Artykuły

Przepisy antydyskryminacyjne dla najemców i kupujących

0

W czerwcu 2020 roku właściciele domów na Florydzie Abena i Alex Horton postanowili skorzystać z niskich stóp procentowych z powodu pandemii i refinansować swój kredyt hipoteczny. Więc ich pożyczkodawca wysłał profesjonalnego rzeczoznawcę do ich domu w przeważającej części białej dzielnicy Jacksonville.

Domy w dobrze zagospodarowanej dzielnicy hortonów zazwyczaj sprzedają się za $ 350,000 do $ 550,000. Spodziewali się, że wycenią na około 450 000 dolarów, wygodny środek. Ale tak się nie stało. I wszystko sprowadza się do wyścigu.

Dlaczego Potrzebujemy Sprawiedliwych Przepisów Mieszkaniowych 

W przypadku Hortonów rzeczoznawca oszacował wartość na zaledwie 330 000 dolarów, znacznie poniżej ceny rynkowej porównywalnych domów w pobliżu.

Kredytodawca zgodził się, że wycena jest zbyt niska i zamówił kolejną. Kosztował 465 000 dolarów, zgodnie z oczekiwaniami właścicieli domów.

Hortonowie nie podjęli żadnych projektów w ostatniej chwili, ani nawet nie podjęli kroków w celu poprawy atrakcyjności domu w międzyczasie. Zrobili tylko jedną zmianę: usunięcie jakichkolwiek dowodów, że czarna osoba mieszkała w domu. 

Przed przybyciem rzeczoznawcy, Abena Horton, która jest czarna, zabrała syna na zakupy. Zastąpiła zdjęcia siebie i syna zdjęciami Alexa Hortona, który jest biały i jego białych członków rodziny. Usunęła kartki świąteczne z czarnych rodzin. Zabrała nawet z półek książki wybitnych czarnoskórych autorów, takich jak Toni Morrison.

Męka była upokarzająca, ale nie zaskakująca.

Abena Horton powiedziała „New York Times”. „I wiedziałem, co musimy zrobić, aby to naprawić, ponieważ w czarnej społeczności, to po prostu powszechna wiedza, że robisz zdjęcia, kiedy sprzedajesz dom. Ale nie sądziłem, że muszę się o to martwić z wyceną.”

Niska ocena Hortonów nie była ani przypadkiem, ani dziełem nieuczciwego, rasistowskiego rzeczoznawcy. Doświadczenie rodziny rozgrywa się w niezliczonych gospodarstwach domowych w całej Ameryce ponad pół wieku po przejściu ustawy federalnej Fair Housing Act. 

Celem tej ustawy była ochrona właścicieli domów mniejszościowych przed dyskryminacją. Był to istotny element większego pakietu legislacyjnego-ustawy o Prawach Obywatelskich z 1968 r. — mającego opierać się na ustawie o Prawach Obywatelskich z 1964 r. 

Fair Housing Act Wyraźnie zakazuje niektórych rodzajów dyskryminacji w sprzedaży i wynajmie mieszkań i kredytów hipotecznych przeciwko członkom niektórych klas chronionych.

Kolejne akty prawne i orzeczenia sądowe wzmocniły i rozszerzyły ustawę w znaczący sposób.

Niestety, doświadczenie Hortonów pokazuje, że Fair Housing Act Nie zapoczątkował świata wolnego od dyskryminacji mieszkaniowej. 

Rzeczywiście, raport National Fair Housing Alliance 2019 Fair Housing Trends odnotował ponad 31 000 skarg dotyczących dyskryminacji mieszkaniowej w 2018 r., co stanowi wzrost o 8% w stosunku do 2017 r. i najwyższą liczbę od czasu, gdy National Fair Housing Alliance rozpoczął śledzenie skarg mieszkaniowych w 1995 r.

Około trzy czwarte tych skarg zostało złożonych w organizacjach mieszkaniowych non-profit w porównaniu z prawie 6% złożonych w amerykańskim Departamencie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD). Wiele z nich dotyczy bardziej rażących wykroczeń niż ocena hortonów.

Niektórzy potencjalni właściciele domów lub najemcy zajmowali się jawną odmową wynajmu mieszkań. Inni doświadczyli dyskryminujących praktyk kredytów hipotecznych, które zwiększyły ryzyko wykluczenia i koszty dotknięte kredytobiorców ten or setki tysięcy dolarów w ciągu życia pożyczki.

To prawda, że nie wszyscy Amerykanie doświadczają dyskryminacji mieszkaniowej. Ale wszyscy Amerykanie uczestniczą w krajowym rynku mieszkaniowym, nawet mieszkań-niepewny. I każde nierówne traktowanie zakłóca ten rynek, bez względu na lokalizację. To sprawia, że dyskryminacja jest problemem zbiorowym, nawet jeśli nie wpływa bezpośrednio na nas jako jednostki.

Key Fair Housing Act zabezpieczenia dla najemców i kupujących

Fair Housing Act chroni większość nabywców domów, wnioskodawców hipotecznych i najemców przed dyskryminacją opartą na członkostwie w chronionej klasie, w tym rasie i płci. Ustawa uniemożliwia właścicielom nieruchomości, sprzedawcom, pośrednikom sprzedaży i kredytodawcom mieszkań podejmowanie określonych działań określonych jako dyskryminujące wobec członków jej klas chronionych.

Niektóre tożsamości, które nie zostały wyraźnie wymienione w ustawie, w szczególności tożsamość płciowa i orientacja seksualna, mogą być objęte wyraźnymi zabezpieczeniami ustawy, takimi jak płeć i status niepełnosprawności (który obejmuje przewlekłe choroby, takie jak AIDS i wirus, który je powoduje). Pokrycie tych tożsamości podlega wykładni sądowej zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego USA w Bostock V. Clayton County.

Podobnie, wiele stanów wprowadziło prawa, które rozszerzają i uzupełniają przepisy prawa federalnego. Jednak ustawa Fair Housing Act ma ważne zwolnienia, które ograniczają jej stosowanie w niektórych sytuacjach, takich jak mieszkania na wynajem na małą skalę, zajmowane przez właściciela lub nierankingowane.

Klasy chronione określone w ustawie o mieszkalnictwie targowym

Ochrona Fair Housing Act rozciąga się na członków chronionych klas lub tożsamości określonych w ustawie. Ochrona ta obejmuje zarówno dyskryminację jawną, jak i pośrednią lub domniemaną.

Rasa lub kolor

Ochrona ta dotyczy kategorii rasowych uznanych przez spis powszechny: 

 • White American
 • Azjatycka Amerykanka
 • Czarny lub Afroamerykanin
 • Native American I Alaska Native
 • Rodzimy Hawajczyk i inny Wyspiarz Pacyfiku
 • Hiszpanie lub Latynosi dowolnej rasy
 • Ludzie dwóch lub więcej ras 

Dotyczy to również nieformalnych kategorii rasowych lub etnicznych oraz kategorii postrzeganych, takich jak założenia oparte na dialekcie lub akcencie danej osoby. Sprawca nie musi definitywnie znać rasy kupującego lub najemcy, aby dyskryminować ich na jej podstawie.

Religia

Ustawa o uczciwym mieszkalnictwie wymaga równego traktowania członków wszystkich grup religijnych, w tym niewierzących. Na przykład w większości przypadków wspólnota mieszkaniowa lub Gmina nie mogą reklamować się za pomocą etykiet religijnych, takich jak „chrześcijanin” lub „Żyd.”

Pochodzenie Narodowe

Fair Housing Act zakazuje działań, które faworyzują lub nieszczą nabywców, najemców lub pożyczkobiorców na podstawie pochodzenia krajowego. Na przykład, podczas gdy prawo federalne nie jest nielegalne, aby właściciele nieruchomości i inni dostawcy mieszkań zwracali się do wnioskodawców o potwierdzenie obywatelstwa lub legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych, jest to niezgodne z prawem tylko dla niektórych wnioskodawców.

Status Rodzinny

Ochrona ta zakazuje dyskryminacji ze względu na organizację rodziny, stan cywilny i wiek w większości przypadków. Na przykład właściciel nieruchomości, który nie chce wynajmować studentom, nie może po prostu odmówić mieszkania wszystkim kandydatom w wieku poniżej 23 lat. 

Chociaż Fair Housing Act Nie wyraźnie chroni Amerykanów LGBTQ przed dyskryminacją, Klasa statusu rodzinnego obejmuje Para osób tej samej płcies.

Seks

Wszelkie nierówne traktowanie ze względu na płeć jest zabronione na mocy Fair Housing Act. Obejmuje to restrykcyjne zasady przyjęte w imię bezpieczeństwa, takie jak odmowa wynajmu mieszkań na pierwszym piętrze dla samotnych kobiet. Obejmuje również wszelkie formy molestowania seksualnego lub przymusu podczas procesu wynajmu lub sprzedaży.

Niepełnosprawność

Ochrona ta obejmuje osoby ze znaczącymi udokumentowanymi niepełnosprawnościami, zarówno fizycznymi, jak i poznawczymi. Obejmuje to osoby z przewlekłymi zaburzeniami uzależnienia, takimi jak alkoholizm lub zaburzenia nadużywania substancji, pod warunkiem, że są zaangażowane w programy leczenia lub regeneracji. 

Osoby zajmujące się sprzedażą lub wynajmem mieszkań nie mogą pytać o postrzegane niepełnosprawności ani odmawiać mieszkań osobom niepełnosprawnym. To prawda nawet wtedy, gdy intencje sprawcy są czyste, na przykład prewencyjnie pytając osobę na wózku inwalidzkim, czy potrzebuje mieszkania na pierwszym piętrze. 

Ponadto w wynajmowanych mieszkaniach niepełnosprawni najemcy muszą mieć możliwość dokonywania rozsądnych ulepszeń na ich koszt, a przestrzenie publiczne i wejścia muszą być dostępne.

Wyraźne zakazy ustawy o mieszkalnictwie

Fair Housing Act Wyraźnie zakazuje dziesiątki konkretnych działań podejmowanych przeciwko członkom jakiejkolwiek chronionej klasy przez właścicieli nieruchomości, sprzedawców, agentów nieruchomości i pośredników, kredytodawców hipotecznych, agentów leasingowych, urzędników publicznych, służby cywilnej i specjalistów ubezpieczeniowych. 

Niektóre z tych zakazów dotyczą w szczególności sprzedaży lub wynajmu mieszkań, podczas gdy inne mają zastosowanie w węższym kontekście kredytów hipotecznych.

Działania zabronione przy sprzedaży lub wynajmie lokalu mieszkalnego

Działania te obejmują rażące naruszenia, takie jak zamieszczanie znaku ograniczającego aplikacje do określonej rasy, płci lub orientacji seksualnej. Ale obejmują one również bardziej subtelne przestępstwa, takie jak kierowanie nienabiałych kupujących z dala od głównie białych dzielnic.

Niektóre działania, takie jak eksmisja, mogą być legalne, gdy zamiar lub wynik nie jest dyskryminujący. Na przykład, jeśli pozwalają na to lokalne przepisy, właściciel nieruchomości ma prawo eksmitować najemcę, który jest poważnie zaległy z czynszem, o ile traktuje wszystkich takich najemców jednakowo, niezależnie od statusu chronionego.

Niedozwolone działania to:

 • Bezwarunkowa odmowa wynajmu lub sprzedaży mieszkania
 • Odmowa negocjacji w sprawie sprzedaży lub najmu lokalu mieszkalnego
 • Odmowa potwierdzenia, że mieszkanie jest dostępne na sprzedaż lub wynajem
 • Zniechęcanie do sprzedaży lub wynajmu mieszkań
 • Segregacja mieszkań (na przykład grupowanie najemców tej samej grupy etnicznej lub rasowej na określonym piętrze lub budynku lub w określonej okolicy)
 • Przedłużanie korzystnych warunków lub unikalnych zachęt (na przykład naliczanie par przeciwnej płci niższego czynszu niż pary tej samej płci)
 • Wzmiankę o zakazanych preferencjach (np.” preferowane rodziny”) w ogłoszeniach mieszkaniowych
 • Korzystanie z różnych aplikacji, kryteriów przesiewowych lub kwalifikacyjnych lub procesów kwalifikacyjnych (takich jak przeprowadzanie kontroli kredytowych tylko dla wnioskodawców niebędących białymi)
 • Nękanie wnioskodawców, lokatorów lub mieszkańców lub uwarunkowanie zatwierdzenia wniosku mieszkaniowego w odpowiedzi wnioskodawcy na nękanie
 • Eksmisja lokatorów lub gości
 • Opóźnienie lub odmowa dokonania niezbędnych napraw lub konserwacji
 • Oferowanie ubezpieczeń majątkowych na nierównych warunkach (na przykład żądanie wyższych składek od członków niektórych klas chronionych, chociaż ubezpieczyciele mogą korzystać z metod pośrednich, takich jak credytuj punktację, aby uwzględnić wyższe postrzegane ryzyko ze strony niektórych osób)
 • Czerpanie korzyści lub próba zysku poprzez przekonywanie właścicieli domów do sprzedaży, ponieważ członkowie określonej klasy chronionej przemieszczają się w pobliżu
 • Odmawianie agentom nieruchomości lub brokerom dostępu do lokalnych organizacji agentów lub wielu usług notowania

Działania zabronione w kredytach hipotecznych

Działania te obejmują również mieszankę skandalicznych i subtelnych naruszeń. Jednak wszystkie wiążą się z odmową kredytodawców lub firm zajmujących się obsługą pożyczek, aby traktować wnioskodawców hipotecznych lub kredytobiorców w równym stopniu w oparciu o ich tożsamość.

 • Odmowa udzielenia informacji o możliwościach kredytowych
 • Odmowa udzielenia kredytu hipotecznego innym kwalifikowanym wnioskodawcom
 • Odmowa udzielenia innej pomocy finansowej innym kwalifikowanym wnioskodawcom
 • Oferowanie nierównych warunków — takich jak wyższe stawki, opłaty lub punkty-kredytów hipotecznych
 • Dyskryminacja w procesie wyceny
 • Wtórny pożyczkodawca lub firma obsługująca kredyt odmawiająca zakupu kredytu mieszkaniowego
 • Uwarunkowanie udzielenia kredytu odpowiedzią wnioskodawcy na molestowanie lub przymus

HUD ’ s fair lending guide szczegółowo opisuje sprawiedliwe prawa mieszkaniowe wnioskodawców hipotecznych i zobowiązania kredytodawców hipotecznych wynikające z ustawy.

Działania zabronione we wszystkich kontekstach mieszkaniowych

Działania te są zabronione we wszystkich kontekstach związanych z mieszkalnictwem:

 • Grożenie, zastraszanie lub w inny sposób ingerowanie w OSOBY PRÓBUJĄCE skorzystać z praw przysługujących im na mocy Fair Housing Act lub pomagać innym w tym
 • Odwet wobec każdego, kto złożył uczciwą skargę mieszkaniową lub pomógł w uczciwym dochodzeniu mieszkaniowym

Stanowe i federalne zabezpieczenia mieszkań dla osób LGBTQ

Ustawa Fair Housing Act nie zakazuje wyraźnie dyskryminacji mieszkaniowej ze względu na orientację seksualną, seksualność lub tożsamość płciową. Jednak HUD wymaga od kredytodawców ubezpieczonych przez Federal Housing Administration (agencję HUD) przestrzegania zasady równego dostępu. Zasada ta zakazuje niektórych aktów dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Ponadto Fair Housing Act skutecznie zabrania dyskryminacji osób LGBTQ lub rodzin w okolicznościach objętych innymi zabezpieczeniami klasowymi. A wiele ustaw stanowych Wyraźnie zakazuje dyskryminacji mieszkaniowej członków społeczności LGBTQ.

Typowe przykłady dyskryminacji mieszkaniowej anty-LQBTQ objętej sprawiedliwą Ustawą o mieszkalnictwie

Texas Access to Justice Foundation-finansowana TexasLawHelp.org podkreśla typowe przykłady okoliczności, w których Jawna Ochrona Fair Housing Act rozciąga się na osoby LGBTQ:

 • Dyskryminacja Seksualna. Wynajmujący dom mieszkalny prosi transseksualną kobietę, aby nie ubierała się w damskie ubrania w pomieszczeniach wspólnych swojego budynku. zarządca nieruchomości odmawia wynajęcia kandydatowi niezgodnemu z płcią.
 • Dyskryminacja Osób Niepełnosprawnych. Właściciel nieruchomości eksmituje geja, którego status HIV lub AIDS kwalifikuje się jako niepełnosprawność zgodnie z Fair Housing Act.
 • Zasada Równego Dostępu. Kredytodawca Hipoteczny odmawia udzielenia pożyczki dwóm współposiadaczom tej samej płci.

Przepisy państwowe chroniące osoby LGBTQ przed dyskryminacją mieszkaniową

HUD prowadzi listę państw, w których przepisy zabraniają dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję, lub oba. Jurysdykcje, które zabraniają dyskryminacji mieszkaniowej zarówno na grundy obejmują:

 • Kalifornia
 • Connecticut
 • Colorado
 • Delaware
 • Hawaje
 • Illinois
 • Iowa
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Minnesota
 • Nevada
 • New Jersey
 • Nowy Meksyk
 • Nowy Jork
 • Oregon
 • Rhode Island
 • Utah
 • Vermont
 • Waszyngton, D. C.
 • Stan Waszyngton

New Hampshire i Wisconsin zakazują dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, ale nie tożsamość płciową lub ekspresję.

Godne Uwagi Sprawiedliwe Zwolnienia Z Ustawy O Mieszkalnictwie

Fair Housing Act obejmuje większość typów mieszkań i zdecydowaną większość mieszkań dostępnych na sprzedaż lub wynajem w USA. jednak ma ważne zwolnienia i wyrycia dla niektórych typów mieszkań:

 • Wynajem Mieszkań Na Małą Skalę. Wynajmowane przez właściciela nieruchomości z czterema lub mniejszą liczbą jednostek (takie jak dwupoziomowe i czteroosobowe) oraz mieszkania jednorodzinne, które nie są sprzedawane lub wynajmowane z pomocą pośrednika w obrocie nieruchomościami. W tym ostatnim przypadku zwolnienie nie ma zastosowania, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż trzy kwalifikujące się Nieruchomości.
 • Mieszkania obsługiwane przez organizacje zwolnione. Kategoria ta obejmuje mieszkania zarządzane przez prawnie uznane organizacje religijne lub prywatne kluby, które ograniczają uprawnienia do własnych członków.
 • Mieszkania Dla Seniorów. Wspólnoty wielorodzinne, które spełniają jedno z dwóch kryteriów, mogą zgodnie z prawem odmawiać mieszkań młodszym wnioskodawcom: a) każdy mieszkaniec ma 62 lata lub więcej lub b) co najmniej 80% zajmowanych lokali ma co najmniej jednego mieszkańca w wieku 55 lat lub więcej.

Dlaczego sprawiedliwa ustawa mieszkaniowa ma dziś znaczenie

Z ogromnej (i rosnącej) liczby skarg dotyczących uczciwych mieszkań w tabeli National Fair Housing Alliance wynika, że ustawa Fair Housing Act pozostaje niezbędna i istotna dla nowoczesnych najemców i kupujących domy. Wiele aktów dyskryminacji mieszkaniowej nie jest zgłaszanych.

Chociaż skandaliczne przykłady jawnej dyskryminacji mieszkaniowej nadal występują, współczesne przykłady wydają się być subtelne, nawet ukryte. Współczesna dyskryminacja mieszkaniowa często występuje bez wiedzy ofiar, a czasami bez agencji lub intencji ze strony sprawcy. 

Pierwszy rzeczoznawca mógł nie zareagować na świadomą niechęć do osób kolorowych lub wyraźną dyrektywę pracodawcy. Mogli również działać na nieświadomych stronniczościach-internalizowanym, niekwestionowanym przekonaniu, że domy należące do czarnych są mniej pożądane niż domy należące do białych.

Nawet jeśli uważasz, że nigdy nie doświadczyłeś dyskryminacji mieszkaniowej i nie jesteś zagrożony z tego powodu w przyszłości, musisz zrozumieć, jak wygląda dyskryminacja Mieszkaniowa w praktyce. Musisz także wiedzieć, jak rozpoznać konsekwencje finansowe, ekonomiczne i społeczne, które może spowodować. 

Konsekwencje te mogą i mają wpływ na finanse osobiste wszystkich Amerykanów i ogólne samopoczucie. Skutkiem tego mogą być bezpośrednie problemy finansowe dla ofiar dyskryminacji lub pośrednie szkody dla lokalnych gospodarek oraz strzępiąca się tkanka społeczna. 

Na przykład kryzys kredytów hipotecznych subprime z końca 2000 roku był napędzany częściowo przez dyskryminujące praktyki kredytowe, które doprowadziły do wyższych stóp niewypłacalności przez kredytobiorców kolorowych. Spowodowało to utratę milionów miejsc pracy, w tym wielu Amerykanów, którzy nie ubiegali się o kredyt hipoteczny przed kryzysem lub w jego trakcie.

Rzeczywiste przykłady dyskryminacji mieszkaniowej

Teoretyczne przykłady z HUD i organizacji non-profit Targi mieszkaniowe jak National Fair Housing Alliance stanowią podstawę do publicznego zrozumienia różnych form dyskryminacji mieszkaniowej.

Niestety, te teoretyczne przykłady mają zbyt wiele rzeczywistych analogów. Wiele wydarzyło się (lub nadal) w 2010 roku. innym był powszechny historyczny chory, który głęboko wpłynął na geografię miejską Ameryki.

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w kilkudziesięciu wspólnotach mieszkaniowych wielorodzinnych

W 2019 r.Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) zawarł ugodę cywilną z wielostanowym operatorem społeczności mieszkaniowej Miller-Valentine Operations Inc. i partnerów. Według Departamentu Sprawiedliwości firma została oskarżona o naruszenie ochrony osób niepełnosprawnych zapisanych w ustawie Fair Housing Act I amerykańskiej ustawie o niepełnosprawności. 

Zgodnie z warunkami ugody, Departament Sprawiedliwości wymagał od operatora „podjęcia szeroko zakrojonych działań naprawczych” w celu poprawy dostępności w ponad 80 nieruchomościach w kilkunastu stanach i ustanowienia funduszu 400,000 w celu zrekompensowania osobom niepełnosprawnym dotkniętym jego naruszeniami.

Nielegalne pożyczki w Sacramento i Filadelfii

Bankowy Gigant Wells Fargo został oskarżony o dyskryminujące praktyki kredytowe przez władze federalne, stanowe i lokalne od co najmniej 2000 roku. 

Bank zgodził się zapłacić ponad 230 milionów dolarów w 2012 roku w celu rozstrzygnięcia pozwu cywilnego DOJ opartego na „wzorcu i praktyce” dyskryminacji pożyczkowej wobec czarnoskórych i latynoskich kredytobiorców w latach 2004-2009. 

W 2017 roku miasto Filadelfia pozwało Wellsa Fargo o podobne roszczenia. Według Philadelphia Inquirer w 2019 roku bank rozliczył się za 10 milionów dolarów. Podobny pozew złożony przez Miasto Sacramento w Kalifornii w 2018 roku (według CNN) pozostaje w toku.

Rasistowskie Rozporządzenie Mieszkaniowe I Egzekwowanie

W 2019 r.Departament Sprawiedliwości pozwał miasto Hesperia w Kalifornii i Departament szeryfa San Bernardino, twierdząc, że rozporządzenie miejskie i jego egzekwowanie stanowiły dyskryminację czarnoskórych i latynoskich najemców, zgodnie z U. S. News. 

Dochodzenie HUD wykazało, że egzekwowanie Rozporządzenia doprowadziło do ponad 140 eksmisji za rzekome czyny przestępcze w 2016 roku. W niektórych przypadkach całe rodziny były eksmitowane z powodu zarzutów wymierzonych w jednego Najemcę lub gościa. 

Egzekucja nieproporcjonalnie ukierunkowana na dzielnice mniejszości, z czarnymi lokatorami cztery razy bardziej narażonymi na eksmisję niż białymi lokatorami.

Odmowa wynajęcia pary tej samej płci

W 2017 roku sąd federalny orzekł, że odmowa wynajmu mieszkania dla pary tej samej płci Boulder w Kolorado stanowiła zakazaną dyskryminację na mocy ustawy Fair Housing Act I obowiązującego prawa stanowego. Według Lambda Legal, właścicielka nieruchomości odmówiła wynajęcia parze z obawy, że uczynienie tego zaszkodziłoby jej pozycji we Wspólnocie.

Przymierza Restrykcyjne Rasowo

Restrykcyjne Przymierza są klauzulami w umowach mieszkaniowych, które ograniczają działalność przyszłych właścicieli domów i nie są same w sobie nielegalne. 

Jednak jeden szczególny rodzaj restrykcyjnego Przymierza od dawna stał się niemożliwy do wyegzekwowania przez prawo stanowe i federalne: restrykcyjne rasowe przymierza, które zabraniały właścicielom domów sprzedaży nabywcom niektórych ras lub narodowości-często po prostu każdemu, kto nie był biały. 

Restrykcyjne rasowe Przymierza były powszechne w pierwszej połowie XX wieku w miastach takich jak Minneapolis, Chicago, Seattle i obszar Metropolitalny Kansas City. Gdzie szeroko rozpowszechnione, przyczyniły się do głębokiej segregacji mieszkaniowej. Były one często używane w połączeniu z redlining, powszechną praktyką kredytową, która przekierowywała niewłasich kredytobiorców do określonych dzielnic. 

Praktyki te pomogły stworzyć dzielnice większości mniejszości, które następnie doświadczyły chorób, w tym dezinwestycji, zaniedbań i niepokojów społecznych.

Potencjalne konsekwencje dyskryminacji mieszkaniowej

Faktyczna dyskryminacja mieszkaniowa ma rzeczywiste konsekwencje dla właścicieli domów, najemców i ich społeczności. 

Niektóre z nich mają bezpośredni wpływ, np. szkodliwy wpływ na długoterminowe zdolności ofiar w zakresie budowania bogactwa. Inne, choć pośrednie, mogą być bardziej niszczycielskie na skalę. Wiele miast z pokolenia na pokolenie zmaga się z dalekosiężnymi konsekwencjami redliningu i restrykcyjnych przymierzy z początku i połowy XX wieku.

Ale wszystkie są niesamowicie szkodliwe, zarówno dla osób, które ich doświadczają, jak i dla innych. 

Większe narażenie na zagrożenia dla zdrowia środowiskowego

Głośne katastrofy, takie jak wiodące kryzysy wody pitnej we Flint w stanie Michigan i Newark w stanie New Jersey, podkreślają nieproporcjonalne zagrożenia dla zdrowia środowiska, przed którymi stoją społeczności o niskich dochodach. Zagrożenia te są szczególnie powszechne w społecznościach o niskich dochodach, takich jak Flint i Newark. 

To nie jest tylko narracja medialna. Badanie Agencji Ochrony Środowiska 2018 wykazało, że ludzie koloru częściej żyją w pobliżu źródeł zanieczyszczenia powietrza i oddychają zanieczyszczonym powietrzem, często ze względu na historyczne wzorce osadnicze pod wpływem redliningu i restrykcyjnych przymierzy. 

A badanie z 2016 r. opublikowane w czasopiśmie Environment International wykazało, że długotrwałe narażenie na pył zawieszony koreluje bezpośrednio z segregacją mieszkań. Oznacza to, że mieszkańcy obszarów o wysokiej segregacji wdychają więcej cząstek stałych niż mieszkańcy obszarów o mniejszej segregacji.

Ekspozycja ołowiu w starszych zasobach mieszkaniowych

Niedrogie mieszkania wydają się być starsze. Dotowane mieszkania dostępne za pośrednictwem programów, takich jak sekcja 8 program voucher robi również. 

Niestety, wiele starszych domów nadal zawiera ołowianą farbę lub linie wodociągowe. Narażenie na ołów może powodować wiele poważnych problemów zdrowotnych i rozwojowych zarówno u dzieci, jak i dorosłych. (Ołowiane linie wodociągowe są zazwyczaj łagodne, ale mogą powodować problemy, gdy woda pitna nie jest odpowiednio traktowana, jak miało to miejsce w przypadku Flint). 

Nieodpowiednie Odżywianie

Możliwości rynkowe są większe w obszarach o umiarkowanych i wysokich dochodach. W związku z tym sklepy spożywcze z pełnym zakresem usług z dobrze zaopatrzonymi sekcjami produkcyjnymi faworyzują te miejsca w porównaniu z dzielnicami o niskich dochodach. 

Atlas dostępu do żywności amerykańskiego Departamentu Rolnictwa pokazuje regiony, które kwalifikują się jako” pustynie spożywcze ” z ograniczonymi zasobami odżywczymi. Miejsca te często występują w dzielnicach miejskich o niskich dochodach i małych wiejskich miastach obsługiwanych głównie przez sklepy narożne i sklepy dolarowe z niewielką ilością świeżych produktów.

Większa liczba przypadków przemocy z użyciem broni i innych poważnych przestępstw

Według badania opublikowanego w 2019 r.w PLOS Medicine, częstość występowania przemocy z użyciem broni ściśle koreluje z wyższym wskaźnikiem ubóstwa i nierówności dochodów, niskim wskaźnikiem mobilności społecznej i niskim poziomem zaufania do instytucji publicznych.

Spuścizna segregacji mieszkaniowej pogłębia te dolegliwości. Na przykład projekt mapowania z 2018 r. przez the Trace wykazał, że dwie dzielnice o niskich dochodach w wysoce segregowanym Cincinnati stanowiły nieproporcjonalny udział w strzelaninach w tym mieście.

Nierówny Dostęp do szkół jakości

NPR informuje, że badanie 2016 przeprowadzone przez EdBuild wykazało lukę finansową w wysokości 23 miliardów dolarów między głównie białymi i głównie Nie-białymi okręgami szkolnymi. Luka jest spowodowana częściowo przez dwa zjawiska narzucone przez rząd. 

Dzielnice w dużej mierze opierają się na lokalnych podatkach, które generują większe dochody w zamożniejszych, głównie białych dzielnicach. Jest też zasada „kontroli lokalnej”, która ogranicza sprawiedliwy podział państwowych funduszy edukacyjnych na biedniejsze dzielnice. 

Luka ta przyczynia się do nierównych wyników edukacyjnych, wzmacniając odpowiedzialne za nią różnice w bogactwie rasowym.

Wpływ dyskryminujących Kredytów Na szeroko pojętą gospodarkę

Badanie z 2010 r. opublikowane w American Sociological Review cytowało „wysoce racjalizowany proces „”ryzykownych pożyczek subprime” dla kredytobiorców kolorowych jako przyczynę kryzysu hipotecznego subprime pod koniec 2000 r., który przyspieszył wielką recesję. 

Jest to wyraźny przykład możliwości dyskryminacyjnego udzielania kredytów, aby negatywnie wpłynąć na szerszą gospodarkę. 

Na bardziej szczegółowym poziomie, dane federalnych instytucji finansowych Examination Council cytowane przez Center for American Progress wykazały, że ceny domów w głównie czarnych dzielnicach spadły o 6% między 2006 a 2017. W tym samym okresie Ceny mieszkań w większości dzielnic Białegostoku wzrosły o 3 proc. 

Ta rozbieżność niekorzystnie wszystkich właścicieli domów w dotkniętych dzielnicach, a nie tylko członków mniejszości etnicznej lub rasowej obszaru.

Wzrost Napięcia Rasowego I Kulturowego

W badaniu Pew z 2019 r. przeprowadzonym przed powszechnymi protestami przeciwko przemocy policyjnej w 2020 r. 58% wszystkich Amerykanów i 71% czarnych Amerykanów stwierdziło, że stosunki rasowe były złe w USA. 

Tymczasem, 65% wszystkich Amerykanów powiedział, że „stało się bardziej powszechne dla ludzi do wyrażania poglądów rasistowskich lub nieczułych rasowo” od Donald Trump został wybrany na prezydenta. A 45% stwierdziło, że” stało się to bardziej akceptowalne”. 

Chociaż może to dać pociechę scharakteryzować to jako aberrację przypisywaną wyłącznie konkretnemu przywódcy politycznemu lub partii, to nie jest cała historia. Te niepokojące liczby zwracają uwagę na strzępienie amerykańskiej tkanki społecznej spowodowane po części dekadami segregacji mieszkaniowej.

Pomimo stopniowej integracji od 2000 roku, Wizualizacja Washington Post pokazuje, że większość Amerykanów nadal mieszka w „większości” dzielnic, w których dominuje jedna grupa rasowa lub etniczna. Na przykład badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda w 2017 r.wykazało, że w latach 2011-2015 około 69% populacji USA mieszkało w większości białych dzielnic.

Polaryzacja polityczna i wzrost nieufności wobec instytucji

Segregacja mieszkaniowa pogłębia również polaryzację polityczną i nieufność społeczeństwa wobec instytucji. 

Pisząc dla Bloomberg citylab na krótko przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku, profesor studiów miejskich Richard Florida zauważył, że geografia jest coraz bardziej przewidywalna dla przynależności politycznej. 

Demokratyczni wyborcy skupiają się w miastach i na przedmieściach, podczas gdy republikańscy wyborcy preferują geografie o niższej gęstości zaludnienia. To samo-sortowanie tworzy pęcherzyki względnej ideologicznej jednorodności. Często przejawia się to w antagonistycznych relacjach między przywódcami lokalnymi i stanowymi, które doszły do głowy podczas pandemii COVID-19 w stanach, w tym w Teksasie i Wisconsin. 

Prowadzi to również do dysfunkcji w rządach stanowych i federalnych oraz szorstkości pubówdyskurs lic. Badanie przeprowadzone w 2016 r. przez naukowców z University of Mississippi i Stony Brook University, SUNY, wykazało, że odsetek pozytywnych reklam politycznych spadł z 90% podczas kampanii prezydenckiej w USA w 1960 r.do mniej niż 15% podczas kampanii prezydenckiej w 2012 r.

Ostatnie Słowo

Wybór” najlepszej ” dzielnicy jest fundamentalną częścią znalezienia nowego mieszkania. Każdy potencjalny najemca lub nabywca domu zastanawia się nad charakterystyką społeczności, do których rozważa przejście, i klasyfikuje je w oparciu o priorytety, takie jak dostęp do wysokiej jakości szkół, otwartej przestrzeni lub udogodnień miejskich.

Niewielu potencjalnych najemców i nabywców domów zastanawia się, dlaczego niektóre społeczności mają cechy, które czynią je pożądanymi. Oni również nigdy nie zastanawiają się, dlaczego te same społeczności są często mniej dostępne dla tych Sprawiedliwych Housing Act istnieje w celu ochrony, od osób niepełnosprawnych do historycznie zmarginalizowanych grup rasowych i etnicznych. 

To zrozumiałe. Ćwiczenie jest kłopotliwe, ale też konieczne. 

12 najlepszych inwestycji niskiego ryzyka za Twoje pieniądze

Poprzedni wpis

25 sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy na zakupach

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły