Artykuły

5 rodzaje wykresów giełdowych i składniki potrzebne do ich przeczytania

0

Chcesz zacząć pracę na giełdzie? To ekscytujące posunięcie, dając Ci sposób, aby Twoje pieniądze pracowały dla ciebie. Ale zanim zaczniesz nurkować, powinieneś poświęcić trochę czasu, aby nauczyć się czegoś, czego powinni nauczyć się wszyscy początkujący-jak czytać wykres giełdowy.

Na jednym wykresie znajdziesz wszystkie rodzaje danych, od historycznych wyników po ceny akcji w czasie rzeczywistym. Na tym samym wykresie znajdziesz wskaźniki sugerujące najlepszy czas na kupno i sprzedaż, a także podstawowe dane wskazujące na mocne i słabe strony Spółek Notowanych na giełdzie.

Podczas gdy wykresy giełdowe mogą wyglądać inaczej w zależności od domu maklerskiego lub dostawcy, podstawy pozostają takie same. Oto, co musisz wiedzieć.

Rodzaje wykresów giełdowych

Istnieje kilka rodzajów wykresów, z których najczęściej używane są linia, świecznik, Pasek, dzienne vs. tygodniowe, i wykresy punkt-i-rysunek. 

Rekomendacje doradcy giełdowego Motley Fool mają średni zwrot na poziomie 618%. Za 79 $(lub tylko 1,52 $tygodniowo) dołącz do ponad 1 miliona członków i nie przegap ich nadchodzących wyborów giełdowych. 30-dniowa Gwarancja Zwrotu pieniędzy. Zarejestruj Się Teraz

W przeważającej części struktura tych wykresów jest stosunkowo podobna. Na osi X znajduje się cena akcji, a na osi Y znajduje się czas, w którym cena została zarejestrowana. Oto szczegóły każdego powszechnie używanego rodzaju wykresu:

1. Wykresy Liniowe

Wykresy liniowe są prawdopodobnie Najpopularniejszymi wykresami wśród inwestorów. Nawet Google i Yahoo! Finanse wyświetlają wykresy liniowe jako ich domyślne wartości. Podobnie jak w przypadku wszystkich wykresów giełdowych, oś X reprezentuje cenę, podczas gdy oś Y reprezentuje czas. Stamtąd linia wykreślająca ceny w różnych punktach pokazuje kierunek i historyczne wyniki akcji lub innego składnika aktywów finansowych. 

2. Wykresy Świecowe

W przypadku wykresów świecowych, zamiast liniowych wykresów cenowych, wykresy te mają czerwone (dla spadków cen) i zielone (dla wzrostów cen) kształty świec, aby wskazać ruchy cen. Każdy kij pokazuje cenę otwarcia, cenę zamknięcia, wysoką cenę i niską cenę. Szeroki korpus każdego świecznika reprezentuje zakres między kursami otwarcia i zamknięcia akcji; knoty na każdym końcu reprezentują wzloty i upadki sesji. 

3. Wykresy Słupkowe

Wykresy słupkowe przypominają Wykresy świecowe, ale to, co byłoby ciałem świecznika, nie jest wypełnione. Zamiast tego górna i dolna część każdego słupka reprezentuje wysoką i niską cenę, podczas gdy poziome linie między słupkami pokazują ceny, po których akcje otwierają się i zamykają w każdym okresie handlowym. 

4. Wykresy punktowo-rysunkowe

Wykresy punktowo-figurowe są jedynym stylem wykresu giełdowego, który nie podąża za tradycyjną strukturą wyświetlania otwartych, bliskich, wysokich i niskich cen w danym okresie czasu. Zamiast tego wykresy te podkreślają ceny zamknięcia aktywów finansowych. 

Chodzi o to, aby dać inwestorom sposób na pozbycie się hałasu wytwarzanego przez drobne ruchy w górę iw dół i zobrazowanie Wielkiego schematu rzeczy z perspektywy podaży i popytu. 

Na tych wykresach nie ma osi czasu, tylko oś ceny. Gdy cena akcji zamyka się wyżej niż poprzednie Zamknięcie, na wykresie Wykreślana jest kolumna X, podczas gdy spadki są wykreślane kolumnami O. 

5. Dzienne Vs. Tygodniowe Wykresy

Możesz się zastanawiać, czy powinieneś używać dziennego, tygodniowego lub miesięcznego wykresu giełdowego, aby podejmować decyzje na giełdzie. Z kilku powodów najlepszym rozwiązaniem jest przyjrzenie się im wszystkim. Each może dać Ci ważne informacje:

  • Dzienne Wykresy Giełdowe. Dzienny wykres najlepiej wykorzystać po zakończeniu badań i jesteś gotowy do realizacji transakcji. Analizując wykres dzienny, będziesz w stanie określić kierunek aktywów w bieżącej sesji giełdowej, informując, czy lepiej kupować teraz na akcje, które prawdopodobnie zakończą dzień wyżej, czy czekać, aż dzwon zamknięcia zbliża się do trendu giełdowego w dół w bieżącej sesji. 
  • Tygodniowe I Miesięczne Wykresy. Tygodniowe i miesięczne wykresy są korzystne przy określaniu, czy w ogóle inwestować w akcje. Wykresy te pomagają pozbyć się szumu dziennych ruchów cen, przedstawiając szersze trendy. Wykresy te pomagają również pozbyć się emocji spowodowanych minutowymi ruchami cen, dając możliwość inwestowania z jaśniejszym nastawieniem i większym prawdopodobieństwem rentowności. 

Składniki Wykresu Giełdowego

Podczas gdy każdy styl wykresu jest inny, na ogół pokazują te same dane dotyczące zapasów. Możesz znaleźć te dane za pomocą szeregu składników wykresu giełdowego, w tym:

Nazwa firmy, Giełda i symbol tickera

Podczas czytania wykresu należy upewnić się, że odzwierciedla on właściwą firmę. Wiele firm i symboli ticker są podobne do siebie.

Aby upewnić się, że szukasz akcji dla właściwej firmy, znajdź jej pełną nazwę, Zwykle znajdującą się w prawym górnym rogu wykresu, wraz z giełdą, na której znajdują się transakcje giełdowe i symbolem ticker, który reprezentuje akcje. Przykład tego jest przedstawiony czerwonym kółkiem na poniższym obrazku. 

Ten wykres przedstawia Dane firmy Apple Inc., akcje notowane na giełdzie Nasdaq pod symbolem AAPL. 

Otwórz

Wykresy używają terminu „Open”, aby podać cenę otwarcia akcji po rozpoczęciu sesji giełdowej. Przykład tego jest przedstawiony czerwonym kółkiem na poniższym obrazku.

Ten wykres pokazuje, że cena otwarcia akcji Apple w sesji 1 grudnia wyniosła 166,16 USD. 

Poprzednie Zamknij

Poprzednie zamknięcie daje cenę zamknięcia akcji na poprzedniej sesji giełdowej. Aby znaleźć poprzednie Zamknięcie, Otwórz wykres tygodniowy i najedź myszą na poprzedni dzień na wykresie. Przykład tego jest nakreślony czerwonym kółkiem na poniższym obrazku:

Akcje Apple zamknęły się na poziomie 166,10 usd pod koniec handlu 1 grudnia 2021 roku. 

Wysokie i niskie

Wzloty i upadki są ważne, ponieważ pokazują zakres ceny akcji w ciągu dnia handlowego, pokazując najwyższe i najniższe ceny podczas sesji. 

Wzloty i upadki pomagają również ocenić ryzyko zmienności związane z handlem. Akcje o wysokiej zmienności będą miały na ogół większą różnicę między wzlotami a spadkami niż akcje o niskiej zmienności. 

Przykład dziennych wzlotów i upadków na wykresie giełdowym znajduje się poniżej:

W dniu 1 grudnia 2021 r. Apple osiągnął najwyższy poziom intraday w wysokości 166,25 USD, a najniższa cena doświadczona podczas tej sesji giełdowej wynosiła 165,71 USD. 

Kapitalizacja Rynkowa

Kapitalizacja rynkowa lub kapitalizacja rynkowa jest kluczowym podstawowym miernikiem wielkości firmy. Akcje o małej kapitalizacji wiążą się ze zwiększonym ryzykiem, podczas gdy akcje o dużej kapitalizacji oferują bardziej stabilny wzrost. Z drugiej strony, akcje o małej kapitalizacji historycznie przewyższały swoje odpowiedniki o dużej kapitalizacji. 

Większość wykresów giełdowych wymienia kapitalizację rynkową firmy w podsumowaniu akcji, a nie na samym wykresie cenowym. Na Yahoo! Finanse, Na zdjęciu tutaj, dane te są dostępne obok wykresu giełdowego, zanim wykres zostanie rozszerzony do pełnego ekranu i wskaźniki zostaną dodane:

W momencie pisania tego artykułu Apple handlowało z kapitałem rynkowym w wysokości 2,687 bln USD. 

Współczynnik P / E

Stosunek ceny do zysku (P/E) porównuje cenę akcji z rocznymi zarobkami na akcję, które spółka generuje. Na przykład, jeśli ABC stock generuje 1 USD zysku rocznie i kosztuje 10 USD za akcję, aby kupić, to Współczynnik P / E wynosi 10. 

Spójrz na poniższy przykład:

Wykres pokazuje, że stosunek P / E firmy Apple wynosił 29,05 w momencie pisania tego tekstu. Oznacza to, że przy obecnej cenie akcji Apple, nabywcy jego akcji płacą $29.05 za każdy $1 zysku generowanego przez Apple.

Rentowność Dywidendy

Zysk z dywidendy to roczna dywidenda wyrażona jako procent ceny akcji. Na przykład, jeśli 10 $akcji wypłaca roczną dywidendę w wysokości 0,50$, jej stopa dywidendy wynosi 5%. 

Powyższy obraz pokazuje, że w momencie pisania tego tekstu Apple wypłaciło roczną dywidendę w wysokości 0,88 USD na akcję, wypracowując 0,53% swojej ceny akcji. Oznacza to, że każda posiadana przez Ciebie akcja Apple przyniesie Ci 0,88 USD dywidendy w ciągu roku.

52-Week High & Low

52-tygodniowe „high” I ” low ” są ważnymi poziomami technicznymi, często postrzeganymi jako najsilniejsze punkty oporu, ponieważ reprezentują najwyższe i najniższe ceny, jakich akcje doświadczyły w ciągu ostatniego roku.

Gdy akcje przekroczą 52-tygodniową wysoką lub niską cenę, istnieje duża szansa, że nastąpi znaczący ruch, kontynuując trend wzrostowy lub spadkowy. 

Spójrz na poniższy wykres:

W ciągu roku przed tym pisaniem, Apple handlował z 52-tygodniowym niskim poziomem $116.21 i 52-tygodniowym wysokim poziomem $170.30. 

Cena i ilość

Wykresy giełdowe pokazują cenę w czasie rzeczywistym, a także zmiany cen w czasie. Zmiany cen w czasie są śledzone przez linie na wykresach liniowych oraz słupki i świeczniki na odpowiednich wykresach. 

Wykresy te przedstawiają również wolumen obrotu. Wysoki wolumen sugeruje, że akcje są aktywnie przedmiotem obrotu. Oznacza to, że płynność — lub możliwość sprzedaży, gdy nadejdzie czas na wyjście z pozycji — nie będzie problemem. Z drugiej strony, akcje o niskim wolumenie obrotu mogą w przyszłości powodować problemy z płynnością. 

Na poniższym obrazku znajdziesz przykładowe dane dotyczące ceny i wolumenu przedstawione czerwonymi kółkami:

Na powyższym wykresie Apple notował 163,24 USD na akcję od 1:15 PM w dniu 2 grudnia 2021 roku. Dane dotyczące wolumenu na wykresie pokazują, że aż 2,19 miliona akcji notowanych na giełdzie Apple rozdaje dzień wcześniej, co sugeruje, że płynność nie stanowi problemu z akcjami. 

Linia Trendu

Linie trendu są narzędziami używanymi do analizy technicznej, które określają kierunek i prawdziwość trendu wzrostowego lub spadkowego w ruchach cen. Te linie trendu są tworzone przez połączenie liniami prostymi najwyższych lub najniższych punktów cenowych, które osiągnął towar. Ujawnione trendy mogą pomóc określić, co przyniesie przyszłość akcji.

Na powyższym obrazku narysowano czerwone linie trendu łączące zarówno najwyższe, jak i najniższe punkty notowane na giełdzie jabłek w ciągu tygodnia. Linie wskazują na tydzień, w którym Apple osiągnął szereg wyższych wzlotów i upadków, co sugeruje, że akcje będą nadal trenować w górę, mimo że sprzedały się nieco po osiągnięciu szczytu. 

Linie Średniej Ruchomej

Movlinie średnie ing śledzą średnią cenę akcji w danym okresie czasu. Na przykład, 50-dniowa średnia krocząca uśrednia cenę zamknięcia akcji w ciągu ostatnich 50 dni handlowych. Jutro spadnie najstarsza cena zamknięcia w średniej, a dzisiejsza cena zamknięcia jest uśredniona, nadając jej nazwę ” średnia krocząca.”

Średnie kroczące są ważne podczas handlu akcjami, ponieważ pomagają złagodzić szum codziennej zmienności i ujawnić szersze trendy cenowe w dłuższych okresach. Zobacz poniższy obraz, z 50-dniową średnią ruchomą dla akcji Apple narysowaną w Kolorze Fioletowym:

50-dniowa linia średniej ruchomej jest znacznie mniej poszarpana i zapewnia łatwiejszy do zrozumienia widok obecnego trendu na giełdzie Apple. 

Inwestorzy często szukają zwrotnic w średniej ruchomej 50-dniowej, która ma miejsce, gdy cena akcji (Niebieska linia na obrazku powyżej) przekracza linię średniej ruchomej. Gdy cena przekracza linię średniej ruchomej, zwrotnica jest uważana za niedźwiedzi znak. Zwrotnice uparty zdarzają się, gdy cena wspina się powyżej linii średniej ruchomej. 

Względna Linia Wytrzymałości

Relative strength index, lub RSI, jest wskaźnikiem technicznym, który pomaga inwestorom i traderom określić, czy akcje są wykupieniem, czy wyprzedaniem. Wykupienie zapasów jest często przygotowywane do korekty w dół, podczas gdy wyprzedane zapasy często przygotowują się do pozytywnego ruchu naprzód. 

Gdy względna linia siły zostanie dodana do wykresu zapasów, nowy, mniejszy Wykres pojawi się na dole. Wyświetla dane RSI. 

Ogólnie rzecz biorąc, RSI 80 lub powyżej sugeruje, że akcje są wykupieni, podczas gdy RSI 20 lub poniżej sugeruje warunki wyprzedaży. Na powyższym zdjęciu RSI z 50 (widoczny w prawym dolnym rogu, w Kolorze Fioletowym) pokazuje, że akcje Apple nie były wykupione lub wyprzedane, a nawet zbliżały się do jednego z tych progów w tym czasie. 

Zauważysz również RSI 57 (widoczne w prawym dolnym rogu, w kolorze czarnym). To był RSI 1 grudnia 2021 roku o godzinie 12:40 (gdzie mysz unosiła się na wykresie). Dzięki większości interaktywnych wykresów giełdowych będziesz mógł najechać myszką na określone punkty w czasie, aby zobaczyć, jakie były wartości. W tym przykładzie, RSI był na 57 tuż przed zysku podejmowania ustawione. 

Poziomy wsparcia i oporu

Wsparcie i opór to terminy, które odnoszą się do kluczowych poziomów technicznych, na których akcje mogą zmienić kierunek lub przebić się, aby zrobić duży bieg na górę lub na dół. 

Wsparcie to punkt, w którym akcje przesuwające się w dół mogą odbić się w górę; jest to postrzegane jako najniższy realistyczny poziom cen, do którego akcje powinny spaść. Możesz myśleć o podparciu jak o wyimaginowanej podłodze. 

Opór polega na tym, że akcje w trybie byczym mogą odwrócić kurs i zacząć spadać lub osiągnąć najwyższą realistyczną cenę akcji. Możesz myśleć o oporze jak o wyimaginowanym suficie.

Jednak te poziomy oporu i wsparcia nie są wyryte w kamieniu. Handlowcy techniczni często będą szukać akcji, która może wybuchnąć w tym lub innym kierunku, przekraczając te bariery. Gdy wypryski się zdarzyć, cena akcji jest prawdopodobne, aby przejść na wysoki ruch pędu w jednym lub drugim kierunku. 

Na przykład, spójrz na poniższy wykres. 

Na powyższym wykresie czerwona linia łącząca wysokie punkty Apple stock to opór, a czerwona linia łącząca niskie punkty to wsparcie. Od pewnego czasu akcje Apple dobrze się sprzedawały w granicach jego wsparcia i oporu. 

Jednak pod koniec trendu akcje spadły do wsparcia, odbiły się, a następnie doświadczyły niedźwiedzi breakout — przerwy w dół przez linię wsparcia. Kiedy nastąpił przełom, akcje poszły dramatycznie niżej, aż znalazły nowy poziom wsparcia nieco poniżej $160. 

Jak odczytać wykres giełdowy

Gdy zrozumiesz składniki wykresu giełdowego, czytanie jednego jest proste. Zacznij od spojrzenia na poniższy wykres, który pokazuje miesięczny widok Amarin Corporation (AMRN).

Na pierwszy rzut oka widać, że Amarin handluje z kapitałem rynkowym w wysokości 1,413 mld USD, umieszczając go w zakresie średniej kapitalizacji. Akcje są również w pobliżu swojej 52-tygodniowej niskiej po długoterminowym trendzie spadkowym, co sugeruje, że wsparcie jest silne, a odbicie może być wkrótce w kartach. 

Po rozwinięciu wykresu i dodaniu RSI, średniej ruchomej 50-dniowej oraz linii trendu wsparcia i oporu wygląda to następująco:

Wykres pokazuje, że Amarin niedawno odbił się od wsparcia i miał krzyżyk Byczy ponad 50-dniową średnią ruchomą (w Kolorze Fioletowym). To, w połączeniu z faktem, że akcje znajdują się daleko od linii oporu, sugeruje, że akcje mają dużo miejsca na większy ruch w górę w krótkim okresie. Co więcej, RSI z 64 sugeruje, że akcje nie są w pobliżu warunków wykupienia lub wyprzedania. 

W rezultacie, podczas gdy zakup akcji byłby zakładem przeciwko długoterminowemu trendowi spadkowemu, istnieje duża możliwość, że spowodowałoby to znaczące zyski, przynajmniej w krótkim okresie. Aby zorientować się w długoterminowym potencjale zapasów, potrzebne są bardziej podstawowe dane. 

Ostatnie Słowo

Podejmując decyzje inwestycyjne, ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na wyniki akcji oraz zarówno techniczne, jak i podstawowe szczegóły, które są dostępne na wykresie giełdowym. 

Chociaż na początku może to wydawać się kłopotliwe, gdy już się z tym zapoznasz, czytanie wykresów giełdowych będzie dość proste i będzie w stanie wchłonąć większość danych na pierwszy rzut oka. Zwracanie uwagi na te dane jest kluczowym elementem badań, które należy wykonać przed dokonaniem inwestycji. 

Zła umowa w Salonie Samochodowym? Oto, co powinieneś wiedzieć.

Poprzedni wpis

Najlepsze Towarzystwa Ubezpieczeń na życie dla diabetyków 2022 roku

Następny wpis

Mogą Ci się spodobać

Komentarzy

More in Artykuły