Artykuły

Co to jest ETF (Exchange Traded Fund) – jak to działa?

0
Co to jest ETF (Exchange Traded Fund) - jak to działa?
Co to jest ETF (Exchange Traded Fund) - jak to działa?

Słyszysz to cały czas: „Zdywersyfikuj swoje inwestycje!”Ale jeśli masz tylko 100 dolarów do zainwestowania, nie możesz dokładnie wyjść i kupić 500 pojedynczych akcji w korporacjach o dużej kapitalizacji, z których każda może wynosić setki, a nawet tysiące dolarów.

Możesz jednak kupić udział funduszu ETF, który posiada udziały w 500 różnych spółkach.

Tak przydatne jak ETF są, nigdy nie należy inwestować w coś, czego nie rozumiesz. Na szczęście fundusze ETF nie są tak mylące, jak sugeruje ich nazwa Finance-nerd, więc dzięki szybkiemu przeglądowi możesz inwestować pewnie w mgnieniu oka.

Co to jest ETF (Exchange Traded Fund)?

Fundusz giełdowy jest rodzajem papieru wartościowego, który służy jako fundusz koszykowy, który jest właścicielem wielu innych papierów wartościowych.

Na przykład fundusze ETF, takie jak SPDR lub SPY fund, mogą naśladować S&P 500, posiadając udziały we wszystkich 500 spółkach reprezentowanych przez ten indeks. Jeśli kupisz jeden udział w tych funduszach ETF, pośrednio kupisz niewielki udział we wszystkich 500 spółkach.

Brzmi jak fundusz inwestycyjny? Chociaż fundusze ETF i fundusze wspólnego inwestowania są funduszami posiadającymi wiele innych papierów wartościowych, charakteryzują się również kilkoma kluczowymi różnicami.

Kupujesz i sprzedajesz Akcje funduszy ETF w czasie rzeczywistym na otwartym rynku, podobnie jak akcje, od innych inwestorów. W przeciwieństwie do tego, musisz kupować i sprzedawać akcje funduszy inwestycyjnych bezpośrednio od samego funduszu. To dodaje wiele korzyści do ETF, takich jak brak konieczności posiadania rezerwy gotówkowej, nie wymaga minimalnej kwoty inwestycji, nie pochodzi z obciążenia (zakup) opłat, i nie wymaga kosztownej pracy ze strony zarządzającego funduszem (przekazywane inwestorowi w postaci wysokich wskaźników kosztów).

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o różnicach między funduszami ETF a funduszami wspólnego inwestowania.

Pro tip: możesz zarobić darmowy udział w akcji (do wartości 200 USD) po otwarciu nowego konta handlowego z Robinhood. Dzięki Robinhood możesz dostosować swój portfel za pomocą akcji i funduszy ETF, a także inwestować w akcje ułamkowe. Zapisz się na Robinhood.

Jak Działają Fundusze ETF?

Dostawca ETF — taki jak Vanguard, Charles Schwab, iShares czy Fidelity-kupuje akcje wszystkich bazowych Papierów Wartościowych. W powyższym przykładzie fundusz naśladujący S & P 500 kupuje akcje wszystkich 500 spółek, ważone podobnie jak sam indeks. W ten sposób fundusz odzwierciedla indeks benchmark w niemal idealnym odbiciu lustrzanym.

Inwestorzy następnie kupują i sprzedają akcje Funduszu na otwartych giełdach. Kontynuując przykład, jeśli inwestorzy wyślą ceny akcji dla poszczególnych spółek w S&P niższe, wartość indeksu spadnie, a ta sama siła spadkowa prowadzi inwestorów do sprzedaży akcji w ETF posiadającym te pojedyncze spółki.

Zauważ, że fundusze te nie są bezpośrednio powiązane z indeksem: spadek S & P 500 nie powoduje bezpośrednio spadku cen ETF-ów o taki sam procent. Ale te same siły rynkowe napędzają oba, więc nawet jeśli nie poruszają się dokładnie w idealnym kroku, poruszają się w parze.

Ostatecznie fundusze te rosną lub spadają w cenie w zależności od tego, co inwestorzy są gotowi zapłacić za akcje. Co z kolei zależy od wartości aktywów będących własnością funduszy.

Rodzaje funduszy ETF

Istnieje ETF dla prawie każdego celu i klasy aktywów. Do najczęstszych typów należą:

  1. Długie Fundusze ETF (Typowe Fundusze Indeksowe). Zajmują one „długą pozycję” na bazowym indeksie giełdowym. Fundusze indeksowe zazwyczaj posiadają akcje spółek w określonym indeksie w tej samej proporcji ważonejs jako indeks. Jeśli indeks wzrośnie, podobnie jak ceny akcji w długich funduszach ETF, o mniej więcej taką samą kwotę minus wszelkie wydatki i koszty handlowe.
  2. InverseETFs. Przeciwieństwem długich funduszy ETF są pozycje krótkie na indeksie bazowym. Ceny akcji idą w przeciwnym kierunku do akcji ETF. Pomyśl o nich jak o zakładach na rynku: jeśli indeks straci pieniądze, wygrywasz. Krótka sprzedaż wiąże się z większym ryzykiem, z powodów, które omówimy później.
  3. ETF towarów i metali szlachetnych. Te fundusze ETF inwestują w określone towary lub metale szlachetne lub kombinację wielu z nich. Na przykład ETF inwestujący w złoto może posiadać zapasy złota lub roszczenia dotyczące rzeczywistych sztabek złota utrzymywanych w zaufaniu przez powiernika. Możesz również kupić fundusze ETF, które oferują szerszą ekspozycję na wiele metali szlachetnych lub ogólnie na towary. Akcje w towarowych funduszach ETF zazwyczaj poruszają się w przybliżonym tandemie z cenami towaru bazowego.
  4. Branżowe Fundusze ETF. Te fundusze ETF posiadają portfel akcji reprezentujących branżę, taką jak energia i ropa naftowa, technologia, Górnictwo, transport, Opieka zdrowotna i tak dalej.
  5. Kraj lub region ETF. Inwestycje te kupują udziały w spółkach, które reprezentują przekrój przemysłu w danym kraju. Na przykład mogą posiadać akcje 50 największych akcji notowanych na giełdzie w danym kraju, mierzone kapitalizacją rynkową. Możesz również kupić regionalne fundusze ETF, które koncentrują się na całych kontynentach.
  6. LeveragedETFs. Fundusze lewarowane wykorzystują pożyczone pieniądze, aby „wzbogacić” swoje portfele, powiększając zyski. To oczywiście również zwiększa ryzyko. Na przykład, lewarowany ETF S&P 500 będzie starał się w przybliżeniu podwoić zyski indeksu, mniej odsetek i wydatków. Ale dźwignia również podwoi wielkość strat. Możesz również kupić lewarowane odwrotne fundusze ETF, ale wiążą się one z jeszcze większym ryzykiem, biorąc pod uwagę brak limitów strat.
  7. Walutowe Fundusze ETF. Te papiery wartościowe mają na celu uchwycenie zwrotu z wahań walutowych i wzrostu.
  8. Obligacyjne Fundusze ETF. Podobnie jak w przypadku giełdowych funduszy ETF, fundusze te posiadają portfel obligacji zamiast akcji.

Zalety funduszy ETF

Istnieje wiele powodów, aby kochać ETF. W rzeczywistości są one sercem portfeli wielu inwestorów indeksowych, a także kręgosłupem mojego portfela giełdowego.

Podczas tworzenia i dostosowywania strategii inwestycyjnej i strategii emerytalnej należy rozważyć następujące korzyści dla funduszy ETF jako inwestycję podstawową.

​​1. Dywersyfikacja

Ponieważ fundusze ETF posiadają wiele indywidualnych Papierów Wartościowych, inwestując w ETF otrzymujesz takie same korzyści z dywersyfikacji. Kupując jedną akcję, skutecznie inwestujesz w każdą akcję lub inne papiery wartościowe należące do tego ETF.

Oznacza to, że nie musisz spędzać godzin na badaniach i próbach wybierania akcji. Możesz po prostu zainwestować w „rynek”, inwestując w fundusze ETF, które posiadają tysiące akcji reprezentujących większość spółek notowanych na giełdzie w danym regionie.

Posiadam kilka indywidualnych akcji np. dla firm zagranicznych. Ale inwestując w międzynarodowe fundusze ETF reprezentujące inne kraje i regiony, zyskuję ekspozycję na tysiące zagranicznych akcji. Dlatego szok dla jednej firmy, jednego kraju, a nawet jednego regionu nie zawali całego mojego portfela.

2. Niższy Koszt

Inwestorzy oszczędzają na funduszach ETF i funduszach inwestycyjnych na dwa sposoby.

Po pierwsze, możesz kupić akcje ETF bez opłaty transakcyjnej, inwestując za pośrednictwem pośrednictwa bez prowizji. Przykładami są Charles Schwab, Vanguard i TD Ameritrade.

Po drugie, fundusze ETF mają tendencję do pobierania znacznie niższych wskaźników kosztów. Większość funduszy ETF jest zarządzana pasywnie — nie polegają na Menedżerze funduszy ludzkich, który wybiera i wybiera inwestycje. Zamiast tego algorytm zarządza poszczególnymi papierami wartościowymi należącymi do funduszu. Na przykład, gdy ceny akcji rosną i spadają dla spółek z Grupy S&P 500, fundusze ETF, które go naśladują, po prostu dostosowują swoją wagę w oparciu o te same zasady, co indeks.

Ponieważ pasywni akcjonariusze ETF nie muszą płacić menedżerowi ani zespołowi analityków i brokerów, aby kupować i sprzedawać fundusze w ich imieniu lub zarządzać napływami i wypływami funduszy, fundusze notowane na giełdzie zazwyczaj pobierają znacznie niższe wskaźniki kosztów niż tradycyjne fundusze inwestycyjne.

Ich wskaźniki wydatków są również niższe niż fundusze indeksowe open-end, ponieważ nawet fundusze indeksowe open-end muszą mieć pod ręką wystarczającą liczbę pracowników,aby przetwarzać ciągłe zakupy i umorzenia.

3. Płynność

Kupując Otwarty Fundusz Inwestycyjny, możesz kupować akcje funduszu tylko raz dziennie, po ich wartości aktywów netto (NAV) od ostatniego zamknięcia rynku. Nie możesz kupować ani sprzedawać akcji w ciągu dnia, co czyni fundusze inwestycyjne niepraktycznymi w handlu dziennym.

Jeśli posiadasz fundusz otwarty w godzinach wieczornych, to następnego ranka po otwarciu rynków usłyszysz katastrofalne wiadomości, nie możesz sprzedawać do godziny 16 czasu wschodniego. Podobnie, nie można kupić na dobre wieści. Zamówienia zakupu są rejestrowane dopiero po godzinie 16: 00 następnego dnia.

W przeciwieństwie do tego, możesz kupować i sprzedawać fundusze ETF i fundusze inwestycyjne zamknięte przez cały dzień handlowy, korzystając z konta maklerskiego. Pamiętaj, że niektóre fundusze handlują częściej niż inne, co ułatwia znalezienie chętnego kupca lub sprzedawcy w pośpiechu.

Należy pamiętać, że płynność różni się między funduszami ETF, podobnie jak między poszczególnymi akcjami. Cienko notowane fundusze ETF często dostrzegają szeroką różnicę między ceną ofertową kupujących a ceną wywoławczą sprzedających. W takich przypadkach sprzedaż akcji-zwłaszcza dużej liczby akcji – może spowodować spadek cen.

4. Przejrzystość

Każdy, kto ma konto maklerskie, może sprawdzić historię cen, wolumen obrotu i zasoby ETF. Możesz to zrobić w czasie rzeczywistym, bez żadnych ograniczeń.

Jednak fundusze inwestycyjne zazwyczaj ujawniają swoje udziały co miesiąc lub co kwartał, więc nie znasz ich dokładnych aktualnych udziałów w momencie zakupu lub sprzedaży akcji.

5. Możliwość krótkiej sprzedaży

Dzięki funduszom otwartym nie można angażować się w krótką sprzedaż, praktykę pożyczania akcji i sprzedaży ich w oczekiwaniu, że ceny akcji spadną. Jeśli ceny spadną, krótki sprzedawca odkupuje akcje po nowej cenie i zwraca je pierwotnemu właścicielowi, zachowując różnicę.

Inwestorzy mogą jednak indeksy krótkiej sprzedaży, branże, kraje i całe rynki za pomocą funduszy ETF.

Chociaż warto wspomnieć, że tylko doświadczeni inwestorzy powinni rozważyć krótką sprzedaż. Jeśli się mylisz, a udziały rosną zamiast spadać, nie ma limitu strat. Kiedy inwestujesz tradycyjnie w papiery wartościowe, ryzykujesz tylko początkową kwotę inwestycji.

6. Korzyści Podatkowe

Fundusze indeksowe, w tym fundusze ETF, są zwykle wydajne podatkowo i idealne do przechowywania na podatkowych rachunkach. Dzieje się tak dlatego, że obrót portfelem w funduszach indeksowych jest niski, podczas gdy menedżerowie aktywnie zarządzanych funduszy sprzedają papiery wartościowe i kupują nowe za każdym razem, gdy mają na to ochotę.

Fundusze indeksowe i fundusze ETF sprzedają akcje tylko wtedy, gdy nowe papiery wartościowe zostaną wycofane z indeksu i kupią akcje tylko wtedy, gdy są one dodawane do indeksu. W przeciwnym razie dostosowują tylko procenty, gdy zmienia się waga akcji.

Za każdym razem, gdy fundusz sprzedaje akcje z zyskiem, IRS ocenia podatek od zysków kapitałowych, który przechodzi na akcjonariuszy. Ponieważ fundusze indeksowe i fundusze ETF nie sprzedają akcji często, rzadko zdarza się, że generują opodatkowany podział dla swoich akcjonariuszy.

Pośrednictwo emitujące fundusze ETF może również uniknąć niepotrzebnych podatków, dokonując” w naturze ” wypłat na rzecz akcjonariuszy. Oznacza to, że Fundusz może wysyłać papiery wartościowe z portfela bezpośrednio do akcjonariuszy, aby osoby fizyczne mogły się sprzedać, jeśli chcą gotówki. Pomaga to uchronić pozostałych akcjonariuszy funduszu przed skutkami podatkowymi sprzedaży.

Należy jednak pamiętać, że jeśli portfel ETF generuje dochód z dywidendy, dochód ten podlega opodatkowaniu, podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych typu closed-end I open-end.

7. No Cash Drag

Fundusze ETF nie muszą wypłacać akcjonariuszom bezpośrednio, gdy idą do sprzedaży (znanej jako umorzenie akcji). To dlatego, że kiedy sprzedajesz swoje akcje ETF, sprzedajesz je innemu nabywcy na otwartym rynku.

Ponieważ fundusze te nie muszą pozwolić sprzedawcom wypłacić, fundusze ETF mogą sobie pozwolić na prawie brak gotówki pod ręką. Większość z nich przez cały czas zachowuje 100% zainwestowanego kapitału, co pomaga im jak najdokładniej odtworzyć indeks i zmaksymalizować zyski na rosnących rynkach.

Jak pokazuje historia, rynki rosną częściej niż nie, ze średnią długoterminową w górę.

Jednak na spadających rynkach niska pozycja gotówkowa szkodzi funduszowi. Bez bufora środków pieniężnych utrzymywanych w rezerwie, portfel ponosi pełną odpowiedzialność za spadek rynku.

Tak więc akcjonariusze ETF korzystają z Funduszu, który nie przechowuje części swoich pieniędzy w gotówce-przynajmniej na rynkach byków.

Wady funduszy ETF

Żaden rodzaj aktywów nie jest bez wad. Porównując fundusze ETF z funduszami inwestycyjnymi, pamiętaj o następujących wadach, a także o zaletach wymienionych powyżej.

1. Potencjalna Niepłynność

Jak wspomniano powyżej, niektóre fundusze ETF mają wyższą płynność niż inne.

Jeśli ETF nie widzi dużego wolumenu obrotu, zlecenia kupna mogą zwiększyć koszt, a zlecenia sprzedaży mogą obniżyć cenę. Nadal można kupić lub sprzedać szybko, ale niekoniecznie po cenie pokazującej obecnie.

2. Wyższy koszt aktywnie zarządzanych środków

Nie wszystkie fundusze ETF reprezentują pasywne fundusze indeksowe. Niektóre fundusze ETF są aktywnie zarządzane przez zarządzających funduszami, których celem jest pokonanie rynku.

Biorąc pod uwagę ludzką pracę, te aktywnie zarządzane fundusze kosztują więcej. W szczególności pobierają wyższy wskaźnik kosztów: roczną opłatę za zarządzanie pobieraną od akcjonariuszy.

3. Łatwy sposób na uzyskanie rynkowych średnich zysków

Chociaż nie wszystkie fundusze ETF są funduszami indeksowymi, fundusze ETF pozwalają inwestować w szeroki koszyk akcji. A fundusze indeksowe oferują szczególnie łatwy sposób zarabiania zwrotów, które dokładnie odzwierciedlają dany indeks giełdowy.

Fundusze indeksowe są tak blisko, jak inwestorzy mogą dostać się do ” inwestowania w sam rynek.”Jeśli S & P 500 skoczy o 5%, tak samo jak fundusze indeksowe, które go śledzą. Oznacza to jednak, że inwestorzy z natury osiągają średnie zyski z rynku, zamiast pokonywać rynek, jak wielu inwestorów dąży do tego.

Inwestorzy starają się pokonać rynek na wiele sposobów, od próby czasu na rynku do zbierania poszczególnych akcji do zakupu aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Strategia kupowania pasywnych funduszy indeksowych i utrzymywania ich na dłuższą metę rezygnuje jednak z prób sprytu i po prostu napędza rynek wyżej.

Po latach prób udowodnienia mojego sprytu i pokonania rynku, przestałem się martwić. I tak wymagało to zbyt wiele wysiłku. Mimo to, dla wielu inwestorów akceptowanie średnich zysków z rynku zabiera trochę zabawy z inwestowania.

4. Małe Rabaty

Kiedy akcje funduszu są przedmiotem obrotu na otwartym rynku, a nie są umarzane bezpośrednio od samej spółki funduszu, inwestorzy bezpośrednio określają ceny akcji. Ta cena rynkowa może być wyższa lub niższa od zagregowanej wartości akcji w portfelu.

W przypadku funduszy zamkniętych inwestorzy mogą czasami kupować akcje funduszu z rabatem od 5% do 15% do wartości aktywów netto, przy jednoczesnym uzyskaniu pełnej korzyści z dywidend lub wypłat odsetek od Funduszu i potencjalnej aprecjacji kapitału, jeśli dyskonta się zmniejszy.

Z drugiej strony, w przypadku funduszy ETF rabaty są zazwyczaj bardzo wąskie lub nie istnieją. Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z zakupu akcji funduszu z dyskontem, powinni rozważyć zakup aktywnie zarządzanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, a nie ETF. Dotyczy to zwłaszcza inwestorów zorientowanych na dochód.

5. Kroplówki Nie Zawsze Dostępne

Wielu inwestorów lubi, aby dywidendy były automatycznie reinwestowane w Akcje funduszy za pomocą kroplówki lub planu reinwestycji dywidend. Jednak nie wszystkie domy maklerskie i fundusze na to pozwalają, ponieważ może to potencjalnie wymagać zbyt dużego zarządzania funduszami i zwiększać koszty funduszu.

Dużą częścią logiki inwestowania ETF jest tania struktura funduszy ETF. Kupując akcje ETF, sprawdź dokładnie, czy możesz automatycznie reinwestować dywidendy. Jeśli nie, oczekuj bezpośredniego otrzymywania dywidend i odsetek oraz płacenia od nich podatków, jeśli nie przechowujesz ich na koncie IRA lub innym korzystnym podatkowo koncie.

Czy warto inwestować w fundusze ETF?

​​Uważam, że fundusze ETF powinny stanowić rdzeń portfela akcji każdego inwestora.

Fundusze te oferują szeroką lub wąską ekspozycję rynkową na dowolny region, branżę lub towar. Możesz kupić fundusze o dużej kapitalizacji, fundusze o małej kapitalizacji i wszystko pomiędzy. I nie musisz się martwić o badania konkretnych zapasów.

Szeroki wybór i stopień precyzji pozwala zbudować zróżnicowaną alokację aktywów, układając fundusze ETF o niskim współczynniku korelacji ze sobą. Oznacza to, że gdy część Twojego portfela „zigs”, inne Twoje inwestycje mają tendencję do „zag.”To zmniejsza zmienność portfela jako całości, tworząc mniejsze ryzyko minusów.

Ponieważ kosztują tak mało, fundusze ETF dokonują również doskonałych długoterminowych inwestycji, ponieważ oszczędności na opłatach i wskaźnikach kosztów rosną w czasie.

W rzeczywistości ETF stanowią podstawę większości portfeli robo-advisor. Możesz korzystać z platform robo-advisor, takich jak Acorns, SoFi Invest lub Schwab Intelligent Portfolio, aby całkowicie zautomatyzować swoje oszczędności i inwestycje. Po pierwszym otwarciu konta wypełniasz kwestionariusz, a następnie robo-advisor proponuje alokację aktywów-głównie obejmującą fundusze ETF o szerokiej ekspozycji rynkowej-jako zaokrąglony portfel inwestycyjny.

Ostatnie Słowo

Pomimo wielu korzyści płynących z inwestowania za pośrednictwem funduszy ETF, nadal wiążą się one z ryzykiem, jak każdy inny instrument inwestycyjny. Co oznacza, że musisz zrozumieć to ryzyko, wraz z historycznymi zwrotami.

Przed zainwestowaniem oszczędności życia porozmawiaj z doradcą finansowym lub otwórz konto u robo-doradcy i opisz jego rekomendacje dotyczące Twojego portfela. I, oczywiście, nie wstydź się robić swoje owN due diligence funduszy, które Cię interesują.

Przynajmniej rozważ inwestowanie w co najmniej trzy fundusze ETF: jeden odzwierciedlający szeroką gamę amerykańskich akcji o dużej kapitalizacji (takich jak fundusz odzwierciedlający S&P 500), jeden dla amerykańskich akcji o małej kapitalizacji (takich jak jeden odzwierciedlający Russell 2000) i jeden dla akcji międzynarodowych.

Oczywiście można je rozszerzyć, aby kopać głębiej, na przykład inwestując zarówno w międzynarodowych krajach rozwiniętych, jak i na rynkach wschodzących. Ale na początku, zachować proste, i zachować to zróżnicowane-dwa cele, które ETF może pomóc osiągnąć.

Wzór kosztu sprzedanego towaru: przewodnik krok po kroku

Poprzedni wpis

WTFinance to wycena firmy?

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły