Artykuły

Arrived Homes Review – łatwo inwestuj w nieruchomości

0
Arrived Homes Review - łatwo inwestuj w nieruchomości
Arrived Homes Review - łatwo inwestuj w nieruchomości

Plusy przybyłych domów

 • Minimum inwestycyjne już od 100 USD za nieruchomość
 • Łatwy dostęp do rynków geograficznych o wysokiej stopie zwrotu
 • Brak osobistej odpowiedzialności lub odpowiedzialności operacyjnej inwestorów
 • Wysokie standardy dla nieruchomości i najemców
 • Stały przepływ środków pieniężnych dla inwestorów
 • Nie musisz być akredytowanym inwestorem

Minusy przybyłych domów

 • Nieruchomości wyprzedane od listopada 2021
 • Brak wiarygodnego umorzenia lub rynku wtórnego od listopada 2021 r.

Wynajem nieruchomości jest potencjalnie lukratywna perspektywa. Możliwe korzyści finansowe obejmują — ale w żadnym razie nie są ograniczone do-hojne korzyści podatkowe, zabezpieczenie przed ryzykiem inflacyjnym i dywersyfikację z dala od akcji będących przedmiotem obrotu rynkowego, których ruchy cen są zwykle ściśle skorelowane.

Ale znalezienie nieruchomości na wynajem klasy inwestycyjnej jest trudne i czasochłonne. O ile nie możesz spędzać dużo czasu w drodze-mało prawdopodobne, jeśli masz również pracę w pełnym wymiarze godzin — Twoja zdolność do osobistej oceny właściwości poza rodzinnym miastem jest ograniczona. Nawet jeśli jesteś w stanie wykonać własną należytą staranność, możesz być zniechęcony wysokimi minimami inwestycyjnymi.

Na szczęście jest lepszy sposób. Arrived Homes, cyfrowa platforma inwestycji w nieruchomości na wynajem, ułatwia budowanie zróżnicowanego geograficznie portfela domów na wynajem. A przy minimalnej inwestycji w wysokości zaledwie 100 USD na nieruchomość, jest w zasięgu przeciętnego człowieka-nie tylko akredytowanych inwestorów o wysokiej wartości netto.

Najważniejsze cechy domów: jak działa proces

Czteroetapowy proces inwestycji w nieruchomości na wynajem Arrived Homes nie może być prostszy. Oto, co należy wiedzieć o każdej części procesu przed rozpoczęciem.

1. Przeglądaj Dostępne Domy

Pierwszym krokiem jest przeglądanie poszczególnych domów dostępnych za pośrednictwem przybyłych domów. Zanim Dom pojawi się na stronie internetowej Arrived, został już poddany dokładnemu procesowi weryfikacji, który zapewnia, że Arrived kupuje odpowiednie domy w odpowiedniej cenie.

W szczególności proces ten uwzględnia:

 • Potencjał przepływów pieniężnych na rynku: przybył combs przez setki lokalnych rynków nieruchomości, aby znaleźć te z najlepszym potencjałem przepływów pieniężnych dla nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych.
 • Potencjał aprecjacji rynku: Arrived uwzględnia również trendy cenowe mieszkań na każdym rynku i wybiera wysoki potencjał aprecjacji nieruchomości.
 • Sąsiedztwo i atrybuty domu: przybył wykorzystuje swoją znaczną wiedzę na temat lokalnego rynku i zastrzeżonych protokołów analizy, aby wybrać pożądane domy w pożądanych dzielnicach.
 • Przegląd komitetu inwestycyjnego: przed zakupem nieruchomości firma Arrived przedstawia swoją analizę Komitetowi inwestycyjnemu w celu dokładnego przeglądu. Gwarantuje to, że Arrived nabywa nieruchomości, które oferują maksymalny dochód i potencjał aprecjacji dla swoich inwestorów.

Oferty nieruchomości Arrived zawierają wiele informacji o dostępnych domach, w tym:

 • Kluczowe cechy domu, takie jak powierzchnia kwadratowa i liczba łóżek i kąpieli
 • Cena zakupu
 • Miesięczny czynsz
 • Status najmu (zazwyczaj wynajęty lub dostępny na rynku)
 • Niezależne raporty wyceny pochodzące z Zillow
 • Trendy cen nieruchomości w okolicy
 • Informacje dotyczące finansowania i kapitału własnego (ile w jaki sposób jest finansowany w porównaniu z posiadanym bezwarunkowo)
 • Podnieść kwotę (ile przybył szuka od inwestorów)
 • Cena akcji i liczyć
 • Jednorazowe wpływy do przybyłych
 • Roczna opłata za zarządzanie firmy Arrived
 • Podział finansowy nieruchomości obejmujący przychody z działalności operacyjnej, przydział do rezerw gotówkowych, dywidendy wypłacane inwestorom oraz inne szczegóły
 • Kluczowe informacje na temat lokalnej gospodarki, w której zamieszkuje dom, w tym wskaźnik wzrostu populacji i głównych pracodawców

2. Wybierz swoją nieruchomość inwestycyjną lub Nieruchomości

Następnie określ, ile chcesz zainwestować i w które Nieruchomości. Możesz dostosować liczbę akcji, które kupujesz w każdej nieruchomości, tak długo, jak spełniasz minimalny próg inwestycyjny i pozostajesz wystarczająco dużo akcji, aby je kupić, aby wypełnić zamówienie. Możesz mieszać i dopasowywać właściwości również według własnego uznania.

3. Kup Akcje

Kiedy jesteś gotowy do zakupu udziałów w przybyłej nieruchomości, dokładnie przejrzyj wszystkie materiały ofertowe przed podjęciem decyzji o zakupie. Dokumenty te zawierają ważne informacje o potencjalnych ryzykach inwestycyjnych i określają warunki inwestycji.

Pamiętaj, że Twoja inwestycja nie jest tak płynna, jak inwestycje w papiery wartościowe notowane na rynku-Arrived zaleca przewidywany okres utrzymywania wynoszący od pięciu do siedmiu lat dla każdej nieruchomości, w którą inwestuje.

Jeśli czujesz się komfortowo kontynuując swoją inwestycję, jesteś gotowy do elektronicznego podpisywania dokumentów inwestycyjnych i finansowania inwestycji z wybranego przez siebie zewnętrznego konta bankowego.

4. Zarabiaj i doceniaj, gdy Arrived zarządza Twoją nieruchomością lub nieruchomościami

Teraz zabawa. Jako inwestor przybył Domy, masz absolutnie żadnych zobowiązań operacyjnych.

Oznacza to brak odpowiedzialności za odwiedzanie nieruchomości, komunikowanie się z najemcami, dokonywanie napraw lub wykonywanie innych obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością. Twoim zadaniem jest usiąść wygodnie i zbierać pasywny dochód-kwartalne dywidendy od nieruchomości wypłacane z dochodów operacyjnych – i okresowo sprawdzać swoją inwestycję, aby upewnić się, że działa zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Zwrot netto z danej nieruchomości lub portfela nieruchomości może się różnić w zależności od warunków rynkowych, kosztów operacyjnych i innych czynników. Zgodnie z danymi firmy Arrived, dywidendy z tytułu nieruchomości przyniosły roczną stopę zwrotu z inwestycji w wysokości od 5,41% do 7,02% w trzecim kwartale 2021 r.

Jak Zarabia Domy

Przybyłe Domy zarabiają na trzy różne sposoby:

 • Rabaty dla Agentów: Arrived Homes zbiera rabat dla Agentów Nieruchomości, gdy kupuje nieruchomość. Rabat ten jest wypłacany przez poprzedniego właściciela, nie przybył inwestorów lub przybył sam.
 • Sourcing Fee: jest to jednorazowa opłata, która obejmuje pracę firmy Arrived w celu pozyskania i przygotowania nieruchomości do inwestycji. Może to obejmować koszt finansowania i utrzymywania nieruchomości w fazie ofertowej.
 • Roczna Opłata Za Zarządzanie. Jest to opłata cykliczna oparta na wkładzie kapitałowym inwestorów. Jest wypłacana z przychodów operacyjnych nieruchomości i pokrywa bieżące koszty zarządzania nieruchomością.

Zalety przybyłych domów

Arrived Homes ma kilka znaczących zalet dla inwestorów nieruchomości. Wśród nich są bardzo niskie minimum inwestycyjne, gruntowna weryfikacja najemców, brak osobistej odpowiedzialności inwestorów, dostęp do rynków o wysokim zysku niezależnie od tego, gdzie mieszkają inwestorzy, oraz

 • Bardzo Niskie Minimum Inwestycyjne. Możesz zainwestować w Nieruchomość domową przy minimalnej inwestycji tak niskiej jak $100. To zaledwie 2000 USD za akcje 20 różnych nieruchomości-i przynosi prawdziwy portfel dywersyfikacja w zasięgu codziennych inwestorów.
 • Dostęp do rynków o wysokiej stopie zwrotu niezależnie od lokalizacji inwestorów. Arrived Homes ocenia setki amerykańskich rynków mieszkaniowych, aby znaleźć te o najwyższym potencjalnym zwrocie z inwestycji. To dobra wiadomość dla inwestorów, którzy nie żyją na rynku nieruchomości o wysokiej stopie zwrotu.
 • Brak osobistej odpowiedzialności inwestorów. Arrived Homes kupuje domy za pośrednictwem korporacji z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), a jej inwestorzy kupują udziały w tych firmach. Ten pośredni model własności izoluje przybyłych inwestorów od osobistej odpowiedzialności za problemy wynikające z własności nieruchomości lub zarządzania nimi.
 • Dokładna analiza Due Diligence nieruchomości. Arrived poddaje potencjalne nieruchomości inwestycyjne rygorystycznemu procesowi due diligence. Jego Komitet Inwestycyjny wybiera tylko najwyższej jakości możliwości, dając inwestorom zaufanie bez względu na to, w jaki sposób zdecydują się zainwestować.
 • Wysokie standardy dla najemców. Arrived ma również dokładny proces lustracji dla najemców. Zmniejsza to (ale nie eliminuje) ryzyko zaległości i wakatów, które mogą negatywnie wpłynąć na przepływy pieniężne inwestorów.
 • Brak odpowiedzialności operacyjnej inwestorów. Arrived bierze pełną odpowiedzialność za zarządzanie nieruchomościami. Jako inwestor nie jesteś zobowiązany do obsługi żadnego aspektu zarządzania i nie musisz sprawdzać swoich nieruchomości na co dzień.
 • Spójne przepływy pieniężne dla inwestorów. Arrived dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że będziesz konsekwentnie otrzymywać dochody z wynajmu swoich nieruchomości. Chociaż rzeczywiste stopy zwrotu mogą się różnić, możesz spodziewać się spójnych przepływów pieniężnych z inwestycji.

Wady przybyłych domów

Arrived Homes ma dwie godne uwagi wady w listopadzie 2021: jest obecnie wyprzedany z dostępnych nieruchomości i nie ma formalnego programu wykupu akcji ani rynku wtórnego.

 • Wyprzedane z dostępnych nieruchomości od listopada 2021. Arrived Homes jest wyprzedany z dostępnych nieruchomości inwestycyjnych od listopada 2021. Firma aktywnie działa, aby udostępniać nowe nieruchomości online, a najlepszym sposobem na poznanie możliwości, gdy stają się one dostępne, jest utworzenie konta.
 • Brak rynku wtórnego lub formalnego programu wykupu akcji według stanu na Listopad 2021 r. Arrived pracuje nad formalnym programem wykupu akcji i ewentualnie rynkiem wtórnym dla akcji nieruchomościowych. Oba te rozwiązania zwiększą płynność inwestorów, ale żaden z nich nie jest dostępny od listopada 2021 r. Jest to potencjalny minus dla inwestorów poszukujących wiarygodnego sposobu sprzedaży swoich akcji przed końcem przewidywanego pięcio-do siedmioletniego okresu utrzymywania. Na razie firma Arrived może spełnić prośby o odkupienie, ale nie gwarantuje, że tak będzie.

Ostatnie Słowo

Arrived Homes to cyfrowa platforma crowdfundingowa na rynku nieruchomości z bardzo niskimi minimalnymi inwestycjami początkowymi-tak niskimi, jak $100 na nieruchomość-i obietnicą (choć nie gwarancją) spójnych płatności za wynajem dla inwestorów.

Przybył ma również inne korzyści. Nie musisz być akredytowanym inwestorem, aby uczestniczyć w ofertach Arrived. Nie musisz mieszkać w pobliżu domów, w które inwestujesz, ani brać na siebie żadnej odpowiedzialności za zarządzanie nieruchomościami. I nie masz żadnej osobistej odpowiedzialności za to, co dzieje się w domach, w które inwestujesz — co może nie być w przypadku bezpośredniego zakupu nieruchomości na wynajem.

Podsumowując, Arrived Homes to świetny wybór dla każdegojeden chętny do dywersyfikacji od ściśle skorelowanych inwestycji w papiery wartościowe i uzyskać ekspozycję na wynajem nieruchomości. Dlaczego nie zrobić następnego kroku i sprawdzić, czy jest odpowiedni dla Ciebie?

Najlepsze karty kredytowe dla serwisów streamingowych

Poprzedni wpis

17 FSA – wydatki kwalifikowane i zatwierdzone pozycje do zakupu do końca 2021 r.

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły