Artykuły

Czym Jest Krótka Sprzedaż? Uproszczony poradnik jak zmniejszyć zapasy

0

Krótka sprzedaż to zaawansowana strategia handlowa stosowana przez inwestorów, gdy spekulują, czy cena akcji spada. Jak to działa: inwestorzy pożyczają akcje i sprzedają je, mając nadzieję, że odkupią je później po niższej cenie. Jest to również strategia na pierwszych stronach gazet w ostatnich miesiącach.

Jeśli jesteś na bieżąco z wiadomościami z rynku giełdowego, być może słyszałeś o krótkich sprzedawcach tracących miliony dolarów z powodu gwałtownie rosnących cen akcji, takich jak AMC i GameStop Corp. niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, czy chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu, jesteś we właściwym miejscu, aby dowiedzieć się, czym jest krótka sprzedaż, w tym jak krótka sprzedaż akcji, a także ryzyko i korzyści wynikające z krótkiej sprzedaży

Krótka Sprzedaż Wyjaśniona

Co to znaczy skrócić akcje? Krótka sprzedaż akcji to zaawansowana strategia handlowa stosowana do zabezpieczania lub spekulowania przewidywanego spadku ceny akcji. Jeśli cena akcji spadnie, spowoduje to zysk. Jeśli to pójdzie w górę, spowoduje stratę.

Zasadniczo jest to przeciwieństwo inwestowania na długich pozycjach. Inwestorzy z długimi pozycjami posiadają akcje akcji, które kupili po niższej cenie i zachowują własność akcji, oczekując, że ceny wzrosną, aby osiągnąć zysk, gdy akcje zostaną sprzedane. W przeciwieństwie do tego, inwestorzy o krótkiej pozycji pożyczają akcje od brokera i sprzedają je po wyższej cenie, mając nadzieję, że cena akcji spadnie, dzięki czemu mogą je odkupić po niższej cenie i osiągnąć zysk. Jednak zwarcie zapasów teoretycznie wiąże się z nieograniczonym ryzykiem straty, ponieważ nie ma limitu na cenę akcji.

Aby skrócić giełdę, przedsiębiorca musi mieć konto z depozytem zabezpieczającym, które jest rodzajem konta maklerskiego. W tym układzie broker pożycza gotówkę inwestorowi na zakup akcji, które są objęte stopą procentową. Rachunek depozytu zabezpieczającego ma również regulowaną minimalną wartość, a jeśli spadnie poniżej depozytu zabezpieczającego, inwestor jest zobowiązany do dodania większej ilości środków na konto lub sprzedaży swoich pozycji.

Dlaczego Akcje Krótkiej Sprzedaży?

Zwarcie akcji jest powszechne na giełdzie i jest zwykle wykonywane przez fundusze hedgingowe i profesjonalnych inwestorów. Dwie główne przyczyny zwarcia akcji to spekulacje i hedging.

Większość inwestorów, którzy praktykują zwarcie, uczyni to jako sposób na zabezpieczenie ryzyka posiadania akcji, potocznie określanego jako długie akcje. Jeśli rynek spadnie, krótka pozycja ochroni długą, a jeśli rynek wzrośnie, długa pozycja ochroni krótką. Aby hedging zadziałał, zarówno długie, jak i krótkie pozycje muszą być silnie skorelowane.

A spekulant to inwestor, który bierze na siebie dodatkowe ryzyko i wynikającą z tego nagrodę. Przykładem krótkiej sprzedaży był rok 1992, kiedy George Soros zaryzykował krótką pozycję funta brytyjskiego o wartości 10 miliardów dolarów i w ciągu kilku miesięcy zarobił szacunkowo 1 miliard dolarów na handlu.

Jak skrócić akcje

Jeśli zastanawiasz się, jak krótko sprzedać akcje, pamiętaj, że może to być inwestycja wysokiego ryzyka i powinna być wykonana tylko przez doświadczonych Inwestorów i traderów. Oto proces zwarcia zapasów wyjaśniony w czterech krokach:

  1. Pierwszą rzeczą potrzebną do rozpoczęcia krótkiej sprzedaży zapasów jest sprawdzenie wymagań dotyczących marży na magazynie.
  2. Po spełnieniu wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego, broker pożycza akcje, które są oprocentowane od niespłaconego długu.
  3. Po pożyczeniu akcji inwestorzy sprzedają shares po aktualnej cenie rynkowej, z nadzieją, że cena spadnie.
  4. Jeśli ceny akcji spadną, inwestor wykupi te akcje z powrotem po niższej cenie.
  5. Ponieważ akcje zostały pożyczone, krótki Sprzedawca zwróci te akcje pożyczkodawcy i zachowa różnicę jako zysk.

Plusy i minusy krótkiej sprzedaży akcji

W szerszym ujęciu, zwarte akcje wydają się proste. Istnieją jednak pewne zalety i wady:

Zalety krótkiej sprzedaży Wady krótkiej sprzedaży
Możliwy wysoki zysk Nieograniczony potencjał strat
Ochrona dla długich pozycji Stopa procentowa depozytu zabezpieczającego
Niższa zmienność portfela Radzenie sobie z marżą
Możliwość długiego wyciskania Możliwość krótkiego wyciskania

Możliwość wysokiego zysku jest jednym z powodów, dla których inwestorzy decydują się na skrócenie rynku akcji, a ponadto mogą wykorzystać swoją inwestycję bez konieczności posiadania pieniędzy z góry. Innym powodem krótkiej sprzedaży jest możliwość ochrony inwestycji z długimi pozycjami przy niewielkiej inwestycji kapitału początkowego i mniejszej zmienności portfela.

Jednak akcje krótkiej sprzedaży wiążą się ze znacznym ryzykiem. Ponieważ cena akcji może wzrosnąć w nieskończoność, istnieje nieograniczony potencjał strat i szansa, że doprowadzi to krótkich sprzedawców do odkupienia swoich pozycji, powodując możliwe krótkie wyciskanie. Zwarcie akcji wymaga również, aby przedsiębiorca miał konto z depozytem zabezpieczającym, które zawiera stopy procentowe i minimalny kapitał.

Bardziej Zwarte Rozważania Dotyczące Zapasów

Krótka sprzedaż akcji to inwestycja o wysokiej wydajności, ale także wysokiego ryzyka, która wymaga doświadczenia handlowego. W związku z tym wiąże się z tym pewne dodatkowe ryzyko i koszty.

Czas

Czas jest niezbędny do skrócenia akcji. Ponieważ akcje spadają szybciej niż się rozwijają, może to skutkować dużymi kosztami alternatywnymi i stratami kapitałowymi. Ponadto, jeśli przewartościowane akcje długo spadają, inwestorzy podlegają zwiększonej ilości czasu płacenia odsetek.

Wymogi Dotyczące Depozytu Zabezpieczającego

Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego brokera są złożone, ale niezbędne do ochrony płynności rynku jako całości. Depozyt zabezpieczający w krótkiej sprzedaży rozpoczyna się od początkowego depozytu zabezpieczającego w wysokości 150 procent ceny sprzedaży akcji. Ponieważ 100 procent wpływów ze sprzedaży można zastosować do depozytu zabezpieczającego, pozostałe saldo w wysokości 50 procent będzie wymagane do spełnienia początkowego depozytu zabezpieczającego.

Chociaż akcje mogą być również wykorzystane do spełnienia wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, nie wszystkie z nich są, a broker będzie określał wartość depozytu zabezpieczającego. Po tym początkowym depozycie zabezpieczającym krótka sprzedaż podlega również zasadom utrzymywania depozytu zabezpieczającego. Mając to na uwadze, wzrost cen akcji może doprowadzić do spadku konta poniżej minimum i spowodować wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Wymagałoby to zdeponowania dodatkowych środków pieniężnych lub papierów wartościowych. Z drugiej strony, jeśli cena akcji spadnie, środki mogą zostać wycofane z konta lub reinwestowane.

Odsetki Od Depozytu Zabezpieczającego

Istnieją również pewne dodatkowe koszty związane ze zwarciem zapasów. Jednym z nich jest oprocentowanie depozytu zabezpieczającego, które może wzrosnąć, jeśli krótkie pozycje są otwarte przez dłuższy okres czasu. Brokerzy pobierają odsetki za pożyczkę akcji. Każdy broker będzie miał inną stawkę dla różnych kwot pożyczek. W zależności od wielkości kredytu obecne oprocentowanie marży może wynosić około 7 procent, a z zastrzeżeniem podwyżek i obniżek stóp procentowych.

Innym wspólnym kosztem jest, jeśli inwestor zdecyduje się na krótkie trudne do pożyczenia akcje, co wiąże się z wyższą opłatą. Ponadto krótki sprzedawca podlega również wypłatom dywidend z akcji skróconej.

Aprecjacja Akcji

Akcje mają tendencję do doceniania w czasie, więc krótkimi sprzedawcami są zasadniczo idzie w sprzeczności z trendem giełdowym. Nawet jeśli akcje są zawyżone z powodu inflacji i innych czynników, ceny mają tendencję do zmiany w górę. To szkodzi szansom krótkich sprzedawców kupujących pożyczone akcje po niższej cenie dla zysku.

Krótki Wycisk

Krótki squeeze ma miejsce, gdy ceny akcji zaczynają rosnąć, a sprzedawcy short decydują się odkupić swoje pozycje, aby zapobiec większej stracie. Powoduje to efekt kuli śnieżnej, w którym ceny wzrosną, powodując, że więcej krótkich sprzedawców pokryje swoje pozycje i wykupi je z powrotem.

Reguła SEC Uptick

SEC ponownie wprowadził alternatywny uptick (art. 201), który ma na celu ograniczenie krótkiej sprzedaży akcji, która spadła o ponad 10 procent w ciągu jednego dnia. W tym momencie krótka sprzedaż byłaby dozwolona tylko wtedy, gdy cena papieru wartościowego jest wyższa od aktualnej krajowej najlepszej oferty.

Przykłady krótkiej sprzedaży

Może być łatwiej zrozumieć zwarte akcje z przykładami:

Przykład Krótkiej Sprzedaży: Zysk

Giełdowe ABC obecnie handluje za $10, a przedsiębiorca uważa, że jego cena spadnie. Przedsiębiorca poszedłby do domu maklerskiego i pożyczył 10 akcji, które kosztowałyby $100. Natychmiast sprzedają te akcje i mają nadzieję, że cena spadnie.

Miesiąc później cena akcji spada do $5, a przedsiębiorca postanawia zamknąć krótką pozycję i odkupić 10 akcji, które kosztują $50. Ponieważ początkowo sprzedali go za $100, przedsiębiorca zarobiłby $ 50 na tym zwartym magazynie, z wyłączeniem wszelkich odsetek i prowizji.

Przykład Krótkiej Sprzedaży: Strata

Rozważmy ten sam scenariusz, w którym przedsiębiorca pożyczył 10 akcji ABC po 10 USD i sprzedał je za 100 USD. Ale tym razem cena akcji wzrasta do $30.

Trader decyduje się zamknąć swoją krótką pozycję, aby zapobiec dalszym stratom w przypadku dalszego wzrostu cen. Następnie kupiliby 10 akcji po bieżącej cenie 30 dolarów, kosztując ich 300 dolarów. W tym przykładzie trader straciłby $200, ponieważ początkowo sprzedał go za $ 100.
Wniosek

The Bottom Line

Poznanie, jak działa giełda, może być dobrym sposobem na zrozumienie potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Jeśli na początku zadawałeś sobie pytanie: „Czym jest krótka sprzedaż?”powinieneś teraz dobrze zrozumieć, w jaki sposób doświadczeni inwestorzy biorą udział w tej strategii handlowej, a także związane z nią ryzyko i korzyści.

Najczęściej Zadawane Pytania Dotyczące Krótkiej Sprzedaży

Oto kilka najczęściej zadawanych pytań, które inwestorzy mogą mieć, gdy dowiadują się o krótkiej sprzedaży:

Dlaczego krótkofalowcy muszą pożyczać akcje?

Krótkie sprzedający muszą pożyczyć akcje, aby sprzedane akcje mogły zostać dostarczone nabywcy akcji po drugiej stronie transakcji krótkiej sprzedaży w celu osiągnięcia zysku. Ponieważ nie można sprzedać akcji, która nie istnieje, a firmy mają ograniczoną ilość akcji, Dom Maklerski musi pożyczyć taką, która już istnieje.

Czy krótka sprzedaż jest nielegalna?

Krótka sprzedaż jest legalną formą obrotu i jest regulowana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełdion. Jednak nielegalne jest udział w nagim zwarciu, co jest praktyką krótkiej sprzedaży akcji, które nie są zdeterminowane do istnienia.

Czy krótka sprzedaż jest uważana za złą?

Niektórzy traderzy uważają, że krótka sprzedaż może doprowadzić do niestabilności rynku papierów wartościowych, a inni znają dodatkowe informacje, których inni nie widzą. inni postrzegają to jako użyteczną praktykę, która może potencjalnie pomóc firmom działać wydajniej.

Czy można sprzedawać szorty za pośrednictwem indywidualnego konta?

Niektóre domy maklerskie umożliwią sprzedaż szortów na indywidualnych kontach, o ile inwestorzy złożą wniosek o konto z depozytem zabezpieczającym.

Źródło: Forbes

Powiązane

Zapisz się na Mint już dziś

Od budżetów i rachunków po bezpłatną ocenę kredytową i nie tylko, będziesz
odkryj bezproblemowy sposób, aby być na bieżąco.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

9 sposobów na uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego bez pracy

Poprzedni wpis

Trzy-Kubełkowa Strategia Emerytalna – Co To Za Podejście Inwestycyjne?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły