opcjami do zabezpieczania zakładów w agresywnym portfelu. 
 • Niskie Ryzyko. Z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Afera Enron pokazała, że wszystko może się zdarzyć, niezależnie od sektora firmy lub postrzeganej siły. Ponieważ jednak media są niezbędnymi usługami, ryzyko związane z inwestowaniem w te akcje jest znacznie niższe niż w większości innych sektorów. 

Utilities Stock Cons

Chociaż istnieje wiele powodów, aby rozważyć inwestycję w narzędzia, istnieją również ciernie na każdej łodydze róży. Są to jedne z największych wad związanych z inwestowaniem w tym sektorze.

 • Mała Aprecjacja Cen Akcji. Zapasy mediów są znane ze stabilnych dochodów. Jednak na rynku ryzyko jest nagradzane aprecjacją cen. Ponieważ akcje te wiążą się z niskim ryzykiem, ich aprecjacja cen jest generalnie wolniejsza. Jeśli szukasz szybkich zysków, narzędzia nie powinny stanowić większości Twojego portfela. 
 • Ryzyka Regulacyjne. Najlepsze przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają Monopole na obszarach, które obsługują. Jednak istnieje coraz większy ruch, który ma to zmienić. W poszczególnych państwach podjęto szereg wysiłków na rzecz wprowadzenia regulacji, które dadzą konsumentom więcej możliwości. Do tej pory wysiłki te nie powiodły się, ale istnieje ryzyko, że pewnego dnia regulowane Media nie będą tak bezpieczne, jak dziś, ponieważ mogą stracić swoje Monopole. 
 • Klęski Żywiołowe. Chociaż burze gospodarcze nie powodują wiele bólu dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, klęski żywiołowe stanowią znaczne ryzyko. Po klęskach żywiołowych, takich jak huragany lub trzęsienia ziemi, Media mogą być wyłączone przez dłuższy czas. Nie tylko powoduje to brak przychodów w tych czasach, ale przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą inwestować ogromne kwoty pieniędzy w naprawę uszkodzonej infrastruktury. Tak więc dla inwestorów ryzyko klęski żywiołowej jest zawsze obecne. 

Ostatnie Słowo

Zapasy mediów doskonale pasują do większości portfeli. Nawet w agresywnych portfelach, dochód i miejscedynamika y to dobra zmiana tempa wykorzystywana do kompensowania potencjalnych spadków bardziej ryzykownych aktywów. 

Inwestując w tę kategorię, należy pamiętać, że nie wszystkie akcje są sobie równe. Każdy z nich będzie miał własną rentowność dywidendy, własną historię wzrostu (lub jego brak) i własny potencjał przyszłych zysków. 

Korzystanie z tego przewodnika i poświęcenie czasu na przeprowadzenie badań przed dokonaniem inwestycji pomoże Ci znaleźć najlepsze akcje w przestrzeni użytkowej i zrównoważyć je dobrze z innymi aktywami w portfelu. 

Jak kupić Fixer-Dom Górny

Poprzedni wpis

16 sposobów na zaoszczędzenie na kosztach posiadania psa

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły