Artykuły

Jak wybrać odpowiednią cenę wykonania i datę wygaśnięcia opcji

0

Kiedy wielu ludzi myśli o inwestowaniu, myślą o prostym akcie kupna i sprzedaży akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych. Ale inwestorzy, którzy są głęboko zaangażowani, wkrótce zaczynają zdawać sobie sprawę, że na giełdzie jest o wiele więcej niż tylko kupno i Sprzedaż Części spółek i długów. 

W rzeczywistości istnieje tętniący życiem zakątek rynku, na którym instrumenty pochodne, takie jak opcje, zajmują centralne miejsce. Opcje czerpią swoją wartość z bazowych akcji lub innych aktywów i działają jako kontrakty między kupującymi i sprzedającymi. 

Zanim jednak zaangażujesz się w handel opcjami, musisz najpierw dobrze zrozumieć dwie kluczowe części kontraktu opcyjnego: cenę wykonania i datę wygaśnięcia. 

Czym są cena wykonania i termin ważności?

Opcje są kontraktami pochodnymi, które dają nabywcy prawo do kupna lub sprzedaży określonej liczby akcji papieru wartościowego po ustalonej z góry cenie, po spełnieniu warunków umowy. Dwa z najważniejszych warunków umowy to cena wykonania (znana również jako cena wykonania) i data wygaśnięcia lub wygaśnięcie. Oto jak działają:

Rekomendacje doradcy giełdowego Motley Fool mają średni zwrot na poziomie 618%. Za 79 $(lub tylko 1,52 $tygodniowo) dołącz do ponad 1 miliona członków i nie przegap ich nadchodzących wyborów giełdowych. 30-dniowa Gwarancja Zwrotu pieniędzy. Zarejestruj Się Teraz

Co to jest cena wykonania?

Cena wykonania kontraktu opcyjnego to cena, po której nabywca opcji może z niej skorzystać. Oznacza to zakup akcji bazowych w opcjach call lub sprzedaż akcji bazowych w opcjach put. 

Po osiągnięciu ceny wykonania opcja jest uważana za opcję at-the-money lub opcję ATM. Dopóki cena wykonania nie zostanie osiągnięta, opcja jest określana jako out-of-the-money (OTM), a gdy cena wykonania zostanie przekroczona, opcja jest in-the-money (ITM). 

Jeśli cena instrumentu bazowego nie osiągnie ceny wykonania w określonym z góry czasie, opcja wygaśnie bezużytecznie i zasadniczo bezwartościowo. 

Co To jest data ważności?

Data ważności na umowie opcji jest podobna do daty ważności wydrukowanej na galonie mleka w lodówce. Jest to ostatnia data, w której opcja będzie miała dowolną wartość. Po upływie terminu ważności lub wygaśnięcia, posiadacz opcji nie ma możliwości skorzystania z opcji kupna lub sprzedaży akcji na podstawie umowy, a kontrakt staje się bezwartościowy. 

Jak wybrać odpowiednie opcje cena wykonania

Kupując lub sprzedając opcje, przekonasz się, że istnieje szeroki zakres różnych cen wykonania do wyboru. Każda opcja wiąże się z innym potencjalnym ryzykiem i nagrodami. 

W rezultacie ważne jest, aby wybrać odpowiednią cenę wykonania, która dobrze pasuje zarówno do tolerancji ryzyka, jak i celów inwestycyjnych. Przy ustalaniu ceny, z którą czujesz się komfortowo, rozważ następujące kwestie:

Jak Ustalana Jest Cena Opcji Na Akcje?

Cena rynkowa opcji jest ustalana przy użyciu dwóch kluczowych wskaźników, wewnętrznej wartości opcji i jej wartości czasowej. Oto jak to działa:

Wartość Wewnętrzna

Nieodłączną wartością opcji jest wartość, jaką miałaby ona, gdyby została wykonana dzisiaj. Oto kilka przykładów opcji call I put:

  • Opcja Połączenia. Opcja call na giełdzie ABC ma cenę wykonania 5,50 USD, a cena akcji wynosi obecnie 5,65 USD za akcję. Wewnętrzna wartość tej opcji wynosi $0.15, ponieważ thkwota stanowi dyskontową własność opcji, którą oferowałby w stosunku do aktualnej ceny akcji ABC. 
  • Opcja Put. Opcja put NA ABC ma cenę wykonania $5.50, a akcje są obecnie notowane na $5.35. Wewnętrzna wartość tej opcji wynosiłaby również 0,15 USD za akcję, co stanowiłoby dodatkową wartość, jaką otrzymałbyś sprzedając akcje po cenie wykonania opcji zamiast aktualnej ceny rynkowej.

Wartość Czasu

Stare powiedzenie „czas to pieniądz” rzadko jest bardziej prawdziwe niż na giełdzie, gdzie zaledwie sekundy mogą oznaczać różnicę między zyskami a stratami. Jeśli chodzi o opcje handlowe, czas jest rzeczywiście podana wartość pieniężną. 

Kontrakty na opcje są aktywne tylko przez ograniczony czas, a większość z nich wygasa w ciągu zaledwie kilku tygodni lub miesięcy. Im dłużej opcja musi osiągnąć i przekroczyć cenę wykonania, tym bardziej prawdopodobne jest, że w końcu osiągnie status in-the-money. 

Równanie określające wartość czasu kontraktu opcyjnego jest niezwykle złożone. Jednak na bardzo podstawowym poziomie opcja straci około jednej trzeciej swojej wartości w pierwszej połowie swojego życia. Po osiągnięciu punktu pośredniego wartość czasu zmniejsza się o około dwukrotnie, a pozostałe dwie trzecie wartości czasu opcji spada w drugiej połowie jej istnienia. 

Oznacza to, że wartość czasu opcji eroduje szybciej, im bliżej jej daty wygaśnięcia, aż w końcu, po wygaśnięciu, wartość czasu staje się 0.

Jak obliczyć cenę opcji na akcje

Jeśli chodzi o formułę obliczania ceny opcji, istnieje kilka do wyboru, z których wszystkie są dość złożone. Podczas gdy zarówno czas, jak i wartość wewnętrzna mają kluczowe znaczenie dla tych równań, zazwyczaj uwzględniają one również aktualną cenę rynkową aktywów bazowych, zmienność i czynniki makroekonomiczne. 

Najczęściej akceptowana formuła jest znana jako model Black-Scholesa, a najlepsze jest to, że nie musisz wiedzieć, jak go obliczyć. Istnieje kilka darmowych kalkulatorów dostępnych online, które wykonują całą pracę, na przykład ten w myStockOptions.com.

Dobrą wiadomością jest to, że jako trader opcji nie ma rzeczywistej potrzeby obliczania cen opcji na akcje, ponieważ ceny kontraktów są notowane na platformach transakcyjnych dla kupujących i sprzedających. 

Opcje Zakupu

Kupując opcje, twoim celem jest osiągnięcie ceny wykonania, generując w ten sposób rentowność w handlu. Jednak zawsze jest ryzyko vs. nagroda do przemyślenia. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie opcji call I put:

Kupowanie Opcji Kupna

Kupując opcje kupna, obstawiasz, że cena instrumentu bazowego wzrośnie, dając Ci możliwość zakupu akcji ze zniżką dla natychmiastowego zysku. Jak więc wybrać najlepszą cenę wykonania przy zakupie połączeń?

Jedną z pierwszych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy ustalaniu najlepszej ceny, jest aktualna cena za akcję i to, jak daleko aktualna cena jest od opcji strajku. Należy pamiętać, że im dalej cena jest od strajku, tym większe ryzyko będziesz musiał zaakceptować podczas dokonywania transakcji. 

Wybierając cenę wykonania, pamiętaj, że opcje, które są już ATM lub ITM mają znacznie większą szansę na zakończenie zysków niż te, które są daleko OTM. Jednak opcje OTM kosztują znacznie mniej niż opcje ATM i ITM.

Z thNA powiedział, stosunkowo konserwatywny inwestor, który jest OK z dokonywania małych zysków z każdej transakcji przy jednoczesnym podejmowaniu Niewielkiego ryzyka skorzystałby z zakupu opcji kupna z ceną wykonania na poziomie lub tuż poniżej aktualnej ceny akcji. 

Z drugiej strony, inwestor tolerancyjny na ryzyko, który szuka potencjału dużych zysków i nie ma nic przeciwko większej szansie na mniejsze straty, byłby lepiej obsługiwany przez zakup opcji kupna z ceną wykonania, która jest powyżej obecnej ceny rynkowej. Te rozmowy poza kasą są znacznie tańsze w zakupie, ponieważ istnieje realna szansa, że nigdy nie staną się in-the-money. Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze z tych opcji połączeń, mogą one tworzyć znaczne zyski z znacznie mniejszych inwestycji. 

Kupowanie Opcji Sprzedaży

Kupując opcje sprzedaży, obstawiasz, że wartość instrumentu bazowego spadnie, umożliwiając sprzedaż akcji po cenie przekraczającej ich wartość rynkową. Podczas gdy opcje call I put są dokładnie przeciwne do siebie, kwestie, które należy podjąć przy wyborze ceny wykonania są bardzo podobne. 

Kupno opcji sprzedaży z ceną wykonania równą lub nieco wyższą od bieżącej Ceny za akcję zapewnia stosunkowo niewielkie potencjalne zyski, ale także mniejsze ryzyko utraty wartości kontraktu. 

Z drugiej strony, gdy kupujesz put z ceną wykonania znacznie niższą od bieżącej Ceny składnika aktywów, ryzyko, że opcja może osiągnąć termin wygaśnięcia bez możliwości skorzystania z niej, jest znacznie wyższe. Jednak te opcje są znacznie tańsze w zakupie, a inwestorzy gotowi podjąć to ryzyko mogą czerpać duże korzyści, jeśli handel pójdzie dobrze. 

Opcje Sprzedaży

Dla niektórych inwestorów sprzedaż opcji (zwanych również opcjami pisania) lepiej pasuje do ich strategii handlowej niż ich kupowanie. Sprzedawcy mają nadzieję na przeciwne wyniki jako kupujący, ale sprzedający opcje mają podobne względy do myślenia przy wyborze ich ceny strajku. 

Sprzedaż Opcji Kupna

Sprzedając opcje kupna, masz nadzieję, że cena akcji nigdy nie przekroczy ceny wykonania, a opcja wygaśnie bezwartościowo dla kupującego, co oznacza, że zachowasz zarówno ich premię, jak i swoje akcje. 

Mając to na uwadze, najniższe ryzyko opcji kupna do sprzedaży to te z ceną wykonania, która jest OTM i dość daleka od niej. Oczywiście sprzedaż tych połączeń o niskim ryzyku zapewnia znacznie mniejsze składki.

Ponieważ cena wykonania opcji zbliża się do aktualnej ceny bazowego papieru wartościowego, ryzyko dla sprzedawcy opcji kupna wzrasta. Istnieją jednak korzyści z zaakceptowania tego dodatkowego ryzyka. W końcu opcje ATM i ITM mają znacznie wyższą premię, dzięki czemu można wygenerować większy zwrot, jeśli transakcja pójdzie po twojej myśli. 

Inwestorzy unikający ryzyka powinni sprzedawać tylko opcje kupna z cenami wykonania, które są znacznie powyżej bieżącej Ceny, podczas gdy ci, którzy chcą podjąć ryzyko przypisania opcji, mogą rozważyć sprzedaż opcji kupna z ceną wykonania po cenie aktualnej lub niższej od bieżącej ceny w zamian za większy natychmiastowy zwrot. 

Sprzedaż Opcji Sprzedaży

Sprzedaż opcji sprzedaży jest podobna do sprzedaży opcji kupna. Jednak sprzedawca opcji sprzedaży ma nadzieję, że cena bazowego papieru wartościowego pozostanie powyżej ceny wykonania. Inwestorzy unikający ryzyka lepiej sprzedają opcje sprzedaży z ceną wykonania znacznie poniżej bieżącej ceny aktywów, podczas gdy inwestorzy tolerancyjni na ryzyko mogą generować większe zyski, akceptując ryzyko związane ze sprzedażą opcji sprzedaży, które są już bankomatami lub ITM. 

Jak określić próg rentowności opcji

Stosunkowo łatwo jest określić próg rentowności opcji lub cenę, po której opcja może być wykonana bez generowania zysku lub straty. Po prostu dodaj cenę wykonania do kosztu Opcji premium, prowizji i wszelkich innych kosztów transakcji. 

Na przykład opcja kupna akcji ABC z ceną wykonania w wysokości 50 USD, handlująca z premią w wysokości 2 USD, która zawiera opłatę maklerską w wysokości 0,01 USD (większość domów maklerskich pobiera opłatę w wysokości 1,00 USD lub mniej za kontrakt, która obejmuje akcje 100), miałaby cenę zerową w wysokości 52,01 USD, wynikającą z dodania ceny wykonania, kosztu premii i opłaty za kontrakt Maklerski razem. 

Oznacza to, że gdy cena ABC wspina się powyżej $52.01, opcja call stanie się zyskiem dla kupującego. Jeśli pozostanie poniżej tej ceny, sprzedawca osiąga zysk. 

Opcje Put są nieco inne. Załóżmy, że handlujesz opcją sprzedaży z ceną wykonania w wysokości 50 USD, handlujesz z premią w wysokości 2 USD i płacisz opłatę maklerską w wysokości 1,00 USD za kontrakt na 100 akcji (0,01 USD za akcję). W takim przypadku od ceny wykonania odejmujesz opłatę za składkę i umowę maklerską. 

Tak więc, gdy akcje spadną do $47.99 na akcję – $50.00, minus $2.00, minus $ 0.01-będziesz na progu rentowności w opcji sprzedaży. Wszystko poniżej tego punktu będzie zyskiem dla kupującego, a wszystko powyżej zamieni się w zysk dla sprzedającego. 

Jak wybrać odpowiedni termin wygaśnięcia opcji

Data wygaśnięcia związana z kontraktem opcyjnym jest równie ważna do rozważenia, jak cena wykonania. Dla kupującego dłuższe daty ważności zmniejszają ryzyko, podczas gdy odwrotnie jest w przypadku sprzedającego. Oto, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze daty wygaśnięcia opcji:

Opcje Zakupu

Przy zakupie opcji wybór najniższego ryzyka polegałby na zakupie opcji z najdłuższą możliwą datą wygaśnięcia. W końcu, gdy przewidywania muszą się już ziścić, prawdopodobieństwo ich spełnienia wzrasta. 

Pomyśl o tym w ten sposób: gdybyś powiedział, że jutro będzie trzęsienie ziemi w Kalifornii, są szanse, że się mylisz. Jednak jeśli powiedziałby Pan, że trzęsienie ziemi wydarzy się w Kalifornii w następnej dekadzie, prawdopodobieństwo poprawności byłoby znacznie wyższe. 

Pamiętaj jednak, że istnieje premia czasowa związana z kosztem opcji. Czas jest cenny, a Opcje o dłuższych okresach istnienia są warte więcej pieniędzy. Tak więc, aby kupić opcje o niższym ryzyku, długoterminowe, będziesz musiał zapłacić wysoką premię, która zmniejszy twoją potencjalną rentowność. 

W związku z tym najlepiej jest wziąć pod uwagę zmienność i dynamikę przy wyborze wygaśnięcia. Jeśli na podstawie analizy akcji uważasz, że cena instrumentu bazowego przekroczy cenę wykonania w ciągu dwóch miesięcy, a jesteś inwestorem awersującym do ryzyka, rozważ trzymiesięczny termin wygaśnięcia, dając akcji dużo czasu na osiągnięcie ceny wykonania.

Z drugiej strony, jeśli jesteś inwestorem tolerancyjnym na ryzyko, który chce uzyskać większy zwrot w zamian za akceptację większego ryzyka, w powyższym przykładzie możesz wybrać opcję z dwumiesięcznym wygaśnięciem, odcinając dodatkową premię za dodatkowy miesiąc swobody i zwiększając potencjalną rentowność. 

Opcje Sprzedaży

Opcje sprzedaży to druga strona medalu. Jako sprzedawca masz nadzieję, że aktywa bazowe nie osiągną ceny wykonania przed wygaśnięciem. Jako wynik, im szybciej upłynie data wygaśnięcia, tym lepiej z perspektywy ryzyka. Z drugiej strony, krótkie terminy opłacają niskie składki, co oznacza, że potencjalna rentowność sprzedaży tych opcji zostanie znacznie zmniejszona. 

Jeśli jesteś inwestorem tolerancyjnym na ryzyko, możesz rozważyć sprzedaż opcji z dłuższymi wygaśnięciami, aby zwiększyć swój potencjał zarobkowy. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób znacznie zwiększasz ryzyko, że kupujący będzie mógł skorzystać z opcji i zyskać na twój koszt. 

Ostatnie Słowo

Najważniejsze jest to, że nie ma jednej uniwersalnej kalkulacji wyboru najlepszej ceny wykonania i wygaśnięcia opcji, ponieważ każdy ma inne cele i poziomy ryzyka, które jest gotów zaakceptować w procesie handlowym. 

Kluczem jest wiedza, w jaki sposób zmiany tych czynników wpływają na potencjalny wynik transakcji i w jaki sposób wprowadzenie tych zmian powoduje, że opcja pasuje lub nie pasuje do twojej strategii handlowej — lub nie. 

Jak zawsze, niezależnie od tego, czy kupujesz akcje, instrumenty pochodne, czy inny instrument finansowy, badania są podstawą każdej mądrej decyzji inwestycyjnej. Poświęć trochę czasu, aby zrozumieć aktywa bazowe, na których handlujesz opcjami, zanim zaczniesz nurkować.

Co to jest stopa zwrotu ważona w czasie (TWR)?

Poprzedni wpis

Jak poprosić o podwyżkę – i ją uzyskać: przewodnik krok po kroku

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły