Artykuły

Fundusze hedgingowe a fundusze inwestycyjne

0

Fundusze hedgingowe stały się popularnym tematem rozmów w 2021, gdy akcje mem wzrosły, a inwestorzy detaliczni wymusili ogromne krótkie wyciski, aby wypchnąć te duże fundusze ze swoich pozycji. W rezultacie kilku dużych graczy giełdowych straciło miliony dolarów, podczas gdy wielu inwestorów detalicznych zarobiło. 

Historycznie fundusze hedgingowe były interesującą inwestycją dla tych, którzy kwalifikują się do uczestnictwa w nich, często wyprzedzając popularne standardy o szeroką marżę. Na pierwszy rzut oka nie różnią się zbytnio od swoich dalekich kuzynów, funduszy inwestycyjnych. Ale jakie dokładnie są różnice? A kto powinien rozważyć inwestowanie w jeden, drugi, lub mieszankę dwóch?

Fundusze hedgingowe a fundusze inwestycyjne – różnice między nimi

Na pierwszy rzut oka fundusze hedgingowe i fundusze inwestycyjne wydają się podobnymi instrumentami inwestycyjnymi. Obie łączą pieniądze od dużej grupy inwestorów, wykorzystując kapitał do dokonywania inwestycji na dużą skalę i generowania zysków dla swoich akcjonariuszy. Oba zapewniają stosunkowo zróżnicowane portfele i w dużej mierze odbierają pracę inwestorom. 

Na tym jednak kończą się podobieństwa tych dwóch rodzajów inwestycji. 

Rekomendacje doradcy giełdowego Motley Fool mają średni zwrot na poziomie 618%. Za 79 $(lub tylko 1,52 $tygodniowo) dołącz do ponad 1 miliona członków i nie przegap ich nadchodzących wyborów giełdowych. 30-dniowa Gwarancja Zwrotu pieniędzy. Zarejestruj Się Teraz

Gdy zagłębisz się w te dwa rodzaje funduszy, przekonasz się, że porównywanie ich jest jak porównywanie jabłek z pomarańczami.  

Fundusze Hedgingowe Fundusze Inwestycyjne
Zwroty Uważa się, że generują wyższe zyski niż powszechnie akceptowane benchmarki.  Dopuszczalne zyski, które uważa się za niższe niż w przypadku funduszy hedgingowych. 
Ryzyko Wyższe ryzyko ze względu na stosowanie instrumentów pochodnych i niekonwencjonalnych strategii. Niższe ryzyko dzięki regulacji, dywersyfikacji i niezawodnemu zarządzaniu.
Dostępność Dostępne tylko dla akredytowanych inwestorów.  Powszechnie dostępne dla inwestorów instytucjonalnych, inwestorów indywidualnych i akredytowanych inwestorów. 
Opłaty Za Zarządzanie Wyższe opłaty za zarządzanie.  Niższe opłaty za zarządzanie. 
Płynność Niższa płynność. Wyższa płynność. 
Styl Zarządzania Aktywnie zarządzane.  Aktywnie lub pasywnie zarządzane w zależności od funduszu. 

Strategia Inwestycyjna

Za każdym razem, gdy inwestujesz w fundusz zarządzany przez stronę trzecią, będziesz chciał zagłębić się w rodzaje strategii inwestycyjnych, które stosuje. Jeśli chodzi o porównanie funduszy hedgingowych i funduszy inwestycyjnych, przekonasz się, że te dwa spojrzenia na inwestowanie w bardzo różne sposoby. Oto podział strategii inwestycyjnych, z których każdy korzysta. 

Strategia Inwestycyjna Funduszy Hedgingowych

Fundusze hedgingowe inwestują w szeroką gamę aktywów, od gruntów i nieruchomości po akcje, instrumenty pochodne, waluty i inne. 

Fundusze te są również znane z tego, że biorą udział w agresywnych, ryzykownych inwestycjach i praktykach handlowych, takich jak używanie instrumentów pochodnych i handel z depozytem zabezpieczającym w celu osiągnięcia większych zysków. Na przykład, gdy rynek jest w dół lub firma publikuje negatywne wiadomości, fundusze te mogą wziąć udział w krótkiej sprzedaży z zyskiem, gdy ceny akcji spadają.

W przypadku funduszy hedgingowych ostatecznym celem jest osiągnięcie jak największego zysku, a przyjęcie w tym celu znacznego ryzyka nigdy nie jest wykluczone. 

Mutstrategia inwestycyjna funduszy ual

Fundusze inwestycyjne są prostsze i wykorzystują bezpieczniejsze strategie inwestycyjne. Strategie stosowane przez zarządzających funduszami wzajemnymi są ogólnie akceptowane jako niskie ryzyko i zatrudniają dużą dywersyfikację. Niektóre z najczęstszych strategii stosowanych przez fundusze inwestycyjne obejmują:

  • Indeksowanie: próba odtworzenia zysków powszechnie akceptowanego indeksu giełdowego lub indeksu sektorowego. 
  • Inwestowanie w wartość: inwestowanie w akcje, które handlują z niższymi wycenami niż ich rówieśnicy w nadziei na skorzystanie z silnego ożywienia. 
  • Inwestowanie w wzrost: inwestowanie w akcje, które mają silną historię wzrostu przychodów, zysków i cen akcji. 
  • Inwestowanie w dochody: inwestowanie w akcje, które generują dochód dzięki wysokim stopom dywidendy. 

Styl Zarządzania

Styl zarządzania Funduszem jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, inwestowanie stylów, które wymagają więcej pracy, aby zarządzać, zazwyczaj wiąże się z wyższymi kosztami. Co więcej, aktywne zarządzanie często wiąże się ze zwiększonym ryzykiem błędu ludzkiego, które należy wziąć pod uwagę. 

Styl Zarządzania Funduszami Hedgingowymi

Fundusze hedgingowe są aktywnie zarządzane, co oznacza, że zarządzający funduszami hedgingowymi, zespoły traderów i analityków nieustannie poszukują nowych możliwości na rynku akcji i poza nim. 

Zespoły te są znane z niekonwencjonalnego i często ryzykownego podejścia do inwestowania i zarządzania funduszami, często obejmującego wykorzystanie inwestycji pochodnych i alternatywnych inwestycji w aktywa pozorynkowe, takie jak dzieła sztuki, Wino i prawie wszystko, co ma potencjał wzrostu wartości. 

Styl Zarządzania Funduszami Inwestycyjnymi

Fundusze wspólnego inwestowania mogą być zarządzane aktywnie lub pasywnie. Oto jak działają dwie opcje:

  1. Aktywnie Zarządzane Fundusze. Aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne są zarządzane przez profesjonalnego menedżera funduszy, grupę traderów i analityków. Zespół ten odgrywa aktywną rolę, stale badając i handlując papierami wartościowymi, próbując pokonać RYNKOWE standardy dla swoich inwestorów za pomocą strategii przedstawionych w ich prospekcie emisyjnym. 
  2. Pasywnie Zarządzane Fundusze. Pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, powszechnie określane jako fundusze indeksowe lub fundusze inwestycyjne indeksowe, mają na celu śledzenie wyników bazowego wskaźnika referencyjnego. Robią to poprzez naśladowanie struktury benchmarku, na przykład poprzez posiadanie akcji wszystkich spółek notowanych na indeksie. Ponieważ takie podejście nie wymaga profesjonalnego menedżera funduszy, aby znaleźć i zbadać nowe możliwości inwestycyjne lub zarządzać codziennymi transakcjami, fundusze te mają zazwyczaj niższe wskaźniki kosztów. 

Kwalifikujący Się Inwestorzy

Jest to kolejny obszar, w którym te dwa rodzaje funduszy inwestycyjnych różnią się bardzo. Ostatecznie fundusze inwestycyjne są znacznie bardziej dostępne niż fundusze hedgingowe. Oto dlaczego:

Kwalifikujący się inwestorzy funduszy hedgingowych

Fundusze hedgingowe są uważane za prywatne fundusze inwestycyjne, co oznacza, że w USA podlegają regulacji d ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Niniejsze rozporządzenie stanowi, że inwestycje prywatne mogą pozyskiwać środki wyłącznie od akredytowanych inwestorów. 

W rezultacie, aby zainwestować w fundusz hedgingowy, musisz spełnić jeden z następujących wymogów inwestycyjnych:

  • Osoby O Wysokiej Wartości Netto. Masz minimalną wartość netto $ 1 milion lub więcej .
  • Osoby O Wysokich Dochodach. Zarobiłeś co najmniej $200,000 rocznie w ciągu ostatnich dwóch lat i oczekujesz tego samego w bieżącym roku. 

Uprawnieni inwestorzy do wzajemnego Fundusze

Fundusze inwestycyjne są przeznaczone dla wszystkich typów inwestorów. Bez względu na to, jaka jest twoja wartość netto lub czy jesteś inwestorem detalicznym, inwestorem instytucjonalnym lub osobą o wysokiej wartości netto, fundusze te zaakceptują Twoją inwestycję. 

Klasy Aktywów

Różne klasy aktywów wiążą się z różnym poziomem ryzyka. Możesz spodziewać się następujących klas aktywów w portfelu każdego rodzaju funduszu:

Kategorie Aktywów Funduszy Hedgingowych

Fundusze hedgingowe inwestują w szeroką gamę klas aktywów. Biorą udział w tradycyjnych inwestycjach w papiery wartościowe, takich jak akcje i obligacje, ale także inwestują w ziemię, nieruchomości, walutę, instrumenty pochodne i prawie wszystko inne. 

Praktycznie każda klasa aktywów jest uczciwa dla funduszu hedgingowego. Jeśli zarządzający funduszem wierzy, że inwestycja przyniesie solidny zwrot, nie ma wahania w jej realizacji. 

Klasy Aktywów Funduszy Wspólnego Inwestowania

Fundusze inwestycyjne są bardziej tradycyjne w klasach aktywów, w które inwestują. Większość inwestuje tylko w papiery wartościowe notowane na rynku, takie jak akcje i obligacje. Kilka wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych może wykorzystywać dźwignię finansową lub inwestować w alternatywne papiery wartościowe, ale zwykle tylko w niewielkich ilościach.

Płynność

Płynność to termin używany do opisania, jak łatwo jest kupić i sprzedać akcje inwestycji. Inwestycje o wysokiej płynności są łatwe do kupienia i są łatwe do sprzedania, gdy określisz, że nadszedł czas na wyjście. Przy inwestycjach o niskiej płynności może być trudno wyjść z pozycji dokładnie wtedy, kiedy chcesz. 

Płynność Funduszy Hedgingowych

Fundusze hedgingowe nie zawsze są inwestycjami płynnymi. W większości przypadków fundusze te mają okresy blokady, co oznacza, że po zainwestowaniu będziesz musiał czekać miesiące, a nawet lata, aby ponownie uzyskać dostęp do swoich pieniędzy. 

Nawet jeśli przeszedłeś okres blokady, fundusze hedgingowe mają możliwość zablokowania płynności z różnych powodów. 

Na przykład, jeśli ma miejsce rynek niedźwiedzi lub zdarzenie o wysokiej zmienności, zarządzający funduszem może podjąć decyzję o zablokowaniu wykupu, aby chronić inwestorów przed powszechną wyprzedażą portfela. Chociaż działa to jako źródło ochrony, znacznie ogranicza również płynność związaną z tymi inwestycjami. 

Płynność Funduszy Inwestycyjnych

Inwestorzy funduszy inwestycyjnych cieszą się znacznie wyższym poziomem płynności. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy są w stanie wyciągnąć swoje pieniądze z inwestycji w ciągu jednego dnia handlowego. Chociaż oferuje to niewiele w drodze ochrony przed dużą wyprzedażą w funduszu, oznacza to również, że będziesz miał łatwy dostęp do swoich pieniędzy, gdy ich potrzebujesz. 

Opłaty i minimum

Ważne jest, aby zwracać uwagę na opłaty pobierane podczas inwestowania. Każdy fundusz ma własną opłatę za zarządzanie, a wysokie opłaty mogą głęboko obniżyć Twoje zarobki. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę minimalną inwestycję, której fundusz wymaga, aby zapewnić sobie komfort z nakładami kapitałowymi niezbędnymi do zaangażowania się. 

Opłaty Za Fundusze Hedgingowe

Ze względu na bardzo aktywny charakter funduszy hedgingowych oraz koszty związane z szeroką gamą instrumentów pochodnych i innych klas aktywów, z których korzystają, fundusze hedgingowe pobierają zazwyczaj znacznie wyższe opłaty niż inne fundusze inwestycyjne. 

Podobnie jak wiele funduszy inwestycyjnych, fundusze hedgingowe pobierają opłaty za zarządzanie, które zazwyczaj wahają się od 1% do 3% zarządzanych aktywów. Ale w przeciwieństwie do innych rodzajów funduszy, fundusze hedgingowe również pobierają opłaty za wyniki, które mogą wynosić od 10% do 30% zysków generowanych przez Fundusz. Wspólna struktura opłat dla funduszy hedgingowych to ” 2-i-20,i układ-fundusz hedgingowy obciąża inwestorów 2% rocznie i utrzymuje 20% zysków, które osiąga powyżej określonego poziomu odniesienia.

Tak więc, chociaż fundusze hedgingowe mają szeroko otwartą strategię i mogą generować doskonałe zyski, wielu doradców twierdzi, że wygórowane opłaty pobierane przez te fundusze sprawiają, że inwestycje w nie są mniej opłacalne. 

Minimalne inwestycje są często również zwrotem. Na najniższym poziomie fundusze te będą miały minimalne wymagania w wysokości 100 000 USD. Na wysokim poziomie, być może będziesz musiał zapłacić milion dolarów, aby się zaangażować. 

Opłaty Z Tytułu Funduszy Inwestycyjnych

Opłaty za fundusze inwestycyjne są na ogół łatwiejsze do zrozumienia i zarządzania. Fundusze te wykazują wskaźnik kosztów, który porównuje roczny koszt związany z funduszem do zainwestowanej kwoty. Większość funduszy inwestycyjnych nalicza wskaźnik kosztów w zakresie od 0,25% do 1,5%. Tak więc, jeśli zainwestowałeś $10,000, płacisz między $25 a $150 w rocznych opłatach za zarządzanie funduszem. 

Minimalne inwestycje wymagane przez fundusze wspólnego inwestowania są również znacznie niższe niż fundusze hedgingowe. Ogólnie rzecz biorąc, minimalne wymagania, aby rozpocząć w Funduszu wzajemnego wahają się od $1,000 do $5,000. 

Codzienni inwestorzy mogą obejść nawet te skromne opłaty i minimum, wybierając fundusze giełdowe (ETF). Fundusze te nie tylko zmniejszają początkowe nakłady wymagane do zaangażowania się do ceny pojedynczej akcji, ale opłaty ETF są zwykle znacznie niższe niż jedna z powyższych opcji. Niektóre fundusze ETF kosztują zaledwie 0,03% lub 3 USD rocznie za każde zainwestowane 10 000 USD. 

Osiągi

Za każdym razem, gdy inwestujesz, wydajność musi być brana pod uwagę. W końcu jesteś na rynku, aby zarabiać pieniądze. 

Oto jak dwa rodzaje funduszy stos. 

Wyniki Funduszy Hedgingowych

Inwestorzy funduszy hedgingowych powszechnie uważają, że fundusze te generują wysokie zyski w stosunku do innych opcji inwestycyjnych. To ogólne przekonanie zostało udowodnione przez dane za nieprawidłowe. 

Spójrz na poniższy wykres, który porównuje zwroty z S & P 500 do Hfri Fund Weighted Composite Index, indeksu, który śledzi ogólne zwroty z funduszy hedgingowych:

Roczne Zwroty Trzyletnie Zwroty Pięcioletnie Zwroty
S & P 500 40.84% 21.46% 116.6%
Indeks funduszy hedgingowych HFRI 11.13% 10.05% 7.64%

(Dane na dzień 3 grudnia 2021)

Jak widać, według wszystkich środków, w ciągu ostatnich pięciu lat S & P 500 zręcznie wyprzedził średnie zyski funduszy hedgingowych. Sugeruje to, że fundusze hedgingowe nie są warte twojego czasu, ale ważne jest, aby pamiętać, że powyższe dane opierają się na średnich. Niektóre fundusze hedgingowe mają historię wyprzedzania średnich rynkowych,ale są one nieliczne. 

Niemniej jednak poszukiwanie funduszy o dobrych wynikach sprawia, że wielu bogatych inwestorów inwestuje w fundusze hedgingowe, nawet jeśli większość pojedynczych funduszy osiąga średnie wyniki.

Wyniki Funduszy Inwestycyjnych

Z drugiej strony fundusze wspólnego inwestowania zapewniają bardziej realistyczne obietnice w zakresie zwrotów i generalnie je dotrzymują. Na przykład, jeśli fundusz inwestycyjny nakreśla w prospekcie emisyjnym, że ma na celu powtórzenie wyników S & P 500, istnieje duża szansa, że zrobi to poprzez swoje inwestycje. 

Wiele z tych funduszy ma naśladować zyski z szerszego rynku. Należy jednak pamiętać, że dzięki aktywnie zarządzanym funduszom wydajność będzie w dużej mierze zależna od w zespole, który zarządza pieniędzmi. 

Zanim przejdziesz do jakiegokolwiek funduszu, sprawdzenie jego historycznych wyników w odniesieniu do punktów odniesienia, które chcesz poznać lub pokonać, jest zawsze mądrą decyzją. 

Regulamin

Regulacje są źródłem ochrony inwestorów. Gdy fundusz jest mocno regulowany, musi przestrzegać określonych zasad mających na celu ochronę inwestorów, podczas gdy niedostatecznie regulowane fundusze nie muszą grać według tych samych zasad. Oto jak te dwa załamują się:

Regulacja funduszy hedgingowych

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest znacznie mniej zaangażowana w inwestycje prywatne. Ponieważ do tej kategorii należą fundusze hedgingowe, regulacje dotyczące nich są minimalne. 

Brak regulacji umożliwia funduszom hedgingowym podejmowanie znacznego ryzyka i inwestowanie w tak szeroką gamę aktywów za pieniądze swoich klientów. Jest to również powód, dla którego fundusze te są otwarte tylko dla akredytowanych inwestorów. 

Regulacja Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne są ściśle regulowane i inwestują wyłącznie w papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu publicznego, takie jak akcje i obligacje. Surowa Regulacja chroni inwestorów przed znacznymi stratami spowodowanymi niekonwencjonalnymi metodami inwestycyjnymi, jawnymi oszustwami i inwestycjami w wątpliwe aktywa wysokiego ryzyka. 

Werdykt: czy wybrać fundusze hedgingowe czy fundusze inwestycyjne?

To pytanie za milion dolarów. Jaki rodzaj funduszu wybrać? Oto, co powinieneś rozważyć:

Powinieneś zainwestować w fundusze hedgingowe, jeśli…

Fundusze hedgingowe rzadko są najlepiej dopasowane ze względu na wysokie opłaty, wysoki poziom ryzyka i brak wyników, które można wykazać. Jest jednak jeden przypadek, w którym lepszym wyborem może być fundusz hedgingowy. 

Jeśli jesteś osobą o wysokiej wartości netto, która chce żyć po dzikiej stronie i wziąć udział w dużych zyskach, w każdym razie fundusze hedgingowe są dla ciebie. 

Pamiętaj jednak, aby przeprowadzić szeroko zakrojone badania dotyczące każdego funduszu hedgingowego, w który możesz rozważyć zakup. Pamiętaj, średnio fundusze hedgingowe nie osiągają zysków z całego rynku, nie mówiąc już o ich pokonaniu. Będziesz szukał nieoszlifowanego diamentu. 

Powinieneś zainwestować w fundusze inwestycyjne, jeśli…

W większości sytuacji fundusze inwestycyjne są lepiej dopasowane do inwestorów. Jeśli jesteś przeciętnym Joe i nie masz setek tysięcy lub milionów dolarów do rzucenia, fundusze inwestycyjne będą najlepiej pasować do Twoich pieniędzy. 

Nawet jeśli masz status bogactwa i akredytowanych inwestorów, aby kwalifikować się do zaangażowania się w fundusze hedgingowe, możesz tego nie chcieć. Jeśli jesteś fanem wyników rynkowych przy ograniczonym ryzyku, fundusze inwestycyjne będą lepszym rozwiązaniem dla ciebie.  

Oba Są Świetne, Jeśli…

W jednym z rzadkich przypadków połączenie funduszy hedgingowych i funduszy inwestycyjnych może być właśnie tym, czego potrzebujesz. 

Jeśli jesteś akredytowanym inwestorem z rozsądną tolerancją na ryzyko, ale chcesz je ograniczyć, rozważ dywersyfikację między funduszami hedgingowymi a funduszami inwestycyjnymi. 

Fundusze inwestycyjne zapewnią wyższy poziom stabilności, podczas gdy fundusze hedgingowe zapewnią wysoki poziom ryzyka i wysokie wynagrodzenie. 

Ostatnie Słowo

Podsumowując, nie ma prawdziwego porównania między funduszami hedgingowymi a funduszami wspólnego inwestowania. Historycznie fundusze inwestycyjne przynosiły lepsze zyski, wiążą się z niższymi opłatami i były znacznie bardziej dostępne dla zwykłych inwestorów niż fundusze hedgingowe. 

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, ważne jest, aby przeprowadzić badania przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji. Po alnie chcesz ryzykować ciężko zarobionych pieniędzy na coś, o czym niewiele wiesz. 

Co to jest firma Unicorn i czy powinieneś zainwestować w Startup?

Poprzedni wpis

Najlepsze mobilne plany Hot Spot Wi-Fi dla Twoich przenośnych potrzeb danych

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły