Artykuły

Czym Jest Handel Forex? Przewodnik dla początkujących po rynkach walutowych

0
Czym Jest Handel Forex? Przewodnik dla początkujących po rynkach walutowych

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł wymienić swoje pieniądze na cudze pieniądze dzisiaj, wymienić je następnego dnia i dodać kilka dodatkowych dolców do kieszeni?

Wierzcie lub nie, tego rodzaju transakcje zdarzają się każdego dnia, niezliczoną ilość razy dziennie. W rzeczywistości, pod względem dziennego wolumenu obrotu, Forex reprezentuje największy rynek finansowy na świecie, z większą liczbą transakcji walutowych niż akcje na giełdzie.

Odnoszący sukcesy handlowcy zarabiają miliony dolarów, prowadząc niezliczonych nowicjuszy do spróbowania swoich sił. Ale czym dokładnie jest rynek forex lub rynek walutowy i czym jest handel Walutowy?

Czym Jest Handel Forex?

Handel Forex otrzymuje swoją nazwę od rynku walutowego lub rynku forex, na którym występują transakcje wymiany walut. Na tym rynku waluty z całego świata są wymieniane na siebie w parach walutowych, zwanych również parami forex.

Niektórzy z najbardziej aktywnych handlowców forex to firmy, które handlują walutami obcymi i używają walutowych kontraktów terminowych, kontraktów futures i swapów — zdefiniujemy je nieco — aby zablokować kursy walut i chronić swoją firmę przed zmiennością cen.

Wszędzie tam, gdzie występuje zmienność, są indywidualni inwestorzy gotowi spekulować na temat przyszłych zmian cen. Podobnie jak w przypadku akcji typu day trading, spekulanci Forex szukają wzorców na wykresach ruchów cen walut i próbują kupować, gdy wartości są niskie, a sprzedawać, gdy są wysokie, czerpiąc zyski z różnicy.

Anatomia par walutowych

Podczas handlu na rynku forex wszystkie aktywa są wyświetlane jako pary, które zapewniają skróty dwóch walut oddzielonych odwrotnym ukośnikiem. Pierwsza waluta w parze jest znana jako waluta bazowa, a druga waluta jest nazywana walutą kwotowania.

W parze wartość waluty bazowej wynosi zawsze 1, podczas gdy wartość kwotowania zmienia się w zależności od kursu wymiany między dwiema walutami.

Jedną z najczęściej notowanych par na rynku jest para EUR/USD. Na przykład, powiedzmy, że para obecnie handluje na poziomie 1,16.

W tym przykładzie walutą bazową jest euro (EUR), a walutą kwotowaną jest dolar amerykański (USD). Jeśli wartość pary wynosi 1,16, to 1 euro może kupić 1,16 dolara amerykańskiego.

Podstawowe warunki Forex, które musisz znać

Ważne jest, aby poznać ten żargon, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek działalność handlową, na rynku forex lub w inny sposób. Na rynku forex spread nie jest czymś, co lubisz na czubku obwarzanka, a cięcie nie ma nic wspólnego z nożyczkami. Poniżej znajdziesz siedem terminów, które są absolutnie kluczowe, aby wiedzieć, zanim zaczniesz:

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są instrumentami pochodnymi, co oznacza, że handlowcy, którzy ich używają, nie są właścicielami aktywów bazowych. Zamiast tego są właścicielami kontraktu, który przyniesie zysk lub stratę w oparciu o kierunek ruchu cen, na którym opiera się kontrakt.

Ci, którzy wierzą, że konkretna para wzrośnie, kupują kontrakty CFD, podczas gdy ci, którzy wierzą, że wartość spadnie, sprzedają je.

Kontrakty CFD płacą różnicę w cenie zamknięcia i cenie otwarcia dla pary walutowej. Na przykład, jeśli kontrakt CFD na parę EUR/USD otworzył się po kursie 1,16 i zamknął po kursie 1,20, kontrakt zapłaciłby 0,04 USD — różnicę między ceną otwarcia a ceną zamknięcia kontraktu, pomniejszoną o wszelkie opłaty związane z transakcją.

W przeciwieństwie do innych kontraktów będących przedmiotem obrotu w finarynki ncial, takie jak kontrakty futures i opcje, CFD nie mają daty wygaśnięcia. Zamiast tego handlują jak inne papiery wartościowe ze stałymi ruchami cenowymi dla kupujących i sprzedających.

Dźwignia finansowa

Zmiany cen walut zdarzają się szybko, ale wydają się być stosunkowo niewielkie. Z tego powodu inwestorzy forex wykorzystują dźwignię, aby zwiększyć swoje zyski. Korzystanie z dźwigni finansowej polega na pożyczaniu pieniędzy od brokera na transakcję, w ten sam sposób, w jaki firmy często pożyczają procent środków potrzebnych do realizacji dużych zamówień.

Na przykład, powiedzmy, że chcesz postawić, że euro zyska w stosunku do japońskiego jena. Ponieważ żadna waluta nie może się tak bardzo wahać — mówimy o groszach lub ułamkach groszy dziennie-możesz potrzebować zainwestować 10 000 USD w transakcję, aby zobaczyć jakiekolwiek znaczące zyski z ruchów cen.

Ale nie będziesz musiał włożyć całego $10,000 do handlu. W przypadku większości brokerów forex będziesz mógł pożyczyć duży procent swojej pozycji-powiedzmy $9,000, w tym przykładzie, co oznacza, że będziesz miał tylko $1,000 skórki w grze.

Zastrzeżenie do tej transakcji polega na tym, że gdy używana jest dźwignia, zarówno zyski, jak i straty są znacznie powiększone. Jeśli wysoce lewarowany handel pójdzie nie tak, musisz być przygotowany na przyjęcie bolesnych strat.

Wielkość Partii

Handel walutą wymaga od handlowców skłonności do dokonywania stosunkowo dużych transakcji, z których większość mieści się w jednej z trzech wielkości partii. Standardowy rozmiar Lota to 100 000 jednostek, co oznacza, że jeśli handlujesz EUR/USD na podstawie powyższego przykładu, całkowita wartość transakcji wyniesie 116 000 USD.

Na szczęście mniejsze wielkości partii zostały stworzone, aby umożliwić dostęp do Forex traderom, którzy nie mają lub nie chcą ryzykować dużych ilości pieniędzy na pojedynczych transakcjach. Dwie inne najpopularniejsze wielkości partii to mini, które składają się z 10 000 jednostek, i micros, które składają się z 1000 jednostek.

Margines

Transakcje Forex odbywają się na kontach depozytowych, które pozwalają na wykorzystanie dźwigni finansowej. Marże są pieniądze przechowywane na bok, aby zapewnić brokera, że po zakończeniu handlu, nie stracą pieniędzy na pożyczkę, którą dostarczyli, aby handel był możliwy.

Korzystając z powyższego przykładu transakcji o wartości 10 000 USD dokonanej z 1 000 USD Twojego kapitału początkowego, 1 000 USD, które wpłacisz, jest marżą, a pozostałe 9 000 USD to dźwignia lub pożyczka od brokera. Jeśli cena pary, którą handlujesz, spadnie poniżej wymogu depozytu zabezpieczającego, Twoje konto zostanie poddane wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, co oznacza, że będziesz musiał sprzedać niektóre aktywa z dźwignią na koncie lub dodać dodatkowy kapitał, aby uniknąć problemów z wypłacalnością.

Pip

Termin pip jest akronimem oznaczającym „procent w Punkcie” lub „zainteresowanie ceną w punkcie” i reprezentuje minimalną możliwą zmianę ceny w walucie. Jeden pip jest cztery miejsca po przecinku wstecz, lub 0.0001, z 100 pips reprezentujących jeden cent.

Podczas handlu standardowym lotem lub 100 000 jednostek waluty, jeden pip zostanie pomnożony przez liczbę jednostek, przynosząc minimalną zmianę ceny na Transakcji do 10 USD. W przypadku rozmiarów mini lot minimalny ruch cen wynosi 1 USD, podczas gdy rozmiary mikro lot mogą poruszać się w przyrostach o 0,10 USD.

Spread

Korzystając z platformy transakcyjnej forex, nie płacisz prowizji od swoich transakcji. Zamiast tego broker zarabia pieniądze, wypierając opłaty na spread lub różnicę między ceną kupna i sprzedaży. Wielkość spreadu zapłaconego na transakcji będzie się różnić w zależności od kilku czynników, najważniejsze z nich to wielkość partii, popyt na walutę będącą przedmiotem obrotu i zmienność.

Jak Działa Handel Forex?

Forex jest interesującym rynkiem, ponieważ nie ma jednego głównego rynku walutowego akceptowanego na całym świecie. W rezultacie handel odbywa się elektronicznie bez recepty, tego samego rodzaju handlu, jakiego można oczekiwać przy zakupie akcji OTC.

Istnieją dwa podstawowe sposoby, które można przejść do handlu-albo handlu w teraz (na miejscu), lub wykonać umowy na przyszły zakup i dostawę waluty.

Czym jest rynek Spot?

Rynek spot swoją nazwę zawdzięcza temu, że transakcje na tym rynku odbywają się na miejscu w oparciu o aktualny kurs wymiany walut.

Na przykład, jeśli uważasz, że nastąpi duży skok wartości euro w porównaniu do dolara amerykańskiego, możesz kupić USD/EUR na miejscu po aktualnym kursie wymiany.

Jeśli wartość euro wzrośnie zgodnie z przewidywaniami, możesz sprzedać swoje udziały na miejscu, zarabiając zysk na podstawie różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży. Oczywiście, jeśli wartość euro spadnie po transakcji, różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży staje się stratą na transakcji.

Czym jest rynek kontraktów terminowych i terminowych?

Transakcje, które mają miejsce na rynku forward I futures, są transakcjami pochodnymi, w których zawierane są transakcje na przyszłość, a nie natychmiastowa wymiana waluty. Jak sugeruje nazwa rynku, istnieją dwa różne rodzaje transakcji, które zdarzają się na rynku forward I futures:

 • Kontrakty Forward. Forward to prywatne umowy negocjowane, które rozliczają się tylko raz w momencie wygaśnięcia. W przypadku kontraktów terminowych obie strony uzgadniają przyszłą cenę waluty, która zostanie zakupiona na rynku OTC po wygaśnięciu umowy. Kontrakty te są najczęściej używane dla walut, które nie są powszechnie przedmiotem obrotu lub są w inny sposób niezniszczalne.
 • Kontrakty Terminowe. Kontrakty Futures to aktywa notowane na giełdzie, które są łatwo dostępne dla inwestorów na otwartym rynku. Są to standardowe Kontrakty pierwotnie stworzone w celu stabilizacji cen na przyszłych giełdach towarów. W ramach kontraktów terminowych na waluty kontraktowana jest z góry określona ilość waluty, która ma być przedmiotem obrotu w późniejszym terminie po określonej cenie.

Co powoduje zmiany kursów walut?

Co dokładnie powoduje zmiany cen w różnych walutach? Do najważniejszych czynników wpływających na przyszłe zmiany cen walut należą:

 • Działalność Banku Centralnego. Banki centralne są zobowiązane do prowadzenia polityki pieniężnej w rozwiniętych gospodarkach. Banki te ustalają stopy procentowe, kupują obligacje i podejmują inne działania, aby pomóc w zrównoważeniu gospodarek, które reprezentują. W miarę tego salda wartość walut kontrolowanych przez banki centralne będzie się wahać.
 • Warunki Ekonomiczne. Waluta jest tak silna, jak gospodarka, którą reprezentuje. W końcu, ile pieniędzy chciałbyś zatopić w walucie, która reprezentuje upadającą gospodarkę? Gdy warunki gospodarcze są pozytywne, waluty mają tendencję do wzrostu wartości w stosunku do innych. Z drugiej strony złe warunki ekonomiczne powodują spadek wartości waluty.
 • Uwarunkowania Geopolityczne. Gospodarka światowa jest solidnym systemem umożliwiającym wymianę handlową między krajami. Pokojowy, korzystny dla obu stron globalny handel stał się niezwykleportant dla nowoczesnych gospodarek. Gdy warunki geopolityczne sprzyjają ciągłemu polubownemu handlowi między krajami, waluty z tych krajów mają tendencję do wzrostu. Z drugiej strony, gdy warunki geopolityczne zagrażają handlowi lub rządy stają się niestabilne, zaangażowane waluty mają tendencję do marnotrawienia.

Najczęściej Handlowane Pary Walutowe

Jeśli jesteś początkującym graczem na rynku forex, ważne jest, aby mądrze wybierać pary, którymi handlujesz. Większość początkujących powinna trzymać się najpopularniejszych par z kilku powodów:

 1. Płynność. Najpopularniejsze pary są handlowane miliony razy dziennie. Tak więc, kiedy zdecydujesz, że nadszedł czas, aby opuścić swoją pozycję, nie będziesz miał problemów z wycofaniem się z handlu.
 2. Wiedza. Najczęściej handlowane pary walutowe reprezentują kraje, o których prawdopodobnie wiesz trochę, co sprawia, że badania związane z handlem tymi parami są mniej zniechęcające.

Pięć najczęściej handlowanych par walutowych to:

 1. EUR / USD: Euro do dolar amerykański.
 2. USD / JPY: dolar amerykański do jena japońskiego.
 3. GBP / USD: Funt Brytyjski do Dolar Amerykański.
 4. AUD/USD: Dolar Australijski do Dolar Amerykański.
 5. USD / CHF: dolar amerykański do Frank szwajcarski.

Wspólne Strategie Handlu Forex

Twoja strategia handlowa odegra kluczową rolę w tym, czy odnosisz sukcesy w handlu walutami. Do najczęściej stosowanych strategii należą:

Skalpowanie

Strategia stosowana na najbardziej płynnych aktywach, scalping jest najszybszą strategią stosowaną przez traderów na rynkach walutowych. Skalperzy przechowują aktywa najwyżej przez sekundy lub minuty, mając nadzieję na małe zyski z każdej transakcji.

Chodzi o to, że przedsiębiorca będzie mógł dokonać kilku transakcji każdej sesji, handlując wysoce płynnymi aktywami i wykorzystując analizę techniczną w celu potwierdzenia kierunku. Dzięki temu małe zyski sumują się do znaczących zysków.

Day Trading

Day trading forex to proces wykorzystujący analizę techniczną, a czasem fundamentalną, aby określić, gdzie cena pary walutowej zmierza w najbliższym czasie.

Jak sama nazwa wskazuje, day traderzy nie trzymają aktywów dłużej niż jeden dzień. Pomaga to zmniejszyć ryzyko utraty znacznej wartości aktywów przechowywanych w nocy z jednej sesji na drugą.

Swing Trading

Swing trading to świetna strategia dla tych, którzy nie są zainteresowani ciągłym monitorowaniem rynków przez cały dzień handlowy. Transakcje te odbywają się przez kilka dni, a nawet tygodni, próbując wykorzystać obecną lub nadchodzącą zmianę wartości.

Handlowcy Swing często dokonują transakcji tuż przed lub tuż po głównych raportach ekonomicznych, ogłoszeniach banków centralnych lub wydarzeniach geopolitycznych. Po dokonaniu transakcji trader czeka na zmianę wartości, zarabiając na zyskach śródokresowych.

Handel Pozycjami

Handel pozycyjny to strategia stosowana przez długoterminowych handlowców forex. Traderzy pozycji mogą utrzymywać zarówno długie, jak i krótkie pozycje, kupując długie pozycje, gdy spodziewają się wzrostu wartości waluty, a krótkie pozycje, gdy spodziewają się spadku jej wartości.

Podobnie jak w przypadku każdej długoterminowej strategii handlowej lub inwestycyjnej, inwestorzy pozycyjni polegają w dużej mierze na analizie fundamentalnej podczas dokonywania transakcji.

Plusy i minusy do rozważenia

Istnieje wiele plusów i minusów do rozważenia przed zaangażowaniem się w handel na rynku forex.

Forex Pros

Forex jest najpopularniejszym rynkiem finansowym ina świecie. Niektóre z najbardziej ekscytujących powodów, aby się zaangażować to:

1. Wysoka Płynność

Waluta jest najbardziej płynnym aktywem na świecie. Jest to ważne, ponieważ oznacza, że prawdopodobnie kupujący będzie gotowy przejąć Twoją pozycję, gdy nadejdzie czas na wyjście, zmniejszając ryzyko, że utkniesz w handlu. Oczywiście istnieją pewne wyjątki od tej reguły, a główne waluty cieszą się wyższym poziomem płynności niż te o niższym obrocie.

2. Ekstremalny Potencjał Zysku

Jest wielu handlowców, którzy zarobili i nadal zarabiają miliony dolarów na rynku forex. Za każdym razem, gdy uda się osiągnąć tak znaczące zyski, będzie ekscytacja wokół koncepcji.

3. Handel 24-Godzinny

Większość rynków, na których przedmiotem obrotu są aktywa finansowe, ma ograniczone godziny pracy, co utrudnia przeciętnemu człowiekowi czas na zaangażowanie się. Z drugiej strony, rynki skupione wokół rynku Forex są otwarte 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, dzięki czemu każdy może znaleźć czas na uczestnictwo.

4. Niskie Wymogi Kapitałowe

Ponieważ dźwignia finansowa jest powszechna w przypadku transakcji forex, aby rozpocząć, potrzebna jest stosunkowo niewielka ilość kapitału.

5. Zdecentralizowany Rynek

nie ma tu ani jednej giełdy, ani nawet niewielkiej grupy głównych giełd, na których odbywa się większość transakcji walutowych. Ze względu na zdecentralizowany charakter rynku istnieje mniejszy potencjał manipulacji niż na bardziej tradycyjnych rynkach, takich jak Giełda.

Minusy Forex

Czytanie powyższych zalet sprawia, że forex brzmi jak kraina pełna słońca, tęczy i lodów, ale rzeczy nie zawsze są takie, jak się wydają. Istnieje kilka istotnych wad do rozważenia przed nurkowaniem w:

1. Duża Zmienność

Ponieważ waluta jest najchętniej handlowanym aktywem na świecie, poziom zmienności na rynku jest wyższy niż jakikolwiek inny rynek, na którym możesz pracować. Ta zmienność utrudnia przewidywanie zmian cen i może prowadzić do skrajnych strat.

2. Dźwignia Zwiększa Ryzyko

Dźwignia to świetny sposób na zwiększenie zysków, ale to miecz obosieczny. Jeśli transakcje pójdą w złą stronę, dźwignia może spowodować utratę więcej niż początkowy kapitał, który umieściłeś na stole dla transakcji. Ryzyko utraty musi być brane pod uwagę przed rozpoczęciem.

3. Czas-i badania intensywne

Handel walutą to proces intensywny w badaniach, który wymaga od przedsiębiorcy szczegółowego zrozumienia raportów ekonomicznych, działalności banków centralnych i warunków geopolitycznych. Jeśli nie masz czasu lub chęci, aby wykonać wymagane badania, forex nie jest dla ciebie.

Rozważ następujące kwestie przy wyborze brokera Forex

Więc zdecydowałeś, że jesteś gotowy, aby spróbować swoich sił jako przedsiębiorca forex. Świetnie! Zanim zanurzysz się w head first, ważne jest, aby wybrać odpowiedniego brokera. Oto kilka rzeczy do rozważenia:

 • Narzędzia Handlowe. Wysokiej jakości konto handlowe forex będzie zawierać wszystkie narzędzia potrzebne do wysokiej jakości analizy technicznej. Spójrz na możliwości wykresów i wskaźniki oferowane przed podjęciem decyzji o współpracy z jednym lub drugim brokerem.
 • Konto Demo. Forex to ryzykowna branża, a początkujący powinni ćwiczyć przed rozpoczęciem. Brokerzy, którzy mają żywotny interes w swoich handlowców mają tendencję do oferowania kont demo, w których wirtualna waluta może być traded, aby przetestować swoją strategię handlową przed zastosowaniem jej w prawdziwym świecie. Zanim zarejestrujesz się u brokera, dowiedz się, czy Oferuje on symulator handlu.
 • Spready. Brokerzy Forex nie pobierają prowizji, ale zarabiają na spreadzie między ceną kupna i sprzedaży, gdy każda transakcja ma miejsce. Porównaj spready oferowane przez różnych brokerów forex, aby upewnić się, że nie przepłacasz podczas handlu.
 • Obsługa Klienta. Wreszcie, pracując z brokerem, tworzysz relacje finansowe. Kiedy masz pytania dotyczące ciężko zarobionych pieniędzy, będziesz chciał się upewnić, że ktoś jest zarówno chętny, jak i w stanie odpowiedzieć na twoje pytania. Przed wyborem brokera przeczytaj opinie konsumentów na temat oferowanych przez nich usług i wsparcia. Jeśli inni klienci mieli dobre doświadczenia z brokerem, są szanse, że ty też.

Ostatnie Słowo

Świat handlu forex jest ekscytujący, w którym pieniądze są dosłownie używane do kupowania pieniędzy. Przy tak wielu ludziach osiągających ogromne zyski w przestrzeni, możesz być swędzący, aby zacząć.

Zanim to zrobisz, weź pod uwagę ryzyko związane z dźwignią finansową i wysoki poziom zmienności na rynkach walutowych. Co więcej, poświęć trochę czasu na znalezienie wysokiej jakości brokera do pracy i przetestuj swoje strategie w wirtualnym środowisku, zanim ryzykujesz ciężko zarobione pieniądze.

Jak zawsze, badania i przygotowania są podstawą, na której budowana jest rentowność w przestrzeni forex.

Jak oszczędzać w na zakupach?

Poprzedni wpis

Nadchodzi nowa technologia! Oto, na co warto budżetować

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły