Artykuły

Co to jest zdrowotne konto oszczędnościowe (HSA)?

0
Co to jest zdrowotne konto oszczędnościowe (HSA)?
Co to jest zdrowotne konto oszczędnościowe (HSA)?

Koszty opieki zdrowotnej nadal rosną szybciej niż zarówno płace, jak i inflacja. W 2021 roku Kaiser Family Foundation poinformowała, że średnia składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rodzin z ubezpieczeniem zdrowotnym sponsorowanym przez pracodawcę osiągnęła zawrotną wartość 22 221 USD rocznie.

Liczba ta powinna dać rodzinom bez ubezpieczenia pracodawcy jeszcze więcej dreszczy.

W związku z rosnącą spiralą składek dla wielu amerykańskich rodzin, coraz więcej zwraca się do niższych składek, dających wysokie odliczenia planów zdrowotnych. I w rzadkim powitalnym ruchu, Kongres pomógł im, tworząc konto oszczędności zdrowia, lub HSA.

Co To jest zdrowotne Konto Oszczędnościowe (HSA)?

Pomyśl o HSA, takich jak Indywidualne Konta Emerytalne (IRAs) na wydatki medyczne.

Aby pokryć coraz wyższe odliczenia, Kongres pozwala odkładać pieniądze wolne od podatku na konto oszczędnościowe. Możesz wykorzystać swój HSA, aby pokryć koszty leczenia, dopóki nie osiągniesz progu podlegającego odliczeniu, w którym to momencie rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa, aby pokryć dodatkowe wydatki.

HSA został utworzony pod tytułem XII 2003 Medicare Prescription Drug, Improvement and Modernization Act. Wzorowany na wcześniejszym udanym programie pilotażowym IRS, ulgi podatkowe zachęcają do odłożenia wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie rachunków medycznych, zanim twoje ubezpieczenie zdrowotne zacznie odliczać.

Jak działa HSA

Podobnie jak IRA, wpłacasz pieniądze na swoje konto HSA i możesz odliczyć wkład od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Ale można również uzyskać korzyści podatkowe Roth IRA: pieniądze rosną i związki wolne od podatku, i nie płacisz podatków od wypłat albo.

Możesz wypłacić pieniądze w dowolnym momencie, ale wypłaty muszą iść na kwalifikowane wydatki medyczne. Więcej o nich wkrótce.

Pomysł jest prosty: otrzymujesz ulgę podatkową za odkładanie pieniędzy na koszty opieki zdrowotnej. Działa jak fundusz ratunkowy specjalnie na wydatki medyczne.

Zdrowotne konta oszczędnościowe są dostępne w dwóch szerokich typach, rachunkach typu czekowego i rachunkach inwestycyjnych. Ta pierwsza praca przypomina rachunki czekowe, jako konto depozytowe w gotówce ubezpieczone przez FDIC, które można stuknąć, aby zapłacić za wydatki, pisząc Czeki lub przesuwając kartę debetową. Rachunki inwestycyjne działają jak konta maklerskie, gdzie wybierasz i wybierasz inwestycje.

Możesz otworzyć oba, aby podzielić swoje pieniądze między nich. Wielu najlepszych dostawców HSA oferuje oba rodzaje kont.

Kto kwalifikuje się do HSA?

Aby zakwalifikować się do HSA, musisz mieć wysokoodejmowany plan zdrowia (HDHP).

Wyższe odliczenia przekładają się na niższą składkę za ubezpieczenie, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe jest mniej prawdopodobne, aby wypłacić wszelkie roszczenia w danym roku. Podobnie jak wszystkie ubezpieczenia, niższe ryzyko dla ubezpieczyciela oznacza niższe składki dla klienta.

Każdy, kto ma plan zdrowotny podlegający wysokiemu odliczeniu, może otworzyć HSA, niezależnie od tego, czy ty, twój współmałżonek, czy twój pracodawca płaci składkę. Oznacza to, że osoby pracujące na własny rachunek i inne osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego pracodawcy mogą kupić HDHP i otworzyć HSA, aby przejść z nim.

Należy pamiętać, że podczas gdy większość ubezpieczycieli zdrowotnych oferuje polisy o wysokim odliczeniu, nie wszystkie takie polisy kwalifikują się do parowania z HSA. Ubezpieczyciel musi zgodzić się na federalne wymogi sprawozdawcze i przestrzegać stanowych przepisów ubezpieczeniowych, a także spełnić niezbędne wymagania.

Do czego mogę używać HSA? (Co To jest HSA-kwalifikowalne?)

Możesz wypłacić pieniądze z HSA tylko na pokrycie kosztów związanych ze zdrowiem. Na szczęście to ogromny parasol.

Obejmują onenie tylko wizyty u lekarza i leki, ale także okulary, soczewki kontaktowe, opieka stomatologiczna, koszty płodności, antykoncepcja, bandaże, opieka hospicyjna i długoterminowa, psychoterapia i wszelkie inne możliwe wydatki związane ze zdrowiem. Pełna lista kwalifikowanych wydatków medycznych i stomatologicznych znajduje się w publikacji IRS 502.

Jeśli wydasz swoje fundusze HSA na niekwalifikowane wydatki, Urząd Skarbowy uderzy cię paskudną karą 20% plus podatki. Posiadacze kont w wieku 65 lat i więcej unikają kary, ale nadal muszą płacić podatki od wypłat.

Ograniczenia i zasady

Jak każde konto uprzywilejowane podatkowo, HSA mają swój sprawiedliwy udział w Zasadach i ograniczeniach.

Upewnij się, że rozumiesz wszystkie te limity przed wyborem polisy ubezpieczenia zdrowotnego i otwarciem HSA.

Limity Składek

Możesz odliczyć składki do $3,600 dla osób fizycznych lub $7,200 dla rodzin z wysokimi możliwymi do odliczenia planami zdrowotnymi w 2021. W 2022 r. limity te wzrosną do $3,650 dla osób fizycznych lub $ 7,300 dla rodzin.

Podatnicy powyżej 55 roku życia mogą wnieść dodatkowe $1,000 w nadrabianiu zaległości, podobnie jak IRAs.

Należy pamiętać, że jeśli pracodawca wnosi wkład do HSA w ramach świadczenia z tytułu pracy, powyższe limity stanowią łączne łączne składki. Każdy z was nie może wpłacić 3600 dolarów na indywidualne konto HSA.

Minimalne Odliczenie

Jak sama nazwa wskazuje, plan zdrowotny podlegający wysokiemu odliczeniu musi mieć wysoki odliczenie, zanim zacznie pokrywać koszty leczenia. W 2021 i 2022 r.minimalne wymagane odliczenie wynosi 1400 usd dla osoby fizycznej lub 2800 USD dla rodziny.

Urząd skarbowy nie nakłada limitu na saldo funduszu, które może gromadzić się przez całe życie.

Out-of-Pocket Maximum

Poza minimalnym odliczeniem HDHPs musi również ograniczać maksymalną odpowiedzialność out-of-pocket, którą napotykasz jako ubezpieczający.

W 2021 r.maksymalna roczna odpowiedzialność jest ograniczona do $7,000 dla osób fizycznych i $14,000 dla rodzin. Te limity wzrosną do $ 7,050 i $14,100 odpowiednio w 2022.

Zalety HSA

Zdrowotne konta oszczędnościowe mają mnóstwo korzyści. W rzeczywistości oferują one najlepsze korzyści podatkowe z dowolnego konta chronionego podatkiem. Ale korzyści nie kończą się na tym.

1. Składki Wolne Od Podatku

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych IRAs, składki na HSA można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Oznacza to, że otrzymujesz dziś ulgę podatkową, tworząc natychmiastowy zwrot z Twoich składek.

Możesz odliczyć składkę, nawet jeśli zastosujesz standardowe odliczenie.

2. Wolne Od Podatku Wzrosty I Wypłaty

W przypadku kont emerytalnych inwestorzy muszą wybrać pomiędzy ulgą podatkową teraz (jak w przypadku tradycyjnych IRAs) lub ulgą podatkową później, gdy wypłacają środki (jak w przypadku Roth IRAs).

Z HSA masz oba-nie wymaga kompromisu. Konta te oferują potrójną ochronę podatkową: w tym roku odliczysz podatek, pieniądze rosną i są wolne od podatku, a w każdej chwili możesz je wypłacić, aby pokryć koszty leczenia. Oznacza to, że nie musisz czekać, aż osiągniesz 59,5 roku życia, aby uzyskać dostęp do funduszy, tak jak robisz to z IRA.

​​3. Podatek-odroczone wypłaty z tytułu kosztów niemedycznych Na emeryturze

Po ukończeniu 65 roku życia wypłaty z tytułu wydatków niemedycznych są opodatkowane zwykłymi stawkami podatkowymi bez kary 20%.

Ponownie, HSA przestrzegają zasad podobnych do tradycyjnych IRAs. Jeśli wyciągasz pieniądze na emeryturę za wydatki niemedyczne, nie płacisz więcej podatków niż w przypadku tradycyjnej IRA.

4. Portability

W przeciwieństwie do wielu świadczeń pracowniczych, posiadasz HSA. Pozostaje nienaruszone, czy pozostajesz u tego samego pracodawcy, zastępujesz administratorów kont, zmieniasz strategię inwestycyjną lub wybory, czy zmieniasz ubezpieczyciela. Pod warunkiem, że Twoja nowa polisa nadal będzie kwalifikować się jako polisa zdrowotna o wysokim odliczeniu.

Jeśli konto nadal zawiera środki po śmierci, własność przenosi się na wskazanego beneficjenta lub jest dystrybuowana jako część majątku. Jeśli jesteś żonaty, fundusze HSA po prostu przepływają na konto HSA twojego żyjącego małżonka. Jeśli nie masz żyjącego małżonka, Nieopłacony przyrost jest opodatkowany według normalnej stawki podatku dochodowego spadkobiercy.

5. Elastyczność

Jak na koncie IRA, możesz inwestować w co chcesz.

Kwalifikujące się inwestycje w HSA obejmują akcje, fundusze giełdowe (ETF), fundusze inwestycyjne na nieruchomości (Reit), obligacje, fundusze inwestycyjne, konta oszczędnościowe i inne inwestycje w zależności od opcji dozwolonych przez wybranego administratora HSA. Ponadto każdy administrator HSA zazwyczaj świadczy szereg usług związanych z kontami, w tym specjalne rachunki czekowe, karty debetowe i elektroniczne płatności rachunków.

Przy takiej elastyczności nic dziwnego, że niektórzy doświadczeni inwestorzy używają swoich HSA do czegoś więcej niż tylko dodatkowego konta kontrolnego na wydatki zdrowotne.

6. Inni Mogą Wnieść Swój Wkład

Twój pracodawca może wnieść wkład do twojego HSA jako dodatkową korzyść z zatrudnienia.

Ale inni członkowie rodziny mogą również przyczynić się do twojego HSA, aby pomóc Ci pokryć koszty leczenia. Jeśli twoi rodzice lub rodzeństwo chcą Ci pomóc finansowo, bez bezosobowego lub niezręcznego uczucia wręczania czeku, mogą wpłacić pieniądze w Twoim HSA i wiedzieć, że zostaną one wydane dobrze.

Nadal otrzymujesz odliczenie podatkowe, nawet jeśli ktoś inny przyczynił się do Twojego konta.

7. Roczne Rollover

Nie ma limitu czasowego wymagającego wykorzystania funduszy HSA w ciągu jednego roku. Jeśli nie dotkniesz swojego HSA przez rok, twoje fundusze w nim po prostu rosną bez podatku.

Wyciągasz pieniądze, kiedy ich potrzebujesz, a nie na podstawie rządowego harmonogramu.

8. Twój HSA może służyć jako drugie konto emerytalne

Spoiler alert: na emeryturze czeka cię wiele wydatków związanych ze zdrowiem. Jeden z raportów Fidelity wykazał, że średnia para wydaje 285 000 dolarów na opiekę zdrowotną po ukończeniu 65 roku życia.

Wysokie koszty leczenia będą rzeczywistością, gdy przejdziesz na emeryturę. Więc dlaczego nie zainwestować pieniędzy dla nich teraz, bez podatku?

Korzyści podatkowe HSA są lepsze niż korzyści podatkowe IRA lub 401(k). W tym roku obniżasz podatek składkami, a później unikasz płacenia podatków przy wypłatach. Niektórzy inwestorzy wpłacają najpierw do swojego HSA, a następnie przyczyniają się do swojego IRA dopiero po osiągnięciu rocznego limitu składek HSA.

9. Może służyć jako fundusz Nadzwyczajny

Innym kreatywnym podejściem do korzystania z HSA jest dodatkowa warstwa funduszu awaryjnego. Załóżmy, że masz $ 2,000 na koncie oszczędnościowym, $10,000 w HSA i odliczenie $ 3,000 na ubezpieczenie zdrowotne. Wpłacasz część każdej wypłaty do swojego HSA jako chronionego podatkowo, zorientowanego na wzrost rachunku inwestycyjnego.

Wyobraź sobie, że w marcu czeka cię tysiąc dolarów za leczenie. Płacisz je ze swojego zwykłego konta oszczędnościowego, pozostawiając swój HSA nietknięty i zainwestowany w rozwój wolny od podatku, mając nadzieję, że nie dostaniesz żadnych innych wydatków medycznych w tym roku. Ale w październiku czeka cię kolejny rachunek za leczenie za 2000 dolarów.

<p>można oczywiście wykorzystać HSA do tego październikowego rachunku. Możesz również wypłacić pieniądze z mocą wsteczną, aby zapłacić za rachunek Marcowy, jeśli chcesz. Ponieważ możesz wypłacić środki w dowolnym momencie w ciągu roku kalendarzowego na zwrot kosztów opieki zdrowotnej, daje Ci to elastyczność, aby spróbować pokryć swoje wydatki zdrowotne gotówką, a następnie zdecydować, czy chcesz wykorzystać HSA dla nich.

Wady HSA

Konta oszczędnościowe zdrowotne wiążą się z własnym ryzykiem i wadami. Upewnij się, że w pełni je zrozumieć, jak zbadać swoje możliwości opieki zdrowotnej.

1. Wymagany Plan O Wysokim Odliczeniu

Nie każdy chce planu opieki zdrowotnej podlegającego wysokiemu odliczeniu-nawet jeśli chciałby skorzystać z ulg podatkowych HSA.

Ale nie możesz przyczynić się do HSA bez HDHP, więc rodziny, które preferują plan o niższym odliczeniu, nie mają szczęścia.

2. Podatki i kary od niekwalifikowanych wydatków

Podobnie jak wszystkie konta uprzywilejowane podatkowo, HSA mają określony cel i zasady. Złamcie te zasady, a poczujecie gniew urzędu skarbowego.

Dla Amerykanów poniżej 65 roku życia kara za wykorzystanie funduszy HSA na wydatki niekwalifikowane jest szczególnie ostra i wynosi 20%. Kontrast, że przed karą wczesnego wycofania dla funduszy IRA, która jest tylko połowa, że na 10%.

3. Musisz Prowadzić Ewidencję Wydatków

Twój dostawca HSA co roku wydaje formularz 1099-SA, aby zgłosić wypłaty do IRS. Jeśli jesteś kontrolowany, lepiej być w stanie przedstawić rachunki za kwalifikowanych wydatków medycznych, sumując się do co najmniej całkowitej wycofane z HSA.

W przeciwnym razie Urząd Skarbowy zrzuci na ciebie 20% kary, plus zaległe podatki. Ból i cierpienie.

4. Ryzyko odroczenia leczenia

Kiedy możesz zainwestować pieniądze w związek wolny od podatku, chcesz zostawić je zainwestowane. Dotyczy to sytuacji, gdy rynek dobrze się sprawdza, ponieważ nikt nie chce rezygnować z przyszłych zysków. I ma to zastosowanie tak samo, gdy rynek spada-nie chcesz sprzedawać nisko i zdawać sobie sprawę ze swoich strat.

Ta niechęć do wyciągania pieniędzy z ich inwestycji prowadzi niektórych do uniknięcia stukania ich HSA i uniknąć kosztów medycznych w ogóle. Ale medycyna zapobiegawcza utrzymuje nas w zdrowiu i wcześnie wykrywa potencjalnie poważne problemy medyczne.

Należy uważać, aby nie skąpić na regularne kontrole i inne prewencyjne opieki po prostu, aby uniknąć opróżniania środków z HSA wolne od podatku.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQs)

Masz pytania dotyczące sposobu działania HSA? Nie ma sprawy. Poniżej znajdują się odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań dotyczących HSA.

Jaka jest różnica między HSA a FSA?

Elastyczne konta wydatków na opiekę zdrowotną (FSA) mają pewne wspólne cechy z HSA. Są to konta świadczeń pracowniczych, zaprojektowane, aby pomóc pracownikom pokryć wydatki medyczne.

Fundusze w FSA zazwyczaj nie przenoszą się jednak z jednego roku na drugi, chociaż niektóre FSA mają opcję przeniesienia, która pozwala na rolowanie do $500. FSA to raczej korzyść” wykorzystaj lub strać”, podczas gdy HSA to konta chronione podatkiem, które posiadasz i możesz je trzymać przez lata.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj o różnicach między HSA i FSA.

Co się stanie, jeśli Nadpłacę do mojego HSA?

Konsekwencje przyczyniania się zbyt wiele do HSA w ciągu roku zależy od tego, czy złapiesz go przed lub po złożeniu federalnego zeznania podatkowego.

Jeśli złapiesz go przed złożeniem, możesz po prostu wycofać nadmiar, plus wszelkie zarobki na nim-nie szkodzi, nie faul. Po złożeniu zwrotu, jednak, IRS uderza cię z 6% kary za każdy rok nadwyżki pozostaje w HSA.

Co się dzieje z niewykorzystanymi funduszami HSA?

Środki w Twoim HSA pozostają na swoim miejscu i nadal zarabiają odsetki lub zwroty, dopóki ich nie wypłacisz.

Jesteś właścicielem funduszy całkowicie. Nie znikają z końcem roku kalendarzowego — nie ma klauzuli „wykorzystaj lub strać”.

Co się stanie, jeśli wniosę wkład do HSA w Medicare?

Medicare nie kwalifikuje się jako wysokoprocentowy plan opieki zdrowotnej. Dlatego nie możesz przyczynić się do HSA po zapisaniu się do Medicare. Jeśli tak, Urząd Skarbowy uderzy cię z karą plus podatki.

Możesz jednak nadal wydawać saldo HSA po zarejestrowaniu się w Medicare. W rzeczywistości możesz użyć funduszy HSA na pokrycie niektórych kosztów opieki medycznej.

Co dzieje się z moim HSA po przejściu na emeryturę?

Co robi emerytura z kontem HSA? Nic – Twoje konto nadal należy do ciebie. Jednak rejestracja Medicare nie uniemożliwia dokonywania nowych składek HSA, jak opisano powyżej.

Co dzieje się z moim HSA po ukończeniu 65 lat?

Zakładając, że przełączysz się na ubezpieczenie Medicare-które większość ludzi musi mieć w wieku 65 lat — nie możesz już przyczyniać się do swojego HSA. Ale możesz nadal wypłacać i wykorzystywać zgromadzone tam środki.

W wieku 65 lat urząd skarbowy nie obciąża cię karą za wydawanie wypłat na niekwalifikowane wydatki. Jednak pieniądze, które wypłacasz z konta za wydatki niemedyczne, są w tym przypadku opodatkowane jako zwykły dochód.

Co się stanie z moim HSA po zmianie ubezpieczenia?

Jeśli zmienisz się na inny plan zdrowotny, który można odliczyć, możesz nadal przyczyniać się.

Jeśli przełączysz się na polisę zdrowotną niezgodną z HSA, nie możesz już wnosić wkładu. Ale tak jak w przypadku Medicare, możesz nadal wypłacać środki z HSA na kwalifikowane wydatki zdrowotne.

Co To jest nieograniczona Karta HSA?

Niektóre HSA w stylu czekowym wydają karty debetowe posiadaczom kont. Podobnie jak inne karty debetowe, bank zazwyczaj nakłada dzienny limit na zakupy i wypłaty kartą.

Dostawca HSA może również nałożyć inne ograniczenia na kartę debetową, takie jak wypłaty z bankomatów lub rodzaje sprzedawców detalicznych, w których można ją przesunąć.

Czy Mogę używać mojego HSA dla kogoś innego?

Możesz wypłacić tylko środki wolne od kary i podatku z HSA na pokrycie kosztów opieki zdrowotnej dla siebie, współmałżonka lub osób na utrzymaniu.

W przeciwnym razie spodziewaj się rap-tap-tap w drzwiach od urzędu skarbowego.

Co się stanie z moim HSA po śmierci?

Jeśli współmałżonek przeżyje, twoje fundusze HSA przechodzą do ich HSA w celu prostego, wolnego od podatku transferu.

Możesz również wymienić beneficjenta niebędącego współmałżonkiem na swoim koncie. W takim przypadku dziedziczą fundusze i płacą podatki od wartości rynkowej, chociaż mogą wypłacić pieniądze wolne od podatku na kwalifikowane wydatki medyczne przez okres do 12 miesięcy po ich dziedziczeniu.

W przeciwnym razie Twój HSA staje się częścią Twojego majątku, który ma być dystrybuowany zgodnie z planem nieruchomości.

Ostatnie Słowo

Wraz z wiekiem zwiększa się część ich dochodów przeznaczonych na utrzymanie zdrowia. Rzadko jest osoba, która żyje długo bez znaczących kosztów medycznych.

Ustanowienie HSA pozwala oszczędzać i inwestować na nieuniknione koszty medyczne, jednocześnie podwajając konto emerytalne do innych celów, gdy jesteś starszy. HSA łączą elastyczność z uniqulgi podatkowe ue nie są dostępne w żadnym innym rodzaju konta.

Jeśli mają minusy, jest to, że wiele osób niechętnie poszukuje opieki zapobiegawczej, gdy muszą zapłacić za to z kieszeni. Oprzeć się pokusie, aby zaoszczędzić kilka dolarów dzisiaj kosztem zdrowia jutro. Nawet z czysto finansowej perspektywy, Opieka prewencyjna pozwala zaoszczędzić tysiące dolarów w życiowych wydatkach zdrowotnych, łapiąc problemy wcześnie, zanim będą wymagały droższych i bardziej inwazyjnych zabiegów.

6 najlepszych kont emerytalnych dla osób samozatrudnionych

Poprzedni wpis

Wzór kosztu sprzedanego towaru: przewodnik krok po kroku

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły