Artykuły

Fundusze ETF a fundusze inwestycyjne – 6 różnic między nimi

0
Fundusze ETF a fundusze inwestycyjne - 6 różnic między nimi
Fundusze ETF a fundusze inwestycyjne - 6 różnic między nimi

Inwestowanie to temat, który obejmuje szeroki zakres aktywów. Zamiast inwestować w pojedyncze akcje, obligacje lub inne aktywa, wielu inwestorów zwraca się do funduszy inwestycyjnych, aby zapewnić im zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek.

Jeśli jest to ścieżka dla ciebie, twoim największym wyborem będzie decyzja między funduszami inwestycyjnymi (ETF) a funduszami inwestycyjnymi.

Która jest lepsza opcja? To zależy, czego szukasz w inwestycji. Oto podział:

Fundusze ETF a fundusze inwestycyjne – 6 różnic między nimi

ETF i fundusze inwestycyjne są podobne pod wieloma względami. Są to zarówno inwestycje kubełkowe, które łączą pieniądze od dużej grupy inwestorów na zakup akcji, obligacji, a czasem bardziej egzotycznych aktywów w imieniu inwestorów Funduszu.

Kiedy fundusz zyskuje na wartości, jego uczestnicy realizują zyski w oparciu o kwotę pieniędzy zainwestowanych jako udziały całkowitej wartości aktywów netto (NAV) funduszu.

Na tym jednak kończą się podobieństwa. Jeśli chodzi o opłaty, efektywność podatkową, zarządzanie aktywami, dywersyfikację, alokację aktywów, wymagane początkowe inwestycje i płynność, fundusze ETF i fundusze inwestycyjne znacznie różnią się od siebie.

1. Koszt

Niezależnie od tego, jak inwestujesz, będziesz musiał płacić opłaty. Jeśli chodzi o te fundusze, opłaty za zarządzanie są zazwyczaj wyświetlane publicznie jako wskaźniki wydatków, które stanowią procent inwestycji, którą zapłacisz w ciągu średniego roku.

Oto, czego można się spodziewać, jeśli chodzi o współczynniki wydatków, które zostaną obciążone każdą opcją:

Opłaty ETF

Fundusze ETF są tanią opcją między tymi dwoma. Według Wall Street Journal średni wskaźnik kosztów naliczany od ETF wynosi obecnie 0,44%. W tym tempie, jeśli zainwestujesz $10,000, zapłacisz $ 44 rocznie, aby zainwestować w Przeciętny ETF.

Jednak, jak w przypadku każdego produktu, ważne jest, aby zrobić swoje badania. Niektórzy dostawcy, w tym Vanguard i Fidelity, pobierają znacznie niższe opłaty, z których niektóre są tak niskie, jak 0,05%, podczas gdy inni są znani z pobierania opłat, które są znacznie wyższe niż średnia w branży.

ETF są wyraźnym zwycięzcą pod względem opłat transakcyjnych. Koszt transakcji kupna lub sprzedaży akcji ETF jest zwykle taki sam jak w przypadku transakcji krajowych. Wraz ze wzrostem brokerów o zerowej prowizji opłaty za kupno i sprzedaż tych funduszy zostały w dużej mierze wyeliminowane.

Opłaty Z Tytułu Funduszy Inwestycyjnych

Z drugiej strony fundusze wspólnego inwestowania są zazwyczaj zwolnione z zasady zerowej prowizji u większości brokerów dyskontowych. Średnie opłaty maklerskie wynoszą około 30 USD za transakcje z funduszami inwestycyjnymi (kupno lub sprzedaż akcji), co zwiększa całkowity koszt inwestycji.

Wycena funduszy inwestycyjnych dla akcjonariuszy działa tak samo, ponieważ jest przedstawiana inwestorom jako wskaźnik kosztów. Jednak fundusze te mają tendencję do znacznie wyższych kosztów. Zgodnie z raportem badawczym przeprowadzonym przez Investing Company Institute, średni wskaźnik kosztów funduszy inwestycyjnych w 2020 r. wyniósł 0,71%, co oznacza spadek z 1,08% w 1996 r.

Chociaż fundusze te odnotowały znaczne obniżenie kosztów w ciągu ostatnich kilku dekad, nadal są znacznie droższe niż fundusze ETF, ale jest ku temu powód. Większość funduszy giełdowych jest zarządzana pasywnie, podczas gdy większość funduszy inwestycyjnych jest aktywnie zarządzana. Wzrost kosztów wiąże się ostatecznie ze zwiększeniem nakładu pracy związanej z zarządzaniem aktywami posiadanymi w funduszu.

2. Efektywność Podatkowa

Jeśli jesteś making pieniądze w Stanach Zjednoczonych, urząd skarbowy chce wiedzieć, i chcą ich cięcia. Tak jest w przypadku, gdy pracujesz, rozpoczynasz działalność gospodarczą, sprzedajesz samochód, a nawet decydujesz się na inwestycje.

Urząd Skarbowy inaczej patrzy na inwestycje w zależności od ilości czasu, w jakim są przetrzymywane.

Zyski na giełdzie są naliczane według stawki podatku od zysków kapitałowych lub standardowej stawki podatku dochodowego. Inwestycje utrzymywane przez okres krótszy niż jeden rok są opodatkowane według standardowej stawki podatku dochodowego, natomiast inwestycje utrzymywane przez rok lub dłużej są opodatkowane według niższej stopy zysków kapitałowych.

Jedną z kluczowych różnic między dwoma rodzajami funduszy inwestycyjnych jest sposób opodatkowania pieniędzy, które zarobisz.

Efektywność podatkowa ETF

Fundusze ETF są nie tylko tańszą opcją, ale także bardziej efektywnym podatkowo rodzajem funduszu.

Pasywnie zarządzane aktywa w funduszach ETF rzadko są przedmiotem obrotu. Transakcje mają miejsce tylko wtedy, gdy bazowy benchmark zmienia swoje oferty. Dlatego zdecydowana większość aktywów przechowywanych w ETF będzie na ogół przechowywana dłużej niż jeden rok, co oznacza, że gdy aktywa zostaną ostatecznie sprzedane, zapłacisz niższą stawkę przy zgłaszaniu dochodu do IRS.

Efektywność Podatkowa Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne są na ogół aktywnie zarządzane, co oznacza, że transakcje odbywają się regularnie. W zależności od celów inwestycyjnych i strategii inwestycyjnej określonych w prospekcie emisyjnym funduszu, w ramach Funduszu wspólnego inwestowania w ciągu jednego dnia handlowego może dojść do wielu transakcji.

W rezultacie inwestycje w fundusze inwestycyjne są w większości przypadków uważane za krótkoterminowe, co oznacza, że są przechowywane przez mniej niż rok. Krótkoterminowe zyski generowane przez te fundusze są opodatkowane według standardowej stawki podatku dochodowego. W zależności od przedziału podatku dochodowego różnica może być dość ekstremalna, więc fundusze ETF mogą być lepszym rozwiązaniem dla osób o wysokich dochodach.

3. Zarządzanie Aktywami

Dwa różne rodzaje funduszy są zarządzane na dwa różne sposoby — pasywnie lub aktywnie – ale co to dokładnie oznacza?

Zarządzanie aktywami ETF

Zdecydowana większość tych funduszy jest zarządzana pasywnie. Wiele funduszy ETF, zwłaszcza funduszy indeksowych, pracuje nad śledzeniem zwrotów indeksu rynku bazowego, znanego również jako indeks benchmarkowy. Oznacza to, że inwestują w te same aktywa będące w posiadaniu indeksu, starając się odzwierciedlać jego zyski.

Na przykład fundusz indeksowy S&P 500 inwestowałby w każdą akcję notowaną na S&P 500, próbując wygenerować zwrot dla inwestorów równy zwrotowi wygenerowanemu przez indeks. Jedynym czasem, w którym transakcje będą miały miejsce wewnątrz funduszu, jest zmiana przez S&P 500 składników swojego indeksu, w którym to przypadku akcje, które zostały wycofane z indeksu, zostaną usunięte z zasobów funduszu, podczas gdy akcje dodane do indeksu zostaną zakupione w celu ich zastąpienia.

Zarządzanie Aktywami Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne są zarządzane inaczej. Większość z nich jest aktywnie zarządzana, co oznacza, że zarządzający funduszem konsekwentnie szuka sposobów na zwiększenie wartości funduszu. W rezultacie większość inwestycji jest wypłacana w ciągu pierwszego roku, a niektóre w ramach jednej sesji giełdowej.

Zamiast podążać za strategią naśladowania indeksu bazowego, fundusze te podążają za strategiami takimi jak wzrost, dochód, wartość i faktoring, aby wygenerować największy możliwy zwrot. Fundusze te mają na celu pokonanie średnich zysków rynkowych, próbując wyprzedzić zyski swoich walutowych odpowiedników.

4. Dywersyfikacja I Alokacja Aktywów

Ogólnie rzecz biorąc, większość funduszy inwestycyjnych jest silnie zdywersyfikowana, inwestując w szeroki zakres aktywów, aby generować wysokie zyski dla swoich akcjonariuszy. Niektóre z nich będą zawierały zdywersyfikowaną listę akcji, obligacji lub mieszankę tych dwóch, podczas gdy inne będą oferować szerszy zakres klas aktywów z pochyleniem się w kierunku towarów lub nieruchomości. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę jedną niewielką różnicę:

Dywersyfikacja ETF i alokacja aktywów

Dywersyfikacja ETF opiera się na dywersyfikacji indeksu bazowego. Na przykład fundusz S&P 500 prawdopodobnie obejmowałby kombinację 500 akcji notowanych na indeksie, podczas gdy złożony fundusz Nasdaq składałby się z ponad 3300 akcji.

Istnieje również długa linia tematycznych funduszy ETF, które inwestują w określony sektor lub aktywa, próbując śledzić swoje zyski. Na przykład, jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w spółki technologiczne o małej kapitalizacji, możesz znaleźć ETF skoncentrowany wokół tych inwestycji. Należy pamiętać, że fundusze, które koncentrują się na tematach, a nie na szerszym rynku, są na ogół mniej zdywersyfikowane niż fundusze, które śledzą cały indeks.

Dywersyfikacja Funduszy Inwestycyjnych I Alokacja Aktywów

Fundusze inwestycyjne są dobrze zdywersyfikowane, ale nie są zwykle tak mocno zdywersyfikowane jak fundusze ETF. Te aktywnie zarządzane fundusze wymagają od zespołu, aby przejrzał je i upewnił się, że udziały podążają zgodnie ze strategią inwestycyjną. Jeśli fundusz nie jest zarządzany algorytmicznie, siła robocza potrzebna do aktywnego monitorowania i handlu 3000 — a nawet 500 — akcjami byłaby zniechęcająca.

Tak więc te portfele, choć zdywersyfikowane, są zazwyczaj mniej zdywersyfikowane niż ich odpowiedniki giełdowe.

5. Inwestycja Początkowa

Początkowa inwestycja wymagana do zaangażowania się w fundusz jest ważnym czynnikiem, szczególnie dla nowych inwestorów. Oto różnice między tymi dwoma opcjami:

Początkowa inwestycja ETF

Fundusze ETF są bardzo dostępne, a początkowa inwestycja to cena rynkowa pojedynczej akcji. Na przykład Vanguard Small-Cap Index Fund ETF (VB) ma cenę akcji w wysokości około 108 USD. Tak więc, przy minimalnej inwestycji w wysokości $108, jesteś w stanie kupić udział i zaangażować się. Istnieje niezliczona ilość innych funduszy ETF do wyboru, w tym wiele z cenami akcji, które są znacznie niższe, co oznacza, że każdy inwestor może zacząć z praktycznie każdą ilością pieniędzy.

Fundusz Inwestycyjny Początkowy

Fundusze wspólnego inwestowania są mniej dostępne dla nowo przybyłych. Niektóre tanie opcje pochodzą z minimalną inwestycją $500, ale większość ma minimalne inwestycje w tysiącach dolarów.

Na przykład w Vanguard inwestorzy muszą zainwestować od 1000 do 100 000 USD w aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, przy czym wielkość minimalnej wymaganej inwestycji zależy od tego, jak aktywnie zarządzany jest Fundusz i rodzaje posiadanych akcji.

6. Płynność

Płynność powinna być zawsze brana pod uwagę, niezależnie od rodzaju inwestycji. Nie chcesz być gotowy do likwidacji inwestycji tylko po to, aby przekonać się, że odzyskanie pieniędzy zajmie tygodnie lub miesiące. Oto jak dwa rodzaje funduszy stos:

Płynność ETF

Ogólnie rzecz biorąc, płynność ETF jest stosunkowo silna, co oznacza, że gdy nadszedł czas na sprzedaż akcji, powinieneś być w stanie to zrobić od razu. Jednak płynność ETF opiera się na podaży i popycie na rynku, przy czym bardziej popularne fundusze są bardziej płynne niż lesser-kteraz, cienko wymieniane.

Inwestując w tego typu fundusze, ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno wielkość, jak i średni wolumen obrotu funduszu przed zanurzeniem się. W szczególności początkujący powinni inwestować tylko w fundusze znane z dużych wolumenów obrotu i o wartości aktywów netto wynoszącej 1 miliard lub więcej, aby uniknąć problemów z płynnością.

Płynność Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne są aktywami o wysokiej płynności. Dzieje się tak dlatego, że większość tych funduszy przechowuje od 3% do 5% swoich całkowitych aktywów w gotówce, aby odkupić akcje, gdy inwestor zdecyduje się opuścić swoją pozycję.

Ponieważ fundusze te nie są przedmiotem obrotu na głównych giełdach, zlecenia kupna i sprzedaży są zazwyczaj wykonywane tylko raz dziennie.

Werdykt: czy należy wybrać ETF czy fundusze inwestycyjne?

Wybór rodzaju funduszu zależy w dużej mierze od Ciebie i Twoich unikalnych celów, dostępności kapitału i tolerancji ryzyka.

Powinieneś Zainwestować W Fundusze ETF, Jeśli…

Fundusze ETF są lepiej dopasowane, jeśli jesteś nowym inwestorem ze stosunkowo małym kontem inwestycyjnym i niską tolerancją na ryzyko. Rozważ wybór funduszy ETF, jeśli:

  • Jesteś początkujący z niskim saldem konta. Jako początkujący, trudno jest rozważyć inwestowanie w aktywa, które wymagają minimalnej inwestycji w wysokości tysięcy dolarów. Bardziej praktyczne jest inwestowanie w fundusze, które możesz przeskoczyć za 100 USD lub mniej.
  • Masz awersję do ryzyka. ETF są sposobem, aby przejść, jeśli nie jesteś tak do bicia rynku, jak jesteś w upewniając się, że Twoje pieniądze rośnie bezpiecznie. Jeśli pomysł dokonywania transakcji krótkoterminowych przeraża cię, ponieważ wiesz, że nie można mieć racji w 100% czasu, fundusze ETF zapewniają długoterminową strategię inwestycyjną, której szukasz.
  • Szukasz tanich opcji. Ponieważ fundusze ETF zazwyczaj handlują bez prowizji i oferują niskie, czasami bardzo niskie koszty, są najlepszym wyborem wśród inwestorów świadomych kosztów. Fundusze ETF są jedną z najtańszych opcji inwestowania.
  • Preferujesz długoterminową, pasywną inwestycję. Istnieje kilka różnych rodzajów ETF tam. Niektóre koncentrują się na indeksach ukierunkowanych na szeroki rynek, a niektóre koncentrują się na konkretnych obszarach zainteresowania lub długoterminowych tematach. Inwestorzy, którzy chcą podążać za określoną długoterminową strategią inwestycyjną, ale nie są zainteresowani aktywnym zarządzaniem próbującym wybrać dzisiejszych zwycięzców i przegranych, wolą fundusze ETF.

Powinieneś Zainwestować W Fundusze Inwestycyjne, Jeśli…

Fundusze inwestycyjne są lepiej dopasowane, jeśli jesteś agresywnym inwestorem, który jest gotów zapłacić wyższe opłaty, aby uzyskać więcej pieniędzy. Jeśli mieszkasz po dzikiej stronie, a zwiększone ryzyko większego potencjału zarobkowego zapala Ci świecę, fundusze inwestycyjne mogą być najlepszym rozwiązaniem. Rozważmy fundusze inwestycyjne nad funduszami ETF, jeśli:

  • Masz więcej pieniędzy do zainwestowania. Prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić tysiące dolarów, aby pływać w Puli funduszy inwestycyjnych, a opłaty transakcyjne dodają skromny koszt do wejścia lub wyjścia. Fundusze te są przeznaczone dla inwestorów, którzy mają pokaźny rachunek inwestycyjny.
  • Możesz tolerować ryzyko dla większych nagród. Strategia buy-and-hold często wdrażana przez fundusze ETF jest bezpiecznym sposobem, ale to nie wystarczy dla każdego rodzaju inwestora. Fundusze inwestycyjne obsługują inwestorów, którzy są gotowi podjąć większe ryzyko w zamian za większe potencjalne nagrody.
  • Nie masz nic przeciwko płaceniu za ekspertyzę. Inwestorzy funduszy inwestycyjnych wiedzą, że profesjonaliści aktywnie zarządzają swoimi pieniędzmi i nie mają nic przeciwko zastanawianiu się, gdzieN nadszedł czas, aby to zrobić.
  • Chcesz pokonać rynek. Nie możesz pokonać rynku, jeśli stajesz się rynkiem, a inwestorzy funduszy inwestycyjnych chcą zarabiać jak najwięcej pieniędzy. Aktywny handel, który bierze udział w tych funduszach, jest atrakcyjny, ponieważ daje inwestorom potencjał zarabiania więcej niż średnie odniesienia.

Oba Są Świetne, Jeśli…

Zarówno fundusze ETF, jak i fundusze inwestycyjne są doskonałymi opcjami, jeśli masz spore konto inwestycyjne i nie masz nic przeciwko podejmowaniu ryzyka, ale także chcesz mieszać w ciężkiej dywersyfikacji dla większego bezpieczeństwa. Możesz być idealnym kandydatem do inwestowania w obie opcje, jeśli:

  • Umiarkowana Tolerancja Ryzyka. Wielu inwestorów jest zainteresowanych pokonaniem rynku, ale nie chcą inwestować wszystkich swoich pieniędzy w aktywne konto handlowe, bez względu na to, kto prowadzi portfel. Inwestowanie w oba rodzaje funduszy pozwala wykorzystać wyższy potencjał zysków funduszy inwestycyjnych, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i efektywność kosztową dzięki wysoce zdywersyfikowanym, długoterminowym inwestycjom ETF.
  • Masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby zainwestować w oba. Należy pamiętać, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne będzie wymagało początkowych inwestycji w wysokości tysięcy dolarów. Mieszanie funduszy ETF w podobnym tempie oznaczałoby, że potrzebujesz stosunkowo dużego salda konta, aby zainwestować w obie opcje.

Ostatnie Słowo

Wszystko powiedziane, ETF i fundusze inwestycyjne mogą wydawać się podobnymi aktywami, ale kiedy zagłębisz się w szczegóły, szybko zdasz sobie sprawę, że są to dwie różne bestie. Pierwszy, ETF, ma na celu uchwycenie zysków z określonego sektora lub rynku jako całości. Drugi, fundusz inwestycyjny, został zaprojektowany, aby dać inwestorom sposób na pokonanie średnich rynkowych.

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie inwestycje są sobie równe. Jak każdy inny produkt, zarządzanie funduszem zależy od sposobu inwestowania aktywów, kosztów związanych z inwestowaniem w Fundusz i różnych ruchów funduszu w czasie. Ważne jest, aby przeprowadzić badania, aby zrozumieć, czego można oczekiwać od inwestycji, zanim wystrzeli ciężko zarobioną gotówkę.

9 najlepszych akcji naftowych do kupienia w 2021 roku

Poprzedni wpis

10 najlepszych czatów giełdowych do dzielenia się pomysłami na handel i inwestowanie

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły