Artykuły

Czy kierunek studiów, który wybierzesz, wpływa na Twój potencjał zawodowy?

0
Czy kierunek studiów, który wybierzesz, wpływa na Twój potencjał zawodowy?
Czy kierunek studiów, który wybierzesz, wpływa na Twój potencjał zawodowy?

Skyrocketing czesne college ’ u ma studentów biorących na siebie dług, aby zapłacić za studia. W rezultacie wielu absolwentów szkół średnich i ich rodzice pytają, czy studia są w ogóle tego warte. Odpowiedź zależy po części od tego, czy Twoja przyszła praca opłaca koszt studiów.

Dane z Biura Statystyki Pracy pokazują, że ci z dyplomami znacznie przewyższają tych bez, niezależnie od ich kierunku. Ale istnieje kilka konkretnych sposobów, w jaki twój obszar studiów może wpłynąć na twój przyszły potencjał zarobkowy.

Dlaczego Twój Kierunek Studiów Może Mieć Znaczenie

Według 2019 PayScale survey największych żali uczelni, wybór absolwentów kierunku był Nr 2, zaraz po zaciągnięciu zbyt dużego długu studenckiego. Jest więc jasne, że wielu absolwentów uważa, że ich wybór Szkoły Głównej wpłynął na ich możliwości kariery.

I z pewnością jest wiele dowodów na poparcie tezy, że twój kierunek może mieć wpływ na to, czy twój stopień jest tego wart. Różne badania pokazują szeroką rozbieżność w życiowym potencjale zarobkowym i satysfakcji życiowej między osobami z pewnymi specjalnościami.

1. Niektóre Stopnie Mają Niższe Zarobki Dożywotnie

Badanie przeprowadzone w 2015 r.przez Georgetown University Center na temat edukacji i siły roboczej wykazało, że absolwenci college ’ u zarabiają średnio o milion dolarów więcej w ciągu swojego życia niż ci, którzy mają tylko dyplom ukończenia szkoły średniej.

Ale nie wszyscy posiadacze stopni zarabiają w pobliżu tej kwoty. A różnica w potencjale dochodowym między stopniami może być nawet większa niż różnica między posiadaniem stopnia lub nie-aż 3,4 miliona dolarów lub więcej.

Niedawno raport 2021 autorstwa public policy group Third Way przeanalizował dane zebrane dla narzędzia karty wyników uczelni federalnego Departamentu Edukacji i zmierzył wypłatę dziesiątek tysięcy programów certyfikatów, stopni stowarzyszonych i kierunków licencjackich.

Trzeci sposób stwierdził, że większość programów studiów licencjackich opłaca się w ciągu 10 lat lub mniej. Ale niektóre stopnie nigdy się nie opłaciły. Stopnie z tych kierunków są najmniej prawdopodobne, aby zarobić więcej niż przeciętny pracownik z tylko dyplomem szkoły średniej. Należą do nich:

 • Dramat
 • Taniec
 • Sztuka filmowa i studyjna
 • Sztuki wizualne
 • Sztuka wideo
 • Muzyka
 • Zoologia
 • Ekologia
 • Antropologia
 • Religioznawstwo

Chociaż wartość zarobków tych stopni nie jest wspaniała, żaden z nich nie jest ujemny.

I nawet trzeci sposób odkrył, że wśród tych programów, które przyznają stopnie, absolwenci college ’ u Zwykle przewyższają absolwentów szkół średnich na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem trzech: dramatu, tańca i zoologii.

Dane z Brookings Institute dochodzą do podobnego wniosku. Z 98 kierunków, które studiował, jedynymi dwoma kierunkami kariery, które nie przerosły posiadaczy dyplomu szkoły średniej, były Edukacja wczesnoszkolna oraz sztuki wizualne i performatywne, ale tylko pod koniec kariery.

Jeśli jesteś przywiązany do jednej z tych dziedzin kariery, możesz zwiększyć jej wypłatę, uczęszczając do tańszej szkoły i utrzymując zadłużenie na kredyt studencki do minimum.

2. Niektóre stopnie mogą prowadzić do bardziej lukratywnych Karier

Z drugiej strony, Third Way stwierdził, że wiele głównych firm opłaca swoje inwestycje w mniej niż pięć lat. Zazwyczaj obejmują one dziedziny STEM (nauki ścisłe, technologie, inżynierię i matematykę) oraz opiekę zdrowotną.

Te obszary studiów szybko się opłacają i prowadzą do bardzo lukratywnych dochodów, a tym samym do wyższego stylu życia.

I to stwierdzenie utrzymuje się w badaniach przeprowadzonych przez wszystkich organizacji, w tym studium Georgetown education center i Studium Brookings Institute.

Trzeci sposób odkrył, że te stopnie szybko się opłacają w 100% :

 • Inżynieria naftowa
 • Elektrotechnika
 • Inżynieria lotnicza
 • Inżynieria przemysłowa
 • Inżynieria (ogólna)
 • Technika inżynierska
 • Technologie inżynierii budowlanej
 • Technicy kontroli jakości i bezpieczeństwa
 • Usługi stomatologiczne
 • Pielęgniarstwo rejestrowane

3. Absolwenci niektórych stopni są bardziej zatrudnieni niż inni

Wysoka pensja wyjściowa nie jest jedynym czynnikiem, jeśli chodzi o wybór kierunku. Studiowanie na niektórych stopniach może sprawić, że będziesz bardziej zatrudnialny niż inne.

Na przykład dane LinkedIn pokazują, że najlepsze miejsca pracy na żądanie w 2021 r.wymagają co najmniej dyplomu licencjata. Ale wiele z nich wymaga również konkretnych kierunków, ponieważ są to rodzaje zadań, które wymagają określonego zestawu umiejętności. Innymi słowy, każdy z każdym stopniem nie może ich wykonać.

Zadania wymienione przez LinkedIn, takie jak psychoterapeuta, pielęgniarka i Nauczyciel w szkole podstawowej, wymagają konkretnych kierunków. Na przykład nie możesz zostać pielęgniarką bez dyplomu pielęgniarskiego.

Możesz być w stanie nauczyć się umiejętności technicznych potrzebnych do niektórych innych pożądanych miejsc pracy, takich jak bycie programistą stron internetowych, bez posiadania dyplomu z informatyki. Ale kierunek w programowaniu komputerowym lub biorąc kursy w tworzeniu stron internetowych prawdopodobnie ułatwi poszukiwania pracy.

Ale specjalizowanie się w jednym obszarze może również obalić. ZipRecruiter ostrzega średnie prognozy zarobków, a nawet obecne miejsca pracy na żądanie, nie powinny być jedynym czynnikiem przy wyborze kierunku.

Wiele zawodów może zniknąć przed ukończeniem studiów lub wkrótce po nich z powodu zmian technologicznych, kulturowych i politycznych. Mogą nawet zniknąć lub stracić popyt z powodu zmieniających społeczeństwo wydarzeń globalnych, takich jak pandemia koronawirusa.

Dodatkowo, wartość miejsc pracy może ulec zmianie wraz ze zmianą czynników zewnętrznych.

Na przykład, ze względu na zmiany w sposobie, w jaki Amerykanie konsumują swoje wiadomości, tradycyjna dostępność miejsc pracy w newsroomie gwałtownie spadła w ostatniej dekadzie. Według Pew Research Center wzrost zatrudnienia w środowisku cyfrowym nie rośnie wystarczająco szybko, aby to zrekompensować.

Aby zmniejszyć ryzyko, że to się stanie, możesz zabezpieczyć swoje zakłady i podwoić major. Podwójny kierunek może uczynić Cię bardziej atrakcyjnym kandydatem do pracy, nawet jeśli wybrana dziedzina studiów pozostaje w dużym popycie.

Na przykład, jeśli planujesz ukończyć Dziennikarstwo, drugi kierunek w finansach pozwala Ci specjalizować się w dziennikarstwie finansowym, pracować w treściach cyfrowych (takich jak treści blogowe, biuletyny, media społecznościowe i podcasty) dla firmy usług finansowych lub przejść do pracy w usługach finansowych.

Według ankiety 2018 National Association of Colleges and Employers, 82% ankietowanych pracodawców chce kandydatów z doskonałymi umiejętnościami komunikacji pisemnej. Inne najlepsze pożądane umiejętności to praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i umiejętności komunikacji ustnej.

Te umiejętności interpersonalne sprawiają, że jesteś promowalny i może pomóc ci zdobyć przyszłe stanowisko kierownicze, zwiększając w ten sposób potencjał kariery i dając Ci stopień zapasowy, na którym możesz polegać, jeśli pożądana dziedzina wyschnie.

4. Wielu absolwentów zgłasza żal z powodu wyboru kierunku

Ankieta PayScale nie jest jedyną, która znalazła wybór college major to największy żal absolwentów college ’ u. Badanie 2020 Best Colleges wykazało, że prawie dwie trzecie badanych absolwentów żałowało swojego wyboru.

Niektórzy z tych ludzi stwierdzili, że woleliby, by zamiast tego realizowali pasję. Ale nic dziwnego, że 30% zmieniłoby kierunek studiów na lepsze możliwości zatrudnienia.

Pieniądze są z pewnością czynnikiem przy wyborze kierunku studiów. W końcu badanie PayScale wykazało, że najbardziej żałowane kierunki to te z najmniejszym potencjałem zarobkowym. A to może wiązać problemy finansowe związane z wysokim zadłużeniem Studenckim.

Badanie Insider i Morning Consult w 2019 r. wykazało, że prawie połowa millenialsów, którzy nadal spłacają kredyt studencki, uważa, że studia nie były tego warte. Kierunek, który prowadzi do dobrze płatnej kariery, może umożliwić ludziom szybką spłatę długu studenckiego, dzięki czemu college czuje się bardziej jak dobrze wydane pieniądze.

Ale wysoki dochód to nie wszystko. Badanie ZipRecruiter 2021 wykazało, że po uwzględnieniu satysfakcji z pracy, poziomu stresu i możliwości, najbardziej żałowane Kierunki obejmują wysoko płatne Kierunki naukowe, a także nisko płatne kierunki artystyczne.

Co więcej, roczny raport płacowy PayScale wykazał, że niektóre z najbardziej znaczących kierunków, takich jak edukacja i usługi społeczne, niekoniecznie są najlepiej opłacane. Ale większość najlepiej opłacanych kierunków nie ma najwyższego znaczenia.

Tak więc rozważając swój kierunek, ważne jest, aby zrównoważyć względy pieniężne obok potencjału stresu w pracy i Kariery z poczuciem celu.

Dlaczego Twój Kierunek Studiów Może Nie Mieć Znaczenia

Patrząc na badania, wydaje się, że twój wybór głównych wpływa na ogólny sukces zawodowy. Ale to zakłada, że konkretne kierunki zawsze prowadzą do konkretnych karier, co nie jest prawdą.

Oprócz studiów przygotowawczych, takich jak Pielęgniarstwo, stopnie uniwersyteckie niekoniecznie są bezpośrednią ścieżką do kariery. W artykule 2014 analitycy danych z Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku odkryli, że tylko 27% absolwentów uczelni pracuje w tej samej dziedzinie kariery, co ich główny.

Ponadto wiele czynników poza twoim głównym wpływem na trajektorię kariery i potencjał zarobkowy na całe życie.

1. Rynek Pracy Stale Się Zmienia

Według Światowego Forum Ekonomicznego 65% dzieci przystępujących dziś do szkoły podstawowej będzie pracować w miejscach pracy, które jeszcze nie istnieją. Tak więc, jest prawdopodobne, że dzisiejsi studenci znajdą się zatrudnieni w miejscach, których nigdy sobie nie wyobrażali.

To sprawia, że prawie niemożliwe, aby wybrać” prawo ” major dopasować swoją przyszłą karierę.

Profesor nadzwyczajny Temple University of economics dr Douglas A. Webber mówi The New York Times wybór kierunku w oparciu o dzisiejsze miejsca pracy na żądanie jest ryzykowny. Te miejsca pracy mogą nie istnieć w przyszłości dzięki innowacjom technologicznym, takim jak automatyzacja.

To tylko jeden z wielu powodów, dla których zdolność adaptacji rutynowo pojawia się na corocznej liście najlepszych umiejętności miękkich na żądanie LinkedIn.

2. Nowoczesne miejsca pracy wymagają połączenia umiejętności

Innym powodem, dla którego umiejętności mogą mieć większe znaczenie niż główne, jest fakt, że miejsca pracy w wschodzących dziedzinach mają tendencję do krzyżowania dyscyplin. Tak więc, jeśli zaszufladkujesz się w jednym obszarze studiów, możesz nie rozwijać umiejętności, których szukają pracodawcy.

Na przykład często zdarza się, że rodzice i doradcy o dobrych intencjach pchają uczniów na kierunki STEM, mając nadzieję, że przygotują ich do kariery w lukratywnej dziedzinie technologii.

Ale badanie LinkedIn 2015 wykazało, że tech companierzy zatrudniają absolwentów sztuk wyzwolonych w szybszym tempie niż ci z dyplomami informatycznymi i inżynierskimi. Prawdopodobnie dlatego, że firmy technologiczne potrzebują programistów, którzy mogą uczłowieczyć technologię dla wszystkich innych.

Dlatego platformy poszukiwania pracy, takie jak ziprecruiter advocate, koncentrują się na umiejętnościach ponad majorami. Bez względu na to, czego się uczysz, szeroka edukacja może pomóc w doskonaleniu wielu umiejętności. Należą do nich umiejętności miękkie, takie jak zdolność adaptacji, elastyczność, rozwiązywanie problemów i skuteczna komunikacja.

George Anders, autor książki „You Can Do Anything: the Surprising Power of a 'Useless’ Liberal Arts Education”, twierdzi, że dzisiejsza praca wymaga połączenia umiejętności, których nie można nauczyć się tylko od jednego kierunku. On i inni również twierdzą, że szerokie wykształcenie, takie jak wykształcenie w dziedzinie sztuk wyzwolonych, jest najlepszym sposobem na przygotowanie się do ciągle zmieniającego się rynku pracy.

Bez względu na specjalizację, zdobywanie umiejętności w innych dziedzinach może zwiększyć twoje perspektywy zawodowe. Badanie przeprowadzone w 2013 r.przez firmę Burning Glass Technologies, zajmującą się analizą trendów w pracy, wykazało, że gdy absolwenci sztuk wyzwolonych stali się biegli w konkretnych umiejętnościach technicznych, takich jak analiza danych lub programowanie komputerowe, ich szanse na znalezienie pracy po ukończeniu studiów prawie się podwoiły.

Jest oczywiste, że prawdą jest również coś przeciwnego. Na przykład programiści komputerowi, którzy rozwijają umiejętności miękkie, zwłaszcza relacje interpersonalne, komunikację i pracę zespołową, mogą być bardziej skłonni do doskonałości w swojej karierze.

3. Wielu pracodawców nie obchodzi, co studiowałeś

Badanie przeprowadzone przez Association of American Colleges & Universities w 2021 r. wykazało, że 4 z 5 badanych pracodawców będzie bardziej skłonnych do zatrudnienia kandydata, który odbył staż lub zastosował doświadczenie w college ’ u, w tym doświadczenie zawodowe, portfolio, mentorship lub studia za granicą. Wszystkie te uznano za ważniejsze od wyboru majora.

Pracodawcy również mocno ważą stosowane doświadczenia, które narażają studentów na ludzi z różnych środowisk i kultur. A jeśli chodzi o naukowców, pracodawcy przykładali nieco większą wagę do angażowania się w różnorodne zajęcia i tematy niż skupiania się na czymś takim jak dziedziny STEM.

Wielu studentów nie zdaje sobie sprawy z tego, jak duża elastyczność istnieje na rynku pracy. Na przykład niektórzy uważają, że angielscy specjaliści nie mają znaczących perspektyw zawodowych. Ale istnieje wiele ścieżek kariery dla angielskich kierunków poza nauczaniem lub pisaniem.

Skuteczne umiejętności komunikacyjne, takie jak umiejętność słuchania, rozumienia i komunikowania perspektyw, są przydatne w wielu branżach. To nie jest niespotykane dla angielskich majorów, aby zostać prezesami, na przykład.

4. Statystyki na najlepiej zarabiających kierunkach nie uwzględniają różnic w karierze

Wielu rodziców i studentów ma pomysł, które kierunki zarabiają najwięcej, ale nie rozumieją ogromnych różnic w nich.

Na przykład, New York Times donosi, że typowy absolwent biznesu zarabia $2.86 milion w ciągu ich życia. Średnio zaawansowany angielski major nie radzi sobie gorzej za 2,76 miliona dolarów.

Projekt Hamilton, kompleksowe badanie zarobków przez głównych, znalazł podobne wyniki, zauważając, że różnica w potencjale zarobkowym między głównymi nie jest tak znacząca, jak uważamy. Większa dysproporcja jest wśród zarabiających w ramach samych stopni.

To dlatego, że studenci, którzy ukończyli ten sam stopień, mogą przejść do szerokiej gamy karier. Na przykład projekt Hamiltona zauważa, że 1,2% filozofii majors wejść do sektora korporacyjnego i stać się analitykami zarządzania zarabiając $ 72,000 rocznie. Tymczasem 8% kierunków filozofii staje się nauczycielami zarabiającymi $ 51,000 rocznie.

Ta wariancja w wyborze kariery sprawia, że trudno jest powiązać konkretne kierunki z konkretnymi wynikami zarobkowymi, nawet jeśli możesz poczynić ogólne obserwacje.

Aby dać wyobrażenie o różnych ścieżkach kariery i potencjalnych zarobkach, które osiągnęły na swoich kierunkach, projekt Hamilton zapewnia interaktywne narzędzie, które pozwala użytkownikom przeglądać wspólne zawody dla różnych kierunków, w tym potencjalne zarobki na różnych etapach kariery. Warto bawić się z narzędziem, aby zobaczyć, co jest możliwe.

Ostatnie Słowo

Ostatecznie, twój wybór majora prawdopodobnie ma znaczenie. To może nie mieć znaczenia z powodów, o których myślisz.

Ankiety maturzystów wykazują tendencję do wykazywania znacznej części żalu za ich wybór. Ale nie ma potrzeby, że żal być o swoich przyszłych perspektyw zawodowych, ponieważ większość menedżerów zatrudniania mają tendencję do podkreślania doświadczenia i umiejętności w stosunku do kierunków studiów.

Prawdopodobnym powodem, dla którego tak wiele stopni zdobywa reputację jako prowadzące do słabo płatnych miejsc pracy, jest to, że absolwenci po prostu nie wiedzą, jak przejść z college ’ u do rzeczywistego miejsca pracy. I właśnie tam szkolnictwo wyższe ma wiele możliwości poprawy.

Najgorszymi przestępcami są stopnie humanistyczne, takie jak historia sztuki i gender studies. Zapewniają one wiele możliwości rozwijania wymagających umiejętności miękkich, takich jak kreatywność, analiza, krytyczne myślenie, pisanie, perswazja, współpraca i rozwiązywanie problemów.

Absolwenci mogą wykorzystać te umiejętności w wielu lukratywnych karierach. Jednak wiele szkół nie są skuteczne w przekazywaniu swoich perspektyw zawodowych do stopni humanistycznych, co jest prawdopodobne, dlaczego stopnie humanistyczne są najbardziej żałował kierunków w badaniu PayScale.

Dopóki uczelnie nie poprawią się w przechodzeniu studentów z edukacji do kariery, najlepszym sposobem na uniknięcie żalu może być rzucenie sieci tak szeroko, jak to możliwe. Albo podwójny kierunek lub dążyć do szerokiej edukacji, takich jak stopień sztuk wyzwolonych. Zapewnia to kontakt z wieloma dyscyplinami akademickimi, a nie tylko podstawową dziedziną studiów, co pomaga utrzymać otwarte perspektywy zawodowe.

Czy powinieneś stać rodziną z jednym samochodem?

Poprzedni wpis

Top 25 Darmowe Black Friday! Mobilne aplikacje na zakupy na Android i Apple iPhone

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły