Artykuły

Co To jest wycena akcji

0

Dzięki wprowadzaniu nowych technologii na przestrzeni lat inwestowanie stało się stosunkowo proste i każdy powinien to robić. W końcu Giełda otwiera drzwi do stabilności finansowej prowadzącej do emerytury i przez cały czas.

Jednak inwestowanie może wydawać się tajemne dla nowych graczy i używa dużo żargonu. Nadal istnieje kilka punktów złożoności, które są kluczowe, aby zrozumieć, jeśli masz zamiar wziąć udział w systemie.

Jedną z pierwszych rzeczy, których musisz się nauczyć, jest odczytywanie notowań giełdowych i tego, co mówią ci zawarte w nich dane.

Co To jest wycena akcji?

Za kurtyną nie ma nikogo, kto analizuje dokładnie, jaka powinna być cena akcji w danym momencie. Zamiast tego zlecenia są kierowane do giełd za pośrednictwem domów maklerskich-niektóre po stronie kupna, a niektóre po stronie sprzedaży.

Cena każdej transakcji jest ceną, po której zarówno sprzedający jest gotów sprzedać akcje danej akcji, jak i kupujący jest gotów je kupić. Transakcje są realizowane tylko wtedy, gdy obie strony uczestniczące w transakcji uzgodnią wycenę.

Notowania akcji dają kilka bitów danych, które pomagają ustalić cenę zakupu lub sprzedaży akcji.

Dane Znalezione w notowaniach giełdowych

Notowania giełdowe są pełne danych w czasie rzeczywistym przesyłanych przez złożoną maszynę, jaką jest Giełda. Gdy zaczniesz inwestować, przekonasz się, że niektórzy dostawcy ofert są stosunkowo uproszczeni, oferując tylko fragmenty informacji, podczas gdy inni są bardziej szczegółowi, oferując wszystko, co profesjonalny inwestor musiałby zobaczyć.

Oto podstawowe informacje znajdujące się w praktycznie wszystkich notowaniach giełdowych:

Informacje O Firmie

Notowania giełdowe dostarczają podstawowych informacji identyfikacyjnych firmy, takich jak nazwa firmy i symbol giełdowy, pod którym transakcje giełdowe. Identyfikatory te pomagają odróżnić firmy o podobnych nazwach.

Ostatnia Cena I Czas Transakcji

Notowania giełdowe zawierają dane z ostatniej zakończonej transakcji. Obejmuje to zarówno cenę akcji, po której transakcja została wykonana, jak i czas, w którym transakcja została wykonana. Obie te informacje są kluczowe dla doświadczonego inwestora:

  • Cena Akcji. Ostatnia cena zapłacona przy ostatnim zakupie lub sprzedaży akcji daje podstawę dla tego, czego można oczekiwać, gdy kupujesz lub sprzedajesz akcje.
  • Czas ostatniej transakcji. Ważnym wskaźnikiem jest również czas ostatniej transakcji. Jeśli to było kilka sekund temu, wiesz, że handlujesz bardzo aktywnymi akcjami, ale jeśli ostatnia transakcja miała miejsce kilka godzin temu, a nawet 15 minut temu, oznacza to, że akcje nie są zbyt aktywne. Im mniej osób handluje akcjami, tym trudniej będzie pozbyć się akcji, jeśli zdecydujesz, że nadszedł czas, aby opuścić swoją pozycję.

Procent Zmiany Ceny Akcji

Większość notowań akcji będzie miała sekcję ” Zmień %”. Jest to zmiana ceny, której akcje doświadczyły od otwarcia sesji giełdowej. W większości przypadków cytaty mówią, czy zmiana jest dodatnia czy ujemna nie tylko z symbolami umieszczonymi przed liczbami, ale także kolorem liczb, z Zielonym reprezentującym zyski i czerwonym reprezentującym spadki.

Cena zamknięcia poprzedniej sesji

Cena zamknięcia jest ostatnią ceną, po którą akcje były notowane podczas ostatniej sesji giełdowej. Inwestorzy często patrzą na cenę akcji zamkniętej w poprzednim dniu, aby określić, czy nastąpiła luka w górę lub w dół od zamknięcia rynku do otwarcia. Duże różnice między cenami zamknięcia i otwarcia są często wskaźnikami, że duże wiadomości, które mogą znacznie przesunąć igłę, zostały lub zostaną opublikowane.

Aktualna cena otwarcia sesji

Większość notowań podaje również cenę otwarcia lub cenę, po której miała miejsce pierwsza transakcja dnia na akcje.

Cena otwarcia w porównaniu z aktualną ceną i aktywnością w ciągu dnia mówi, w jakim kierunku kurs jest trendy dla bieżącej sesji i dynamika jego trendu w tym kierunku.

Oferta

Oferta jest najwyższą ceną, jaką inwestor jest obecnie gotów zapłacić za akcje danej akcji. W niektórych przypadkach dostawcy ofert nie tylko podadzą cenę bid, ale także liczbę akcji po tej cenie bid. Oba te punkty danych mają znaczący potencjał, aby poprawić wskaźnik sukcesu podczas handlu lub inwestowania.

  • Cena Oferty. Ceny Bid są jednym z kluczowych czynników składających się na aktualną cenę akcji. Pamiętaj, że transakcja nie jest realizowana, dopóki kupujący i Sprzedający nie uzgodnią ceny. Gdy kupujący jest skłonny zapłacić znacznie mniej niż sprzedawca prosi, jedna ze stron będzie musiała ustąpić, co może prowadzić do zmienności. Z drugiej strony, gdy kupujący jest gotów zapłacić cenę, która jest bardzo zbliżona do ceny wywoławczej Sprzedającego, nie ma zbytniego kompromisu, co sprawia, że cena następnej transakcji jest łatwiejsza do przewidzenia.
  • Łączna liczba akcji. Liczba akcji dostępnych do sprzedaży lub poszukiwanych do zakupu po danej cenie jest ważna zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego, zwłaszcza jeśli chcą kupić lub sprzedać duże bloki akcji. Na przykład, jeśli kupujesz 100 akcji i znajdziesz sprzedawcę, który zaakceptuje Twoją cenę ofertową, ale ma tylko 10 akcji do sprzedaży, nie będziesz mógł wypełnić całego zamówienia od tego sprzedawcy.

Ask

Ask to cena towaru z punktu widzenia sprzedającego. Ask to najniższa cena jaką sprzedawca jest gotów zaakceptować w transakcji. Ask działa tak samo jak oferta, ponieważ zawiera cenę, którą sprzedawca jest gotów zaakceptować i liczbę akcji, które mają do zaoferowania po tej cenie.

Różnica między ofertą a zapytaniem nazywana jest spreadem lub spreadem ofertowo-ofertowym.

Inne dane często dołączane do notowań giełdowych

Podczas gdy wszystkie powyższe dane dostarczają kluczowych informacji, gdy rozważasz zakup lub sprzedaż akcji, niektórzy dostawcy ofert wykraczają poza to, oferując niektóre lub wszystkie z tych drobniejszych szczegółów:

Kapitalizacja Rynkowa

Kapitalizacja rynkowa, lub kapitalizacja rynkowa, to całkowita cena, którą rynek ustalił, że spółka notowana na giełdzie jest warta. Kapitalizacja jest ważną informacją, która mówi ci sporo o firmie, którą rozważasz.

Kapitalizacja rynkowa jest pomocnym wskaźnikiem profilu ryzyka kontra nagrody, który akceptujesz, gdy posiadasz akcje.

Mniejsze firmy mają zwykle więcej miejsca na rozwój niż większe firmy, które już zwróciły się do większości swoich odbiorców docelowych. Jednak inwestowanie w małe firmy wiąże się również z wysokim poziomem ryzyka.

Chociaż akcje o małej kapitalizacji osiągnęły historycznie lepsze wyniki niż ich odpowiedniki o dużej kapitalizacji, spadki tych akcji były historycznie bardziej znaczące niż spadki w większych, bardziej stabilnych spółkach.

Stosunek ceny do zysku

Cena-do-earniwskaźnik ngs, lub wskaźnik P/E, jest metryką wyceny zaprojektowaną w celu określenia, czy akcje są niedowartościowane, zawyżone lub handlowane po uczciwej wartości rynkowej.  W końcu kluczem do wygranej Na rynku jest kupowanie niskich i sprzedawanie wysokich, co znajomość współczynnika P / E może pomóc w osiągnięciu.

Wskaźnik P / E akcji jest obliczany przez podzielenie ceny pojedynczej akcji przez zysk na akcję (EPS), który spółka produkuje rocznie. Niski wskaźnik P / E sugeruje, że akcjonariusze płacą mniej za jednostkę zysku. Firmy, które nie są opłacalne, nie mają wskaźnika P / E, ponieważ zarobki są zerowe (lub ujemne).

Inwestorzy często porównują te dane z konkurencyjnymi firmami, aby określić, czy akcje są wyceniane uczciwie, handlują z dyskontem lub handlują z premią w stosunku do swoich rówieśników. Jako kupujący otrzymujesz najlepszą ofertę, gdy towar jest niedowartościowany (niższy P/E) w porównaniu do swoich rówieśników, a jako sprzedawca otrzymasz najlepszą ofertę, gdy towar jest zawyżony (wyższy P/E) w porównaniu do swoich rówieśników.

52-Week High & Low

52-tygodniowe wzloty i 52-tygodniowe upadki są dokładnie takie, jak brzmią. Są to najwyższe i najniższe ceny, jakich akcje doświadczyły w ubiegłym roku, z których każda jest ważna.

52-tygodniowe wzloty i upadki są znaczącymi wskaźnikami technicznymi, które reprezentują silny poziom wsparcia i oporu lub punkty, w których trendy szybko zmienią kierunek lub będą miały szybki ruch breakout.

Rentowność Dywidendy

Inwestorzy długoterminowi często szukają akcji, które generują dochód, który zazwyczaj jest dostarczany w formie dywidend. Zysk z dywidendy na akcji mówi, czy jest to silny producent dochodów, czy nie.

Zysk z dywidendy to kalkulacja, która mówi, jaki procent ceny akcji jest wypłacany inwestorom poprzez roczne dywidendy. Ważne jest, aby pamiętać, że nawet jeśli firma wypłaca dywidendy kwartalnie, zyski z dywidendy są obliczane jako roczne procenty, uwzględniające wszystkie płatności oczekiwane w ciągu jednego roku.

Wolumen Obrotu

Wolumen obrotu odnosi się do liczby rąk handlujących akcjami. Większość cytatów, które dostarczają tych danych, podaje je w dwóch formach:

  1. Średnia Dzienna Objętość. Średni dzienny wolumen akcji to liczba akcji, które handlują rękami w średnim dniu handlowym. Im wyższa jest ta liczba,tym bardziej płynne są zapasy. Większa objętość oznacza szybszą sprzedaż, gdy nadszedł czas, aby opuścić swoją pozycję.
  2. Bieżący Wolumen Sesji. Wolumen bieżącej sesji pokazuje, ile akcji było w obrocie w ramach bieżącej sesji giełdowej. Inwestorzy często porównują bieżący wolumen ze średnim wolumenem. Wyższy niż średni wolumen obrotu sugeruje dużą dynamikę i większe ruchy. Niższy wolumen obrotu zazwyczaj przekłada się na mniejsze ruchy cen.

Cele Cenowe

Analitycy giełdowi wykorzystują kombinację poprzednich wyników akcji i innych danych technicznych, a także podstawowych danych dotyczących spółek notowanych na giełdzie, aby przewidywać, dokąd zmierza wartość akcji w przyszłym roku.

Prognozy te są znane jako cele cenowe.

Cele cenowe pokazane z notowaniami giełdowymi są zazwyczaj średnią celów cenowych wszystkich analityków obejmujących akcje. Chociaż ślepe śledzenie analityków nigdy nie jest dobrym pomysłem, kupowanie akcji z celem cenowym sugerującym znaczny potencjał wzrostu w przyszłym roku oznacza, że jesteś na dobrej drodze.

Przykład Cytowania

>(Zrzut ekranu dzięki uprzejmości Yahoo! Finanse)

Powyżej znajdziesz zrzut ekranu notowania giełdowego Apple (NASDAQ: AAPL) z sierpnia 23, 2021. Jak widać, cytat zawiera wszystkie podstawowe informacje i sporo innych danych, których nie znajdziesz u wszystkich dostawców.

Z tym cytatem, można zobaczyć akcje otwarte na początku dnia obrotu na $148.31. Możesz również zobaczyć, że Poprzednia cena zamknięcia wynosiła 148,19 USD, co sugeruje, że nie było zbyt dużej różnicy między dniem otwarcia A zamknięciem dzień wcześniej.

Cytat pokazuje również, że jest Kupujący, który chce 800 akcji po $149.70 każdy (oferta) i sprzedawca, który jest gotów sprzedać 900 akcji po $149.71 (ask). Ten niewielki spread w wysokości 0,01 USD sugeruje niską zmienność, co oznacza, że cena następnej transakcji do wykonania jest dość przewidywalna.

Zasięg dnia przedstawia wzloty i upadki dnia. 52-tygodniowy zakres pokazuje wzloty i upadki w ubiegłym roku. Patrząc na te zakresy, zauważysz również, że akcje zbliżają się do najwyższej ceny w ciągu ostatniego roku.

Przy średnim wolumenie ponad 77 milionów akcji dziennie akcje Apple są wyraźnie popularne i bardzo płynne. Obecny wolumen mieści się w około jednej trzeciej średniego dziennego wolumenu sugeruje, że nie ma nic nadzwyczajnego, co powoduje kupno lub sprzedaż.

Możesz również zobaczyć, że kapitalizacja rynkowa firmy wynosi znacznie ponad 2 biliony dolarów, co czyni ją jedną z największych firm na świecie. Sugeruje to stabilność akcji blue-chip.

Jeśli chodzi o jego wycenę, wskaźnik P/E wynosi nieco ponad 29. To porównuje się korzystnie do średnich wśród branży technologicznej. To plus roczny cel cenowy, który jest znacznie wyższy niż obecna cena, sugeruje, że akcje są obecnie niedoszacowane.

Wreszcie, z zyskiem z dywidendy w wysokości 0,59%, wygenerowany dochód nie odwróci głowy, ale zawsze miło jest czasami dodać kilka dolców na konto bankowe lub reinwestować dywidendy z powrotem na akcje.

Ostatnie Słowo

Podsumowując, notowania giełdowe oferują kluczowe informacje na pierwszy rzut oka, które można łatwo przeanalizować, aby określić, czy jesteś na dobrej drodze z wyborem akcji, który Cię interesuje.

Ważne jest, aby pamiętać, że kwotowania będą się różnić w zależności od platformy transakcyjnej. Warto przyjrzeć się danym dostarczanym przez każdą platformę przed podjęciem decyzji, którą z nich wykorzystasz do swojej działalności handlowej.

Qube money Review – cyfrowa aplikacja do bankowości i budżetowania

Poprzedni wpis

Co To Jest Private Mortgage Insurance (PMI)

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły