Artykuły

Czym jest handel kontraktami terminowymi? Przewodnik po kontraktach Futures i giełdach

0
Czym jest handel kontraktami terminowymi? Przewodnik po kontraktach Futures i giełdach
Czym jest handel kontraktami terminowymi? Przewodnik po kontraktach Futures i giełdach

Wiele osób, które lubią aktywny handel, napotyka kilka przeszkód.

Po pierwsze, ponieważ giełda jest otwarta tylko od 9:30 do 16: 00, trudno jest skupić się na handlu, a jednocześnie pracować od 9 do 5. Co więcej, opłaty związane z aktywnym handlem mogą obniżyć twoje zyski. Plus, często będziesz musiał postawić znaczną ilość pieniędzy, aby wygenerować znaczące zyski.

Futures pomagają rozwiązać wszystkie te problemy. Rynek kontraktów terminowych jest otwarty znacznie dłużej i sześć dni w tygodniu, Kontrakty wiążą się z niższymi opłatami, a inwestorzy futures mogą korzystać z dźwigni finansowej, aby uzyskać stosunkowo duże zyski przy minimalnych inwestycjach z góry.

Ale czym dokładnie są kontrakty futures i jak można handlować?

Czym Jest Handel Kontraktami Terminowymi?

Ze względu na swój charakter kontrakty futures są inwestycjami pochodnymi, które uzyskują swoją wartość z bazowego towaru lub składnika aktywów finansowych, wokół których kontrakty są zapisywane.

Kontrakty Futures zostały wymyślone jako instrument finansowy, aby umożliwić producentom surowców, takim jak rolnicy i górnicy, zabezpieczenie przed możliwością spadku cen pod koniec produkcji. Jeśli jesteś rolnikiem planującym sprzedać swoje zbiory kukurydzy, istnieje wartość w blokowaniu ceny sprzedaży z wyprzedzeniem, więc wiesz, co zyskasz ze swoich wysiłków.

Hedgery uczestniczą również w kontraktach futures po stronie kupna. Na przykład firma apple pie wie, że do realizacji zamówień będzie potrzebować tysięcy funtów jabłek. Aby uniknąć ryzyka wzrostu cen jabłek, firma może kupować kontrakty futures, aby zablokować ich ceny w przyszłości.

Podobnie jak akcje są notowane na giełdach, kontrakty futures są notowane na giełdach futures, z których najpopularniejszą jest Chicago Mercantile Exchange (CME Group).

Ponieważ te giełdy i kontrakty futures stały się bardziej popularne, day traderzy znaleźli sposoby na szybkie zarobienie pieniędzy, kupując i sprzedając Kontrakty przed datą wygaśnięcia.

Inwestor kontraktów terminowych nie jest zainteresowany dostawą dużej ilości gazu ziemnego, ropy naftowej, pszenicy lub kukurydzy. Zamiast tego inwestorzy wiedzą, że kontrakty futures mogą być sprzedawane w kółko, dopóki nie wygasną, a zmiany cen, których doświadczają umowy, w dużej mierze zależą od ruchów cen instrumentu bazowego.

Dlatego, zwracając szczególną uwagę na to, co dzieje się z instrumentem bazowym, inwestor futures ma możliwość kupowania i sprzedawania kontraktów futures w krótkim czasie, tworząc scenę dla szybkich zysków.

Aktywa Będące Przedmiotem Obrotu Powszechnie

Jak wspomniano powyżej, kiedy kontrakty futures pojawiły się po raz pierwszy, były one głównie projektowane wokół towarów, dając górnikom i rolnikom, a także nabywcom towarów, sposób na zabezpieczenie swoich zakładów.

Jednak wraz ze wzrostem spekulantów pojawiły się nowe opcje do rozważenia. Dziś, kiedy handlujesz kontraktami futures, będziesz miał dostęp do:

  • Kontrakty Terminowe Na Waluty. Waluta jest najbardziej pożądanym aktywem na świecie, a inwestorzy futures często przewidują, w którym kierunku zmierzają pary walutowe.
  • Kontrakty Terminowe Na Giełdzie. Kontrakty terminowe na akcje, zwane również kontraktami terminowymi na indeksy, dają traderom możliwość spekulowania w kierunku głównych indeksów giełdowych, takich jak S&P 500 lub Dow Jones Industrial Average.
  • Kontrakty Terminowe Na Stopy Procentowe. Wreszcie, Kontrakty terminowe na stopy procentowe dają kupującym i sprzedającym możliwość zablokowania zakontraktowanej stopy procentowej przy przyszłej dostawie oprocentowanych aktywów lub papierów wartościowych o stałym dochodzie, takich jak obligacje.

Dipowiązanie między kontraktami Futures i opcjami

Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie w handlu opcjami, zauważysz kilka podobieństw między opcjami a kontraktami futures.

Te dwa są ze sobą ściśle powiązane, ale jest jedna bardzo ważna różnica.

W przypadku kontraktów opcyjnych sprzedawca musi być skłonny sprzedać aktywa bazowe po kursie umownym po wygaśnięciu, ale kupujący ma możliwość (nie jest zobowiązany) zakupu aktywów po tej cenie. Jeśli kupisz kontrakt opcyjny i utrzymasz go do wygaśnięcia, możesz po prostu pozwolić mu wygasnąć bez rąk do handlowania akcjami.

W przypadku kontraktów futures obie strony są związane umową, co oznacza, że kupujący musi być skłonny do zakupu, a sprzedawca musi być skłonny do sprzedaży instrumentu bazowego po wygaśnięciu.

Na przykład, powiedzmy, że kupujesz kontrakt futures na dostawę 1000 baryłek ropy. Po wygaśnięciu umowy nabywca kontraktów terminowych będzie miał umowny obowiązek zakupu 1000 fizycznych baryłek ropy naftowej. Z tego powodu transakcje futures, które nie zamierzają przejąć towaru bazowego, muszą opuścić swoją pozycję przed wygaśnięciem kontraktu.

Jak Regulowane Są Kontrakty Terminowe

Za każdym razem, gdy inwestujesz na rynkach finansowych, ważne jest, aby upewnić się, że współpracujesz z regulowanymi brokerami. W Stanach Zjednoczonych rynek kontraktów terminowych jest regulowany przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Zadaniem CFTCs jest zapewnienie, że rynek, który nadzoruje, jest sprawiedliwy i sprawiedliwy, podobnie jak zadaniem SEC jest zapewnienie, że rynek giełdowy jest sprawiedliwy i sprawiedliwy.

Podczas handlu kontraktami terminowymi ważne jest, aby upewnić się, że dom maklerski, z którym zdecydujesz się pracować, jest zarejestrowany w CFTC, ponieważ zapewni to poziom bezpieczeństwa, którego nie doświadczają nieuregulowani brokerzy.

Futures & Marże

Zanim zaczniesz inwestować w kontrakty futures, ważne jest, abyś zrozumiał marże i niebezpieczeństwa związane z handlem na marżach. W końcu konta futures są zazwyczaj kontami z depozytem zabezpieczającym, które mają bardzo małe początkowe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, niektóre tak niskie, jak 5% lub 10%.

Wymóg depozytu zabezpieczającego to kwota pieniędzy, którą będziesz musiał mieć dostęp do transakcji. Na przykład, jeśli chcesz handlować ropą naftową o wartości 10 000 USD, a twój wymóg depozytu zabezpieczającego wynosi 5%, będziesz musiał mieć tylko 500 USD, aby dokonać transakcji.

Brzmi świetnie, prawda?

Jasne, dopóki handel nie stanie się wielkim przegranym.

Niezależnie od tego, Czy handlujesz kontraktami futures, akcjami, czy jakimkolwiek innym instrumentem finansowym, próbujesz przewidzieć przyszłość, a próby te od czasu do czasu zawodzą. W przypadku handlu bez marginesów, jeśli Prognoza się nie powiedzie, najwięcej pieniędzy, które możesz stracić, to kwota pieniędzy, którą umieścisz w początkowej inwestycji. Jednak w przypadku handlu depozytem zabezpieczającym straty mogą być znacznie wyższe.

Na przykład, załóżmy, że wprowadziłeś pozycję futures na ropę o wartości 10 000 USD i postawiłeś wymóg minimalnego depozytu zabezpieczającego w wysokości 500 usd dla transakcji. Więc powiedz, że produkcja ropy wzrosła, a popyt spadł. Oczekuje się, że Twoja pozycja naftowa będzie teraz warta tylko 9000 USD po wygaśnięciu umowy, ze stratą 1000 USD.

W takim przypadku Twoja marża nie pokryje strat w oparciu o aktualną cenę rynkową. W rezultacie twój broker kontraktów terminowych prawdopodobnie wystawi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, wymagające od Ciebie wpłaty większej ilości pieniędzy na konto, aby pokryć straty przekraczające początkową inwestycję.

Po co ryzykować? Bo jeśli wartość ojeśli twoja pozycja naftowa wzrośnie do $11,000, będziesz w stanie sprzedać swoją pozycję z dużym zyskiem w stosunku do inwestycji z góry. Z tego powodu marże stanowią szansę inwestycyjną O WYSOKIM RYZYKU/wysokim wynagrodzeniu.

Różne rodzaje kontraktów terminowych

Istnieje kilka różnych rodzajów kontraktów futures. Ważne jest, aby wiedzieć, co te różne Kontrakty reprezentują przed nurkowaniem. Trzy najczęstsze rodzaje umów obejmują:

Standardowe Kontrakty Terminowe

Standardowe lub pełnowymiarowe kontrakty futures reprezentują dużą ilość towarów bazowych lub aktywów finansowych. Są to rodzaje umów, które zostały zaprojektowane, aby dać rolnikom i dużym nabywcom sposób na umocnienie cen w przyszłości.

Na przykład, jeśli kupisz standardowy kontrakt futures obejmujący kukurydzę, kontrakt będzie stanowił 5000 buszli kukurydzy — około 140 ton — do fizycznej dostawy po wygaśnięciu umowy. Kontrakty terminowe na ropę naftową są zazwyczaj sprzedawane w przyrostach 1000 baryłek, podczas gdy Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe mają zwykle wartość nominalną 100 000 USD.

E-Mini Futures

Kontrakty E-mini futures zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić obrót mniejszymi kwotami. Kontrakty te zaspokajają inwestorów zainteresowanych handlem futures, ale nie handlem kukurydzą o wartości 25 000 USD na raz.

Kontrakty Terminowe Typu Cash Settlement

Wreszcie, Kontrakty terminowe typu Cash settlement futures są jedynymi kontraktami terminowymi, które nie kończą się fizyczną dostawą aktywów bazowych. Zamiast tego, gdy te kontrakty futures wygasają, wartość pieniężna składnika aktywów fizycznych jest przenoszona na nabywcę, a nie na sam składnik aktywów.

Plusy i minusy handlu kontraktami terminowymi

Podobnie jak w przypadku każdego innego stylu handlu, futures trading ma swój własny zestaw zalet i wad. Zanim zaczniesz handlować kontraktami futures, ważne jest, aby zrozumieć najważniejsze ryzyko i korzyści.

Futures Pros

Kontrakty Futures stały się popularnym aktywem do handlu ze względu na ich zalety. Niektóre z najbardziej ekscytujących aspektów związanych z kontraktami terminowymi obejmują:

1. Wysoka Płynność

Kontrakty Futures zazwyczaj charakteryzują się wysokim poziomem płynności. Jest to wynikiem tych, którzy faktycznie potrzebują licytacji aktywów w połączeniu z tymi, którzy spekulują na temat ruchu cen. Wysoka płynność oznacza, że będziesz w stanie szybko opuścić swoją pozycję, jeśli zdecydujesz, że nadszedł czas.

2. Więcej czasu na handel

Giełda jest otwarta od 9: 30 do 16: 00, kiedy przeciętny Amerykanin pracuje. Jednak rynek kontraktów terminowych jest otwarty prawie 24 godziny na dobę, od niedzieli do piątku. Jest zatrzymanie każdego dnia handlowego od 4:15pm do 4: 30pm Wschodniej, ale w przeciwnym razie transakcje mogą być dokonywane w dowolnym momencie.

3. Dźwignia finansowa

Ponieważ kontrakty futures są przedmiotem obrotu na depozytach zabezpieczających, potencjalne zwroty z tych kontraktów są na ogół znacznie wyższe niż potencjalne zwroty z transakcji, które występują bez marginesów.

Kontrakty Terminowe

Oczywiście, istnieje wiele powodów, aby być podekscytowanym handlem futures, ale jak w przypadku każdego innego instrumentu finansowego, istnieje kilka wad do rozważenia przed rozpoczęciem. Do najważniejszych należą:

1. Zwiększony Potencjał Strat

Za każdym razem, gdy występują marże, można stracić więcej niż początkowa inwestycja w transakcję. Oczywiście, potencjał zwiększonych zysków jest ekscytujący. Jednak ważne jest, aby pamiętać o ryzyku i być przygotowanym do działania, jeśli sprawy skręcą w złym kierunku.

2. No SIUbezpieczenie PC

Podczas handlu i inwestowania w akcje Twoje inwestycje są zwykle objęte ubezpieczeniem Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Jeśli twój broker pójdzie na dno, Twoje pieniądze nie będą sypiać z rybami.

Jednak Kontrakty terminowe na towary zazwyczaj nie są objęte ubezpieczeniem SIPC, pozostawiając Twoje inwestycje bez ochrony. To sprawia, że bardzo ważne jest, aby handlować tylko ze stabilnym brokerem futures.

3. Wysokie Minimalne Inwestycje

Podczas handlu akcjami istnieje kilka aplikacji, które pozwalają otworzyć konto bez minimalnego depozytu. To sprawia, że łatwo parać się małymi kwotami pieniędzy i zdecydować, czy handel jest właśnie dla ciebie.

Jednak większość brokerów kontraktów terminowych wymaga od nowych członków dokonania minimalnego depozytu w wysokości co najmniej 1000 USD. Dla nowicjuszy w świecie handlu kontraktami terminowymi minimalna inwestycja w 1000 USD w coś, czego nie są w 100% pewni, że będą chcieli się trzymać, może być dużym skokiem wiary.

Ostatnie Słowo

Wszystko powiedziane, branża handlu kontraktami terminowymi jest ekscytującym, bardzo płynnym, szybkim tempem gry, na którym najlepsi gracze zarabiają poważne pieniądze. Jednocześnie stała się koniecznością, która pomaga wspierać prężnie rozwijającą się gospodarkę Stanów Zjednoczonych i działających w niej producentów surowców.

Jeśli jednak zamierzasz handlować kontraktami futures, ważne jest, aby pamiętać o ryzyku, w szczególności o ryzyku pojedynczego złego handlu, który zniszczy znacznie więcej niż początkowa inwestycja.

Podobnie jak w przypadku każdej strategii handlowej, badania są kluczem do Twojego sukcesu. Zapewniając, że Twoje transakcje są dobrze zbadane i przemyślane, będziesz w stanie złagodzić sobie większość ryzyka związanego z handlem w przestrzeni.

Tornado – platforma inwestycyjna i edukacyjna oparta na członkostwie

Poprzedni wpis

10 wskazówek jak poprawić ocenę kredytową

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły