Artykuły

7 dokumentów do planowania (przed zakupem nieruchomości)

0
7 dokumentów do planowania przed zakupem nieruchomości
7 dokumentów do planowania przed zakupem nieruchomości

Planowanie nieruchomości niekoniecznie jest czymś, co większość z nas chce zrobić, ale jest to coś, co powinieneś zrobić. Nie tylko pozwoli Ci uporządkować swoje sprawy i ujawnić swoje preferencje, ale także pomoże przyjaciołom i bliskim poruszać się po już stresującym i bolesnym doświadczeniu.

Chociaż może to wydawać się zastraszające, planowanie nieruchomości nie jest tak skomplikowane, jak może się wydawać. W rzeczywistości składa się z kilku prostych dokumentów, które są stosunkowo proste do pracy.

Dokumenty Planowania Nieruchomości, Które Powinieneś Mieć

Każdy dokument, którego używasz do planowania swojej nieruchomości, służy konkretnemu celowi. Chociaż może nie trzeba każdy dokument planowania nieruchomości tam, szanse są co najmniej kilka są istotne dla Ciebie i Twojej sytuacji osobistej.

Dostosuj swoje plany nieruchomości, aby odzwierciedlić swoje finanse osobiste, aktywa, beneficjentów i preferencje, aby upewnić się, że Twoje życzenia są przestrzegane i że masz wpływ na to, jak twoje sprawy są zarządzane po śmierci lub stanie się ubezwłasnowolniony.

Najczęstsze dokumenty planowania nieruchomości do rozważenia obejmują:

1. Ostatnia wola i Testament

Ostatnia wola i testament to dokument, którego używasz do dystrybucji swoich aktywów i rzeczy osobistych do beneficjentów, takich jak osoby fizyczne, a nawet organizacje charytatywne. W nim wymieniasz również wykonawcę, który jest odpowiedzialny za zamknięcie Twojego majątku zgodnie z Twoimi życzeniami.

Na przykład, jeśli pozostawisz określoną pamiątkę członkowi rodziny w testamencie, obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie, że przedmiot zostanie przekazany wybranemu beneficjentowi.

Testament jest używany przez adwokata nieruchomości, wykonawcę i Twoich bliskich po śmierci.

Każdy, kto ma preferencje co do tego, jak ich aktywa są dystrybuowane po śmierci, powinien stworzyć ostatnią wolę i testament.

2. Revocable Living Trust

Odwołalne zaufanie do życia to dokument planowania nieruchomości, którego używasz, aby nazwać powiernika do zarządzania określonymi aktywami, które posiadasz. Na przykład możesz umieścić nieruchomość, inwestycje i konta bankowe w zaufaniu, aby powiernik nadzorował.

Może być używany zarówno za życia, jak i po śmierci. Zanim umrzesz, możesz użyć odwołalnego żywego zaufania, aby nazwać powiernika do zarządzania swoimi aktywami. Powiernik może nadzorować wszelkie aktywa w ramach zaufania, a Ty zachowujesz prawo do zmiany lub zmiany swojego żywego zaufania w dowolnym momencie.

Oprócz nazwania powiernika do obsługi wszelkich aktywów w ramach trustu po twojej śmierci, ważne odwołalne zaufanie pomaga twojemu majątkowi uniknąć konieczności przechodzenia przez Sąd spadkowy.

Powinieneś utworzyć odwołalne żywe zaufanie, jeśli chcesz nazwać kogoś do zarządzania konkretnymi aktywami, które posiadasz, gdy żyjesz i po śmierci lub jeśli szukasz sposobów na pominięcie procesu spadkowego.

3. Oznaczenia Beneficjentów

Oznaczenia beneficjentów to dokumenty używane do nazwania beneficjentów aktywów, takich jak polisy ubezpieczenia na życie i indywidualne konta emerytalne (IRAs). Są one używane do wyznaczenia beneficjenta w przypadku śmierci i nie są w stanie samodzielnie odebrać tych aktywów.

Oznaczenia beneficjentów są zwykle dostępne za pośrednictwem firmy, która zarządza aktywem, takiej jak dostawca ubezpieczeń na życie lub bank lub pośrednik, z którym jest twoje konto finansowe. Możesz jednak również określić nazwy beneficjentów dla tych aktywów w testamencie.

Powinieneś upewnić się, że posiadane przez Ciebie aktywa, które są w posiadaniu lub zarządzane przez stronę trzecią, obejmują ukończonego beneficjenta oznaczenie, aby wybrana osoba miała dostęp do Twoich kont po twojej śmierci.

4. List instruktażowy

List instruktażowy to dokument planowania nieruchomości, którego używasz do:

 • Zostaw instrukcje dotyczące dostępu do zasobów
 • Lista wszystkich swoich aktywów i długów
 • Szczegóły, gdzie znaleźć ważne dokumenty, takie jak akty własności lub akt małżeństwa
 • Określ swoje preferencje dotyczące pogrzebu lub pochówku
 • Dokumentuj hasła online i informacje o koncie

Chociaż nie jest to dokument prawny, list instruktażowy pomaga adwokatowi planowania nieruchomości, wykonawcyowi i bliskim w realizacji majątku. Może zawierać różne informacje, takie jak loginy do mediów społecznościowych, instrukcje dotyczące darowizn na pamiątkę i to, co chcesz napisać na nagrobku.

Praktycznie każdy może skorzystać z posiadania listu instruktażowego, ponieważ może być używany do udzielania instrukcji i wskazówek dla tych, którzy są odpowiedzialni za zamknięcie nieruchomości.

5. Advance Health Care Directive

W zależności od stanu, w którym mieszkasz, zaawansowana dyrektywa w sprawie opieki zdrowotnej może składać się z dwóch części. Pierwsza zawiera listę twoich osobistych preferencji dotyczących opieki medycznej, takich jak to, czy chcesz być reanimowany, czy utrzymywany na podtrzymaniu życia. To się nazywa żywa Wola.

Drugi nazywa osobistego przedstawiciela do podejmowania i egzekwowania decyzji opieki zdrowotnej w Twoim imieniu. Jest to często określane jako pełnomocnictwo medyczne lub pełnomocnictwo do opieki zdrowotnej.

W przeciwieństwie do innych dokumentów planowania nieruchomości, które mają na celu ułatwienie dystrybucji lub zarządzania aktywami, advance health care dyrektywa dotyczy tylko decyzji medycznych.

Można go używać tylko za życia i przedstawia wytyczne medyczne dla techników medycznych i pracowników służby zdrowia, których należy przestrzegać w przypadku nagłego wypadku, gdy nie jesteś w stanie przekazać swoich życzeń z powodu niezdolności do pracy.

Na przykład, jeśli masz wypadek, który powoduje poważne obrażenia, służby ratunkowe i lekarze mogą skorzystać z dyrektywy advance health care, aby poinformować twój plan leczenia.

Każdy, kto ma szczególne życzenia dotyczące opieki zdrowotnej, powinien stworzyć zaawansowaną dyrektywę w sprawie opieki zdrowotnej.

6. Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo lub POA jest ważnym dokumentem prawnym, którego możesz użyć, aby wymienić kogoś (zwanego pełnomocnikiem) do zarządzania sprawami finansowymi, w tym nieruchomościami, firmami i kontami bankowymi.

Możesz zdecydować się na przekazanie pełnomocnictwu ogólnych lub ograniczonych uprawnień. Na przykład możesz zezwolić swojemu pełnomocnikowi na zarządzanie wszystkimi swoimi aktywami lub przyznać mu określone uprawnienia, takie jak zezwolenie na czeki gotówkowe w Twoim imieniu, ale nie na wypłacanie środków.

W planowaniu nieruchomości istnieją dwa główne rodzaje pełnomocnictwa: trwałe i nietrwałe.

Trwałe pełnomocnictwo pozostaje w mocy nawet po utracie zdolności.

Niedotrwałe pełnomocnictwo staje się nieważne, jeśli zostaniesz ubezwłasnowolniony lub umrzesz.

Na przykład, jeśli udzieliłbyś komuś trwałego pełnomocnictwa finansowego do prowadzenia Twojej firmy, nadal byłby w stanie to zrobić po twojej śmierci. Z drugiej strony, jeśli dałeś im nietrwałe pełnomocnictwo finansowe,ich zdolność do działania w Twoim imieniu przestanie po śmierci.

Pełnomocnictwo jest przydatne w wielu różnych sytuacjach i powinieneś uwzględnić je w swoich planach majątkowych, jeśli:

 • Zdiagnozowano u ciebie poważne lubchoroby gronkowca
 • Masz operację.
 • Masz niebezpieczną pracę
 • Chcesz, aby konkretna osoba zarządzała Twoimi finansami

7. Oznaczenia Opiekuńcze

Oznaczenia opiekuńcze odnoszą się do nazewnictwa opiekunów małoletnich dzieci. Chociaż można to rozwiązać w ostatniej woli lub pełnomocnictwie, można również wymienić opiekunów w osobnym dokumencie. Jeśli umrzesz bez wyznaczenia opiekuna dla swoich krewnych, sąd wyznaczy jednego dla Ciebie.

Możesz nawet określić opiekę nad zwierzętami, jeśli ją posiadasz.

Należy używać oznaczenia opiekuńczego, jeśli masz małoletnie dzieci, zwierzęta domowe lub osoby pozostające na utrzymaniu, a opieka nie jest wymieniona w ostatniej woli i testamencie lub pełnomocnictwie.

Ostatnie Słowo

Planowanie nieruchomości składa się z czegoś więcej niż tylko dystrybucji Twoich aktywów. Od nazwania opiekuna dla dzieci po ujawnienie preferencji medycznych, obejmuje wiele ważnych decyzji.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z usługi planowania nieruchomości online, takiej jak Trust & Will, czy adwokat nieruchomości, twoje plany nieruchomości powinny odzwierciedlać twoją osobistą sytuację i życzenia.

Gdy plany nieruchomości są gotowe do pracy, zachowaj swoje dokumenty bezpieczne i dostępne przez:

 • Powiadamianie wykonawcy, pełnomocnika i adwokata ds. nieruchomości o twoich dokumentach i miejscu ich przechowywania
 • Aktualizowanie i przeglądanie planów nieruchomości każdego roku i po ważnych wydarzeniach z życia
 • Przechowywanie kopii dokumentów w bezpiecznym miejscu, na przykład w skrytce depozytowej lub w biurze prawnika

Im bardziej kompleksowe i kompletne plany Nieruchomości, tym łatwiej będzie Twoim bliskim, jeśli przyjdzie czas na ich wykorzystanie.

Co to jest wykres świecowy i jak handlowcy z nich korzystają?

Poprzedni wpis

10 najlepszych kursów handlu dziennego w 2021 roku

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły